IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

A GDPR kiemelt követelményei az egészségügyi ellátásban

  • Cikk címe: A GDPR kiemelt követelményei az egészségügyi ellátásban
  • Szerzők: Nagy István, Dr. Horváth Lajos
  • Intézmények: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budai Irgalmasrendi Kórház
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 16-20
  • Terjedelem: 5
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KÓRHÁZMENEDZSMENT

Absztrakt:

2018. május 25-től az EU minden tagállamában kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete, amit rövidítve GDPR néven ismerünk. A Rendelet valamennyi olyan természetes vagy jogi személyre, így az egészségügyi ellátórendszer minden szereplőjére is vonatkozik, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozóan bármely információt kezel. A Rendelet számos olyan újdonságot és feladatot határoz meg, amelyeket az egyes szereplőknek minél előbb meg kell valósítania. A hazai egészségügyi ellátók felkészülése azonban jelentős elmaradást mutat, aminek indoklásaképpen a legtöbbször az információhiány és az erőforrások hiánya jelenik meg. Ugyanakkor a hazai jogalkotás is lemaradásba került, a vonatkozó jogszabályok – beleértve sarkalatos törvényeket is – nem kerültek módosításra, így a kapcsolódó ágazati szabályok sem készülhettek el. A cikkben a szerzők áttekintik az adatvédelmi szabályozás egészségügyi intézményeket is érintő rendelkezéseit, és összefoglalják a Rendelet legfontosabb üzeneteit.

Angol absztrakt:

General Data Protection Regulation no. 2016/679 of the European Parliament and Council has to be obligatory used in each member state of the European Union since 25th May, 2018. Short name of this Regulation is GDPR. This Regulation refers to all natural persons or legal entities (to each participant of the health provider system), which handle any information regarding to natural persons („data subject”). This Regulation determines a number of newness and tasks, which have to be realized as soon as possible. Know-how of the Hungarian healthcare providers represents however a re - markable default. Its reason is mostly lack of information and lack of resources. Since the relevant inland laws haven’t been modified yet (including cardinal laws as well), relating sectorial regulations haven’t been completed. In the article the authors review the data protection regulations regarding to the medical institutions and they summarize the most important messages of the Regulation.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide