IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Krónikus beteg munkavállalók támogatása, munkahelyi betegségmegelőzés: Az Európai Unió Chrodis Plus közös fellépésének munkahelyek számára kínált jógyakorlatai

 • Cikk címe: Krónikus beteg munkavállalók támogatása, munkahelyi betegségmegelőzés: Az Európai Unió Chrodis Plus közös fellépésének munkahelyek számára kínált jógyakorlatai
 • Cikk angol címe: Support to employees with chronic conditions, disease prevention at the workplace: Good practices of the European Union Joint Action Chrodis Plus to employers
 • Szerzők: Dr. Kovács Réka, Aszalós Zoltán, Dr. Cserháti Zoltán, Dr. Palicz Tamás
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2021-406
 • Intézmények: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ
 • Évfolyam: XX. évfolyam
 • Lapszám: 2021. / 4
 • Hónap: december
 • Oldal: 38-44
 • Terjedelem: 7
 • Rovat: EGÉSZSÉG - TÁRSADALOM, NÉPEGÉSZSÉGÜGY
 • Alrovat:

Absztrakt:

2018-ban az európai munkavállalók több mint negyede szenvedett tartós egészségügyi problémától. A krónikus betegek számának az elmúlt évtizedekben tapasztalt drasztikus emelkedése jelentős társadalmi és gazdasági következményekkel jár. A tanulmány célja, hogy részletesen bemutassa az Európai Unió 3. Egészségügyi Programja által támogatott CHRODIS Plus Közös Fellépés (chrodis.eu) krónikus betegségek munkahelyi megelőzésével és kezelésével foglalkozó jelentését, az ún. Eszközkészletet, amely a krónikus betegséggel küzdő munkavállalók munkaképességének javítását, munkahelyi integrációját segítő, menedzsereknek szánt Képzési Módszertanból, illetve egy, a munkavállalók jóllétét, egészségét és munkavégzését támogató Eszköztárból áll, mely hét témakörben kínál konkrét javaslatokat az egészségtudatos munkahelyek támogatására.

Angol absztrakt:

In 2018, more than every fourth European worker suffered from a chronic condition, and the drastic increase in the number of people with chronic diseases in recent decades has significant social and economic consequences. The aim of the study is to evaluate, analyse and disseminate the output report on the prevention and treatment of chronic diseases in the workplace, the so-called „Workbox” of the CHRODIS Plus Joint Action (chrodis.eu), which was financed by the European Union’s Public Health Programme (2014-2020). The CHRODIS Plus Workbox contains a Training Tool – a methodology for managers to improve the inclusiveness of their workplace and the ability to improve the work of their employees with chronic conditions – and a Toolkit aiming to support the well-being, health and work of employees in seven fields by offering concrete proposals to support the establishment of health-conscious workplaces.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Kovács Réka Intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Szerző: Aszalós Zoltán Intézmény: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ
Szerző: Dr. Cserháti Zoltán Intézmény: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
Szerző: Dr. Palicz Tamás Intézmény: Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ

[1] OECD/European Union (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris/European Union, Brussels, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
[2] Marc Suhrcke, Rachel A. Nugent, David Stuckler and Lorenzo Rocco. Chronic Disease: An Economic Perspec tive London: Oxford Health Alliance 2006. https://www.who.int/management/programme/ncd/Chro nic-disease-an-economic-perspective.pdf [megtekintve: 2022. 02. 10]
[3] Joó Tamás, Vokó Zoltán, Bodrogi József, Demjén Tibor, Szócska Miklós – Semmelweis Egyetem, Digitális Egészségtudományi Intézet, Semmelweis Egye tem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egész ség ügyi Menedzserképző Központ, ELTE TáTK Közgaz - daságtudományi Intézet, ELTE Társadalomtudományi Kar, OEFI: A dohányzás elleni küzdelem a 2010-2014 közötti időszakban. Interdiszciplináris Magyar Egész - ségügy. XVI. évfolyam. 2017. / 10. november-december https://www.imeonline.hu/article.php?article=2017._XVI. /10/a_dohanyzas_elleni_kuzdelem_a_2010_2014_kozo tti_idoszakban (megtekintve 2022. 02. 10.)
[4] Darvai László, Rihmer Zoltán, Balczár Lajos, Cserháti Zoltán, Túri Gergő, Bélteczki Zsuzsa, Kalabay László, Torzsa Péter: Az alkoholbetegség és a dohányzás interdiszciplináris vonatkozásai az alapellátás szemszögéből [Interdisciplinary aspects of alcoholism and smoking from the perspective of primary care]. LEGE ARTIS MEDICINAE 27 : 6-7 pp. 246-250. , 5 p. (2017)
[5] Joó Tamás, Palicz Tamás, Szócska Miklós – Sem - melweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Semmelweis Egyetem, Digitális Egészségtudományi Intézet: A népegészségügyi termékadó dohánytermékekre való ki - terjesztésének lehetősége. Interdiszciplináris Magyar Egész ségügy. XVII. évfolyam. 2018. / 7. szeptember. 30-33 old. https://www.imeonline.hu/article.php?article= 2018._XVII./7/a_nepegeszsegugyi_termekado_dohanytermekekre_ valo_kiterjesztesenek_lehetosege (megtekintve: 2022. 02. 10.)
[6] Antonio Corral, Jessica Durán and Iñigo Isusi, IKEI Research and Consulting: Employment opportunities for people with chronic diseases, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2014. https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef 1459en.pdf [megtekintve: 2022. 02. 10]
[7] Joint Statement on “Improving the employment of people with chronic diseases in Europe”, Framing paper, 2017. European Chronic Disease Alliance (ECDA) in partnership with stakeholders and Members of the EU Health Policy Platform. https://ec.europa.eu/health/ system/files/201801/2017_chronic_framingdoc_en_0.pdf [megtekintve: 2022. 02. 10]
[8] Chrodis plus – implementing good practices for chronic diseases. http://chrodis.eu/ [megtekintve: 2022. 02. 10]
[9] Dr. Kovács Réka, Aszalós Zoltán, Semmelweis Egye - tem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ: CHRODIS PLUS online konferencia a krónikus betegségekről, Interdiszciplináris Magyar Egészségügy. XIX. Évfolyam, 2020. / 3, augusztus- szeptember, 34. old https://www.imeonline.hu/article.php?article=2020._XIX. /3/chrodis_plus_online_konferencia_a_kronikus_betegsegekrol [megtekintve: 2022. 02. 10]
[10]Website of CHRODIS PLUS online conference on chronic diseases – 27 October 2020 « Closing the evidencepractice gap on NCDS: translation, transfer and sustainability for comprehensive responses across Europe, http://chrodis.eu/event/chrodis-plus-online-conferenceon- chronic-diseases [megtekintve: 2022. 02. 10]
[11] Chrodis Plus Workbox on Employment and Chronic Conditions. http://chrodis.eu/08-chronic-diseases-andemployment/ [megtekintve: 2022. 02. 10]
[12] Matilde Leonardi, Fabiola Silvaggi, Chiara Scaratti, Erika Guastafierro, Claudia Toppo, Michela Eigenmann, Jaana Lindström, Eeva Rantala, Päivi Valve: A krónikus betegséggel élők munkaképességének és integrációjának fejlesztése a munkahelyeken, Képzési módszertan vezetők számára. http://chrodis.eu/wp-content/uploads/ 2020/10/hun-chrodis-training-tool-2.pdf [megtekintve: 2022. 02. 10]
[13] Eeva Rantala, Jaana Lindström, Päivi Valve, Matilde Leonardi, Fabiola Silvaggi, Chiara Scaratti, Erika Guastafierro, Claudia Toppo, Michela Eigenmann, Karin Proper, Sandra van Oostrom: A munkavállalók egészségének, jóllétének és munkahelyi részvételének elősegítése, Eszköztár munkahelyek számára. http://chrodis. eu/wp-content/uploads/2020/11/chrodis-plus_toolkit_ hu_20201027.pdf [megtekintve: 2022. 02. 10]
[14] UN CONVENTION on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), United Nations, 2006 https://www.un.org/disabilities/documents/convention/co nvoptprot-e.pdf [megtekintve: 2022. 02. 10]
[15] AVALLONE, F., Farnese, L., Pepe, S., Paplomatas, A. (2007): Il processo di CONVIVENZA. Indagine ESPLORATIVA sulle dimensioni della CONVIVENZA AFFETTIVA, ORGANIZZATIVA, sociale. In AVALLONE, F., Borgogni, L. (a cura di), CONVIVENZA ed efficacia ORGANIZZATIVA, Rassegna di Psicologia, Quaderno speciale 1, Carrocci Editore, Roma, pp. 33
[16] O'Leary, J., Legg, A. (2017), Inclusion@Work Index 2017-2018: Mapping the state of inclusion in the australian workforce. DIVERSITY Council Australia. https://accessandinclusionindex.com.au/ [megtekintve: 2022. 02. 10]
[17] A munkaképességi index (WAI): http://www.ageingatwork. eu/resources/health-work-in-an-ageing-europeenwhp- 3.pdf p34 [megtekintve: 2022. 02. 10]
[18] Morschhäuser M., Sochert R.: Healthy Work in an Ageing Europe – Strategies and Instruments for Prolonging Working Life, ENWHP, 20062