IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az egészségügyi technológiaértékelés múltja, jelene és jövője – nemzetközi perspektívából

 • Cikk címe: Az egészségügyi technológiaértékelés múltja, jelene és jövője – nemzetközi perspektívából
 • Cikk angol címe: The past, present, and future of Health Technology Assessment from international perspective
 • Szerzők: Szegner Péter
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2021-206
 • Intézmények: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ
 • Évfolyam: XX. évfolyam
 • Lapszám: 2021. / 2
 • Hónap: szeptember
 • Oldal: 38-41
 • Terjedelem: 4
 • Rovat: EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN
 • Alrovat: MÓDSZERTAN

Absztrakt:

Az egészségügy finanszírozása és fenntarthatósága kapcsán kiemelt fontosságú a bizonyítékokon alapuló döntéshozatal. Napjaink diszruptív trendjei – például a digitalizáció, az adatvezérelt rendszerek, és természetesen a COVID-19 járvány – illetve az egészségügyi rendszerek átalakulása következtében kiemelt szerep juthat a multidiszciplináris egészségügyi technológiaértékelés (Health Technology Assessment, HTA) területének. Magyar országon 2004 óta működik a HTA-val kapcsolatos feladatokat ellátó, társadalombiztosítási befogadási folyamatban döntéstámogató szereppel bíró Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Technológia-értékelő Főosztálya (TÉF). Európai szinten a European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) tekinthető az egyik legnagyobb volumenű nemzetközi kezdeményezésnek a területen, mely 2021-ben 29 országból 81 szervezetet ölelt fel. Az EUnetHTA számos eszköze és közös értékelése segíti a tagállamokat, ennek keretében jött létre a HTA Core Model, a gyártókkal folytatott korai tudományos konzultációk, vagy a befogadást követő tudományos bizonyítékok előállítását célzó pilotok. A jövőt illetően kiemelendő, hogy 2021 második felét követően jelentős átalakulás veszi kezdetét az európai technológiaértékelésben – így az EUnetHTA hálózat évtizedes együttműködése nem folytatódik tovább jelen formájában. Az átalakulás egyik fő hajtóereje az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által 2021 júniusában elfogadott HTA szabályozás. Az EUnetHTA által kidolgozott jövőbeli HTA együttműködés modellje (FMC) és az elmúlt 15 év nemzetközi tapasztalatai alapján állítható, hogy az ellátórendszerben megjelenő számos lehetőségre és kihívásra megfelelő választ tud majd adni az európai HTA közösség. A végső cél pedig továbbra is a betegek számára hozzáférhető és fenntartható egészségügyi szolgáltatások biztosítása, illetve a társadalom egészségi állapotának javítása lesz.

Angol absztrakt:

Evidence-based decision making is key to the fi nancing and sustainability of health care. Today's disruptive trends, such as healthcare digitalisation, datadriven systems, and the COVID-19 pandemic, as well as the transformation of health systems, may give a prominent role to multidisciplinary Health Technology Assessment (HTA). In Hungary, the Technology Evaluation Department (TÉF) of the National Institute of Phar - Az egészségügyi technológiaértékelés múltja, jelene és jövője – nemzetközi perspektívából The past, present, and future of Health Technology Assessment from international perspective Szegner Péter Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem macy and Nutrition has been operating since 2004, being responsible for performing HTA-related tasks with a decision-support role in the public reimbursement process. At European level, the European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) is considered to be one of the largest international initiatives in the field, currently consisting of 81 organisations from 29 countries. Variety of EUnetHTA tools and joint evaluations become available for supporting Member States, including the creation of the HTA Core Model, facilitation of early scientific consultations with manufacturers, or the initiation of pilots to generate post-launch scientific evidence. As for the future of HTA, the major transformation of the European technology assessment should be emphasised, where the cooperation between the EUnetHTA network will not continue in its current form. One main driver of the transformation is the HTA regulation which has been adopted by the European Parliament and the Council of the European Union in June 2021. Based on the future model of HTA cooperation (FMC) developed by EUnetHTA and the international experience of the last 15 years, it can be stated that the European HTA community has the ability to adequately respond to all upcoming opportunities and challenges. At the end of the day the final aim remains the same: enabling sustainable and accessible healthcare services for patients and contributing to a healthier society.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Joó Tamás
Az ErgoScope rendszer gyakorlati felhasználása Pohl Marietta, Mák Kornél, Nemeskéri Zsolt, Zádori Iván, Pankász Balázs, Dévényiné Rózsa Erika, Tibold Antal, Fehér Gergely
A védőnők pályaelhagyásának vizsgálata Gyulai Anikó, Árváné Egri Csilla, Fogarasi-Grenczer Andrea, Jávorné Erdei Renáta, Karácsony Ilona, Kissné Dányi Éva, Tobak Orsolya, Kispéter Lászlóné
Gábor Dénes-díj 2021 felterjesztési felhívás IME Szerkesztőség
Koronavírus-fertőzött hajléktalan betegeink szociális ellátása Sallai Julianna Rozália, Dr. Gyergyói Viktória
Krónikus beteg gyermeket nevelő családok pszichoszociális intervenciójáról – terápiás rekreációs táborok Papp Zsuzsanna Katalin
Interdiszciplinaritás a szoptatás támogatásában W. Ungváry Renáta, Dr. Bóné Veronika, Dr. Kutas Katalin, Juhászné Dr. Kun Judit Gabriella
Jobban értjük az orvosunkat, mint 6 éve: javult a magyarok általános egészségértése IME Szerkesztőség
Az egészségügyi technológiaértékelés múltja, jelene és jövője – nemzetközi perspektívából Szegner Péter
Az Egészségipari Támogatási Program kedvezményezett vállalkozásai a világjárvány és a negyedik ipari forradalom idején Dr. Kiss Éva, Dr. Uzzoli Annamária
Tudásmenedzsment az egészségügyi közigazgatásban: egy tudástár felépítésének tapasztalatai Merész Gergő
Innovatív mikrobiológiai diagnosztikai gyorsteszt az antibiotikumrezisztencia terjedése ellen Aszalós Zoltán, Farkas Szilvia, Prof. Dr. Szabó Dóra
Vezetői Információs Rendszer jelentősége a mai modern egészségügyben Nagy Márta
Amikor az adat életet ment – A NAVÜ szerepe az egészségügyben Dr. Gál András Levente

Szerző Intézmény
Szerző: Szegner Péter Intézmény: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ

[1] Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynö k - ség (HaDEA): EU4Health Programme. (2020) https://hadea.ec.europa.eu/programmes/eu4health_hu (utolsó megtekintés: 2021.08.10)
[2] Magyarország kormánya: Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Terve. (2021) https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi- eszkoz-rrf# (utolsó megtekintés: 2021.08.10)
[3] EUnetHTA Joint Action 2, Work Package 8. HTA Core Model ® version 3.0 (2016) https://www.eunethta.eu/ wp-content/uploads/2018/03/HTACoreModel3.0-1.pdf (utolsó megtekintés: 2021.08.10)
[4] European Commission: A pharmaceutical strategy for Europe. (2020) https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_en (utolsó megtekintés: 2021.08.10)
[5] Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (2020) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/ ?uri=uriserv:OJ.L_.2017.117.01.0001.01.ENG (utolsó megtekintés: 2021.08.10)
[6] European Commission: Europe’s Beating Cancer Plan – Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Brussels, 3.2.2021 COM (2021) https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/non_communicable_ diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf (utolsó megtekintés: 2021.08.10)
[7] European Commission: Regulatory framework proposal on Artificial Intelligence. (2021) https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory- framework-ai (utolsó megtekintés: 2021.08.10)
[8] European Commission: Commission welcomes the move towards more innovative health technologies for patients. Press release 22 June (2021) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ IP_21_3142 (utolsó megtekintés: 2021.08.10)