IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Milyen egy modern egészségügyi szervezet működési-irányítási modellje?

  • Cikk címe: Milyen egy modern egészségügyi szervezet működési-irányítási modellje?
  • Szerzők: Dr. Czinkóczi Sándor
  • Intézmények: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet vezetési tanácsadó
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 33-36
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS

Absztrakt:

A makroszintű egészségpolitikai beavatkozások hatásossága döntően azon múlik, hogy egyidejűleg végbe megy-e a mikroszintű intézményirányítás változása is. Kulcskérdés, hogy amennyiben a célunk egy modern, stratégia vezérelt és rugalmas, a külső-belső környezeti változásokra gyorsan reagálni képes egészségügyi szervezet kialakítása, úgy hova helyezzük irányításábanműködésében a súlypontokat? Jelen tanulmány célja ismertetni egy olyan módszertant, amely segítségével meghatározhatók egy egészségügyi intézmény jelenlegi és a jövőben kívánatos működési-irányítási jellemzői.

Angol absztrakt:

The effectiveness of macro-level health policy interventions largely depends on simultaneous shifts of micro-level institutional governance. It is a key question that if our purpose is to create a modern, strategy-driven and flexible health organization, where are the focus areas in its management and operation? The purpose of this study is to describe a method to determine the present and in the future desirable operational and management features of a health care institution.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Törökné Kaufmann Zsuzsanna
Tartalom IME Szerkesztőség
A HR területén is lépni kellene - Beszélgetés az Egészséges Budapest Program (EBP) állásáról Dr. Cserháti Péterrel Haiman Éva
Szakmai konferencia az egészségügyi szimulációs képzésről Boromisza Piroska
Orvosok véleménye, helyzete a magánegészségügy terjedése kapcsán Dr. Rékassy Balázs, Dr. Kincses Gyula, Révész Sándor, Soltész Attila
A baleseti sebészeti ellátás finanszírozásának változása a HBCs rendszer bevezetését követően: értékelés és javaslatok Dr. Flóris István
Szakmai konferencia az egészségügyi szimulációs képzésről Boromisza Piroska
A XX. Kórházhigiénés Ankétról jelentjük Boromisza Piroska
Vegyünk részt rendszeresen az emlőrák szűrővizsgálatokon! EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály
Diabéteszes láb ellátása infektológus szemmel: Mit és miért kell átértékelni a magyarországi diabéteszes láb ellátásban? Dr. Kovács Ákos
A THE legfrissebb egyetemi rangsora IME Szerkesztőség
Az orvosi dokumentáció hiányosságai, mint az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségét keletkeztető tényező Dr. Berecz János Tamás
Milyen egy modern egészségügyi szervezet működési-irányítási modellje? Dr. Czinkóczi Sándor
Következtetések és dilemmák egy COPD regiszter adatai alapján Kovács Gábor
Szív Világnapja: a megelőzés fél egészség EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály
Budapesten tanácskozik az Európai Sebészeti Onkológiai Társaság - Interjú Dr. Lázár György sebészprofesszorral Boromisza Piroska
Az Idősek Világnapján beszéljünk az inkontinenciáról IME Szerkesztőség
Miskolci egészségfejlesztési modellprogram – a jövő bölcsője Dr. Papp Csaba
Egyedülálló szűrő- és diganosztikai módszertant dolgoz ki betegségek kezelésére egy magyar konzorcium IME Szerkesztőség
Rangos nemzetközi egészségügyi konferencia zajlott Budapesten IME Szerkesztőség
Ötvenéves a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság - Interjú Alföldi István igazgatóval Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Czinkóczi Sándor Intézmény: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet vezetési tanácsadó

[1] Czinkóczi S.: A dinamikus szervezeti képességek érvényesülése irányítatlan változások idején, Doktori értekezés (PhD), Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság - tudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola, Pécs, 2013.

MENEDZSMENT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Milyen egy modern egészségügyi szervezet működési-irányítási modellje? Dr. Czinkóczi Sándor, Zuglói Egészségügyi Szolgálat A makroszintű egészségpolitikai beavatkozások hatásossága döntően azon múlik, hogy egyidejűleg végbe megy-e a mikroszintű intézményirányítás változása is. Kulcskérdés, hogy amennyiben a célunk egy modern, stratégia vezérelt és rugalmas, a külső-belső környezeti változásokra gyorsan reagálni képes egészségügyi szervezet kialakítása, úgy hova helyezzük irányításábanműködésében a súlypontokat? Jelen tanulmány célja ismertetni egy olyan módszertant, amely segítségével meghatározhatók egy egészségügyi intézmény jelenlegi és a jövőben kívánatos működési-irányítási jellemzői. szervezet, amelyben a vezetés működik. Az irányítás jellemzői és az intézmény működése közti összefüggés 7 ismérvpár viszonylatában elemezhető. Ezeket az 1. sz. ábra mutatja be. The effectiveness of macro-level health policy interventions largely depends on simultaneous shifts of micro-level institutional governance. It is a key question that if our purpose is to create a modern, strategy-driven and flexible health organization, where are the focus areas in its management and operation? The purpose of this study is to describe a method to determine the present and in the future desirable operational and management features of a health care institution. BEVEZETÉS Egy egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet szervezeti és működési kereteit alapvetően a 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet határozza meg. E jogi megfelelőség biztosításán túl azonban egy egészségügyi szervezet autonóm döntése, hogy működésében-irányításában hova helyezi a súlypontokat. Időről-időre azonban célszerű felülvizsgálni, hogy a deklarált működési jellemzőink jelenleg hol helyezkednek el egy mérési skálán és amennyiben a vezetés változtatni kíván (illetve amennyiben az élet „kikényszeríti” a változást) a szervezet jelenlegi működési-irányítási jellegén, hova helyezze át a működési jellemzők súlypontjait. Jelen tanulmányban ismertetett saját fejlesztésű módszertan [1] a versenyszférában kiérlelt eljárás, ezért bizonyos kifejezések – tekintve a közfinanszírozású egészségügyi intézmény szabályozott piaci, gazdasági, humán-szervezeti, műszaki-technológiai működőképességének korlátosságát – a nonprofit és forprofit egészségügyi ágazatban nem mindig pontosak, értelmezhetőek. E megfeleltetés a jövő kutatóinak feladata lehet. AZ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS JELLEMZŐI A működést alapvetően befolyásolják az intézmény stratégiai elképzelései, a vezetés-irányítás jellemzői, valamint a IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 1. ábra Az irányítás jellemzői A fenti ábrákból jól leolvasható, hogy az egyes intézményirányítási modellek esetében mely irányba szükséges „elmozdítani” a működési-irányítási ismérveket. A „mit kell tenni?” kérdésre ezek alapján viszonylag egyértelmű a válasz, ennél nehezebb megválaszolni – és ehhez szervezetfejlesztő specialista tudása/tapasztalata szükséges – a „hogyan tegyük?” kérdést. A következőkben ismertetem a módszer lépéseit, feladatait. A MŰKÖDÉSI ISMÉRVEK DOMINANCIAVIZSGÁLATA A működéskorszerűsítési eljárás célja az intézményi működés alapelveinek rögzítése az alábbi ismérvpárok dominancia-vizsgálatával. Meghatározott ismérvpárok: • Tulajdonosi akarat – Menedzsment akarat • Stratégiai irányítás – Operatív irányítás XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2018. OKTÓBER 33 MENEDZSMENT • • • • • JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Decentralizáció – Centralizáció Üzemgazdasági szemlélet – Szociális szemlélet Emberi erőforrás – Materiális erőforrás Koordináció (kooperativitás) – Vezérlés (hierarchia) Törzskari jelleg – Funkcionális jelleg A vizsgálat célja egyrészt vezetői konszenzus kialakítása az intézmény jelenlegi működési sajátosságainak pozicionálására, másrészt az intézményi működés jövőbeni fejlesztési elveinek meghatározása. A módszert célszerű működéskorszerűsítési projektként elindítani, ennek végrehajtására projektteamet létrehozni és projekt vezetőt kinevezni. Az alábbiakban röviden a vizsgálat lépései, feladatai: • Az első lépésben az ismérvek és legfontosabb jellemzőinek, előnyének-hátrányának áttekintése és intézményen belüli megjelenési formájának rögzítése történik egyéni munkában. • A második lépésben az ismérvek egyéni értékelését kell végrehajtani. A team tagjai a skálán X-szel jelölik azt az értéket, amely az intézmény jelenlegi állapotát jellemzi. A minősítő lapon kell jelölni azt az értéket, amely az intézmény jobb működése szempontjából kívánatosnak tartott állapotot jellemez (ha ez éppen a jelenlegi állapot, akkor természetesen ugyanazt az értéket kell megjelölni). • A következő lépésben – az egyéni minősítések kiértékelését követően – a team megvitatja az ismérvek fejlesztésének irányát, az egyéni értékelések eredményének figyelembevételével. A teammunka során az egyéni érté- 3. ábra Ismérvpárok jellemzői II. 4. ábra Ismérvpárok jellemzői III. 2. ábra Ismérvpárok jellemzői I. 34 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY kelés összegzésének eredményét módosíthatják. A team az ismérvpárok egyéni minősítéséhez hasonlóan értékel a skálán, valamint kifejti a jelen állapot előnyét-hátrányát, illetve a jövőbeni (kívánatos) állapothoz kapcsolódó lehetőséget-veszélyeket. XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2018. OKTÓBER MENEDZSMENT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS 7. ábra Ismérvpárok jellemzői VI. 5. ábra Ismérvpárok jellemzői IV. 8. ábra Ismérvpárok jellemzői VII. 6. ábra Ismérvpárok jellemzői V. Az alábbiakban áttekintjük az egyes ismérvek jellemzőit, előnyeit-hátrányait. Ezek között az ismérvek között nincs rossz vagy jó ismérv. Azt, hogy az intézmény működése szempontjából melyik az előnyös, azt mindig az intézmény adottságai, környezeti feltételei határozzák meg. Válsághelyzetben például egy merev, technokratikus vezérlés is bizonyulhat megfelelő megoldásnak. Miután az egyes jellemzőket értelmeztük, érdemes végiggondolni, hogy a saját intézményünknél ez hogyan jelenik meg? A 2.–8. táblázatokban ismertetett ismérveket egy formalapon értékeljük az alábbi instrukciók alapján (példaként két ismérvpárt tüntettem fel): IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Kérem, végezze el az alábbi ismérvpárok dominanciavizsgálatát a következő módon: • Jelölje X-szel a skálákon azokat a pontokat, ahol Ön szerint az adott ismérvpárok közötti súlypontok elhelyezkednek. A súlypontnak tehát mindig az ismérvpár azon tagjához kell közelebb esnie, amelyik jobban érvényesül a másik rovására. Ezek a súlypontok reprezentálják az Egészségügyi Intézmény jelenlegi helyzetét. • Ezek bejelölése után jelölje ▼-el azokat a pontokat, ahova az Ön megítélése szerint az előzőleg megjelölt súlypontokat el kellene mozdítani egy korszerűbb, jobb működés kialakításához. Ezek a súlypontok tehát egy új, jövőbeni működés kereteit reprezentálják. XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2018. OKTÓBER 35 MENEDZSMENT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Jövőbeni állapot Kérem, jelöljék az alábbi skálán, hogy az ismérvek közötti súlypont helyzetét hova lenne szükséges elmozdítani egy jobb működés kialakításához! Elemzés Az egyéni minősítéseket összesítve kirajzolódik a működéskorszerűsítés jövőbeni irányvonala, az egyes ismérvek jelenlegi állapotához mért elmozdulási irány és mérték. Írják le, hogy ebben a változtatásban Önök szerint milyen lehetőségek és veszélyek rejlenek! Elemzés A csoportos minősítéseket összesítve a 9. ábra analógiájára megrajzolható a szakértői csoportok véleménye a működéskorszerűsítés jövőbeni irányvonala, az egyes ismérvek jelenlegi állapotához mért elmozdulási iránya és mértéke tekintetében. Az egyéni dominanciavizsgálat eredményei és azok csoportos megvitatása alapján, konszenzus kialakulásával definiálhatóak az intézményi működés korszerűsítésének kijelölt stratégiai irányvonalai. ÖSSZEGZÉS 9. ábra Az egyéni értékelések összesítése A fenti példából jól látható, hogy az adott szervezet vezetése jelenleg döntően operatív beavatkozások mentén irányítja a működését, de a jövőben kívánatosnak tartaná a stratégiai irányítás felé eltolni az ismérvet. Mindemellett a centralizáció mértékét csökkentve a decentralizációt, azaz az egyes szervezeti egységek nagyobb fokú önállóságának biztosítását tartja fontosnak a jövőben. Az emberi erőforrások fejlesztésére helyezné a hangsúlyt a materiális erőforrásokkal szemben. A „kézi” vezérlés és merev hierarchia helyett a kooperációt helyezné előtérbe az intézmény működésében. A következő lépésben az egyes ismérvpárok elemzésére létrehozott „szakértői” csoportok végzik el az értékeléseket, az alábbi instrukció szerint: Jelenlegi helyzet Kérem, jelöljék az alábbi skálán az ismérvek közötti súly- pont jelenlegi helyzetét! Fejtsék ki, hogy ennek az állapotnak milyen előnyei és hátrányai vannak az intézményre vonatkoztatva! 36 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Visszatérve a bevezetőben említett megállapításra, a mikroszintű intézményirányítás szemléletváltásához elengedhetetlen, hogy meg tudjuk mondani, jelenleg milyen működési-irányítási modell mentén működik a szervezet, és a jövőben ehhez képest milyen modell felé szeretne tendálni a vezetés. Jelen tanulmányban ismertetett módszer alkalmas arra, hogy egy egészségügyi intézmény vezetése meghatározza a működési-irányítási ismérveinek jelenlegi helyzetét, majd az egyes ismérvek jövőben kívánatos elmozdulásának irányát és mértékét. Amennyiben a cél egy modern, rugalmas, stratégiai szemléletű szervezet kialakítása, úgy érdemes a pozícionált ismérveket a Tulajdonosi akarat; Stratégiai irányítás; Decentralizáció; Üzemgazdasági szemlélet; Emberi erőforrás; Koordináció (kooperativitás); Törzskari jelleg irányába eltolni. Egy ilyen mértékű szervezetfejlesztési beavatkozás több hónapot is igénybe vehet, és hatékonyan egy működéskorszerűsítési projekt keretében valósítható meg. IRODALOMJEGYZÉK [1] Czinkóczi S.: A dinamikus szervezeti képességek érvényesülése irányítatlan változások idején, Doktori értekezés (PhD), Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola, Pécs, 2013. Dr. Czinkóczi Sándor bemutatása lapunk XVII. évfolyamának 7. számában olvasható. XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2018. OKTÓBER