IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása 2016. szeptember 14. Balatonfüred

Absztrakt:

Szövetségünk éves szakmai konferenciáján tartott Közgyűlésén érvről évre megvitatja, elfogadja és közzé teszi szakmai helyzetértékelését és javaslatait a magyar egészségügy hatékonyabb működése érdekében.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
EGÉSZSÉGPOLITIKA PROGRAMALKOTÁS A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása 2016. szeptember 14. Balatonfüred ziorvosi monitoring rendszer miatt generálódó többlet labordiagnosztikai igény finanszírozását is meg kell oldani. Szövetségünk éves szakmai konferenciáján tartott Közgyűlésén érvről évre megvitatja, elfogadja és közzé teszi szakmai helyzetértékelését és javaslatait a magyar egészségügy hatékonyabb működése érdekében. • A magyar egészségügyi rendszer finanszírozása továbbra is jelentős lemaradásban van a visegrádi országok GDP arányos finanszírozási szintjéhez. A hazai egészségügy az elmúlt évben jelentős forrásokhoz jutott, és 2016-ban – 2009 óta először – alapdíjemelés is történt. Javaslatunk: reálértékben a finanszírozás nem éri el a gazdasági válság előtti időket, ehhez szakértői számítások és értékelésünk szerint legalább 2,07 Ft/pontra volna szükség, ami a jelenlegi finanszírozási szinthez képest 15%-os emelést tenne szükségessé. • A járóbeteg szakellátás – a kormányzati programok és nyilatkozatok ellenére – nem kapott kellő figyelmet, nem tudott érdemben fejlődni, annak ellenére, hogy a fejlett országokban a járóbeteg szakellátás stratégiai jelentősége nőtt, és egyre nagyobb szerepet kap az ellátórendszerben. Nincsenek ösztönzők az alapellátás és a szakellátás számára, hogy a betegek jelenleginél nagyobb hányadát kórházon kívül lehessen tartani. Erősíteni kell az alapellátás és szakellátás informatikai kapcsolatát, meg kell teremteni az oda-vissza történő adatcsere szabályozási oldalát, az alapellátókat is egy egységes informatikai és kontrolling rendszerhez kell illeszteni. Rendszeresíteni kell a járóbeteg szakellátás és alapellátás szakmai kapcsolatát, rendszerszintű konzultációját, esetmegbeszéléseit! Érthetetlen a járóbeteg szakellátásban végzett ambuláns és egynapos sebészeti beavatkozások finanszírozásának volumenkorlátja, miközben a kórházak ezt volumenkorlát nélkül végezhetik. A hatékonyságfokozás fontos lépése lehetne, ha a járóbeteg szakellátóknál is TVK mentessé válnának az egynapos ellátások és az ambuláns sebészeti beavatkozások. Minderre azért is szükség van, mert a járóbeteg szakellátásban végzett egynapos beavatkozások a beteg számára kisebb rizikóval járnak (kevesebb fertőzés, alacsonyabb műtéti szövődmény-kockázat), mint a kórházi egynapos ellátások. A laboratóriumi vizsgálatok finanszírozását a feladatok és szükségletek változása alapján, a valós és indokolt szükségletekhez kell igazítani! A szakellátás és alapellátás együttműködését ezen a téren is jelentősen növelni kell, így a háziorvosi feladatok növekedése, a prevenció ösztönzése, valamint a há- IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY • Sajnálatos módon az alapdíjemelés együtt járt átlagosan 8,3%-os volumenkorlát csökkentéssel is. Az intézkedés nyomán fennáll annak a reális veszélye, hogy a jelenleg még uralható előjegyzési idők megnőnek, a betegek nem az ideális időben jutnak hozzá a szükséges szakorvosi ellátáshoz, ellátási feszültségek keletkeznek. E mellett jelenleg sok esetben feleslegesen, csak adminisztratív okokból történik a szakorvosi ellátás (szakorvosi véleményhez kötött, rendszeresen szedett gyógyszerek, vagy rendszeresen használt fogyó gyógyászati segédeszközök felírása, szakorvosi beutalók). Az alapellátás kapuőr szerepének erősítése érdekében jelentősen növelni kell a háziorvosok kompetenciáját, ehhez csökkenteni kell a szakorvosi véleményhez kötött gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök részarányát, azokat a beutalási lehetőségeket, amelyek szintén csak szakorvoson keresztül elérhetőek! • Ma még mindig magas az elkerülhető kórházi fekvőbeteg felvételek száma, több 10 milliárd forintnyi többlet költséget generálva az ellátórendszerben. Ennek megelőzése érdekében fontos a fekvőbeteg szakellátás kapacitásainak, betegösszetételének, teljesítményének kontrollja, az intézményi finanszírozási motiváló tényezők, a hálapénz elleni küzdelem erősítése. A kórházakba integrált járóbeteg ellátás hatékonyabb működése érdekében azt önálló vezetéssel, részleges vagy teljes gazdasági önállósággal, a fekvőbeteg ellátástól egyértelműen elválasztva kell működtetni, ezzel együtt a szakorvosi státuszokat is eszerint átrendezni. Ezzel párhuzamosan jogszabályi szinten is definiálni kell az ambulanciák és szakrendelők funkcionális feladatait. • A problémák nagy része onnan származik, hogy a finanszírozó OEP nem kapott elégséges felhatalmazást ellátásszervezésre, szolgáltatásvásárlásra. A további feladatok allokálása helyett jelenleg az OEP visszaszervezése van folyamatban az államigazgatásba. A társadalombiztosítási ellátások szervezése külön szakma, nem lehet egyszerűen egy nagy pénztár, egy minisztériumi főosztály alá beilleszteni. Amennyiben ez mégis így történik, akkor szerintük nincs valódi számonkérhetőség, elszámoltathatóság a rendszerben. XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2016. SZEPTEMBER 5 EGÉSZSÉGPOLITIKA PROGRAMALKOTÁS Javasoljuk az OEP függetlenségének meghagyását, szolgáltatásvásárlói szerepbe helyezését. • Bár csökkenő tendenciájú, de továbbra is aggasztó mértékű a hazai egészségügyi szakemberek elöregedése, külföldi munkavállalásuk. Jelentős és fontos lépésnek tartjuk a béremeléseket, mely elősegítheti, hogy szakembereink itthon maradjanak. Azonban további hathatós lépéseket kell tenni a munkakörülmények minőségének javítása terén a szakemberek ki- vándorlásának megállítása érdekében, mert a szakorvoshiány helyenként már az ellátást teszi lehetetlenné! A szakember utánpótlás biztosítása érdekében a rezidensképzésben a járóbeteg ellátási munkát a képzésbe be kell építeni (hasonlóan, mint az alapellátásnál). Balatonfüred, 2016. szeptember 14. A Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség Közgyűlése CELD (Cost-Effectiveness in Liver Disorders) Budapest, 2016. A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai Szekciójának szervezésében 2016. június 23-25. között került megrendezésre az első Cost-Effectiveness in Liver Disorders (CELD) konferencia Budapesten. Az EASL és az ISPOR Magyarországi szervezete védnökségével zajló kongresszusnak a Hilton szálloda és a Budai Vár biztosított méltó helyet és festői környezetet. Az örvendetesen gyorsan fejlődő, egyre korszerűbb, hatékonyabb és biztonságosabb diagnosztikai és terápiás lehetőségek jelentős költséggel járnak, és ez egyre nagyobb feszültséget teremt a társadalom elvárásai és teherbíró képessége között. A rendezvény lehetőséget teremtett az egészségügyi ellátást nyújtók és igénybe vevők, az egészségüggyel foglalkozó közgazdászok, a finanszírozók és a döntéshozók számára egymás szempontjainak kölcsönös, jobb megismerésére, az érvek, vélemények ütköztetésére és a párbeszédre. A jelentős nemzetközi részvétellel (a több mint 150 regisztrált résztvevő többsége külföldi volt) zajló konferencián előadást tartott többek között Krzysztof Landa, a lengyel egészségügyi miniszter-helyettes, dr. Bidló Judit, az OEP főosztályvezetője, a magyar egészségügyi közgazdász szakma olyan prominens képviselői mint Kaló Zoltán és Boncz Imre professzorok, a nemzetközi hepatológia kiemelkedő alakjai közül Cihan Yurdaydin, Geoffrey Dusheiko, JeanMichel Pawlotsky, Robert Flisiak, és Ferenci Péter. Angol, bolgár, horvát, lengyel, litván, orosz, osztrák, román, szerb, szlovén, szlovák, török és ukrán előadók mellett a magyar hepatológia képviseletében Horváth Gábor, Hunyady Béla, Makara Mihály, Szalay Ferenc, Tornai István is szerepelt a rendezvényen. A nyitónap délelőttjén került megrendezésre a közép-európai hepatológiai együttműködési program (CEHC: CentralEuropean Hepatology Collaboration) második ülése, melyet a házigazda Magyarország nevében Hunyady Béla professzor szervezett. Ez a rendezvény az IC-HEP (International Coalition of Hepatology Education Providers) exkluzív támogatásával jöhetett létre. A résztvevők a szervezet 2015. évi alakuló ülésén megfogalmazott együttműködési lehetőségeket tárgyalták meg, pontosították ezek céljait és kereteit. A CEHC és CELD közös blokkjában a HTA (health technology assesment) metodológiájával ismerkedhettek meg a résztvevők. A konferencia további részében az egyes májbetegségek megelőzésének, diagnosztikájának és terápiájának orvosszakmai és finanszírozási lehetőségeit tárgyalták meg. Az e területen jártasak számára nem meglepő módon a legnagyobb figyelem a krónikus C hepatitis-szel kapcsolatos kérdéseket övezte. A színvonalas előadásokat élénk, tartalmas, és néha érzelmektől sem mentes, diszkussziók követték. A tudományos szervezőbizottság tagjaival történt egyeztetés után a szervezők az elhangzott előadások, és az azt követő viták konklúzióinak publikálását is tervezik. A kedvező visszajelzések alapján a szervezők a program folytatását tervezik. Horváth Gábor, a konferencia elnöke Hunyady Béla, a konferencia társelnöke Makara Mihály, a konferencia társelnöke Kaló Zoltán, a konferencia társelnöke 6 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2016. SZEPTEMBER