IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A vállalkozó szemlélet erősítése az egészségügy területén - Az EnterMode gyakornoki program pilot tapasztalatai

 • Cikk címe: A vállalkozó szemlélet erősítése az egészségügy területén - Az EnterMode gyakornoki program pilot tapasztalatai
 • Cikk angol címe: Entrepreneurship enhancement in the healthcare – practical experiences of the EnterMode internship pilot program
 • Szerzők: Dr. Lőrincz Orsolya, Tóth Tamás
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2021-107
 • Intézmények: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem, Digitális Egészségtudományi Intézet
 • Évfolyam: XX. évfolyam
 • Lapszám: 2021. / 1
 • Hónap: június
 • Oldal: 45-49
 • Terjedelem: 5
 • Rovat: MENEDZSMENT
 • Alrovat: KÓRHÁZMENEDZSMENT

Absztrakt:

Napjainkban a fokozódó gazdasági verseny következtében a fiataloknak plusz ösztönzőkre és eszközökre van szükségük ahhoz, hogy zökkenőmentesen kerüljenek a felsőoktatási intézményekből a munkaerőpiacra, jelentősen felértékelődött a vállalkozási gondolkodásmód és készségek. A gyakorlat egy olyan intézmény lehet, amely képes áthidalni az oktatás és a munkaerőpiac közötti teret és alkalmas a vállalkozói gondolkodásmód erősítésére. Az EnterMode projekt célja egy olyan általánosan alkalmazható és minden szakterületre adaptálható gyakornoki modell kidolgozása, amely hozzájárul a hallgatók vállalkozói gondolkodásmódjának, kompetenciáinak fejlesztéséhez, s emellett programozott keretrendszert biztosít a gyakornokság intézményének, megteremti a kommunikációs felületet a felsőoktatási intézmények és a fogadó szervezetek között. A modell alapja a kihíváson alapuló tanulás, vagyis a gyakornok egy személyre szabott feladatot old meg a fogadóhely mentorának segítségével. A program kiegészítő eszközei egy online játék és egy gyakorlatközösség is. A modell egészségügyi szektorban történő pilot tesztelése Magyarországon a Semmelweis Egyetemen valósult meg, a gyakornokok és a fogadó hely mentorai részéről is pozitív tapasztalatokkal.

Angol absztrakt:

Nowadays, as a result of increasing economic competition, young people need extra incentives and tools to move smoothly from higher education institutions into the labour market. The entrepreneurial mindset and skills have become significantly more valuable. Internship can bridge the gap between education and the labour market and is suitable for strengthening the entrepreneurial mindset. The aim of the EnterMode project is to develop a generally applicable and adaptable internship model that contributes to the development of students' entrepreneurial mindset and competencies, as well as providing a programmed framework for the internship and creating a communication interface between higher education institutions and host organizations. The model is based on challenge-based learning, so that the intern has to solve a personalized task with the help of the host mentor. Additional tools for the program in clude an online game and a community of practice. Pilot testing of the model in the healthcare sector took place at Semmelweis University in Hungary, the test period has ended with positive experiences from both the interns and the mentors of the host company.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Gaál Péter
Az egészségügyi rendszerek rezilienciája: elméleti keretek, gyakorlati megfontolások Farkas Borbás Fanni, Dr. Gresz Miklós
Internetfüggőség, alvászavar, depresszió és életminőség összefüggésének vizsgálata a bajai kórház dolgozóinak körében Dr. Tóth Gábor , Fejes Éva, Kapus Krisztián, Fehér Gergely, Tibold Antal
A vérnyomás értékek és a magas vérnyomás incidenciájának változása a magyar felnőtt populációban 2021-2018 között, a hazai népegészségügyi szűrés adatai alapján Prof. Dr. Kékes Ede, Barna István, Taiki Tennó, Dankovics Gergely
Társadalmi hatáskötvények az egészségügyben, II. rész: gyakorlati példák az egészségügyi szférából Farkas Borbás Fanni, Túri Gergő, Horváth Krisztián, Kaposvári Csilla
Magyar kórházakban előfordult zsarolóvírus támadások esetei Joó Tamás, Sas Tibor, Szabó Zoltán Attila, Tóth Tamás, Dr. Palicz Tamás , Tisóczki József, Dr. Bencsik Balázs
Nemzeti és nemzetközi szoptatási stratégiák tanulságai Dr. Bóné Veronika, W. Ungváry Renáta, Dr. Kutas Katalin, Juhászné Dr. Kun Judit Gabriella, Gitidiszné Gyetván Krisztina, Dr. Gárdos László
A vállalkozó szemlélet erősítése az egészségügy területén - Az EnterMode gyakornoki program pilot tapasztalatai Dr. Lőrincz Orsolya, Tóth Tamás
A COVID-19 elleni oltásokkal kapcsolatos kételkedés (vaccination hesitancy) betegbiztonsági kockázatai és csökkentésének lehetőségei Dr. Mayer Ákos

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Lőrincz Orsolya Intézmény: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Szerző: Tóth Tamás Intézmény: Semmelweis Egyetem, Digitális Egészségtudományi Intézet

[1] Európa Tanács: A Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról. (2018) (2018/C 189/01) [Megtekintés dátuma: 2021. 05.12]
[2] Bacigalupo M, Kampylis P, Punie Y: EnterComp: The Enterpreneurship Competence Framework. (2016) Luxembourg: Publication Office of the European Union; EUR 27939 EN; http://doi.org/10.2791/593884
[3] Nichols M, Cator K, Torres M: Challenge Based Learner User Guide. (2016) Redwood City, CA: Digital Promise.
[4] Cedefop: Defining, writing and applying learning outcomes: a European handbook. (2016) Luxembourg: Pub - lications Office. http://doi.org/10.2801/566770
[5] Deterding S, Khaled R, Nache LE,,Dixon D:. Gamifi - cation: Toward a Definition. (2011) https://doi.org/10.1145/1979742.1979575
[6] Wenger E: Communities of Practice and Social Learning Systems: the Career of a Concept. (2010) In: Blackmore C. (eds) Social Learning Systems and Communities of Practice. Springer, London http://doi.org/10.1007/978-1-84996-133-2_11
[7] EnterMode: Gyakornoki modell a vállalkozói gondolkodásmód és kompetenciák elsajátításához. (2019) Kassai Műszaki Egyetem
[8] Narayanan V, Olk P: Determinants of Internship Effectiveness: An Exploratory Model. (2010) Academy of Management Learning &Education, 9 (1), 61-80. https://doi.org/10.5465/AMLE.2010.48661191