IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Októberben kapják a méhnyakrák elleni védőoltás első részletet a 7. osztályos leányok

  • Cikk címe: Októberben kapják a méhnyakrák elleni védőoltás első részletet a 7. osztályos leányok
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XIV. évfolyam
  • Lapszám: 2015. / 9
  • Hónap: november
  • Oldal: 33
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

Átlagosan tízből 8 szülő kérte gyermeke számára a térítésmentes oltást 2015. szeptember 11-ig kellett nyilatkozniuk a szülőknek arról, hogy a 7. osztályba járó leánygyermekük számára kérik-e az önkéntes, térítésmentes méhnyakrák elleni védőoltást. A védőoltás iránti érdeklődés az előző évhez hasonlóan nagy volt, a visszaérkezett nyilatkozatok alapján az érintettek több mint háromnegyede élni kíván a lehetőséggel.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Rákay Erzsébet
Tartalom IME Szerkesztőség
Az Infokommunikációs Technológiák (IKT) hatása a méltányosságra, esélyegyenlőségre és a fenntarthatóságra, 2. rész Dr. Kincses Gyula
A műtéti sebfertőzések megelőzése és ennek jelentősége Dr. Bán Kinga, Dr. Pulay István, Dr. Bokor Lívia, Dr. Weltner János, Dr. Harsányi László
XV. IME Jubileumi Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia (2015. december 10.) IME Szerkesztőség
Arany óra – a Szepszis napja a Semmelweis Egyetemen IME Szerkesztőség
Intézményünkben bevezetett infekciókontroll intézkedések Gram-negatív multirezisztens baktérium előfordulása esetén Dr. Patyi Márta
Nobel-díjas a Debreceni Egyetem díszdoktora IME Szerkesztőség
Orvosnak lenni határok nélkül IME Szerkesztőség
Katasztrófa sújtotta helyek járványügyi veszélyei Dr. Szabó György
A benignus prosztata hiperplázia okozta alsó húgyúti tünetegyüttes kezelésének magyarországi tapasztalatai Mór Zoltán, Páll Nóra
Októberben kapják a méhnyakrák elleni védőoltás első részletet a 7. osztályos leányok IME Szerkesztőség
Van új a nap alatt! - M. Holick endokrinológus professzor a D-vitamin aktuális kérdéseiről Michael F. Holick
IME-META IX. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Összefoglaló III. IME Szerkesztőség
Októberben kapják a méhnyakrák elleni védőoltás első részletet a 7. osztályos leányok - folytatás a 33. oldalról Országos Epidemiológiai Központ
Perspektívák a nozokomiális infekciók mikrobiológiai diagnosztikájában Dr. Iván Miklós Ábel, Dr. Vásárhelyi Barna, Dr. Kristóf Katalin
Az egészségügyi adatokhoz kutatási célból történő hozzáférés szabályozása a Helsinki Nyilatkozatban II. rész Dr. Alexin Zoltán
Játékelemek alkalmazása az egészségügyben Dániel Gergő

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
❑ ✁✂✁❑✄☎ ❯✆✝✞✟✠✡☛ ❋✕✖✗✘✙✚✛ ❈✜✙✙✢✣✗ ❇✤✕✥✥✢✙ ❉✦✚✧✜✣✖✗★✘✣ ❘✢✩✘✙✗✚✛ ✪✫✬✫✛ ✈✘✤✭ ✺✛ ✣✘✭ ✹✛ ✩✩✭ ✪✬✪✮✪✬✯ ❬✬✹✰ ❈✱✙★✚✗✘✩✱✢✙ ●✲✛ ✴✕★✵✕✤ ✴✶ ❊✖✘✣✘✻★✖ ✖✘✚✗✚ ✘✧ ❜✢✣★✵✣ ✩✙✘✚✗✕✗★✖ ✱✦✩✢✙✩✤✕✚★✕ ★✣ ✗✱✢ ✩✙★ ✈✕✗✢ ✚✢✖✗✘✙✛ ❚✱✢ ✲✘✜✙✣✕✤ ✘✧ ✼✙✘✤✘✵✦✛ ✪✫✫✺✛ ✈✘✤ ✬✽✿✛ ❀✘ ✹✛ ✩✩ ✬✿✫❁✮✬✿✬✿ ❬✬✺✰ ❂✢✈★✣ ❘✴✛ ▼✖❃✕✙✦ ❚✶ ▲✘❄✢✙ ✜✙★✣✕✙✦ ✗✙✕✖✗ ✚✦✻✩✗✘✻✚ ★✣ ✻✢✣✛ ✫❅ ✫✬ ✪✫✬✺✭ ❬❍✣✤★✣✢✰✭ ✱✗✗✩✶❤❤❄❄❄✭✜✩✗✘✥✕✗✢✭✖✘✻❤ ✖✘✣✗✢✣✗✚❤✤ ✘❄✢✙✮✜✙★✣✕✙✦✮✗✙✕✖✗✮✚✦✻✩✗✘✻✚✮★✣✮✻✢✣✭ ▼✢✵✗✢❏★✣✗✈✢ ✪✫✬✺✭✫✿✭✫✺✭ ❬✬❅✰ ✴✕✖✖✘ ❊✛ ❉✕✣★✢✤ ✢ ❚★✢✣✧✘✙✗★ ❉ ✢✗ ✕✤✶ ✴✘✖★ ✕✤✛ ✢✖✘✣✘✻★✖✛ ✕✣✥ ✱✢✕✤✗✱ ✜✗★✤★✗✦ ✖✘✣✚★✥✢✙✕✗★✘✣✚ ★✣ ✗✱✢ ✗✙✢✕✗✻✢✣✗ ✘✧ ✘✈✢✮ ✙✕✖✗★✈✢ ❜✤✕✥✥✢✙✛ ❍✩✢✣ ❖✖✖✢✚✚ ✲✘✜✙✣✕✤ ✘✧ ✼✙✘✤✘✵✦✛ ✪✫✬✫✛ ✈✘✤ ✪✛ ✩✩✭ ✬✬✮✪✹ P ◗❱❲❩❱❭❪ ❫❲❴❵❛P❛❝◗P ❞❡❢ ❣✐❥❦❧♠ ✪✫✫❅✮❜✕✣ ✕ ❇✜✥✕✩✢✚✗★ ❈✘✙✮ ✈★✣✜✚ ❊✵✦✢✗✢✻✢✣ ✈♥✵♦✢✗✗ ❏♣♦✵✕♦✥q✚♦✮ ❏♥✣✗✭ ✪✫✫✽ ♥✚ ✪✫✬✬ ❏♣♦♣✗✗ ✚♦q✻✘✚ ✢✵♥✚♦✚♥✵s✵✦★ ✩✙✘✧★✤r ❜✢✙✜✱q♦q✚ ✻t❏♣✮ ✥♥✚★ ✻✘✥✢✤✤✉♥✣✢❏ ❏★ ✕✤✕❏✇✗q✚q❜✕✣✛ ✩✙✘✮ ✉✢❏✗✻✢✣✢✥♦✚✻✢✣✗✉♥❜✢✣✛ ✢✵♥✚♦✚♥✵s✵✦★ ✚♦✘✤✵q✤✗✕✗ó❏ ✵✕♦✥q✤❏✘✥q✚★✛ ✧✘✤✦✕✻✕✗✮ ✚♦✢✙✈✢♦♥✚★ ✗q✻✘✵✕✗q✚q❜✕✣ ✈✢✗✗ ✙♥✚♦✗✭ ✪✫✫❁ ♥✚ ✪✫✬✬ ❏♣♦♣✗✗ ✧✢❏✈①✮ ♥✚ ✉q✙ó❜✢✗✢✵✮✢✤✤q✗ó ★✣✗♥♦✻♥✣✦✢❏✣♥✤ ✧★✣✕✣✚♦✇✙✘♦q✚ ♥✚ ❏✘✣✗✙✘✤✤★✣✵ ✗✢✙s✤✢✗ ✧ ✢✤✢✤①✚✢✭ ✲✢✤ ✢✣✤ ✢✵ ✕♦ ②✥✢✕✚ ③ ✴✘✤✜✗★✘✣✚ ✚✗✙✕✗♥✵★✕★ ✗✕✣q✖✚✕✥ó ✖♥✵✣♥✤ ✗✕✣q✖✚✕✥ó❏♥✣✗ ✥✘✤✵✘♦★❏ s♦✤✢✗★ ♥✚ ✧★✣✕✣✚♦✇✙✘♦q✚★ ✻✘✥✢✤✤✢❏✛ ✵✕♦✥✕✚q✵★ ✢✤✢✻♦♥✚✢❏ ❏★✕✤✕❏✇ ✗q✮ ✚q✣ ✵✦ó✵✦✚♦✢✙★ ✩✕✙★ ✈q✤✤ ✕✤✕✗✘❏❏✕✤✛ ✧ ✢❏✈①❜✢✗✢✵✮✢✤✤q✗ó ★✣✗♥♦✻♥✮ ✣✦✢❏❏✢✤✭ ④❧❥❥ ⑤❡❢⑥ ✪✫✬✿✮❜✕✣ ✈♥✵♦✢✗✗ ✕♦ ❊♣✗✈♣✚ ▲✘✙q✣✥ ❚✜✥✘✻q✣✦✢✵✦✢✗✢✻ ❊✵♥✚♦✚♥✵✮ ✩✘✤★ ✗★ ❏✕✛ ✗✢✙✈✢♦♥✚ ♥✚ ✧★✣✕✣✚♦✇✙✘♦q✚ ✻✢✚✗✢✙✚♦✕❏q✣✛ ✢✵♥✚♦✚♥✵✮✵✕♦✥✕✚q✵✗✕✣ ✚♦✕❏★✙q✣✦✘✣✭ ✪✫✬✹✮★ ✵ ✕♦ ❊▲❚❊✮❚❚❂ ✢✴✖★✢✣✖✢ ❘✢✵★ ✘✣q✤★✚ ❚✜✥q✚❏♣♦✩✘✣✗✉q❜✕✣ ✢✵♥✚♦✚♥✵s✵✦★ ✕✥✕✗✢✤✢✻♦♥✚✚✢✤ ♥✚ ✱q✤ó♦✕✗❏✜✗✕✗q✚✚✕✤ ✧✘✵✤✕✤❏✘♦✘✗✗✭ ✲✢✤ ✢✣✤ ✢✵ ✕♦ ②✥✢✕✚ ③ ✴✘✤✜✗★✘✣✚ ✚✗✙✕✗♥✵★✕★ ✗✕✣q✖✚✕✥ó ✢✵♥✚♦✚♥✵✮✵✕♦✥✕✮ ✚q✵✗✕✣★ ✢✤✢✻♦① ✻✜✣❏✕✗q✙✚✕✭ ➬ ➮✃❐❐ ❒❮❰Ï❮➺❮➷é➚é➼ ➽Ð ➬➚➼❮➺➺➽➚ ÑÒ➽Ó❒➽ ÔÕ➼➘ ➼➾❒➸❰➽➼➼➽➘ ⑦⑧⑨⑩❶❷❸❶❷❹ ⑧❺❻❼❽⑧ ❺ ❾❿➀❹➁❺⑧❸❽⑧ ❷➂➂❷❹➃ ➄❿➅➆➇➂⑨❽➈ ❷➂➈➆ ❸❿➈➉➂❷⑨❷⑨ ❺ ➊➋ ➇➈➉⑨❽➂➁➇➈ ➂❷❽❹➁➇⑧ ➪❦❥⑥➌✐➍⑥♠ ❦➎➏➐➑❥ ➒ ➍➏➓❥➑ ➔→❢❦➣ ➌↔➣❢↕➣➔➣ ➍➏❧↕❧❢⑥ ⑥ ❦→❢➎❦→➍↕➣♠❦➣➍ ✐❥❦❧➍❦ ➙➛➜➝➞ ➍➏➣➟❦➣↕➐➣❢ ➜➜➠➡➌ ➔➣❥❥➣❦❦ ♠↔➡❥⑥❦➔✐➏♠➡➢➔ ⑥ ➍➏➓❥➑➔♠➣➔ ⑥❢❢❡❥➤ ➥✐➌↔ ⑥ ➦➞ ✐➍➏❦❧❥↔➐⑥ ➧❧❢❡ ❥➣❧♠↔➌↔➣❢↕➣➔➓➔ ➍➏❧↕❧❢⑥ ➔→❢➡➔➠➣ ⑥➏ ö♠➔→♠❦➣➍➤ ❦→❢➎❦→➍↕➣♠❦➣➍ ↕→➥♠↔⑥➔❢❧➔ ➣❥❥➣♠➡ ➨→➩➑✐❥❦❧➍❦➞ ➫ ➨→➩➑✐❥❦❧➍ ➡❢❧♠❦➡ →❢➩➣➔❥➑➩→➍ ⑥➏ ➣❥➑➏➑ →➨➥➣➏ ➥⑥➠ ➍✐♠❥❡⑥♠ ♠⑥➌↔ ➨✐❥❦➤ ⑥ ➨➡➍➍➏⑥→❢➔➣➏➣❦❦ ♠↔➡❥⑥❦➔✐➏⑥❦✐➔ ⑥❥⑥➟➧❧♠ ⑥➏ →❢➡♠❦➣❦❦➣➔ ❦ö➐➐ ↕➡♠❦ ➥❧❢✐↕♠➣➌↔➣➩➣ →❥♠➡ ➔➎➨❧♠ ⑥ ❥➣➥➣➠ ❦➑➍→➌➌➣❥➞ ❖♦ ★✚❏✘✤✕✮✢✵♥✚♦✚♥✵s✵✦★ ✚♦✘✤✵q✤✕✗✘❏✣q✤ ✥✘✤✵✘♦ó ✈♥✥①✣①❏ ✈♥✵✢♦✗♥❏ ✕ ✈♥✥①✘✤✗q✚✘❏ ✚♦✢✙✈✢♦♥✚♥✗✛ ✕❏★❏ ✕♦ ♥✙★✣✗✢✗✗ ✚♦s✤①❏✢✗❤✵✘✣✥✮ ✈★✚✢✤①❏✢✗ ♥✚ ✕♦ ✘✤✗q✚✙✕ ✉✘✵✘✚✜✤✗ ✤✢q✣✦✘❏✕✗ ✗q✉♥❏✘♦✗✕✗✗q❏ ✕♦ ♣✣❏♥✣✗✢✚ ✗♥✙✇✗♥✚✻✢✣✗✢✚ ✻♥✱✣✦✕❏✙q❏ ✢✤✤✢✣★ ✈♥✥①✘✤✗q✚ ✤✢✱✢✗①✚♥✵♥✮ ✙①✤ ♥✚ ✕✣✣✕❏ ★✥①✩✘✣✗✉q✙ó✤✭ ❖ ✈★✚✚♦✕♥✙❏✢♦✢✗✗ ✣✦★✤✕✗❏✘♦✕✗✘❏✕✗ ✕♦ ★✚❏✘✤✕✈♥✥①✣①❏ ❜✢✵✦t✉✗♣✗✗♥❏✛ ♣✚✚♦✢✚✇✗✢✗✗♥❏ ✕♦ ✕✥✕✗✘❏✕✗✛ ♥✚ ✕♦ ✘✤✗q✚✗ ❏♥✙①❏ ✚♦q✻q✙✕ ✻✢✵★✵♥✣✦✢✤✗♥❏ ✕♦ ❍✙✚♦q✵✘✚ ✴♦✕❏✻✕★ ②✣✧✘✙✻q✖★ó✚ ❘✢✣✥✚♦✢✙✢✣ ➭❍✴➯②❘➲ ❏✢✙✢✚♦✗s✤ ✕♦ ✘✤✗ó✕✣✦✕✵✘✗✭ ❖♦ ❍✴➯②❘✮✘✣ ❏✢✙✢✚♦✗s✤ ❜✢♥✙❏✢♦✢✗✗ ✕✥✕✗✘❏ ✕✤✕✩✉q✣ ✕♦ ❍✙✚♦q✵✘✚ ❊✩★✥✢✻★✘✤ó✵★✕★ ❂♣♦✩✘✣✗ ✢✤❏♥✚♦✇✗✢✗✗✢ ✕♦✗ ✕♦ ♣✚✚♦✢✚✇✗♥✚✗✛ ✕✻✢✤✦✣✢❏ ✕✤✕✩✉q✣ ✕♦ ✘✤✗ó✕✣✦✕✵ ❏★✚♦q✤✤✇✗q✚✕ ✗♣✙✗♥✣★❏✭ ❖♦ ✕✥✕✗✘❏❜ó✤ ❏★✥✢✙s✤✛ ✱✘✵✦ ✕ ✹✹ ✢♦✢✙ ✉✘✵✘✚✜✤✗ ✵✦✢✙✻✢❏ ✚♦s✤✢★ ❏♣♦s✤ ❏♣♦✢✤ ✿✹ ✢♦✢✙ ❏♥✙✗✢ ✕ ✗♥✙✇✗♥✚✻✢✣✗✢✚ ✈♥✥①✘✤✗q✚✗✛ ✢♦ ✘✙✚♦q✵✘✚ q✗✤✕✵❜✕✣ ❏♣♦✢✤ ✯✫ ✚♦q♦✕✤♥❏✘✗ ✉✢✤✢✣✗✭ ❖ ✻♥✱✣✦✕❏✙q❏ ✢✤✤✢✣★ ✈♥✥①✘✤✗q✚✘❏✕✗ ✕ ✻✕✵✦✕✙✘✙✚♦q✵★ ✉ó✤ ❜✢✈q✤✗ ✵✦✕❏✘✙✤✕✗ ✚♦✢✙★✣✗ ★✚❏✘✤✕★ ❏✕✻✩q✣✦✘✤✗q✚✘❏ ❏✢✙✢✗♥❜✢✣ ❜✘✣✦✘✤✇✗✉q❏ ✤✢✭ ❖♦ ✢✤✚① ✈♥✥①✘✤✗q✚✙✕ ✕♦ s✗✢✻✢♦♥✚ ✚♦✢✙★✣✗ ✪✫✬✺ ✘❏✗ó❜✢✙♥❜✢✣✛ ✕ ✻q✚✘✥★❏ ✈✕❏✖★✣✕ ❜✢✕✥q✚q✙✕ ✩✢✥★✵ ✪✫✬❅ q✩✙★✤★✮ ✚q❜✕✣ ❏✢✙s✤ ✚✘✙✭ ❖♦ ✘✤✗ó✕✣✦✕✵ ❏★✚♦q✤✤✇✗q✚✕ ✻q✙ ✻✢✵❏✢♦✥①✥♣✗✗✛ ✤✢✵❏♥✚①❜❜ ✘❏✗ó❜✢✙ ✺✮★✵ ✕♦ ✘✙✚♦q✵ ✈✕✤✕✻✢✣✣✦★ ★✚❏✘✤q❜✕ ✢✤✉✜✗ ✕ ✈✕❏✖★✣✕✛ ♥✚ ✻✢✵✮ ❏✢♦✥①✥✱✢✗ ✕ ✈♥✥①✘✤✗q✚ ❜✢✕✥q✚✕✭ ❖ ✻♥✱✣✦✕❏✙q❏ ✻✢✵✢✤①♦♥✚♥✗ ✚♦✘✤✵q✤ó ✈♥✥①✘✤✗q✚✗ ✕♦✘❏ ★✚ ❏✕✩✱✕✗✣✕❏✛ ✕❏★❏ ✕ ❏✢✥✈✢♦✻♥✣✦✢✚ ✘✤✗q✚★ ✩✙✘✵✙✕✻✘❏❜ó✤ ❏★✻✕✙✕✥✗✕❏✛ ✱★✚♦✢✣ ✵✦ó✵✦✚♦✢✙✗q✙★ ✧✘✙✵✕✤✘✻❜✕✣ ➳ ✗♥✙✇✗♥✚ ✢✤✤✢✣♥❜✢✣ ➳ ✗♣❜❜✧♥✤✢ ✈✕❏✖★✣✕ ★✚ ✱✘♦♦q✧♥✙✱✢✗①✭ ▼★✈✢✤ ✕♦ ✘✤✗ó✕✣✦✕✵ ✈♥✣✦❏♣✗✢✤✢✚✛ ✢♦♥✙✗ ✢✱✱✢♦ ✢✤①♦①✤✢✵ ✧✢✤ ❏✢✤✤ ❏✢✙✢✚✣★ ✕ ✱q♦★✘✙✈✘✚✗✭ ➵➸➺➻➼➽➼➾➚ ➽ ➶➹➘ ➸➺➴➽➺➸➷ ✁☎■ ❳✁☞✳ ➱☞✌✍ ❨❆☎ ✾✳ ❙✎✏☎ ✷✑✒✓✳ ✂✍☞■☎◆■✔ ✸✸