IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Korábbi egészségügyi adatainkat is elérhetik a kezelőorvosok - Kulcsfontosságú fejlesztésekkel épül tovább az EESZT

  • Cikk címe: Korábbi egészségügyi adatainkat is elérhetik a kezelőorvosok - Kulcsfontosságú fejlesztésekkel épül tovább az EESZT
  • Szerzők: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
  • Intézmények: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 2
  • Hónap: március
  • Oldal: 56
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

Absztrakt:

A közeljövőben számos kulcsfontosságú fejlesztéssel egészül ki az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). A betegek korábbi – a rendszer 2017-es indulása előtti öt évben keletkezett – gyógyszerelési és ellátási információit is feltöltik, és így az EESZT-n keresztül is elérhetővé válnak a kezelést végző orvosok számára. Adatszolgáltatóként az Országos Vérellátó Szolgálatot is integrálják a rendszerbe, valamint megkezdődik a betegellátáskor keletkező dokumentumok szabványosítása is. A fejlesztések fontos mérföldköve lesz az a bővítés, amely során az EESZT-hez új informatikai hozzáférési felületeket alakítanak ki. Ennek köszönhetően a kórházi információs rendszerek, a háziorvosi rendszerek és a gyógyszertári rendszerek mellett immár a mobil eszközök és a telemedicina eszközök csatlakoztatására is lehetőség lesz.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
infOkOmmunikáció InFORMÁcIóS REndSZEREK Korábbi egészségügyi adatainkat is elérhetik a kezelőorvosok Kulcsfontosságú fejlesztésekkel épül tovább az EESZT A közeljövőben számos kulcsfontosságú fejlesztéssel egészül ki az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT). A betegek korábbi – a rendszer 2017es indulása előtti öt évben keletkezett – gyógyszerelési és ellátási információit is feltöltik, és így az EESZT-n keresztül is elérhetővé válnak a kezelést végző orvosok számára. Adatszolgáltatóként az Országos Vérellátó Szolgálatot is integrálják a rendszerbe, valamint megkezdődik a betegellátáskor keletkező dokumentumok szabványosítása is. A fejlesztések fontos mérföldköve lesz az a bővítés, amely során az EESZT-hez új informatikai hozzáférési felületeket alakítanak ki. Ennek köszönhetően a kórházi információs rendszerek, a háziorvosi rendszerek és a gyógyszertári rendszerek mellett immár a mobil eszközök és a telemedicina eszközök csatlakoztatására is lehetőség lesz. A 2017-ben háziorvosok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények és gyógyszertárak csatlakozásával indult EESZT alapvető célja, hogy a betegek és az orvosok egyaránt naprakész információval rendelkezzenek a korábbi ellátásokról, kezelésekről, így a betegellátás kényelmesebbé és hatékonyabbá váljon. Az egészségügyben példátlan informatikai fejlesztéssel a kormány lefektette a digitális egészségügy alapjait. „Az EESZT indulása óta több mint 500 millió egészségügyi adat került fel a térbe. Ugyanakkor igény mutatkozott arra, főleg az orvosok részéről, hogy visszamenőlegesen is hozzáférjenek pácienseik ennél korábbi adataihoz” – mondta Szabó Bálint, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztályának vezetője. – „A kormányzat ezért úgy döntött, hogy a bevezetés előtti öt évben keletkezett, az intézményekben elektronikusan tárolt betegadatok, stratégiai jelentőségű információk is felkerülnek az EESZT-be. Új adatforrások is integrálásra kerülnek az EESZT-be annak érdekében, hogy a betegellátás még biztonságosabbá váljon. Hamarosan itt is elérhetőek lesznek a páciensek vércsoportjára vonatkozó, az Országos Vérellátó Szolgálat által szolgáltatott adatok, amik automatikusan bekerülnek az ellátottak eProfiljába is. Ugyancsak az EESZT-be kerülhetnek a jövőben a kapott védőoltások, függetlenül attól, hogy kötelező, gyermekkori, vagy felnőtt korban kapott egyéb oltásokról van-e szó. A fejlesztés további lépcsője a betegellátáskor a kórházi informatikai rendszerekben keletkező elektronikus dokumentumok – például laboreredmények, vizsgálati lapok, zárójelentések, szakorvosi javaslat – szabványosítása, azaz uniós ajánlások és szabványok alapján történő formai és tartalmi egységesítése. Ez lehetővé teszi az adatok gépi feldolgozá- 56 imE – inTErdiSZciplináriS mAgyAr EgéSZSégügy sát és hatékony kereshetőségét. Mindez komoly áttörést hozhat a betegellátásban, hiszen a rendszerezett és feldolgozott egészségügyi adatok az orvosok döntését jóval magasabb szinten tudják támogatni. Az Országos Mentőszolgálat tavaly novemberi EESZTcsatlakozása mérföldkőnek tekinthető a hazai digitális egészségügyi rendszer fejlesztési folyamatában. Ezek az új lehetőségek gyorsabb, hatékonyabb betegkezelést tesznek lehetővé, ami kritikus esetekben életeket menthet. A lakosság számára kifejezetten látványos változást jelent majd az EESZT okoseszközöket célba vevő fejlesztése. Ennek során olyan informatikai felületeket alakítanak ki, amelyek képesek arra, hogy különböző mobil platformokra készített alkalmazásokon keresztül biztosítsák a Tér publikus szolgáltatásaihoz való biztonságos hozzáférést. Így, a páciensek akár applikációkon keresztül is hozzájuthatnak majd egyes, a rendszerben tárolt információhoz. Ráadásul mindez olyan informatikai szolgáltatók számára is vonzóvá teheti az egészségügyet, amelyek eddig egyáltalán nem érdeklődtek a szektor iránt. Ilyen alkalmazások kifejezetten a kórházi rendszerekhez is készülhetnek, így az orvosok azokon keresztül képesek lesznek elérni az EESZT-t. Ennek köszönhetően már nem csak egy helyhez kötött informatikai eszközön, hanem saját mobileszközükön is hozzáférhetnek a kezeléshez szükséges betegadatokhoz, leletekhez. Már a betegellátás legújabb trendjére reagál az EESZT telemedicina eszközök és szolgáltatások irányába történő bővítése is. A visszamenőleges adatfeltöltés, az új adatforrások integrálása és az elektronikus dokumentumok szabványosítása az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések című projekt részeként, a Széchenyi 2020 programból valósul meg. A XXI. századi korszerű betegellátás szempontjából elengedhetetlen, hogy a betegadatok egy helyről elérhetőek legyenek minden kezelőorvos számára, függetlenül attól, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat államilag finanszírozott vagy magánszolgáltatói rendszerben veszi igénybe a páciens. Az EESZT 2017. november 1-i indulása óta a közfinanszírozott egészségügyi ellátó intézmények, gyógyszertárak csatlakoztak és szolgáltatnak adatot, egy évre rá pedig megtörtént az OMSZ és a magánszolgáltatók első körének csatlakozása. A cél az, hogy 2020 végére minden, a betegellátásban résztvevő hazai intézmény, vállalkozás csatlakozzon az EESZT-hez. EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztály XViii. éVfOlyAm 2. SZám 2019. márciuS