IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Szenvedélybetegek az egészségügyi ellátórendszerben (2011-2016)

  • Cikk címe: Szenvedélybetegek az egészségügyi ellátórendszerben (2011-2016)
  • Szerzők: Boros Károlyné
  • Intézmények: Kanizsai Dorottya Kórház
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 21-24
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: ÁPOLÁSMENEDZSMENT

Absztrakt:

Az addiktológiai betegek számának alakulása, az általuk fogyasztott legális és illegális szertípusok fajtái, a kliensek kezelését elősegítő és hátráltató tényezők a szakmai és a civil társadalom közbeszédében egyaránt hangsúlyosak. A hazai betegellátásban folyamatos, mérhető és hiteles adatokkal nem rendelkezünk, ezért összehasonlítást sem tudunk végezni az addiktológiai betegek számának pontos alakulásáról és a szertípusok fajtáiról sem. Hiánypótlásként bemutatom egy városi kórház pszichiátria osztály járó-, és fekvőbeteg ellátásában az addiktológiai betegek számának alakulását (2011-2016 között). A vizsgálati elemzésem középpontjába azt az időszakot helyeztem, amióta addiktológiai konzultánsként tevékenykedem és célirányosan is foglalkoztam a szenvedélybetegekkel.

Angol absztrakt:

The change in the number of addicted patients, the legal and illegal substance consumption, and the factors which are helping or retracting the treatment of clients are vital part in the discussion of the professional and civil society. We do not have any consecutive, measurable and accurate data therefore we can not execute any comparison in the variation of the number of addicted patients or about the types of substances. As a rectification, I introduce the changing numbers of addicted inpatients and outpatients of the psychiatric ward in a city hospital (between 2011-2016). I placed that period in the centre of my research analysis since I have been working as an addiction counsellor and dealing with dependent patients specifically as well.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő - Az IME egészség-gazdaságtani konferencia margójára Dr. Kósa József
Tartalom IME Szerkesztőség
Átfogó népegészségügyi program készül - Interjú Prof. Dr. Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével Boromisza Piroska
VII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia (2018. október. 17-18.) IME Szerkesztőség
"Ne törd össze a szíved” WHO Magyarországi Iroda
A Semmelweis rejtély nyomában - Beszélgetés Varga Benedekkel, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójával Boromisza Piroska
Kéz-higiénével megelőzhető a kórházi fertőzés - Akadémiai tisztelgés Semmelweis tudományos öröksége előtt Fazekas Erzsébet
16,5 milliárdos fejlesztés az egészségügyi szakdolgozók élet- és munkakörülményeinek javítására Állami Egészségügyi Ellátó Központ
A GDPR kiemelt követelményei az egészségügyi ellátásban Nagy István, Dr. Horváth Lajos
Szenvedélybetegek az egészségügyi ellátórendszerben (2011-2016) Boros Károlyné
Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárd – eredmények, jövőkép Dr. Klósz Beáta
A betegek állapotát is figyelembe vevő relatív hatékonyságvizsgálat (DEA) a hazai mozgásszervi rehabilitációs osztályokon. II. rész Dénes Rita Veronika, Dr. Koltai Tamás, Dr. Dénes Zoltán
Minőségmenedzsment a radiológiában – új kihívások, nemzetközi előírások Dr. Vargha András
Az SZTE-n is elérhető az új módszer az Alzheimer-kór korai diagnosztizálására IME Szerkesztőség
A gócos májbetegségek korszerű MR-diagnosztikája Prof. Dr. Palkó András
Mintegy 10 ezer beteget érint idehaza a Sclerosis Multiplex Semmelweis Egyetem
Képalkotók szerepe gégeráknál Dr. Léránt Gergely, Prof. Dr. Gődény Mária
Májspecifikus kontrasztanyaggal végzett MR vizsgálatok szakmai és gazdasági értékelése Dr. Egyed Zsófia, Dr. Demjén Boglárka, Dr. Kátai Tamás, Kéki Imre
Az agyról alkotott kép, melyre radiológusok és kutatók vártak: az agyi képalkotás kora GE Healthcare
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) megvalósult és jövőbeli fejlesztései Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Féléves a magyar eRecept – El tudunk szakadni a papírtól? Dr. Bertalan Lóránt, Héja Gergely
A XVI. Egészségügyi Infokommunikációs Konferenciáról jelentjük Boromisza Piroska
Ars longa, vita brevis - Beszélgetés Dr. Szilvási István professzorral Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Boros Károlyné Intézmény: Kanizsai Dorottya Kórház

[1] HO Library Cataloguing-in-Publication Data Global status report on alcohol and health – 2014 ed. le töltve: 2018.03.14.
[2] Központi Statisztikai Hivatal. 2.4.7. A kábítószerfogyasztók és az alkoholisták gondozása (1997-) https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fek 005.html letöltve:2018.03.14.

MENEDZSMENT ÁPOLÁSMENEDZSMENT Szenvedélybetegek az egészségügyi ellátórendszerben (2011-2016) Boros Károlyné, Kanizsai Dorottya Kórház Az addiktológiai betegek számának alakulása, az általuk fogyasztott legális és illegális szertípusok fajtái, a kliensek kezelését elősegítő és hátráltató tényezők a szakmai és a civil társadalom közbeszédében egyaránt hangsúlyosak. A hazai betegellátásban folyamatos, mérhető és hiteles adatokkal nem rendelkezünk, ezért összehasonlítást sem tudunk végezni az addiktológiai betegek számának pontos alakulásáról és a szertípusok fajtáiról sem. Hiánypótlásként bemutatom egy városi kórház pszichiátria osztály járó-, és fekvőbeteg ellátásában az addiktológiai betegek számának alakulását (2011-2016 között). A vizsgálati elemzésem középpontjába azt az időszakot helyeztem, amióta addiktológiai konzultánsként tevékenykedem és célirányosan is foglalkoztam a szenvedélybetegekkel. The change in the number of addicted patients, the legal and illegal substance consumption, and the factors which are helping or retracting the treatment of clients are vital part in the discussion of the professional and civil society. We do not have any consecutive, measurable and accurate data therefore we can not execute any comparison in the variation of the number of addicted patients or about the types of substances. As a rectification, I introduce the changing numbers of addicted inpatients and outpatients of the psychiatric ward in a city hospital (between 2011-2016). I placed that period in the centre of my research analysis since I have been working as an addiction counsellor and dealing with dependent patients specifically as well. HÁTTÉR ÉS CÉLKITŰZÉS A pszichiátriai betegek ellátásában az egyik fő irányvonal a szenvedélybetegek ellátása. Vizsgálatomban bemutatom az addiktológiai kezelések számának alakulását, az elmúlt hat esztendőben végbemenő változásokat egy városi kórház pszichiátria osztályának fekvő-, és járóbeteg forgalmi adatainak tükrében. Az adatok alapján megtapasztalhatjuk a szenvedélybetegek számának nem, életkor, diagnózisok és szerhasználat szerinti összetételében bekövetkező változásokat. tosságainak elemzésére, összehasonlító adatok vizsgálatára, az ellátással összefüggő problémák okainak megértésére. Az adatokat az elemzésben résztvevő intézmény Pszichiátriai osztályának a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) felé történt adatszolgáltatása alapján kaptam. Az elemzés korlátja, hogy egyéb tényezőket nem vizsgál (orvos rendelkezésre állás, esetleg a betegek elvándorlása más kórházhoz, a hozzáférés változásai), így a vizsgált adatokban történt változások értékelhetősége korlátozott. ELŐZMÉNYEK A pszichiátriai betegek ellátása az előző évek gyakorlati tapasztalatai alapján „forgóajtó pszichiátria” néven működött, amit az elmúlt időszakban a korszerű terápiás elvek mentén igyekeztünk megváltoztatni, „betegközpontúvá” tenni, individualizálni. Az addiktológiai konzultánsi gyakorlatom során a személyközpontúság határozza meg munkámat, a terápiába vonás, a terápiában tartás és az utánkövetés szempontjából egyaránt. A hatéves gyakorlati munkám összegzéseként készítettem ezt a vizsgálatot, szerettem volna információt nyerni arról, hogy az elmúlt hat év során milyen átalakuláson ment át az addiktológiai betegek kezelése-ellátása, a betegek összetétele. NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KITEKINTÉS A WHO legfrissebb statisztikája szerint [1] a litvánok fogyasztották a legtöbb alkoholt, fejenként 18,2 litert a világon 2016-ban. A magyarok fejenként 12,3 liter alkoholt fogyasztottak, ugyanannyit, mint a lengyelek, a szlovákok, a lettek vagy a britek. A németek (11,4 liter) és a franciák (11,7 liter) alkoholfogyasztását sikerült túlszárnyalni. Az európai átlag 2016-ban 10,3 liter lett. A világban jellemző adatokat az 1. ábra mutatja. MÓDSZER Kvantitatív és kvalitatív nem reprezentatív vizsgálat, felméréssel, adatelemzéssel. A minta egy adott időszakban a pszichiátriai járóbeteg ellátásba és osztályra kerülő betegek kis elemszámú vizsgálata, de alkalmas a páciensek betegségtípusának, nemek szerinti összetételének, életkori sajá- IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 1. ábra Egy főre jutó alkoholfogyasztás (liter) a világban. XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS 21 MENEDZSMENT ÁPOLÁSMENEDZSMENT A KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatai [2] alapján (1. táblázat) a 2011-2016-os időszakban a kezelésen megjelent kábítószer-fogyasztók és az alkoholbetegek becsült száma csökkent, a nyilvántartott alkoholbetegek száma viszont nőtt. gyobb számmal, de a 18 év alatti fiatalok is igénybe veszik az egészségügyi ellátást (3. ábra). Az alkoholfogyasztás tekintetében zömmel a 35-65 év közötti páciensek kérnek segítséget, valamint a 19-35 év közötti egyének is szép számmal igényelnek támogatást. 1. táblázat A kábítószer fogyasztók és az alkoholbetegek gondozása (20112016). SZENVEDÉLYBETEGEK SZÁMA EGY VÁROSI KÓRHÁZ FEKVŐ-, ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁSÁBAN (2011-2016) Az addiktológiai betegek száma a 2011-2016-os időszakot vizsgálva jelentős eltérést mutat (2. ábra). A 2011-es adatokhoz viszonyítva 2016-ban közel 50%-kal csökkent az ellátott páciensek száma a fekvő- és a járóbeteg ellátásban egyaránt. Ez a változás az elmúlt hat évben évről-évre folyamatosan ment végbe, az előző évhez képest minden évben csökkenés következett be, mely különösen jelentős volt 2011-2012 és 2014-2016 között. 3. ábra Addiktológiai betegek életkor szerinti megoszlása a járóbeteg ellátásban. Alkohol okozta megbetegedések a járóbeteg ellátásban A diagnózisok közül leggyakrabban az alkohol dependencia fordul elő (4. ábra), azt követően az alkohol abúzus szerepel. A megvonási szindróma delíriummal az utóbbi három évben jelentősen csökkent, szerepe lehet benne a korszerű gyógyszereknek, valamint annak is, hogy visszaesésnél a kliensek idejekorán felismerik a problémát és az előzetes információk birtokában időben jelentkeznek az ellátásba. Az akut alkohol intoxikációval jelentkezők számának jelentős csökkenését az SBO-k (Sürgősségi Betegellátó Osztály) szerepvállalása indokolja. 2. ábra Szenvedélybetegek száma a fekvő- és járóbeteg ellátásban (20112016). Ha a 2. ábra adatait a WHO adataival és a KSH adataival összevetjük, akkor látható, hogy még mindig van tennivaló, hazánk a legveszélyeztetettebb térséghez tartozik alkoholfogyasztás tekintetében. A hazai országos adatok alapján sem mutatkozik pozitív irányban történő elmozdulás. Ha kis mértékben is, de a szenvedélybetegek számának növekedését tapasztaljuk. Addiktológiai betegek életkor szerinti megoszlása a járóbeteg ellátásban Az egyéb szerhasználat (drog, gyógyszer) tekintetében a 19-35 éves korosztály jelenik meg az ellátásban a legna- 22 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 4. ábra Alkohol okozta megbetegedések a járóbeteg ellátásban. XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS MENEDZSMENT ÁPOLÁSMENEDZSMENT Egyéb szerhasználat a járóbeteg ellátásban A droghasználati problémák miatt a járóbeteg ellátásban (2. táblázat) legnagyobb számmal a drogok és pszichoaktív anyagok okozta abúzussal jelentkeznek, második helyen a nyugtatók és altatók okozta abúzus és intoxikáció diagnózissal rendelkezők találhatók. Az opiátok okozta dependencia a 2012. évben kimagasló volt, utána már nem volt jellemző az ilyen diagnózissal jelentkezők előfordulása. A drogok és pszichoaktív anyagok okozta pszichotikus zavar is nagyobb számban volt jelen az ellátásban, aminél nehezen állapítható meg, hogy mi volt előbb a pszichózis és a drogot öngyógyításra használták, vagy a drog, aminek hatására alakult ki a pszichózis. tekintetében közben idősebbek lettek a fiatal felnőttek, és annak is, hogy az idősebbek között is megnőtt a gyógyszerfüggők (altatók, nyugtatók, fájdalomcsillapítók) miatt kezelésre szorulók száma. Alkohol okozta megbetegedések a fekvőbeteg ellátásban Az alkohol okozta dependencia 2011-től jelentős mértékben csökkent. Ennek oka lehet, hogy a betegek esetleg más diagnózissal (depresszió stb.), de részt vesznek az ellátásban, vagy időnként alkohol abúzus diagnózissal térnek vissza a fekvőbeteg ellátásba, esetleg időközben felépülő szenvedélybetegként már nincs szükségük fekvőbeteg osztályon történő kezelésre. Az alkohol abúzus diagnózissal kezelt páciensek száma 2013 kivételével viszonylag egyenletes számadatokat mutat. 2013-ban az alkohol abúzus alacsony esetszámmal, a megvonási szindróma delíriummal pedig ugyanazon évben magasabb esetszámmal fordult elő a többi évben tapasztalható számadatokhoz képest. A reziduális zavarok csökkenő tendenciát mutat, a páciensek viszonylag időben jelentkeznek kezelésre, valamint, az alkoholbetegség szövődményeinek korszerű terápiával történő megelőzése is fontos szerepet játszik az elért eredményben. 2. táblázat Egyéb szerhasználat a járóbeteg ellátásban. Addiktológiai betegek életkor szerinti megoszlása a fekvőbeteg ellátásban Az egyéb szerhasználat (drog) tekintetében a 19-35 év közötti fiatal felnőttek fordulnak elő jelentős számban a pszichiátriai fekvőbeteg ellátásában (5. ábra). Időnként 18 év alatti korosztályból is ellátásban részesülnek, mivel külön gyermekpszichiátriai fekvőbeteg ellátás ebben a megyében nem működik. 2016-ban 2015-höz képest duplájára emelkedett a 35-65 év közötti korosztályból kezelésre szorulók száma, ami betudható annak is, hogy egyéb szerhasználat 6. ábra Alkohol okozta megbetegedések a fekvőbeteg ellátásban. Egyéb szerhasználat a fekvőbeteg ellátásban 5. ábra Addiktológiai betegek életkor szerinti megoszlása a fekvőbeteg ellátásban. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Legnagyobb számmal az egyéb szerhasználatok tekintetében a drogok és pszichoaktív anyagok okozta abúzus fordul elő (3. táblázat). A gyakorlati tapasztalatok alapján a drogfüggők közül csak nagyon kevesen szeretnének véglegesen leszokni a szerről, általában akkor jelentkeznek terápiába, amikor már komoly egészségügyi vagy jogi problémát okoz a függőségük, s amint enyhül a szenvedésnyomás, már megoldottnak látják az életüket, kevesen szeretnének változtatni rajta. A nyugtatók és altatók okozta intoxikáció mindösszesen két alkalommal fordul elő, 2013-ban és 2014-ben egy-egy alkalommal. Annak ellenére, hogy a pszichiátriai osztályra kerülő betegek közül nagy esetszámban és dózisban szednek nyugtatókat és altatókat, a statisztikai adatok között e szerekkel kapcsolatos függőség nem jelenik meg. XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS 23 MENEDZSMENT ÁPOLÁSMENEDZSMENT egymásnak józannak maradni. Segítséget kínálnak bárkinek, aki szex- vagy szerelemfüggésben szenved, és ezen változtatni szeretne. 2018 júniusától pilot program keretében Nappali Terápiás Részleget indítunk járóbeteg ellátás formájában, melybe pszichiátriai-, és addiktológiai járóbetegeket egyaránt beintegrálunk, célunk a kliensek felépülésének minél hatékonyabb elősegítése, a remisszió minél további fenntartása, a relapszus megelőzése. 3. táblázat Egyéb szerhasználat a fekvőbeteg ellátásban. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐK ÉVI ÁTLAGOS BETEGSZÁMA Egyénileg is rögzítettem az egyéni- és csoportos addiktológiai konzultáción résztvevők számát, hogy legyen összehasonlítási alapom az intézményi adatokkal. Az általam dokumentált adatok és az intézményi adatok között eltérést tapasztaltam, az adataim alapján az addiktológiai konzultációban résztvevők évi átlagos betegszáma növekedést mutatott 7. ábra) 2011-2016 között. A konzultációban résztvevők emelkedő száma pozitív visszajelzéssel is szolgált. Megmutatja, hogy igény van az ilyen jellegű terápiára, fontos a klienseknek, hogy segítséget kapjanak, legyen egy állandó pont az életükben, ahol megoszthatják a problémáikat és visszajelzést kaphatnak a felépülésben megtett útról. Az Anonim Alkoholisták kéthetente az osztályon, a fekvőbeteg ellátásban részesülő addiktológiai betegeknek nyílt csoportgyűlést tartanak. A kliensek száma nemcsak az addiktológiai konzultációkon növekedett meg, visszajelzések alapján a helyi Anonim Alkoholisták csoportja is jelentős létszámnövekedésről számolt be. A megnövekedett igények a specializáció lehetőségét vetették fel a minél hatékonyabb csoportterápia céljából. 2018-ban két újabb, hivatalosan is bejegyzett anonim csoport alakult a városban. Az egyik az NA (Narcotics Anonymous) olyan közösség, akiknek a drogok komoly problémát okoztak ezért szeretnének változtatni az életvitelükön. Programunk célja, egymás segítése azért, hogy tiszták maradhassunk. A másik pedig a S.L.A.A. (Anonim Szex- és Szerelemfüggők) csoportja, ami olyan férfiak és nők közössége, akik segítenek 7. ábra Addiktológiai konzultációban résztvevők évi átlagos betegszáma ÖSSZEGZÉS A bemutatott számadatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált időszak alatt a városi kórház járó- és a fekvőbeteg ellátásában a szenvedélybetegek száma csökkent, de a statisztikai adatok nem biztos, hogy tükrözik a szenvedélybetegek tényleges előfordulását az egészségügyi ellátórendszerben. Az adatok közötti eltérés és a növekedés oka lehetett többek között a betegek duál diagnózisa, ami szerint lehetett a szenvedélybetegsége mellett pszichiátriai betegsége is (depresszió, skizofrénia stb.), ami magasabb, kedvezőbb finanszírozási összeget eredményezett. A stigmatizáció elkerülése érdekében is kaphatott a kliens egy számára kedvezőbb diagnózist, amihez a munkahelyén és a társadalomban is engedékenyebben viszonyulnak. A két adatgyűjtés közötti különbség nem derült volna ki e vizsgálat nélkül. Fontos, hogy reális képet kapjunk az egészségügyi ellátást igénybevevők típusáról, betegségükről, mert csak így lehet a valóságnak megfelelő egészségügyi ellátást tervezni, egészségfejlesztési stratégiát készíteni. Ehhez aktuális, pontos információkkal kell rendelkeznünk, aminek elősegítő tényezői a finanszírozás korrekciója, valamint a kutatások és vizsgálatok folyamatos, nem ad hoc jellegű támogatása. IRODALOMJEGYZÉK [1] HO Library Cataloguing-in-Publication Data Global status report on alcohol and health – 2014 ed. letöltve: 2018.03.14. [2 Központi Statisztikai Hivatal. 2.4.7. A kábítószerfogyasztók és az alkoholisták gondozása (1997-) https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_fek 005.html letöltve:2018.03.14. Boros Károlyné bemutatása lapunk XV. évfolyamának 5. számában olvasható. 24 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS