IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A PET jövője Magyarországon A jövő a PET-é Magyarországon (?)

  • Cikk címe: A PET jövője Magyarországon A jövő a PET-é Magyarországon (?)
  • Szerzők: Prof. Dr. Szilvási István
  • Intézmények: HM EK Honvédkórház és Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszék
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 2
  • Hónap: március
  • Oldal: 52-55
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
  • Alrovat: NUKLEÁRIS MEDICINA

Absztrakt:

pet/ct a molekuláris képalkotás zászlóshajója, nélküle nincs korszerű nukleáris medicina. A pet/ct vizsgálat ma már hazánkban is – elsősorban az onkológiai – betegellátás nélkülözhetetlen diagnosztikai módszere. A berendezések és a vizsgálatok száma dinamikusan nő. A klinikai indikációk száma azonban több mint egy évtizede változatlan. A szerző röviden ismerteti a pet/ct vizsgálat lényegét, majd nemzetközi tapasztalatok alapján javaslatot tesz a leggyakrabban használt radiofarmakon, az fdg onkológiai indikációinak bővítésére, valamint alkalmazására a neuropszichiátriai, a kardiovaszkuláris és a gyulladásos betegségekben. röviden felsorolja az egyéb, nem fdg pet radiogyógyszerek leggyakoribb klinikai indikációit és hazai bevezetésük várható hasznát, megemlítve az ún. ex tempore előállításuk lehetőségét is.

Angol absztrakt:

pet/ct is the flagship of molecular imaging, it is an integrant part of the modern nuclear medicine. pet/ct examination is an essential diagnostic procedure of pa - tient care – first of all in oncology. the number of examinations are dynamically increasing. the author – after a short description of pet/ct instrumentation, the basics of its clinical use – presents the list of clinical (oncological) indications of fdg use today in hungary. then he makes a proposal to use fdg and some non-fdg radiopharmaceuticals (including the extemporaneous pro - duction as well) in oncology, neuropsychiatry, in cardio - vascular and inflammatory diseases proved to be cli - nically useful and cost-effective in more developed countries.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Battyáni István
Tartalom IME Szerkesztőség
Beszámoló a 2019-es amerikai dohányzásellenes kongresszusról Joó Tamás, Dr. Szócska Miklós, Szerencsés Viktória, Kocsis Tímea
Az innovatív gyógyszergyártók üdvözlik a Kormány és az MNB javaslatait IME Szerkesztőség
„Hiszek a kollektív bölcsesség és az egyéni felelősség erejében” - Dr. Mátyus László dékán az értékorientált orvosképzésről Boromisza Piroska
„Szuperkórház” – kompromisszumok nélkül - Interjú Dr. Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízottal Boromisza Piroska
e-Health és integrált megoldások a Pan-Inform fókuszában T-Systems
XIV. IME Regionális Egészségügyi Konferencia Boromisza Piroska
Szőrtelenítési gyakorlat az OKITI-ben Korom Judit
QS-rangsor: szakterületén a Semmelweis a legjobb hazai egyetem Semmelweis Egyetem
Integratív Medicina Rovat beköszöntő Dr. Varga Imre
XIII. IME Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia (2019. június 19-20. ) IME Szerkesztőség
Holisztikus, komplementer/alternatív, valamint az integratív medicina és a Semmelweis bicentenárium: jövőkép a múlt tükrében Dr. Varga Imre
IME konferencianaptár 2019 II. félév IME Szerkesztőség
Mérföldkő a vesedaganatok gyógyszeres kezelésében - Interjú Dr. Géczi Lajos klinikai onkológussal Boromisza Piroska
3,4 milliárdos fejlesztéssel megújulnak az egészségügyi ellátórendszer pénzügyi irányítási és közigazgatási funkciói Állami Egészségügyi Ellátó Központ
A magyar onkológiai ellátás betegközpontú értékelése Tóth Ágnes , Páll Nóra , Dr. Dankó Dávid
Pszichiátriai osztályon kezelt betegek szociális intézménybe történő elhelyezésének nehézségei Dr. Gazdag Gábor, Dr. Papp Éva
Érbetegségek napja Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság
Élelmiszer adverz reakciók felnőttkorban – milyen gyakori az ételallergia? Molnár Szilvia, Dr. Solymosi Dóra, Prof. Dr. Sárdy Miklós, Dr. Pónyai Györgyi
Érbetegségek napja című cikk folytatása a 46. oldalról Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság
A PET jövője Magyarországon A jövő a PET-é Magyarországon (?) Prof. Dr. Szilvási István
Korábbi egészségügyi adatainkat is elérhetik a kezelőorvosok - Kulcsfontosságú fejlesztésekkel épül tovább az EESZT Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság: GPS a digitális világban - Interjú Dr. Beck György elnökkel Dévényi Dömötör
Alvásterapeuta képzés indul Magyarországon Magyar Alvás Szövetség Döntéshozók Akadémiája

Szerző Intézmény
Szerző: Prof. Dr. Szilvási István Intézmény: HM EK Honvédkórház és Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszék

[1] Townsend DW, Cherry Sr: Combining anatomy and function: the path to true image fusion European radiology, 2001;11(10):1968-74 doi:10.1007/s003300101007
[2] Hutton BF, Erlandsson j, Thielemans K: Advances in clinical molecular imaging instrumentation. Clinical and Translational Imaging (2018) 6:31–45. https://doi.org /10.1007/s40336-018-0264-0
[3] Boellaard r et al.: FDG PET/CT: EANM procedure guidelines for tumour imaging: version 2.0. Eur. j. Nucl. Med. Mol. Imaging 42, 328-54 (2015). https://www.eanm.org/ .../guidelines/2015_GL_PET_CT_TumorImaging_V2.pdf
[4] European Nuclear Medicine Guide. https://www.eanm. org/publications/european-nuclear-medicine-guide/
[5] 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól. https://net.jogtar. hu/jogszabaly?docid=A0600287.KOr
[6] Pálosi M, Nagy j, Deme j, Hollósy E: PET/CT központi várólista. Az e-beutalótól az e-leletig. A XII. META konferencia, Budapest, 2018. május 9-10. http://konferencia. metaweb.hu/uploads/media/pdf/0001/01/6822922f1 b2f155fcd815bffe19da130c4cf0f3e.pdf
[7] Evidence-based indications for the use of PET-CT in the United Kingdom 2016. https://www.rcr.ac.uk/.../evidencebased- indications-use-pet-ct-united-kingdom-2016

képAlkotó NUKLEárIS MEDICINA A PET jövője Magyarországon A jövő a PET-é Magyarországon (?) Prof. Dr. Szilvási István, MH EK Honvédkórház, Nukleáris Medicina Osztály, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozatának vezetője pet/ct a molekuláris képalkotás zászlóshajója, nélküle nincs korszerű nukleáris medicina. A pet/ct vizsgálat ma már hazánkban is – elsősorban az onkológiai – betegellátás nélkülözhetetlen diagnosztikai módszere. A berendezések és a vizsgálatok száma dinamikusan nő. A klinikai indikációk száma azonban több mint egy évtizede változatlan. A szerző röviden ismerteti a pet/ct vizsgálat lényegét, majd nemzetközi tapasztalatok alapján javaslatot tesz a leggyakrabban használt radiofarmakon, az fdg onkológiai indikációinak bővítésére, valamint alkalmazására a neuropszichiátriai, a kardiovaszkuláris és a gyulladásos betegségekben. röviden felsorolja az egyéb, nem fdg pet radiogyógyszerek leggyakoribb klinikai indikációit és hazai bevezetésük várható hasznát, megemlítve az ún. ex tempore előállításuk lehetőségét is. pet/ct is the flagship of molecular imaging, it is an integrant part of the modern nuclear medicine. pet/ct examination is an essential diagnostic procedure of patient care – first of all in oncology. the number of examinations are dynamically increasing. the author – after a short description of pet/ct instrumentation, the basics of its clinical use – presents the list of clinical (oncological) indications of fdg use today in hungary. then he makes a proposal to use fdg and some non-fdg radiopharmaceuticals (including the extemporaneous production as well) in oncology, neuropsychiatry, in cardiovascular and inflammatory diseases proved to be clinically useful and cost-effective in more developed countries. A pet vizsgálAt fizikAi AlApjAi A nukleáris medicina: a radioizotópok orvosi felhasználása a diagnosztikában és a terápiában. A diagnosztika a klinikumban lényegében képalkotás. A diagnosztikai eljárások két fő csoportra oszthatók: a SPECT (single photon emission computer tomography) és a PET (positron emission tomography). Mindkét berendezés a radioizotóp fizikai bomlása során keletkező elektromágneses sugárzást érzékeli: a SPECT az egyfotonos radioizotópokat, a PET a pozitron sugárzókat. A pozitron pozitív töltésű, elektronnyi tömegű részecske. Az atommagból kilépve nagyon rövid, néhány mm távolságon belül egyesül – az atommagok körüli elektronfelhőben lévő – negatív töltésű elektronnal. Ekkor tömegük megsemmisül és elektromágneses sugárzássá alakul át: két 511 keV energiájú foton keletkezik, amik egy vonal mentén ellenkező irányban halad- 52 ime – interdiszciplináris mAgyAr egészségügy nak. Ha a PET berendezésben lévő – a vizsgált beteg körül gyűrűalakban elhelyezkedő sokezer igen apró – sugárzásérzékelő kristályok közül két, egymással pont szemben lévő – rövid (nanosecundumnál rövidebb) időn belül – érzékeli a két foton egyidejű becsapódását, akkor a berendezés megállapítja, hogy a pozitron megsemmisülése melyik vonalon történt. Nagyon sok, különböző vonalak mentén egymással szemben lévő kristály hasonló érzékelése alapján a PET megállapítja, hogy hol van ezen vonalak metszéspontja, azaz hol van a pozitron sugárzó atommag pontos helye. A nukleáris medicinA képAlkotás lényege Lényege: az életfolyamatok képi megjelenítése. Miért? A radioizotópokat radiogyógyszerek (radiofarmakonok) formájában használjuk. A radiofarmakon: radioizotóppal megjelölt molekula. Ezeket juttatjuk be – legtöbbször iv. injekcióban – a vizsgálandó (vagy kezelendő) betegbe. A molekula biokémiai sajátosságai alapján részt vesz a szervezet különböző életfolyamataiban. Így sugárzása révén a molekula sorsa követhető az élő szervezetben Ez az ún. nyomjelző elv. Hevesy György – aki először használt radioizotópokat biológiai rendszerekben azok működésének vizsgálatára – ezzel alapozta meg a nukleáris medicinát és ezért kapott 1943-ban kémiai Nobel díjat. A rAdiofArmAkonok, A molekuláris képAlkotás Az, hogy milyen életfolyamatokat vizsgálunk, a radioizotóppal jelzett molekulától függ. Az határozza meg, hogy milyen életfolyamatokban (szervek, sejtek működésében, molekuláris folyamataiban) vesz részt. A sugárzó izotóp „csak” arra való, hogy ezt a sorsot térben és időben kövesse. A SPECT és a PET ezt háromdimenziós felvételek készítésével ábrázolja, sőt akár mennyiségileg is elemzi. A radiofarmakonok száma elméletileg végtelen. Orvosi felhasználásuknak az a lényege, hogy előállítsuk és kiválasszuk közülük azt, ami betegségek diagnózisa (vagy kezelése) céljából hasznos. mi A pet hAsznA (A spect-tel összehAsonlítvA)? A PET jóval drágább, mint a SPECT. Mégis a PET vizsgálatok száma dinamikusan nő a világban. Miért? Számos előnye van: a detektálásban sokkal érzékenyebb, térbeli felbontóképessége (képeinek részletgazdagsága) sokkal jobb, a vizsgált életfolyamatok kvantitatív mérése pontosabb. De Xviii. évfolyAm 2. szám 2019. március képAlkotó NUKLEárIS MEDICINA a legnagyobb előnye az, hogy az élő szervezet funkcióiban résztvevő molekulák pozitron sugárzó izotópokkal sokkal nagyobb számban megjelezhetők, ezekkel számos, a különböző betegségekre jellemző molekuláris funkció vizsgálható. Ezért a molekuláris képalkotás zászlóshajója ma a PET. A betegbe beadott anyagmennyiség elhanyagolható, toxikus hatása nincs, a vizsgált életfolyamatot nem befolyásolja és nagyon sok biomolekula jól jelezhető PET-radioizotópokkal. A PET-tel a különböző molekuláris életfolyamatok jól vizsgálhatók. Ez a PET igazi haszna a gyógyításban. A pet/ct, A hibrid berendezések A nukleáris medicina képalkotásnak, még a PET-nek is hátránya (a radiológiai – CT, MrI – képalkotó módszerekkel összehasonlítva), hogy anatómiai – morfológiai információi gyengébbek, a képek részletgazdagsága azokétól elmarad. Emiatt a kóros funkció lokalizálása kevésbé pontos. Ezért volt nagy jelentőségű az első klinikai PET/CT megjelenése [1]. A két berendezés egybeépítésével a funkcionális és a morfológiai elváltozások a beteg azonos testhelyzetében és azonos biológiai állapotában vizsgálhatók. Ez mindkét módszer diagnosztikai értékét kölcsönösen növeli. A PET/CT ún. hibrid képalkotó berendezés. A PET/CT-vel összeépített CT nem diagnosztikai célú, hanem a kóros működés anatómiai lokalizálását, valamint a megsemmisülési sugárzás betegbeli gyengülését korrigálja. Ehhez elég az ún. low dose – alacsony sugárterhelésű – üzemmódbeli CT alkalmazása is. A PET/CT sikerének alapján ma már a SPECT-ek egy része is hibrid készülék (SPECT/CT). 2011-ben pedig megjelent a teljes test vizsgálatára való PET/Mr is. A cikk elsősorban az új PET radiofarmakonok bevezetését célozza, ezért a PET/Mr-ről itt csak annyi mondható, hogy vannak előnyei – az Mr-nek nincs ionizáló sugárzása, lágyrész-kontrasztja kiváló – klinikai indikációi lassan kialakulnak. Kérdés ugyan, hogy mennyi Mr kell a PET/Mr-hez, de egyértelműen helye van a hazai PET diagnosztikában. A pet/ct fejlődése A technológiai fejlődése során a PET érzékenysége, képi felbontása, pontossága jelentősen nőtt, szoftverei is fejlődtek [2]. Ennek eredményeként az elmúlt 2-3 évben a betegvizsgálati idő legalább kétszer rövidebb lett. Ezért mára a PET/CT terjedésének legnagyobb akadálya nem is a vizsgálatok finanszírozása, hanem a humán erőforrás – a képzett szakdolgozók és a leletező orvosok – hiánya lett. A pet/ct klinikAi sikerének okA A PET/CT nagyarányú elterjedését annak köszönheti, hogy a glükóz SPECT radioizotópokkal nem jelezhető, de a pozitron sugárzó F-18 PET radionukliddal igen. A F-18 egy hidroxil ionnal kicserélődik, így F-18-FDG keletkezik. A malignus tumorok – ezt Warburg kísérleteiből 1929 óta tudjuk – glükóz igénye nagy. Proliferációjukhoz sok energiára van ime – interdiszciplináris mAgyAr egészségügy szükség és ezt elsősorban a glükóz anaerob lebontásából fedezik. Ezért sok glükózt – következésképpen sok FDG-t – vesznek fel. Minthogy a malignus betegségek népegészségügyi jelentősége nagy, a glükóz felhasználás pedig az FDG PET vizsgálattal megbízhatóan kimutatható, az FDG az onkológiában igen hasznosnak bizonyult. Az esetek 1/4ében, 1/3-ában a vizsgálat megváltoztatta a beteg kezelését. Indokolatlan vagy haszontalan műtétek maradtak el vagy a – sokszor költséges – gyógyszerelés hatástalansága volt kimutatható. Ezzel a vizsgálat számos onkológiai kórképben költséghatékonynak bizonyult, ezért a betegbiztosítók megfizették a vizsgálat árát. Egyre több malignus daganatról derült ki, hogy FDG felvétele fokozott. Minthogy az FDG nem „igazi” glükóz a F-jelzés miatt – a hexokináz a glükózhoz hasonlóan még foszforilálja, de – intracelluláris metabolizmusa ezután elakad. Ez azonban szerencse, mert iv. beadása után az FDG a tumorsejtbe bekerülve „csapdába” esik. Ezért beadása után 60 perc múlva az FDG eloszlás PET/CTvel jól kimutatható, a sokszor apró metasztázisok is ábrázolódnak, sőt a felvétel intenzitása szemikvantitatív módszerrel (ún. SUV érték) megállapítható [3,4]. Hátránya, hogy nem minden tumor típus veszi fel (ezek általában lassúbb anyagcseréjűek). Másik hátránya, hogy a glükóz felvétel nem daganat specifikus. Minden fokozott anyagcseréjű szövet (pl. a gyulladásos sejtek is) fokozottan veszi fel. Ezért a gyulladásos folyamatok vizsgálatára is alkalmazható. Az fdg pet/ct áltAlános jellegű, A vizsgálAt céljA szerinti onkológiAi indikációi Felsorolva: a jó- és rosszindulatú folyamat elkülönítése, a malignus betegség kezelés előtti kiterjedésének, apró, egyéb módszerekkel nem kimutatható metasztázisainak kimutatása, a kezelés eredményességének megállapítása, a recidíva, ill. a kiújulás gyanúja (akár radiológiai vizsgálattal látott képlet, akár a tumor marker emelkedése esetén), a hegszövet és a tumorszövet elkülönítése (pl. műtét vagy sugárterápia után), egyes esetekben a megkezdett kezelés várható hatékonyságának előre jelzése (ún. interim PET/CT Hodgkin-kór kezelése során), a sugárterápia tervezése (hogy csak az élő tumorszövet kapjon besugárzást, a nem tumoros szövetek kímélése végett). A pet/ct klinikAi indikációi itt és most Az első PET Magyarországon a debreceni ATOMKI mellett kezdte el működését 1994-ben. Az első két PET/CT-t két vállalkozás telepítette Budapesten. A vizsgálatokat a 2000es évek közepétől az OEP, majd később a NEAK finanszírozta. A közfinanszírozott betegségek (BNO-k) listáját a többször módosított 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [5] sorolta fel. Ezen az alábbi 11 malignus betegség és egy neurológiai indikáció szerepelt: Fej és nyaki neopláziák, az agy és gerincvelő rosszindulatú és ismeretlen viselkedésű daganatai, pajzsmirigyrák, szoliter pulmonális nodulus differenciál-diagnosztika, nemXviii. évfolyAm 2. szám 2019. március 53 képAlkotó NUKLEárIS MEDICINA kissejtes tüdőrák (NSCPC), nyelőcsőrák, kolorektális karcinóma, limfóma, melanoma malignum, emlőrák, méhnyakrák. A pontos indikációkat (melyik betegségben mire való a PET vizsgálat) nem határozták meg, mindössze lábjegyzetben szereplő *-k adtak némi utalást az alkalmazásukra (elsősorban akkor, „ha biopszia nem végezhető vagy más módszerrel a diagnózis nem tisztázható”). Az egyetlen nem-onkológiai, hanem neurológiai indikáció az alábbi volt: „Epilepszia műtét előtti kivizsgálása 18 év alatt, ha a betegség terápia rezisztens, a góc egyéb módon (Mr) nem diagnosztizálható és a beteg műtétre vár.” Később a listát kibővítették még egy indikációval: a tüdőtranszplantáció előtti kivizsgálás 50 év felett. Az elmúlt több, mint 12 évben a PET/CT indikációk (BNO-k) száma azonban nem változott. A közfinanszírozott betegvizsgálatok száma – a berendezések számával együtt – fokozatosan nőtt, 2016-ban 23.800 volt, 2017-ben 27.000-re becsülték, és a NEAK keretet ezért 32 ezerre tervezték. De akkor történt valami, ami drasztikusan visszavetette a közfinanszírozott PET/CT vizsgálatok számát. Addig a PET/CT várólistát az OVSZ Központi Várólista rendszere vezette. Majd egy kormányrendelet 2016-ban ezt az OEP-re bízta. Majd 2017. július 1-től a központi várólista rendszere, a kérelmek elbírálása gyökeresen megváltozott (de a BNO-k nem változtak még ekkor sem). Az átalakítás célja egy on-line informatikai felület létrehozása volt, a gyors és transzparens eljárás érdekében. A betegségek körét változatlanul hagyva, az egyes indikációkon belül összesen 36 pontban részletesen szabályozta, hogy melyik betegségben milyen indikációk elbírálásához milyen adatok szükségesek. Megjegyzendő, hogy egy új, hazai, törzskönyvezett radiofarmakon, a C-11-metionin alkalmazását is lehetővé tette (az agydaganatok vizsgálatában). Az éves vizsgálatok száma – elsősorban a beutaló orvosok adminisztratív terhének megnövekedése miatt – visszaesett. Ezt látva, a NEAK az elbírálás rendszerét könnyítette. A NEAK ismételten elemezte a hazai helyzetet [6]. Ebben már szerepelt, hogy új indikációkat kell NEAK finanszírozásba befogadni. jAvAslAtok új pet/ct indikációk neAk befogAdásárA Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata 2011. évi megalakulásától kezdve évi rendszerességgel fordult – a szakma nemzetközi fejlődésének megfelelő – indikáció bővítési javaslatokkal a döntéshozókhoz (miniszterhez, valamennyi, az egészségügyért felelős államtitkárhoz, a NEAK főigazgatójához), kérve az FDG és a nem-FDG radiofarmakonokkal végzendő onkológiai és nem-onkológiai betegségek PET/CT vizsgálatainak NEAK finanszírozását. A jelenlegi Tagozati javaslatnak – legalább egy része – most talán eredményes lehet, mert számos indikációban megindult a szakmai egyeztetés. A javaslatok alapját jórészt az Egyesült Királyság NHS rendszere által használt, bizonyítékon alapuló, költség-hatékonynak bizonyuló indikációk képezik [7]. 54 ime – interdiszciplináris mAgyAr egészségügy Mégiscsak paradox, hogy – miközben elvileg a speciális, molekuláris radiogyógyszerek sokfélesége, gazdagsága biztosítja a különböző kórfolyamatok sokoldalú biológiai jellemzését, segíti az optimális kezelés kiválasztását – hazánkban a gyakorlati-klinikai PET diagnosztikában mindmáig lényegében egyetlen radiofarmakont – igaz, klinikailag a leghasznosabbat – az FDG-t használjuk. ráadásul az FDG PET/CT indikációk 99%-át az onkológiai betegségek vizsgálatára használjuk. Igaz, az a legfontosabb. A BNO-k száma 12 év óta változatlan. Igaz, a legfontosabb BNO-k (malignus limfómák, kolorectális és mamma karcinóma, tüdőrák) szerepelnek köztük. Mindamellett itt az ideje a PET/CT vizsgálatok indikációs listájának némi bővítésére, követve a fejlett világ PET/CT gyakorlatát. A nemzetközi helyzetet elemezve a Tagozat az alábbi bővítéseket javasolja: Az fdg szélesebb körű alkalmazása (mielőbb) • Egyéb onkológiai betegségekben (kis-sejtes tüdőrák, szarkóma, pankreász-, ovárium-méhtest-, hererák, myeloma multiplex, ismeretlen eredetű tumor) • Nem onkológiai betegségekben • A neuropszichiátriában (dementiák korai felismerése, differenciáldiagnózisa) • A kardiovaszkuláris betegségekben (nagyér vaszkulitisz, szívizom viablitás) • A gyulladásos betegségekben (FUO, kardiális eszközök, szarkoidózis) A nem-fdg radiofarmakonok alkalmazása (ha lehet, mielőbb). • F-18 jelzett molekulák (ezek a F-18 110 perces fizikai felezési ideje miatt a ciklotrontól 200-250 km távolságra is szállíthatók gépkocsival. Közülük a klinikumban hasznos a hazánkban már törzskönyvezett F-18-DOPA a neuroendokrin tumorok, a már törzskönyvezés előtt álló F-18-FET az agytumorok, a F-18-PSMA a prosztatarák vizsgálatára, ill. a későbbiekben az F-18-florbetaben-florbetapir-flutemetamol valamelyike – jól megszabott feltételek mellett – a korai Alzheimer-kór gyanújának egyes eseteiben. • Egyéb PET-radioizotópokkal jelölt molekulák • Leggyakoribb a Ga-68. Ennek gyakorlati előnye az, hogy nem szükséges hozzá helybeli ciklotron, mert Ge68/Ga-68 generátorból nyerhető. Hátránya, hogy hozama csekély és kihasználtságához rendszeres alkalmazás szükséges. Közülük a Ga-68-PSMA-ligandumok a prosztatarák metasztázisainak érzékeny kimutatására, a Ga-68-DOTATOC, -TATE, -NOC a neuroendokrin tumorok stagingjében és restagingjében hasznos. • ritkábban használt a rb-82, ami szintén generátorból (Sr-82/rb-82) nyerhető. Kálium analógként a szívizom perfúzió pontos kvantitatív vizsgálatára képes. Hazai alkalmazása kétséges. • Az ultrarövid felezési idejű ciklotron termékek közül a klinikumban a hazai forgalmazási engedéllyel rendelkező C-11-metionin az agytumorok, a C-11-cholin a prosztatarák vizsgálatában használandó, ha van helyben ciklotron. Xviii. évfolyAm 2. szám 2019. március képAlkotó NUKLEárIS MEDICINA Az új rAdiofArmAkonok bevezetése A klinikumbA Lényeges a költséghatékonyság. Számos, elsősorban az onkológiában használt radiofarmakon – hosszú évek alatt összegyűlt klinikai tapasztalat alapján, számításokkal is alátámasztva – költség-hatékonynak bizonyult. Ezért megfelelő helyet kell kapnia a diagnosztikai algoritmusokban és a finanszírozási protokollokban, A másik nehézség a törzskönyvezés, ami drága. Viszont az Európai Gyógyszerkönyvben létezik egy jogi lehetőség: az „extemporaneous”, helyi radiogyógyszer előállítására. Csak a beteg orvosának felelősségére adható be a szigorú GMP követelmények szerint előállított, gyakorlati tapasztalatok alapján hasznosnak tartható radiogyógyszer. A magyar gyógyszertörvényt a Nukleáris Medicina Tagozatnak sikerült módosíttatni, átvenni az európai lehetőséget. Mindeddig azonban hiányzik a megfelelő végrehajtási utasítás, a rendelet. Az kérdés persze, hogy ki fizeti a révészt? A jövő távlAtAi és tennivAlói A nukleáris medicina fejlődésének legfontosabb húzóereje nyilvánvalóan a PET/CT diagnosztika fejlődése. Ehhez a betegségekben zajló molekuláris folyamatok jobb megisIrODALOMjEGyZéK [1] Townsend DW, Cherry Sr: Combining anatomy and function: the path to true image fusion European radiology, 2001;11(10):1968-74 doi:10.1007/s003300101007 [2] Hutton BF, Erlandsson j, Thielemans K: Advances in clinical molecular imaging instrumentation. Clinical and Translational Imaging (2018) 6:31–45. https://doi.org /10.1007/s40336-018-0264-0 [3] Boellaard r et al.: FDG PET/CT: EANM procedure guidelines for tumour imaging: version 2.0. Eur. j. Nucl. Med. Mol. Imaging 42, 328-54 (2015). https://www.eanm.org/ .../guidelines/2015_GL_PET_CT_TumorImaging_V2.pdf [4] European Nuclear Medicine Guide. https://www.eanm. A SZErZő BEMUTATáSA prof. dr. szilvási istván 1967-ben Budapesten szerzett általános orvosi diplomát, 1972-ben belgyógyász, 1980ban izotópdiagnosztika (ma nukleáris medicina) szakképesítést szerzett. 1978 óta az azóta sok megnevezést megért Szabolcs utcai klinikán, 2007 óta az MH EK Honvédkórházban dolgozik osztályvezető főorvosként. részfoglalkozásban a Semmelweis Egyetem Nukleáris Medicina Tanszéki Csoportjában, illetve később Tanszékén dolgozott, amelynek létrehozásában rektori megbízottként vett részt. ime – interdiszciplináris mAgyAr egészségügy merése, az azokban specifikusan résztvevő molekulákhoz specifikusan kötődő radiofarmakonok előállítása (kiválasztása, radioizotóppal jelzése, állatkísérletekben kipróbálása, majd humán alkalmazása) szükséges. Ez a PET jövője: a molekuláris nukleáris medicina. Számunkra a legkézenfekvőbb az, ha a nemzetközi gyakorlatban klinikailag hasznosnak és költség-hatékonynak talált elsősorban (de nem kizárólagosan) törzskönyvezett PET radiofarmakonokat a NEAK – az ország, az egészségügy gazdasági lehetőségeit figyelembe véve – befogadja. Ez egybevág a kormányzat egészségügyi programjának célkitűzéseivel, a népbetegségek – az onkológiai, kardiológiai, neuropszichiátriai betegségek – gyógyítása érdekében tett erőfeszítésekkel. Ez a PET diagnosztika fejlesztésében a közeljövő. További tennivaló a megfelelő számú és képzettségű szakdolgozó, szakorvos képzése, tananyaguk modernizálása, a nukleáris medicina és a radiológia együttműködésének erősítése, a multidiszciplináris nukleáris medicinában elegendő számú radiovegyész, fizikus biztosítása. Nem könnyű feladat. De ezen a területen is a sikeres jövő záloga a kiművelt emberfők kellő létszáma. Enélkül lehet bármilyen korszerű berendezés (persze legyen!), de azok klinikai haszna, a siker, a beteg gyógyulása csak a képzett személyzet elhivatott munkájával érhető el. Ez az igazi, várt jövő. org/publications/european-nuclear-medicine-guide/ [5] 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0600287.KOr [6] Pálosi M, Nagy j, Deme j, Hollósy E: PET/CT központi várólista. Az e-beutalótól az e-leletig. A XII. META konferencia, Budapest, 2018. május 9-10. http://konferencia.metaweb.hu/uploads/media/pdf/0001/01/6822922f1 b2f155fcd815bffe19da130c4cf0f3e.pdf [7] Evidence-based indications for the use of PET-CT in the United Kingdom 2016. https://www.rcr.ac.uk/.../evidencebased-indications-use-pet-ct-united-kingdom-2016 1985-ben szerzett kandidátusi címet, 2000-ben habilitált. Fontosabb szakmapolitikai funkciói: a MONT elnöke, szakfelügyelő főorvos, a MOK alelnöke. jelenleg az Egészségügyi Szakmai Kollégium alelnöke, valamint a testület Nukleáris Medicina Tagozatának vezetője. A UEMS/EBNM nemzeti delegátusa és az European School of Nuclear Medicine dékánhelyettese. 2018-tól az IME Tanácsadó Testület tagja. Szakmai tevékenységét számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el, melyek közül kiemelkedő a Hevesy György emlékérem, az Európai Nukleáris Medicina Társaság tiszteletbeli tagja, a Magyar érdemrend Tiszti Kereszt Polgári Tagozat és a Hevesy-életműdíj. Xviii. évfolyAm 2. szám 2019. március 55