IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A védőnők pályaelhagyásának vizsgálata

Absztrakt:

A magyar egészségügyben megfigyelhető szakemberhiány jelentős problémát jelent, mely tendencia az utóbbi évtizedben a védőnői ellátás területén is aggasztó mértéket öltött. A védőnő képzőhelyi műhely munkacsoport tagjai felismerve a pálya elhagyásából fakadó problémákat, leíró jellegű keresztmetszeti vizsgálatot indítottak, a pályaelhagyás motivációinak a feltárása, a pályaelhagyást elősegítő háttér tényezőknek az azonosítása céljából. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a hivatás elhagyásához vezető leggyakoribb tényező a védőnői hivatás alacsony anyagi (84% 95% MT:73-93) és erkölcsi (54% 95% MT: 41-66) elismertsége volt, ezt kö - vették a nagy leterheltséggel (53%; MT:41-66), az életpálya- modell hiányával (45%; MT: 34-57) és a nem egyértelmű kompetenciákkal (46%; MT:34-60) kapcsolatban álló változók.
A védőnői hivatás jelentős tradíciókkal bír, az elismertség növelése komplex, többtényezős feladat, a fejlődés útja a hivatás professzionalizálódása felé vezet, melyben a képzésben résztvevő felsőoktatási intézményeknek jelentős szerepe van.

Angol absztrakt:

The shortage of professionals in Hungarian health - care is a significant problem, a trend that has reached alarming proportions in the field of health visitors care in the last decade. Recognising the problems arising from leaving the profession, the members of the working group of the health visitor training workshop launched a descriptive cross-sectional study in order to explore the motivations for leaving the field and to identify the background factors facilitating leaving the field. Based on the results, it can be concluded that the most common factor leading to leaving the profession was the low material (84% 95% CI: 73-93) and moral (54% 95% CI: 41- 66) recognition of the health visitors profession, followed by high workload (53%; CI: 41-66), variables related to lack of career model (45%; CI: 34-57) and unclear competencies (46%; CI: 34-60). The health visitor profession has significant traditions, increasing recognition is a complex, multifactorial task, and the path of development leads to the professionalisation of the profession, in which the universities participating in the training play a significant role.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Joó Tamás
Az ErgoScope rendszer gyakorlati felhasználása Pohl Marietta, Mák Kornél, Nemeskéri Zsolt, Zádori Iván, Pankász Balázs, Dévényiné Rózsa Erika, Tibold Antal, Fehér Gergely
A védőnők pályaelhagyásának vizsgálata Gyulai Anikó, Árváné Egri Csilla, Fogarasi-Grenczer Andrea, Jávorné Erdei Renáta, Karácsony Ilona, Kissné Dányi Éva, Tobak Orsolya, Kispéter Lászlóné
Gábor Dénes-díj 2021 felterjesztési felhívás IME Szerkesztőség
Koronavírus-fertőzött hajléktalan betegeink szociális ellátása Sallai Julianna Rozália, Dr. Gyergyói Viktória
Krónikus beteg gyermeket nevelő családok pszichoszociális intervenciójáról – terápiás rekreációs táborok Papp Zsuzsanna Katalin
Interdiszciplinaritás a szoptatás támogatásában W. Ungváry Renáta, Dr. Bóné Veronika, Dr. Kutas Katalin, Juhászné Dr. Kun Judit Gabriella
Jobban értjük az orvosunkat, mint 6 éve: javult a magyarok általános egészségértése IME Szerkesztőség
Az egészségügyi technológiaértékelés múltja, jelene és jövője – nemzetközi perspektívából Szegner Péter
Az Egészségipari Támogatási Program kedvezményezett vállalkozásai a világjárvány és a negyedik ipari forradalom idején Dr. Kiss Éva, Dr. Uzzoli Annamária
Tudásmenedzsment az egészségügyi közigazgatásban: egy tudástár felépítésének tapasztalatai Merész Gergő
Innovatív mikrobiológiai diagnosztikai gyorsteszt az antibiotikumrezisztencia terjedése ellen Aszalós Zoltán, Farkas Szilvia, Prof. Dr. Szabó Dóra
Vezetői Információs Rendszer jelentősége a mai modern egészségügyben Nagy Márta
Amikor az adat életet ment – A NAVÜ szerepe az egészségügyben Dr. Gál András Levente

Szerző Intézmény
Szerző: Gyulai Anikó Intézmény: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Egészségtudományi Intézet
Szerző: Árváné Egri Csilla Intézmény: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Szerző: Fogarasi-Grenczer Andrea Intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Szerző: Jávorné Erdei Renáta Intézmény: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Egészségtudományi Intézet
Szerző: Karácsony Ilona Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi és Védőnői Intézet
Szerző: Kissné Dányi Éva Intézmény: Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar
Szerző: Tobak Orsolya Intézmény: Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Szerző: Kispéter Lászlóné Intézmény: Nemzeti Népegészségügyi Központ Védőnői Módszertani Osztály

[1] Magyar Örökség Díj: https://www.mave.hu/uploads/file/ magyar%20orokseg%20dij-%20copy.pdf
[2] Hungarikumok Gyűjteménye Magyar Értéktár http:// www.hungarikum.hu/hu/magyar-vedonoi-szolgalat-mint-nemzetkozileg-egyedulallo-tradicionalis-ellatasi-rendszer (Letöltve: 2021.03.12.)
[3] Kahlichné Simon M: A védőnői hivatás története Medicina Könyvkiadó Zrt., 2015.
[4] Csordás Á: Védőnői hivatás 2010 A hungarikumként jelzett hivatásunk napjainkban, Védőnő, 2011, 21: (1) pp.28-39
[5] Kereki J, Kispéter L: Családközpontúság és ágazatközi együttműködés a kora gyermekkori intervencióban – Utak, szakemberek és kompetenciák, Egészség fejlesztés, 59: (2.) pp.39- 47. https://doi.org/10.24365/ef.v59i5.320
[6] Területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid= a0400049.esc (Letöltve: 2021.03.12.)
[7] Iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid= 99700026.nm (Letöltve: 2021.03.12.)
[8] Védőnői Szakmai Kollégium által kiadott Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a kórházi védőnői feladatokról a szülészeti és újszülött ellátásban. Egészségügyi Közlöny, 2011, LXI:(18) pp. 2686-2690.
[9] MAVE: Szinte az egész országot érinti a védőnő hiány https://mave.hu/?q=hirek/hir/171 (Letöltés: 2021.03.15.)
[10] György M, Harjánné Brantmüller É, Masa A, Tobak O, Tőke M, Wiesner E: Szintrehozó továbbképzés sorozat zárótanulmány, 2015, Budapest, ÁEEK. https://www. gyermekalapellatas.hu/data/cms72024/Szintrehozo_tovabb kepzes_zarotanulmany_2015.pdf (Letöltés: 2021.03.12.)
[11] Kósa Zs, Gyulai A, Jávorné Erdei R, Nagy Józsefné, Rákóczi I, Sárváry A, Sárváry A, Takács P, Vincze F: Védőnői és házi gyermekorvosi/vegyes praxisú háziorvosi feladatszervezés felmérése, időmérleg vizsgálat, 2014, Budapest, OTH. file:///C:/Users/user/Downloads/ Vedonoi_es_hazi_gyermekorvosi_es_vegyes_praxisu_h aziorvosi_feladatszervezes_felmerese__idomerleg_vizsgalat% 20(1).pdf (Letöltés: 2021.03.12.)
[12] Piczil M, Pikó B: „Nem tudok és nem is akarok mást csinálni.” Diplomás ápoló hallgatók pályaorientációjának és pályaképének vizsgálata Nővér, 2013, 26(4), pp.18-26.
[13] Kovácsné Tóth Á: Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Orvosi Hetilap, 2008, 149. (34.) 1601-1608
[14] Bodrogi B, Kálmán Zs: Diplomás ápoló hallgatók elképzelései az ápolói karrierről. Nővér, 2008, 14. 5. 6-10.
[15] Kovácsné TÁ, Feith HJ, Balázs P: A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás. Nővér, 2004, 17: 9-14.
[16] 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól https:// net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300256.kor (letöltve: 2021.03.16.)
[17] Kovácsné Tóth Á: Pályaválasztási motiváció értékrendi alapjai diplomás ápoló és tanárképző főiskolai hallgatók körében. Doktori értekezés, 2007, Semmelweis Egyetem, Budapest.
[18] Kiss-Tóth E: A védőnői hivatás történetének értékalakulási tendenciái, Egészségtudományi Közlemények,2015, 5. kötet, 1. szám, pp. 11–23.
[19] Szabó I: Bevezetés a szociálpszichológiába. 1994, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.