IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A vérnyomás értékek és a magas vérnyomás incidenciájának változása a magyar felnőtt populációban 2021-2018 között, a hazai népegészségügyi szűrés adatai alapján

 • Cikk címe: A vérnyomás értékek és a magas vérnyomás incidenciájának változása a magyar felnőtt populációban 2021-2018 között, a hazai népegészségügyi szűrés adatai alapján
 • Cikk angol címe: Changes in blood pressure values and the prevalence of hypertension in the Hungarian adult population between 2010 and 2018, based on Hungarian public health screening data
 • Szerzők: Prof. Dr. Kékes Ede, Barna István, Taiki Tennó, Dankovics Gergely
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2021-103
 • Intézmények: Magyar Hypertonia Társaság Regiszter Munkabizottság, Semmelweis Egyetem, ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika, ELTE, Média és Oktatásinformatikai Tanszék, Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010–2020–2030 (MÁESZ Program)
 • Évfolyam: XX. évfolyam
 • Lapszám: 2021. / 1
 • Hónap: június
 • Oldal: 16-27
 • Terjedelem: 12
 • Rovat: EGÉSZSÉG - TÁRSADALOM, NÉPEGÉSZSÉGÜGY
 • Alrovat:

Absztrakt:

A magas vérnyomás olyan kardiovaszkuláris kockázati tényező, melynek korai felderítése nagymértékben elősegíti a kardiovaszkuláris betegségek megelőzését. A magas vérnyomás időben történő felismerését szolgálják az időszakos népegészségügyi szűrések. Vizsgálatunk célja, hogy bemutassuk a felnőttkori hipertónia-prevalencia, a szisztolés és diasztolés értékek változását 2010 és 2018 között Magyarországon egy mobil népegészségügyi szűrési rendszer által nyert adatok alapján. Betegek és módszer. 2010-2018 között 72 857 nő (átlag életkor 42,3 ±13,9 év) és 61563 férfi (átlag életkor 42,2 ±13,9 év) adatait elemeztük. Vizsgáltuk a vérnyomás átlagok (szisztolés, diasztolés és pulzus nyomás), a hipertónia stádiumok, a szisztolés nyomás eloszlás változását éves bontásban és korcsoportok szerint. Eredmények. 2010 és 2011-hez képest a következő években folyamatosan csökkent a hipertónia (vérnyomás 140/90 Hgmm felett) százalékos előfordulása, és ezzel együtt szignifikánsan kisebb lett a 2. és 3. stádiumba sorolt egyének aránya is. A szisztolés nyomás a kor előrehaladásával egyre nőtt, míg a diasztolés nyomás az 56. évtől kezdődően csökkent és a vérnyomás olló kinyílásával párhuzamosan a pulzusnyomás egyre nagyobb lett. Az egymást követő három időperiódusban (2010-2011, 2014-2015 és 2017-2018) a vérnyomás olló nyitási szélessége egyre kisebb lett, ezzel együtt a szisztolés nyomás átlagok alacsonyabb szintre kerültek és a pulzusnyomás csökkent. A jelenségek mögött dominánsan a szisztolés nyomás csökkenése állt minden korcsoportban, Nőknél a változás nagyobb mértékű volt. Ez kifejeződött a szisztolés nyomás eloszlási görbék alaki és numerikus jellemzőiben is. Az eloszlási görbék jellegzetes változásait az okozta, hogy a második és különösen a harmadik időperiódusban jelentősen csökkent a magas szisztolés értékek aránya a közép és idős korban, a 2010. és 2011. évekhez viszonyítva. Az ismert (bevallott) és mért hipertónia közötti különbség is szignifikánsan csökkent. Következtetések. Hazánkban a hipertóniások, ezen belül főleg a 3. stádiumba soroltak prevalenciája 2010-től kezdve 2018-ig folyamatosan csökkent, és ez érvényesült az idősebb korcsoportokban is. A jelenség hátterében a hipertóniás egyének nagyobb arányú felderítése, valamint a sikeresebb célérték elérés állhat.

Angol absztrakt:

High blood pressure is a car diovascular risk factor whose early detection greatly contributes to the prevention of cardiovascular disease. Periodic public health screenings are used to detect high blood pressure. The aim of our study was to present the changes in the prevalence of adult hypertension, systolic and diastolic values between 2010 and 2018 in Hungary based on data obtained from a public health screening system based on mobile technology. Patients and method. Between 2010 and 2018, we analysed data from 72 857 women (mean age 42.3 ± 13.9 years) and 61 563 men (mean age 42.2 ± 13.9 years). We examined changes in blood pressure means (systolic, diastolic, and pulse pressure), stages of hypertension, systolic pressure distribution by year, and by age groups. Results. Compared to 2010 and 2011, the prevalence of hypertension (blood pressure over 140/90 mmHg) decreased continuously in the following years and at the same time the proportion of individuals classified in stages 2 and 3 also decreased significantly. Systolic pressure increased with age, while diastolic pressure decreased from age 56 and pulse pressure increased with the opening of blood pressure scissors. In three consecutive time periods (2010-2011, 2014-2015, and 2017-2018), the opening width of the blood pressure scissors became smaller, and at the same time, the pressure values also changed and the pulse pressure became smaller. The phenomena were dominated by a decrease in systolic pressure in all age groups. In women, the change was greater. This was also expressed in the formal and numerical characteristics of the systolic pressure distribution curves. The characteristic changes in the distribution curves were caused by the significant decrease in the proportion of high systolic values in the middle and old age in the second and especially in the third time period compared to 2010 and 2011. The difference between known (reported) and measured hypertension was also significantly reduced. Conclusions. In Hungary, the prevalence of hypertensives, especially those classified as stage 3, decreased continuously from 2010 to 2018, and this also prevailed in the older age groups. The phenomenon may be due to the higher rate of detection of hypertensive individuals as well as the more successful achievement of the target value.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Gaál Péter
Az egészségügyi rendszerek rezilienciája: elméleti keretek, gyakorlati megfontolások Farkas Borbás Fanni, Dr. Gresz Miklós
Internetfüggőség, alvászavar, depresszió és életminőség összefüggésének vizsgálata a bajai kórház dolgozóinak körében Dr. Tóth Gábor , Fejes Éva, Kapus Krisztián, Fehér Gergely, Tibold Antal
A vérnyomás értékek és a magas vérnyomás incidenciájának változása a magyar felnőtt populációban 2021-2018 között, a hazai népegészségügyi szűrés adatai alapján Prof. Dr. Kékes Ede, Barna István, Taiki Tennó, Dankovics Gergely
Társadalmi hatáskötvények az egészségügyben, II. rész: gyakorlati példák az egészségügyi szférából Farkas Borbás Fanni, Túri Gergő, Horváth Krisztián, Kaposvári Csilla
Magyar kórházakban előfordult zsarolóvírus támadások esetei Joó Tamás, Sas Tibor, Szabó Zoltán Attila, Tóth Tamás, Dr. Palicz Tamás , Tisóczki József, Dr. Bencsik Balázs
Nemzeti és nemzetközi szoptatási stratégiák tanulságai Dr. Bóné Veronika, W. Ungváry Renáta, Dr. Kutas Katalin, Juhászné Dr. Kun Judit Gabriella, Gitidiszné Gyetván Krisztina, Dr. Gárdos László
A vállalkozó szemlélet erősítése az egészségügy területén - Az EnterMode gyakornoki program pilot tapasztalatai Dr. Lőrincz Orsolya, Tóth Tamás
A COVID-19 elleni oltásokkal kapcsolatos kételkedés (vaccination hesitancy) betegbiztonsági kockázatai és csökkentésének lehetőségei Dr. Mayer Ákos

Szerző Intézmény
Szerző: Prof. Dr. Kékes Ede Intézmény: Magyar Hypertonia Társaság Regiszter Munkabizottság
Szerző: Barna István Intézmény: Semmelweis Egyetem, ÁOK, I. sz. Belgyógyászati Klinika
Szerző: Taiki Tennó Intézmény: ELTE, Média és Oktatásinformatikai Tanszék
Szerző: Dankovics Gergely Intézmény: Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010–2020–2030 (MÁESZ Program)

[1] Acheampong T, Jiang L, Ziogas A, et al.: Multi-Systemic Biological Risk and Cancer Mortality: The NHANES III Study. Sci Rep. 2020;10: 5047 https://doi.org/10.1038/s41598-020-61945-9
[2] Kotseva K, Wood D, De Backer G, et al.: Cardiovascular prevention guidelines in daily practice: a comparison of EUROASPIRE I, II, and III surveys in eight European countries. Lancet 2009; 373: 929-940. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60330-5
[3] Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S et al.: Intergeart study investigators. Effects of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries Lancet 2004; 364: 937-952. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(04)17018-9
[4] Boros J, Györke J, Pásztorné Stokker E, Szabó Zs: A 2014-ben végrehajtott Európai lakossági egészségfelmérés eredményei. KSH. Összefoglaló adatok.
[5] Statisztikai tükör. 2015/29.: 1-9 Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF), 2014. https://www.ksh.hu/docs/hun /xftp/stattukor/elef14.pdf
[6] Vlachopoulos Terentes-Printzios D: Global interventions in hypertension. Heart Metab. 2019;79:25-29
[7] Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Gøtzsche PC.: General health checks in adults forreducing morbidity and mortality from disease. Cochrane Database Syst Rev. 2019; Jan 31;1(1): CD009009. https://doi.org/10.1002/14651858.CD009009.pub3
[8] Hudson B, Zarifeh A, Young L, Wells JE: Patients’ expectations of screening and preventive treatments. Ann Fam Med 2012;10:495–502. https://doi.org/10.1370/afm.1407
[9] Piper MA, Evans CV, Burda BU, et al. Screening for High Blood Pressure in Adults: A Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force: Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2014 Dec. (Evidence Syntheses, No. 121.) [10] U.S. Preventive Services Task Force. Screening for High Blood Pressure in Adults: Recommendation Statement. American Family Physician. 2016; 93: 300-302.
[11] Kékes E. Schanberg Zs, Páll L, Kiss I: A célérték elérése a magyar hipertóniás populációban. Éljen 140/90 alatt! (szerk. Kiss I. és Kékes E.) 4.4.2.fej. 179- 204 oldal. Literatuta Medica Kiadó Budapest 2015.
[12] Simek Á: A szűrés-megelőzés helyzete Magyarországon falun és városon. Egészségfejlesztés 2009;50(1-2):2-14
[13] Barna I, Kékes E, Daiki T, Dankovics G, Kiss I: A hipertónia lakossági vizsgálata Magyarországon – 2011 Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010–2020. Hypertonia és Nephrologia 2013;17(1):28- 33. https://doi.org/10.24121/dh.2020.S1.2
[14] Barna I, Daiki T, Kékes E, Dankovics G: Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramja 2010–2020– 2030 (MÁESZ) eredményei 2010–2018, az elsô kilenc év. LAM 2019;29(3):111–119. https://doi.org/10.33616/lam.29.012
[15] Kiss I, Daiki T, Barna I, Dankovics G, Kékes E: Nép - egészségügyi prevenció Magyarországon II.: megalapozott módszerekkel, megfelelő információval, valódi szűrési eredmények. LAM 2014;24(1–2):43–48.
[16] NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in blood pressure from 1975 to 2015: a pooled analysis of 1479 population-based measurement studies with 19·1 million participants. Lancet 2017; 389: 37–55. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(16)31919
[17] Persons reporting a chronic disease, by disease, sex, age and educational attainment level[hlth_ehis_cd1e] Eurostat [18] Nemcsik J, Páll D, Ábrahám Gy et al.: May Measurement Month 2017: an analysis of blood pressure screening in Hungary-Europe. European Heart Journal Supplements (2019) 21 (Supplement D), D56–D58 The Heart of the Matter doi:10.1093/eurheartj/suz054. https://doi.org/10.1093/eurheartj/suz054
[19] Williams B, Mancia G, Spiering W et al.: 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. The Task Force for the management of arterial hyper - tension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension. Eur Heart J 2018; 36(10):1953–2041. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000001940
[20] Yu SWY, Hill C, Mariesa L, Ricks ML et al.: The scope and impact of mobile health clinics in the United States: a literature review. International Journal for Equity in Health (2017) 16:178. https://doi.org/10.1186/s12939-017-0671-2
[21] Greenwald ZR, El-Zein M, Bouten S, Ensha H, Vazquez FL, Franco EL: Mobile Screening Units for the Early Detection of Cancer: A Systematic Review. Cancer Epi - demiol Biomarkers Prev. 2017 Dec;26(12):1679-1694. https://doi.org/10.1158/1055-9965.EPI-17-0454. Epub 2017 Oct 4. PMID: 28978564.
[22] Schatz BR: National Surveys of Population Health: Big Data Analytics for Mobile Health Monitors. Big Data 2015, 3 :(4):2019-229. https://doi.org/10.1089/big.2015.0021
[23] Istepanian RSH, Al-Anzi T: m-Health 2.0: New perspectives on mobile health, machine learning and big data analytics. Methods, 2018, 151: 34-40. https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2018.05.015
[24] Kypridemos C, Allen K, Hickey GL et al.: Cardiovascular screening to reduce the burden from cardiovascular disease: microsimulation study to quantify policy options. BMJ 2016;353:i2793 http://dx. https://doi.org/10.1136/bmj.i2793
[25] Siu AL: U.S. Preventive Services Task Force. Screening for high blood pressure in adults: U.S. Preventive Services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2015;163(10):778-786. https://doi.org/10.7326/M15-2223
[26] Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He J: Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005; 365:217–223. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)17741-1
[27] Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A et al.: PURE Study Investigators. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in rural and urban communities in high-, middle-, and lowincome countries. JAMA 2013; 310:959–968. https://doi.org/10.1001/jama.2013.184182
[28] KSH 2019. A társadalmi haladás mutatószámrendszere. 2.8.1. Egészségi állapot (2005–2019) https://www.ksh. hu/thm/tablak.html
[29] Global Health Observatory data repository. Raised blood pressure (SBP ≥ 140 OR DBP ≥ 90), age-standardized (%) Estimates by WHO region. WHO. 2016.
[30] Raised blood pressure (SBP ≥ 140 OR DBP ≥ 90), agestandardized (%) Estimates by World Bank income group.WHO.2016.
[31] Hannes R, Jordan J: Status of hypertension in Europe. Current Opinion in Cardiology. 2019 ,34: 342-349. https://doi.org/10.1097/HCO.0000000000000642
[32] Noncommunicable diseases country profiles 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://iris.wpro.who.int/
[33] Ostchega Y, Fryar CD, Tatiana Nwankwo T, Nguyen DT: Hypertension Prevalence Among Adults Aged 18 and Over: United States, 2017–2018. NCHS, National Health and Nutrition Examination Survey, 2017–2018.
[34] Zeng Z, Chen J, Xiao C and Chen W: A Global View on Prevalence of Hypertension and Human Develop Index. Annals of Global Health, 2020; 86: 67,1-6. DOI:
[35] Sonkodi S, Varró V, Mohácsi G et al.: Hypertension screening in a Hungarian town. J Human Hypertens 1989; 3(2):105-10.
[36] Szegedi J, Kékes E, Kiss I és mtsai. A hypertonia definíciója és epidemiológiája. A hypertonia és a kardiovaszkuláris prevenció kézikönyve. (Főszerk.Farsang Cs) Medintel Könyvkiadó Kft. 2013... 1.1. fej. 1-23 oldal
[37] Szegedi J, Kékes E, Sonkodi S, Kiss I: A hypertonia epidemiológiája Magyarországon. Hypertonia és Nephro - logia 2014;18(5-6):134-43.
[38] Kékes E, Kerkovits L, Bödör A, Kiss I: A magyarországi hypertoniás betegek tulajdonságai a Magyar Hypertonia Társaság Regiszterének és az „Éljen 140/90 alatt!” Programjának tükrében. Hypertonia és Nephrologia 2013;17(1):41-2.
[39] Joffres M, Falaschetti E, Gillespie C, et al. Hypertension prevalence, awareness, treatment and control in national surveys from England, the USA and Canada, and correlation with stroke and ischaemic heart disease mortality: a cross-sectional study BMJ 2013; 3:e003423. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-003423
[40] Franklin SS, Jacobs MJ, Wong ND, L'Italien GJ, Lapuerta P: Predominance of isolated systolic hypertension among middle-aged and elderly US hypertensives: analysis based on National Health and Nutrition Exa - mination Survey (NHANES) III. Hypertension. 2001; 37(3):869-74. https://doi.org/10.1161/01.HYP.37.3.869PMID: 11244010
[41] Farsang Cs: Izolált szisztolés hipertónia idős és nagyon idős betegekben. Hypertonia Nephrologia 2017; 21: 165- 168
[42] Steppan J, Barodka V, Berkowitz DE, Nyhan D: Vascular Stiffness and Increased Pulse Pressure in the Aging Cardiovascular System. Cardiology Research and Practice e 2011; Article ID 263585, 8 pages. https://doi.org/10.4061/2011/263585
[43] Kékes E, Barna I, Dakik T és mtsai.: Izolált szisztolés hypertonia előfordulása hazánkban lakossági szűrővizsgálat alapján. Hypertonia&Nephrologia 2017; 21:114- 119.
[44] Kiss I. Paksy A, Kékes E: Az időskori izolált hypertonia gyakorisága a magyar hypertoniás populációban. Hyper - tonia&Nephrologia 2017;21:169-173.
[45] Danaei G, Finucane MM, Lin JK et al.: Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Colla - borating Group (Blood Pressure). National, regional, and global trends in systolic blood pressure since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 786 country-years and 5,4 million participants. Lancet. 2011; Feb 12;377 (9765):568- 77. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)62036-3
[46] NCD Risk Factor Collaboration: Contributions of mean and shape of blood pressure distribution to worldwide trends and variations in raised blood pressure: a pooled analysis of 1018 population-based measurement studies with 88.6 million participants. International Journal of Epidemiology, 2018; 47: 872–883. https://doi.org/10.1093/ije/dyy016
[47] Holmen J, Holmen TL, Tverdal A et al.: Blood pressure changes during 22-year of follow-up in large general population – the HUNT Study, Norway BMC Cardio - vascular Disorders 2016, 16:94-103. https://doi.org/10.1186/s12872-016-0257-8
[48] Giuseppe Schillaci and Giacomo Pucci: The dynamic relationship between systolic and diastolic blood pressure: yet another marker of vascular aging? Hyper - tension Research 2010; 33: 659–661. https://doi.org/10.1038/hr.2010.95
[49] ME, A, S et al.: Prevalence and Incidence of Hyper - tension in the General Adult Population.Results of the CARLA-Cohort Study. 2015; 94: 952-959. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000000952
[50] Neuhauser H, Thamm M, Ellert U: Blood pressure in Germany 2008–2011: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1)]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesund - heitsschutz. 2013;56:795–801. https://doi.org/10.1007/s00103-013-1669-6
[51]Wright JD, Hughes JP, Ostchega Y, Yoon SS, Nwankwo T: Mean systolic and diastolic blood pressure in adults aged 18 and over in the United States, 2001-2008. Natl Health Stat Report. 2011; 35:1-22, https://europepmc.org/article/ med/21485611
[52] The European Health Examination Survey Pilot Study 2010 Directorate for Health Information and Research Department of Health Ministry of Health, the Elderly and Community Care. www.healthsurveys.gov.mt
[53] Tolonen H, Koponen P, Al-Kerwi A et al.: European health examination surveys – a tool for collecting objective information about the health of the population. Arch Public Health. 2018; 76: 38-49. https://doi.org/10.1186/s13690-018-0282-4
[54] Poulter NR, Borghi C, Castillo RR et al.: May Measurement Month 2017: results of 39 national blood pressure screening programmes. European Heart Journal Supplements. 2019, 21: (Supplement D), D1–D4 The Heart of the Matter. https://doi.org/10.1093/eurheartj/suz055
[55] Mills KT, Stefanescu A, He J: The global epidemiology of hypertension. NATure Reviews | NEPHroLoGy. 2020, 16: 223- 235. https://doi.org/10.1038/s41581-019-0244-2