IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárd – eredmények, jövőkép

  • Cikk címe: Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárd – eredmények, jövőkép
  • Szerzők: Dr. Klósz Beáta
  • Intézmények: Rendelőintézet Szentgotthárd
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 25-30
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: EGÉSZSÉG - TÁRSADALOM, NÉPEGÉSZSÉGÜGY
  • Alrovat: EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM

Absztrakt:

Magyarországon a TÁMOP 6.1.2./11/1 jelű „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” pályázatok révén lokális színtereken Egészségfejlesztési Irodák alakultak. Átfogó céljuk az országos szintű népegészségügyi mutatók javítása a lakosság egészségmagatartásának javításával, a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek növelésével. Jelen cikk a Szentgotthárdon működő Iroda eddigi tevékenységéről számol be, néhány adattal alátámasztva a mögöttünk hagyott évek tapasztalatait. Az erősségek és gyengeségek bemutatását követően fogalmazódnak meg azok a kérdések, melyek a folytatás és jövőt illetően fontosak.

Angol absztrakt:

The recently established nationwide network of „health development centres'” are in charge of pro - moting healthy lifestyle through awareness-raising programs. The guiding principles are specified by Social Renewal Operational Program 6.1.2./11/1 and projects are centrally supervised. The ultimate goal is to improve „public health” indicators on national level and achieve distinct improvement on „health behaviour” of popu - lation, increase in life expectancy at birth and increase of healthy life years. This article intends to provide a comprehensive overview about practical experiences and findings of health development centre operation in the city of Szentgotthárd. The study provides insight into strengths and weaknesses of current health development system, furthermore outlines require next steps.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő - Az IME egészség-gazdaságtani konferencia margójára Dr. Kósa József
Tartalom IME Szerkesztőség
Átfogó népegészségügyi program készül - Interjú Prof. Dr. Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével Boromisza Piroska
VII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia (2018. október. 17-18.) IME Szerkesztőség
"Ne törd össze a szíved” WHO Magyarországi Iroda
A Semmelweis rejtély nyomában - Beszélgetés Varga Benedekkel, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójával Boromisza Piroska
Kéz-higiénével megelőzhető a kórházi fertőzés - Akadémiai tisztelgés Semmelweis tudományos öröksége előtt Fazekas Erzsébet
16,5 milliárdos fejlesztés az egészségügyi szakdolgozók élet- és munkakörülményeinek javítására Állami Egészségügyi Ellátó Központ
A GDPR kiemelt követelményei az egészségügyi ellátásban Nagy István, Dr. Horváth Lajos
Szenvedélybetegek az egészségügyi ellátórendszerben (2011-2016) Boros Károlyné
Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárd – eredmények, jövőkép Dr. Klósz Beáta
A betegek állapotát is figyelembe vevő relatív hatékonyságvizsgálat (DEA) a hazai mozgásszervi rehabilitációs osztályokon. II. rész Dénes Rita Veronika, Dr. Koltai Tamás, Dr. Dénes Zoltán
Minőségmenedzsment a radiológiában – új kihívások, nemzetközi előírások Dr. Vargha András
Az SZTE-n is elérhető az új módszer az Alzheimer-kór korai diagnosztizálására IME Szerkesztőség
A gócos májbetegségek korszerű MR-diagnosztikája Prof. Dr. Palkó András
Mintegy 10 ezer beteget érint idehaza a Sclerosis Multiplex Semmelweis Egyetem
Képalkotók szerepe gégeráknál Dr. Léránt Gergely, Prof. Dr. Gődény Mária
Májspecifikus kontrasztanyaggal végzett MR vizsgálatok szakmai és gazdasági értékelése Dr. Egyed Zsófia, Dr. Demjén Boglárka, Dr. Kátai Tamás, Kéki Imre
Az agyról alkotott kép, melyre radiológusok és kutatók vártak: az agyi képalkotás kora GE Healthcare
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) megvalósult és jövőbeli fejlesztései Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Féléves a magyar eRecept – El tudunk szakadni a papírtól? Dr. Bertalan Lóránt, Héja Gergely
A XVI. Egészségügyi Infokommunikációs Konferenciáról jelentjük Boromisza Piroska
Ars longa, vita brevis - Beszélgetés Dr. Szilvási István professzorral Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Klósz Beáta Intézmény: Rendelőintézet Szentgotthárd

[1] http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak letöltve: 2017. április 4.

EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárd – eredmények, jövőkép Dr. Klósz Beáta intézményvezető, Rendelőintézet Szentgotthárd Magyarországon a TÁMOP 6.1.2./11/1 jelű „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” pályázatok révén lokális színtereken Egészségfejlesztési Irodák alakultak. Átfogó céljuk az országos szintű népegészségügyi mutatók javítása a lakosság egészségmagatartásának javításával, a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek növelésével. Jelen cikk a Szentgotthárdon működő Iroda eddigi tevékenységéről számol be, néhány adattal alátámasztva a mögöttünk hagyott évek tapasztalatait. Az erősségek és gyengeségek bemutatását követően fogalmazódnak meg azok a kérdések, melyek a folytatás és jövőt illetően fontosak. The recently established nationwide network of „health development centres'” are in charge of promoting healthy lifestyle through awareness-raising programs. The guiding principles are specified by Social Renewal Operational Program 6.1.2./11/1 and projects are centrally supervised. The ultimate goal is to improve „public health” indicators on national level and achieve distinct improvement on „health behaviour” of population, increase in life expectancy at birth and increase of healthy life years. This article intends to provide a comprehensive overview about practical experiences and findings of health development centre operation in the city of Szentgotthárd. The study provides insight into strengths and weaknesses of current health development system, furthermore outlines require next steps. ELŐZMÉNY A szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda a „Rendelőintézet Szentgotthárd bázisán Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása” című TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 jelű pályázat keretében jött létre. Az EFI a Rendelőintézet Szentgotthárd, mint konzorciumvezető, továbbá Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás, valamint Falugondnokok Vas- és Győr-Moson-Sopron-Megyei Egyesülete konzorciumi tagok bevonásával indult el. A Rendelőintézet Szentgotthárd Város Önkormányzata önként vállalt feladataként működik. Ennek megfelelően a pályázati szakasz lezárását követően, a Támogatási Szerződésben (továbbiakban: TSZ) foglaltak szerint a fenntartás önkormányzati feladattá vált. Így az EFI munkatársai bére és járulékai, valamint a szakmai program megvalósításának költségeit volt szükséges biztosítania. Elmondható, hogy az IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Iroda működtetésének finanszírozását, a TÁMOP időszakot követően, mindeddig Magyarország központi költségvetése Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) fejezeti kezelésű előirányzata biztosította. HELYZETKÉP A Szentgotthárdi járás a Nyugat-Dunántúli régióban, Vas megye délnyugati részén található, Ausztriával és Szlovéniával határos. A járást 15 községi jogállású település és a központ – a térség egyetlen városa – Szentgotthárd alkotja, össznépessége 14837 fő, területe 255,04 km², népsűrűsége 58,38 fő/km2. Településhálózata Vas megyére jellemzően aprófalvas jellegű, Szentgotthárd lakosainak a száma haladja meg az ezer főt, a 15 község közül 11 lakosságszáma nem éri el az 500 főt (aprófalu), háromban pedig a népességszám 200 fő alatti (törpefalu). A lakosság egészségi állapotát kutató felmérések általában a betegségi és nem az egészségi állapotot vizsgálják, melynek kialakulásában az örökletes tényezők mellett meghatározó az életmód, a bevett szokások és a káros szenvedélyek, de befolyásoló tényező a társadalom berendezkedése, személyi kapcsolataink minősége. A fizikai környezet – lakáshelyzet, a vízellátás, a csatornázás, a hulladékkezelés – közintézmények, egészségügyi szolgáltatások elérhetősége, gazdasági feltételek ugyancsak pozitív vagy negatív módon az egészség/betegségérzetet befolyásolják. Szentgotthárdon a lakosság egészségi állapota hasonló az országos mutatókhoz: magas a cukorbetegségben, magas vérnyomásban, szív- és érrendszeri betegségben, elhízásban zsíranyagcsere-zavarokban szenvedő betegek száma, előfordul az önártalom is. A jövőben – a fejlett világhoz hasonlóan –a járásban is várható a túlsúllyal küszködők és cukorbetegek számának növekedése, a magas vérnyomásban szenvedő betegek számának további emelkedése, ezen betegségek szövődményeként kialakuló szív-érrendszeri és egyéb szervi károsodások, melynek okaként a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozási szokások, a dohányzás, alkoholfogyasztás és stressz tehetők felelőssé. Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy a járás egyes szocio-demográfiai mutatói kedvezőek, tekintettel a magasabb születéskor várható élettartamra, a vallásos lakosság, nagyarányú foglalkoztatottság, alacsony munkanélküliség, kevesebb alacsony iskolai végzettségű, családi kapcsolatok [1]. Egészségügyi ellátás A járás aprófalvas jellegű településhálózatából adódóan a háziorvosi praxisok egy része több települést is ellát, ezek felnőtteket és gyermekeket ellátó vegyes körzetek. Felnőtt XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS 25 EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM és gyermek lakosság ellátására kialakított háziorvosi körzet csak Szentgotthárdon van, a többi településen vegyes körzetek működnek. Az alapellátás részeként működnek továbbá a közfinanszírozott fogorvosi rendelők, továbbá ugyancsak az alapellátáshoz tartozóan, de szervezetileg a Rendelőintézet részeként tevékenykednek a védőnők (területi, iskolai, ifjúsági) az iskolafogászat, illetve a foglakozás-egészségügyi szolgálat. Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Szentgotthárd Város Önkormányzata feladatellátásii szerződés keretében láttatja el. A járóbeteg szakellátást, területi ellátási kötelezettséggel, az EFI „anyaintézménye”, a Rendelőintézet Szentgotthárd biztosítja. A járási székhelyen működik a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Rehabilitációs Osztálya, mint fekvőbeteg-ellátó intézmény, egyben lehetőséget biztosítva a területen élő lakosságnak ambuláns és nappali kórházi ellátásra. A megye mentőállomásai közül egy Szentgotthárdon működik. A járásban a szociális ellátásokat a Gondozási Központ Szentgotthárd, a Család- és Gyermekjólléti Központ biztosítja A városban működik továbbá Magyarország legnagyobb szociális otthona, a Szentgotthárdi Szakosított Szociális Otthon. A járás települései közül négy tart fenn közös önkormányzati hivatalt (Szentgotthárd, Alsószölnök, Csörötnek, Rátót). 10 településen működik kisebbségi önkormányzat, ebből négy német, hét szlovén és kettő roma. AZ EFI SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE A PROJEKT ÉS FENNTARTÁSI SZAKASZBAN Az EFI létrejöttének és működésének átfogó célja Szentgotthárd és térsége (jelenleg a Szentgotthárdi járás és a kistérség területe megegyezik) lakossága testi-lelki egészségi állapotának megőrzése, betegségek megelőzése, a különösen a népegészségügyi szempontból frekventált betegségek vonatkozásában. Az EFI létrehozása során a feladatok a támogatott pályázatnak megfelelően, illetve a Gantt diagramm szerinti időbeli ütemezés szerint valósultak meg. Szervezet, partnerségi kapcsolatok Az első lépéseket EFI szakmai szervezeti kialakítása, szakemberállomány biztosítása jelentette: • az iroda infrastrukturális felszerelése, eszközök beszerzése • adatkezeléshez és nyomon követéshez dokumentáció fejlesztése • működési rend A kezdeti személyi fluktuációt követően, a projekt időszak második felében stabillá váltak a munkatársak, az irodavezető személyében gyógytornász, az egyik koordinátor pedig dietetikus végzettségű szakemberként is fogadja és látja el tanáccsal, illetve irányítja tovább a klienseket. Kialakultak a partnerségi kapcsolatok, kidolgozásra kerültek az együttműködés keretei, feltételei. A térségi településvezetőkkel a helyi igények felmérése, pontosítása érdekében időről időre meg- 26 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY történik a szükséges személyes konzultáció, akár a Társulási Tanács ülésein, akár külön-külön. A járás 9 háziorvosa ( ide nem értve a házi gyeremekorvosokat) közül 6 kötött együttműködési megállapodást az Irodával. Az egészségügyi ellátórendszer szereplőivel és szintjeivel való egymást segítést keretbe foglalja a Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával és a szombathelyi Népegészségügyi Főosztályával való formális és informális, kiegyensúlyozott kapcsolattartás. A közintézményekkel való együttgondolkodás és programmegvalósítás egyre szorosabbá válik. A gazdasági szervezetekkel a munkaidő kiesés problémája okán nehézkésebb az együttműködés, jellemzően a kisebb, családiasabb cégek esetében valósul meg. A civil szervezetek kooperatív hozzállása kölcsönös előnyök mentén alakítja a közös munkát, aktivitásuk kiemelkedően jó Vas megyében, illetve Szentgotthárd járásban. Az egyházakkal, illetve képviselőikkel (katolikus, evangélikus, református) is sikerül megtalálni azon pontokat, ahol egy célért történik a tevékenység (családi napra kért állapotfelmérés, egyházi személy előadó, iszákosmentés). Állapotfelmérés, kockázatbecslés, szűrési programokba irányítás, tanácsadás A szervezeti keretek megteremtésést követően megtörtént az állapotfelmérések dokumentációjának előkészítése, annak érdekében, hogy a TSZ-ben foglaltaknak megfelelő indikátorok teljesülhessenek. A dokumentáció kérdőíves és mért, egyebek mellett antropometriai adatokat rögzít. A kérdőíves rész válaszokat gyűjt az étkezési és mozgási szokásokról, a 2-es típusú diabetes kockázatát Findrisc kérdőív, az alkoholfogysztási szokásokat az Audit10 kérdőív, míg a nikotinfüggőséget a Fagerström teszt rögzíti. A kitöltés megvalósulhat önkitöltés útján, illetve asszisztált módon, ez utóbbi esetben a háziorvosi rendelő vagy az EFI munkatársai segítik a klienst. A mért adatok közül a testtömeg, testmagasság, haskörfogat, testzsír, testtömegindex, vérnyomás, boka-kar-index (ABI), illetve a dohányzó klienseknél kilégzési CO értékek kerülnek rögzítésre. Érzékszervek tekintetében a hallás és látás épségére, illetve korlátozottságára – esetlegesen segédeszköz használatára – kérdeznek rá a munkatársak. Vércukor és vérzsír, valamint székletvér-teszt laboratóriumi vizsgálati eredményével egészülhet ki a mért adatok sora, beutaló nélküli a szájüregi daganatszűrés. A háziorvosnál a fenti adatok birtokában mód van kardivaszkuláris kockázatelemzésre (SCORE) és a kliens az EFI programjaira, indokolt esetben már a személyre szabott betegútra irányítható. Fentiekből kitűnik, hogy ezen munka során szoros együttműködés szükséges a háziorvosok, esetenként szakorvosok és az EFI munkatársai között. Betegklubok, egészségvédő szervezetek A pályázat elvárásai között szerepelt a cukorbeteg, illetve a szív-és érrendszeri betegek számára betegklubok működtetése, találkozások, előadások, programok biztosítása. XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM Szentgotthárdon mindkét típusú civil szervezet működése sokéves múltra tekint vissza, ezért részükről egyértelmű volt a projekthez való csatlakozás, a programokban részvétel. További csoportok, egyesületek is készek voltak együttműködési kapcsolatot kialakítani már a kezdeteknél és jelenleg, a fenntartás 3. évében is történnek újabb kezdeményezések. Az egyes betegklubok mellett magas aktivitású partnerek az egészségvédő kör, nyugdíjasok, nyugdíjas pedagógusok, különböző torna és szülői csoportok, kerékpáros egyesület. Részt vesznek az EFI programjainak megvalósításában, előremutató javaslataikkal hozzájárulnak a tervezéshez, társkapcsolataik kiépítésével, megerősítésével tapasztalat gyűjthető máshol működő szervezetek működéséről megyén belül és azon is túl. Életmódváltó programok • Rendszeres, életvitelszerű mozgásformák – szakemberek által megtartott alkalmak: gyerekjóga, zenés mozgásfoglalkozás óvodások és kisiskolások részére, zenés-táncos torna több településen, jóga életmód klub, egészségvédő torna több településen, gerinctorna klub, munkahelyi torna, senior tánc több településen, úszás – úszásoktatás – tartásjavító úszás, nordic walking és gyaloglás több településen, kerékpározás, teke. Összességében a 2017. évben 5700 megjelenésre került sor. A rendszeres mozgásprogramok az EFI legkedveltebb programjai, melyek a mozgás kínálta élményen túl erős közösségszervező erőt is jelentenek. Az egy csoportba járó kliensek spontán módon is keresik egymás társaságát, egyéb jellegű tevékenységet is közösen szerveznek. • Könnyen elérhetőek (részvételi díj vagy orvosi beutaló nélkül) a szakszerű, étrendi tanácsadások kapcsán tervezett tevékenységek. A dietetikussal való egyéni találkozások az első alkalom után havi rendszerességgel ismétlődnek, minden esetben megtörténnnek a mérések (testtömeg, haskörfogat, testzsír, testtömegindex). Örvendetes tény, hogy a háziorvosi rendelőkből rendszeresen érkeznek továbbirányított kliensek elősorban túlsúly, cukoranyagcsere és emelkedett vérzsír problémák vonatkozásában, de megfordulnak köszvényes, emésztőszervi , allergiás tünetekkel is. Az étkezési tanácsok gyakorlatban jellemzően dietetikai tanácsadás során valósulnak – 2017. évben 278 fő megjelenésével. További alkalmakat jelentenek az ételkóstolók városi egészségnapokon – menza bemutatása, Okostányér® ismertetése – előadások kísérőjeként. Kedveltek a közös ételkészítések (iskolai egészségnap, beteg-és életmódklubok). Az összegyűjtött táj és- betegségspecifikus receptek kiadványok, receptfüzetek (Őrségi és vendvidéki jellegű pástétomok és saláták harmónia módra, Gluténmentes ételek) formájában kerülnek a közönséghez. • A dohányzással kapcsolatos intervenciók, megelőzést szolgáló eseti tanácsadás, a dohányzásról történő beszélgetés, a leszokással kapcsolatos motiváció valósul meg azon kliensek esetében, akik igénylik, és akiknél a már hivatkozott Fagerström teszt eredménye indokolttá IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY • • • • • teszi. Az EFI munkatársai kompetenciáját meghaladó esetekben a szakellátásba való továbbirányításra kerül sor. A leszokást támogató egyéni és csoportos foglalkozásokat a szakorvos mellett addiktológiai konzultáns, pszichológus is segíti. A dohányzásról és annak hatásairól való ismeretátadás az iskolások részére fejlesztett activity típusú társasjáték használatával történik, melyet a járás oktatási intézményeiben addiktológiai konzultáns, illetve az iskolai és ifjúsági védőnők valósítanak meg. Alkohol problémákkal küzdők részére az EFI-ben rövid intervenció és korai kezelésbe irányítás valósul meg. Az Audit 10 kérdőív a túlzott alkoholfogyasztással küzdők szűrésére szolgál. Az addikció okán ezen csoportnál is segítő szakember lehet a pszichológus. Ezen a területen különösen fontos kapcsolat a Magyar Kékkereszt Egyesület és Református Iszákosmentő Misszióé. A Szentgotthárdi Szakosított Otthonban, a református lelkésznő által megtartott foglalkozásokra kivülről is fogadják a csatlakozni jelentkezőket. Életeseményekhez kapcsolódó krízishelyzetek, öngyilkosság–megelőzés témakörben a hangsúly a szakmai együttműködésre helyeződik, háziorvosoknak, társszkmák képviselőinek pszichiáter szakorvos általi felkészítése, tanácsadás keretében. Hangsúlyossá válik a terápiás beteg-együttműködés javítását támogatása. A lelki egészség megőrzése fókuszában egyebek mellett az idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését, fejlesztését célzó programok, rendszeres klubszerű alkalmak állnak. Hasonló elgondolás alapján szerveződnek a szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek, esetenként a viselkedési problémákkal küzdő, nehezen kezelhető gyerekek szüleinek szervezett klub és gyermekpszichológiai szolgáltatás is rendelkezésre állt. A fenntartási időszak szakmai vonulata, a lelki egészség megőrzése terén, csupán közvetett módon ad mozgásteret, elsősorban az idősek közösségben tartása, alap és szakellátásban tevékenykedő egészségügyi dolgozók, illetve a dohányzás leszokással és alkoholproblémákkal küzdők segítése céljából. Kiemelt programok foglalják keretbe a kistérségben működő egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozókat célzó egészségfejlesztési törekvéseket, különös tekintettel az egészségügyi dolgozók lelki egészségét óvó és a kiégést megelőző, valamint a dohányzásról való leszoktatást támogató programok szervezésével. Az „őrzők őrzésére” is szükség van, ezen megfontolásból szerveződtek játékos témanapok, stressz-oldás, kiégés-megelőzés tárgyában alkalmak. Színtérspecifikus programok megvalósulására számos helyen (települési, iskolai egészség-, sport,- ifjúsági,- projektnapok, családi napok, előadások tartása) kerül sor. Ugyancsak fontos színterek a nevelési és oktatási intézmények, a primer prevenció igazi bástyái; a helyes testtartás és mozgáskultúra alapjait átadó Porci Berci® foglalkozásokkal. Szintén a nevelési és oktatási, illetve szociális intézményekkel kialakult együttműködés eredmé- XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS 27 EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM • • • nyeként szerveződnek egy-egy téma köré értékes műhelymunkák. A települések részéről generációkat összefogó kirándulások, különböző mozgásformákat kínáló fürdőnapok iránt van igény. Valamennyi színtéren jelen vannak meghívott előadók, foglalkozásvezetők inspirációt és a friss, rendszerezett ismeretek hozva. A meghívott vendégek részben közkedvelt és országosan ismert karizmatikus előadók (egybek mellett prof.dr. Papp Lajos, dr. Zacher Gábor, dr. Csókay András, Pál Ferenc, Klobusitzky György, dr. Benda Judit, Miháldy Kinga, dr. Somhegyi Annamária), másfelől olyan „csillagok” akik napi, heti rendszerességgel állnak a térség szolgálatában és előadásukat követően is helyben maradnak, az egyes ember konkrét problémájával fordulhat hozzájuk, csakúgy, mint a helyi és megyei egészségügyi ellátórendszer munkatársai. A felkért szakemberek között megfordul szakorvos, gyógytornász, dietetikus, táplálkozási tanácsadó, védőnő, pszichológus, mentálhigiénés szakember, addiktológiai konzultáns, coach, pedagógus, szociális munkás, művészetterapeuta, lelkész. Elfogadták a meghívást olyan kiemelkedő – Szentgotthárdról, illetve Vas megyéből indult – sportolók, akik életpályájukkal hitelesen igazolták, a rendszeres testmozgás a testi-lelki egészséget megtartó, jellemformáló hatását ( Pars Krisztián, Király Gábor). Baleset-megelőzés, elsősegély, újraélesztés témában szintén több település, intézmény és szervezet igényt tart a folymatosan frissülő elméleti és gyakorlati ismeretekre. Ebben a munkában megbízható partnerek az OMSZ Mentőállomás Szentgotthárd munkatársai. Tájékoztatás, nyilvánosság, kommunikáció valósul meg folyamatosan a honlap, kiadványok, tájékoztatók megjelenésével. A Városi Tv-ben tematikus beszélgetésekre került sor a projekt szakaszban, a képújság folyamatosan tájékoztat az aktuális rendezvényekről. Az írott sajtóban – Szentgotthárd Újság – egészségügyi rovat szolgálja az ismeretterjesztést, havonta megjelenő, szakorvosok által írt cikkel. Az egészségügyi kalauz számos közérdekű és hasznos szakmai információt tartalmaz, DVD melléklettel, mely érzékszervi korlátokkal élők részére láthatóvá, hallhatóvá teszi a táplálkozással, mozgással, lazítással kapcsolatos tudnivalókat. egyikük nő) testtömeg indexe (BMI) súlyos soványságra utal. 89 fő. 1. ábra A testtömeg index alakulása az EFI mérések alapján Adatforrás: EFI Szentgotthárd BMI besorolása II. fokú elhízás. További 41 fő jellemzően súlyosan elhízott. A nemek szerinti megoszlás női túlsúlyt mutat, de fontos kiemelni, hogy az EFI-t felkereső kliensek körében összességében is a női aktivitás magasabb a férfiakénál. Mind a kórosan alacsony, mind pedig a kórosan magas testtömeg index utalhat olyan táplálkozási zavarra, mely hátterében az evéssel kapcsolatos szenvedélybetegség (addikció) állhat. Fagerström teszt 1872 fő kliens létszámon mért adatok szerint 386 fő dohányzik, közülük 61 fő tartozik a súlyos vagy nagyon súlyos dohányzó kategóriába, azaz szenvedélybeteg. A megkérdezettek közül a dohányzók száma arányaiban magasnak 2. ábra A Fagerström teszt eredményei Adatforrás:EFI Szentgotthárd SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEK A projekt kezdetétől mért adatok alapján azonosíthatók a lakosság körében megjelenő egészségmagatartással kapcsolatos problémák, melyekből az igényekre is következtetni lehet. Az összegyűlt kliensadatok és visszacsatolt szükségletek alapján az EFI folyamatosan igyekszik választ találni a lakosság körében megjelenő, egészségmagatartással kapcsolatos problémákra. Testtömeg index (BMI) Az EFI által 2017. december 31. napjáig 1872 fő kliens létszámon mért adatok szerint a kliensek közül 8 fő (mind- 28 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 3. ábra Az AUDIT 10 teszt eredményei Adatforrás:EFI Szentgotthárd XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM mondható. A lakosság körében a dohányzás mind az aktív, mind pedig a passzív dohányzók tekintetében magas egészségügyi kockázattal jár (2. ábra). AUDIT10 Ugyancsak 1872 fő kliens létszámon mért adatok értelmében 42 fő ártalmas ivó és 2 fő alkoholfüggőnek minősül az AUDIT10 teszt szerint. Azonban a nem anonim, önkitöltős tesztek eredményei általában alulbecslik az alkoholfogyasztók számát, mert a kliensek titkolják az alkohollal kapcsolatos problémáikat (3. ábra). A Findrisc felmérés a 2-es típusú cukorbetegség kockázatának becslésére A 2-es típusú diabetes kockázatértékelő kérdőívet kitöltő 619 fő közül 115 fő magas kockázatú, míg 24 fő igen magas kockázatú csoportba sorolható (4. ábra). 4. ábra A Findrisc felmérés eredményei Adatforrás: EFI SCORE (kardiovaszkuláris kockázattal) Figyelemre méltók a kardiovaszkuláris betegségek kockázatát mérő statisztikai adatok, ugyanis a hangulati zavarok/stressz és a szív-érrendszeri veszélyeztetettség komoly összefüggést mutat. A TÁMOP 6.1.3/11/3 program időszak során háziorvos által 1209 kliens létszámon mért adatok szerint (SCORE kockázatbecslő tábla) igen nagy kardiovaszkuláris kockázattal jellemezhető 3 nő és 4 férfi (összesen 7 fő), és nagy kardiovaszkuláris kockázattal jellemezhető 120 nő és 73 férfi (összesen 193 fő) (5. ábra). 5. ábra A SCORE teszt eredményei Adatforrás: EFI Szentgotthárd IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY FENNTARTÁS A projekt szakasz lezártát követően, átlépve a fenntartási időszakba, az egészségfejlesztési tevékenység (munkatársak foglakoztatásának, illetve a programok) költségeit a fentiekben már hivatkozott EMMI fejezeti kezelésű előirányzata biztosította (2018. év vonatkozásában még nem rendelkezünk konkrét adatokkal) egyúttal kijelölve a forráshoz rendelt szakmai kritériumokat is. Mindezzel párhuzamosan a TÁMOP támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően jelentési kötelezettség áll fent 2020-ig, az abban megszabott indikátorok szerint. A fentiek ismeretében világossá vált, hogy melyek azok a teendők, amelyek szükségesek a megkezdett prevenciós munka gördülékeny folytatásához. Fontosnak érezzük a járáson belül érvényesülő egységes szemléletet, figyelembe véve ugyanakkor a valós igényeket és az egyes települési, intézményi sajátosságokat. Kiemelendő a HU12-0001-PP32016 Norvég Alap pilot programban való részvétel – az országban akkor működő 61 EFI közül 6 élhetett a csatlakozás lehetőségével. A közös munka során elkészült: • a járás mentális egészséggel kapcsolatos problématérképe • hálótérkép a térség hivatásos segítőiről és humán szolgáltatóiról, valamint azokról a civilekről és magánszemélyekről, akik valamilyen módon hozzájárulnak a lelki egészség gyarapodásához • a lakosság lelki egészségéhez potenciálisan hozzájáruló jó gyakorlatok tára Helyi workshopok és oktatások a Központi Munkacsoport irányításával valósultak meg, mely alkalmak során értékes tudásanyag átadására került sor. A rendezvények sorát egy nagy volumenű – oktatási intézmény részére szervezett – sportnap és ünnepélyes bemutató zárta le helyi szinten. Egyre nagyobb igény van a mentális egészségügy területén tevékenykedő szolgáltatásokra. Ez minden célcsoportnál megnyilvánul, különösen a gazdaságilag aktív népesség esetében, amelynek tagjai a napi munka során folyamatosan találkoznak a stresszhatásokkal (tartós stressz, lelki panaszok, mobbing) és ebből eredően a munkahelyi kiégéssel. Gazdasági problémává válnak a tartós stressz miatti alkalmazkodási zavarok, emelkedik a betegállományban lévő aktív népesség aránya, ezzel pedig csökken a termelékenység is. A 65 év felettiek célcsoportját leginkább a családi környezetben bekövetkezett változások, illetve az időskori változásokra visszavezethető depresszió és szorongásos betegségek sújtják. Aggasztó a nők, a gyerekek és a fiatalkorúak mentális egészsége, amely célcsoportokat leggyakrabban érintik a különböző élethelyzetekből fakadó lelki zavarok. A gyermekek és fiatalok körében jelentkező agresszió és kirekesztés olyan jelenség, melyet a felnövekvő generáció mentális egészsége érdekében nem szabad elbagatellizálni. A pilot program eredményeinek, tapasztalatainak ismeretében az Rendelőintézet Szentgotthárd indult „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-nép- XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS 29 EGÉSZSÉG – TÁRSADALOM egészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén” EFOP-1.8.20. jelű pályázaton és jelen cikk leadása előtti napokban érkezett meg az EMMI értesítése a kérelem támogatásáról. • ÖSSZEGZÉS • Az eddig elvégzett feladatokat követően és az összegyűlt adatok, tapasztalatok birtokában érdemes egy rövid számvetést tenni és áttekinteni mindazt, ami a szentgotthárdi EFI erősségei közé sorolható, illetve mely szempontokon szükséges javítani. • Erősségek • A lakosság körében az EFI ismert, szívesen, bizalommal fordulnak ide, partnerként működnek együtt vele. • A legnépszerűbb programok a mozgásprogramok, az előadások és lelki témájú foglalkozások. • Infrastruktúra és tárgyi feltételek adottak a tevékenység folytatásához. • Emberi erőforrás terén nagyszerű, hozzáértő szakemberek fogadják a klienseket, kialakultak a kliens-és betegutak. • A térség mérete okán a személyesség fontos tényező, ezáltal a kliensekkel való kapcsolattartás közvetlen és hatékony, nélkülözve a szükségtelen formalitásokat. • A diszkréció lényeges szempont, hiszen a lakosság nagy része ismerős egymás számára • A partnerek közötti együttműködés kiforrottá vált, jól működnek a horizontális kapcsolatok. Gyengeségek • Jogállás, személyi és tárgyi minimumfeltételek hiánya okán az EFI szolgáltatásai nehezen definiálhatók, számszerűsíthetők. Pénzügyi kérdések, a finanszírozás bizonytalansága sok szükségtelen feszültséget jelent a rendszernek, nehezíti a tervezést. A támogatás utalására későn kerül sor, áthidaló megoldásként a fenntartó önkormányzat biztosít forrást. Olykor nehéz tetten érni az EFI-kel kapcsolatos országos stratégiát, mely ugyancsak az optimális döntések meghozatalát nehezíti. Az idei évben letelik a fenntartás 3. éve és számos munkajogi, költégvetési kérdést vet fel. Eltérő eljárásrendek érvényesülnek a különböző fenntartású EFI-k vonatkozásában, a kisebb, több nehézséggel küzdő intézmények részére a pályázati és beszámolási feltételek nehezített pályát jelentenek. A szakmai paraméterek késői megjelenése – 2018. év esetében április 06. napján érkeztek meg – az éves programterv összeállítását és a helyes programok kiválasztását teszi bizonytalanná. A lelki egészséggel kapcsolatosan a közfinanszírozott szolgáltatások hiánya érzékelhető vákuum. • • KÖVETKEZTETÉSEK Valamennyi nehézség mellett meggyőződésünk, hogy a szentgotthárdi EFI is hozzájárul az ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus nem-fertőző betegségek megelőzéséhez, a területi egyenlőtlenségek csökkentésével. Tevékenységi körének küszöbön álló „portfolió bővítése” lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a mentális egészség megőrzése, a mentális problémák korai felismerése és a páciensek ellátórendszerrel való összekapcsolásában is részt vegyen. „Ha valamit kívánnék, az nem a gazdagság vagy hatalom lenne, hanem a lehetőség szenvedélye, az a szem, mely mindenhol örök fiatalsággal, örök izzással látja meg a lehetőséget” Soren Kierkegaard IRODALOMJEGYZÉK [1] http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak letöltve: 2017. április 4. A SZERZŐ BEMUTATÁSA Dr. Klósz Beáta gyógytornász, jogász, 1994-ben végzett a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán, majd 2002-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogés Államtudományi Karán. 2010-ig a Balatonfüredi Szívkórházban gyógytor- 30 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY nászként dolgozott, majd Vas megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálatánál Szombathelyen helyezkedett el. 2013-tól a Vas Megyei Kormányhivatal Szentgotthárdi Járási Hivatalában főtanácsos, 2014-től a Szentgotthárdi Egészségfejlesztési Iroda szakmai és irodavezetője, majd 2015-től a Szentgotthárd Rendelőintézet intézményvezetője. XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS