IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) megvalósult és jövőbeli fejlesztései

  • Cikk címe: Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) megvalósult és jövőbeli fejlesztései
  • Szerzők: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
  • Intézmények: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 50-51
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

Absztrakt:

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT) és annak szakmai moduljait az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával hozták létre. A közfinanszírozott egészségügyi intézményeknek és a gyógyszertáraknak 2017. november 1-ig kellett csatlakozniuk a Térhez, amelybe az ellátási dokumentumok, vények, zárójelentések és esemény-bejegyzések kerülnek. A továbbfejlesztéseket egy következő EFOP projekt keretein belül tűzték ki célként 2020-ig, többek között a kórházakban az utóbbi években keletkezett releváns zárójelentések és leletek visszamenőleges betöltését a Térbe, vagy a telemedicina szolgáltatások bekapcsolását.

Angol absztrakt:

The e-Health Care Cloud Hosting and its professional modules were implemented with the support of the European Union co-funded by the Hungarian state. Public health institutions and pharmacies had to join the service, which includes medical documentation, prescriptions, final reports and event listings, by 1st of November 2017. The next EFOP project to be finished by 2020 aims to provide further improvements such as entering the relevant final and medical reports of the last few years as well as the introduction of telemedicine services connected to the cloud.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő - Az IME egészség-gazdaságtani konferencia margójára Dr. Kósa József
Tartalom IME Szerkesztőség
Átfogó népegészségügyi program készül - Interjú Prof. Dr. Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével Boromisza Piroska
VII. IME Országos Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia (2018. október. 17-18.) IME Szerkesztőség
"Ne törd össze a szíved” WHO Magyarországi Iroda
A Semmelweis rejtély nyomában - Beszélgetés Varga Benedekkel, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójával Boromisza Piroska
Kéz-higiénével megelőzhető a kórházi fertőzés - Akadémiai tisztelgés Semmelweis tudományos öröksége előtt Fazekas Erzsébet
16,5 milliárdos fejlesztés az egészségügyi szakdolgozók élet- és munkakörülményeinek javítására Állami Egészségügyi Ellátó Központ
A GDPR kiemelt követelményei az egészségügyi ellátásban Nagy István, Dr. Horváth Lajos
Szenvedélybetegek az egészségügyi ellátórendszerben (2011-2016) Boros Károlyné
Egészségfejlesztési Iroda Szentgotthárd – eredmények, jövőkép Dr. Klósz Beáta
A betegek állapotát is figyelembe vevő relatív hatékonyságvizsgálat (DEA) a hazai mozgásszervi rehabilitációs osztályokon. II. rész Dénes Rita Veronika, Dr. Koltai Tamás, Dr. Dénes Zoltán
Minőségmenedzsment a radiológiában – új kihívások, nemzetközi előírások Dr. Vargha András
Az SZTE-n is elérhető az új módszer az Alzheimer-kór korai diagnosztizálására IME Szerkesztőség
A gócos májbetegségek korszerű MR-diagnosztikája Prof. Dr. Palkó András
Mintegy 10 ezer beteget érint idehaza a Sclerosis Multiplex Semmelweis Egyetem
Képalkotók szerepe gégeráknál Dr. Léránt Gergely, Prof. Dr. Gődény Mária
Májspecifikus kontrasztanyaggal végzett MR vizsgálatok szakmai és gazdasági értékelése Dr. Egyed Zsófia, Dr. Demjén Boglárka, Dr. Kátai Tamás, Kéki Imre
Az agyról alkotott kép, melyre radiológusok és kutatók vártak: az agyi képalkotás kora GE Healthcare
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) megvalósult és jövőbeli fejlesztései Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Féléves a magyar eRecept – El tudunk szakadni a papírtól? Dr. Bertalan Lóránt, Héja Gergely
A XVI. Egészségügyi Infokommunikációs Konferenciáról jelentjük Boromisza Piroska
Ars longa, vita brevis - Beszélgetés Dr. Szilvási István professzorral Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Állami Egészségügyi Ellátó Központ Intézmény: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
INFOKOMMUNIKÁCIÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) megvalósult és jövőbeli fejlesztései Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Teret (EESZT) és annak szakmai moduljait az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával hozták létre. A közfinanszírozott egészségügyi intézményeknek és a gyógyszertáraknak 2017. november 1-ig kellett csatlakozniuk a Térhez, amelybe az ellátási dokumentumok, vények, zárójelentések és esemény-bejegyzések kerülnek. A továbbfejlesztéseket egy következő EFOP projekt keretein belül tűzték ki célként 2020-ig, többek között a kórházakban az utóbbi években keletkezett releváns zárójelentések és leletek visszamenőleges betöltését a Térbe, vagy a telemedicina szolgáltatások bekapcsolását. The e-Health Care Cloud Hosting and its professional modules were implemented with the support of the European Union co-funded by the Hungarian state. Public health institutions and pharmacies had to join the service, which includes medical documentation, prescriptions, final reports and event listings, by 1st of November 2017. The next EFOP project to be finished by 2020 aims to provide further improvements such as entering the relevant final and medical reports of the last few years as well as the introduction of telemedicine services connected to the cloud. BEVEZETÉS Az EESZT-t és annak szakmai moduljait a TIOP 2.3.2 és a TIOP 2.3.1 projektek keretén belül hozták létre az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával összesen 4,7 milliárd forintból. A projektek 2015 végén sikerrel zárultak, így 2016-ban már az intézményi csatlakozás feltételeinek megteremtésén lehetett dolgozni. Az EESZT létrehozása és használatba vétele nemzetközi összehasonlításban is rendkívül gyorsan és sikeresen valósult meg. A 2017. november 1-jei éles indulás óta mára az EESZT a számítógéppel készített vények több, mint 60%-át már a felíráskor rögzíti, de a többi recept is bekerül a rendszerbe kiváltáskor. A bevezetés óta keletkezett ellátási dokumentumok jelentős része is bekerül a felhő alapú rendszerbe. Az egészségügyi szolgáltatók naponta milliós nagyságrendben küldenek adatokat – ellátási dokumentumokat, vényeket, esemény-bejegyzéseket – az EESZT-be. 50 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY A RENDSZER HASZNÁLATA A kezelőorvosok ma még nem használják ki teljes mértékben az ellátás során az EESZT-ben tárolt adatokat, így az EESZT működtetői minden eszközzel azon dolgoznak, hogy ez megváltozzon, és az orvosok napi szinten forduljanak az EESZT-ben fellelhető betegadatokhoz a pontosabb diagnózisok felállítása és egyéb orvosi döntések érdekében. Számos, háziorvosoknak szóló konferencián, továbbképzésen részt vett előadóként az ÁEEK EESZT csapata, ahol tájékoztatókat, kérdés-felelet szekciókat tartottak, hogy minden felmerülő problémára választ kapjon az orvosszakma. Az egyik legnagyobb ilyen rendezvényen 2017 októberében 700 orvos, egy másikon több, mint 1000 gyógyszerész vett részt. A tájékoztatás eredményességét jól tükrözi, hogy 2018. január végére több mint 50 000 orvos, gyógyszerész, szakdolgozó tette le a számára biztosított tananyag alapján az EESZT vizsgát. Az EESZT Kontakt Center a kezdetektől fogva minden beérkező megkeresésre reagál. Az EESZT üzemeltetési csapata folyamatos összeköttetésben van a több mint 70 rendszerszállítóval is. Kialakult egyfajta monitoring rendszer, melynek keretében folyamatos az oda-viszszacsatolás a Tér működésével kapcsolatban. 2017 novemberében kétoldalú kommunikáció kialakítását elősegítő workshop sorozatot indított az EESZT Főosztály az egészségügyi ágazat különböző kamaráinak és szervezeteinek részvételével. A fórumok célja az EESZT használatával kapcsolatos kérdések megválaszolása és a rendszer továbbfejlesztése az ágazati szereplők észrevételei, javaslatai alapján. A RENDSZER KITERJESZTÉSE Az EESZT szolgáltatásrendszere az igényeknek megfelelően folyamatosan bővíthető és bővül is. Továbbfejlesztésének zászlóshajója az EFOP-1.9.6 projekt, amely 2020. első negyedév végéig célul tűzte ki a kórházakban az utóbbi években keletkezett releváns zárójelentések és leletek viszszamenőleges betöltését a Térbe, a telemedicina szolgáltatások bekapcsolását biztosító kapcsolódási felület kialakítását, továbbá a mobil applikációk bekapcsolását biztosító kapcsolódási felület kialakítását. Az OVSZ és OMSZ informatikai rendszereinek bekapcsolásával elérhetővé válnak a vérellátás és a mentés kapcsán keletkező adatok is. Erős hangsúlyt kap az egyes szakellátási formákhoz tartozó egészségügyi dokumentumok egységesítése, amelynek eredményeképpen az adatok gépi módon feldolgozhatók és könnyen elemezhetők lesznek, így fejlődésnek indulhatnak az orvosi döntéstámogató eszközök, elősegítve az ágazat humán erőforrás-kihasználásának további javítását. Az elek- XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS INFOKOMMUNIKÁCIÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK tronikusan feldolgozható adathalmaz hozzájárul egy hatékonyabban szervezett egészségügy kialakításához, az ágazatvezetői tervezés megalapozásához és az eredmények pontosabb nyomon követéséhez. Az EFOP-1.9.6 projekt egy esetszintű ágazati adattárház fejlesztésével is támogatja a fentieket. A járóbeteg szakellátók betegfogadási listájának kezeléséhez és a beutalásához kapcsolódó, már meglévő EESZT funkciók (e-beutaló és erőforrás publikáció) intenzívebb használatba vételével, valamint az intézményi rendszerek támogatásával drasztikusan csökkenthetővé válik a várakozási idő, optimalizálható a kapacitások kihasználtsága, ezáltal folytatódhat az egynapos és járóbeteg ellátási formák irányába való hangsúly-áthelyeződés. Olyan interaktív internetes szolgáltatások jelennek meg, amelyek segítenek bevonni a betegeket saját gyógyítási és egészségügyi folyamataikba, ezáltal növelik egészségtudatosságukat. Az EESZT létrehozása és a jelenleg is zajló fejlesztések hozzájárulnak az egészségügy megújulásához és korszerűsítéséhez, továbbá hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakosság visszanyerje az egészségügybe vetett bizalmát és elégedettségét. A RENDSZER TÁMOGATÁSA Az EESZT bevezetése kapcsán az ÁEEK többrétű támogatást biztosított az alapellátásban dolgozó orvosoknak. Az elektronikus személyi igazolvány használatának kiterjesztését elősegítve közel 10 ezer olvasókészüléket telepítettek az alapellátási munkahelyekre az EESZT-hez való biztonságos hozzáférés érdekében. Sikeresen megvalósult a háziorvosok által használt szoftverek illesztése az EESZT-hez, amihez az ÁEEK teljes körű műszaki támogatást biztosított, így az alapellátásban dolgozók számára elérhetővé váltak az ágazati felhő szolgáltatásai. Annak érdekében, hogy a háziorvosok hatékonyan vegyék igénybe az új szolgáltatásokat, az ÁEEK kiterjesztett képzéseket valósított meg. MAGÁNSZOLGÁLTATÓI CSATLAKOZÁS A közfinanszírozott ellátók tavalyi csatlakozása után, 2018. november 1-i határidővel a rendszerhez kapcsolódniuk kell azoknak a magánszolgáltatóknak is, amelyeknek elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségük van. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet) 22. § (1) b) pontja szerint a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2018. november 1. napjáig köteles teljesíteni az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 35/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatlakozásra köteles, nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja szerint az EESZT-hez informatikai rendszere útján csatlakozásra köteles az a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató, aki elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett. Az elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltatók: • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 101/C. § alapján a Központi Implantátumregiszterbe adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató; • az Eüak. 16/B. § szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszterbe (továbbiakban Protézis regiszter) adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató. A fentiek alapján 2018. november 1-ig az EESZT-hez csatlakozásra kötelezettek azok a magánszolgáltatók, akik a Központi Implantátum regiszterbe vagy a Protézis regiszterbe jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezettek. A 2018. november 1-i kötelező csatlakozási körrel kapcsolatban jogszabály módosítás nem szükséges, a csatlakozás a jelenlegi szabályozás alapján valósul meg. Az EESZT működtetője a jelenlegi jogszabályi helyzet alapján a kötelezettek csatlakoztatására fel van készülve, és június elején megkezdte az érintett szolgáltatókhoz kapcsolódó előzetes adatbekérést a www.e-egeszsegugy.gov.hu/maganszolgaltatok-nak weboldalon. AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT CSATLAKOZÁSA AZ EESZT-HEZ Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról szóló 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet (továbbiakban Rendelet) 22. § (1) d) pontja szerint a csatlakozással kapcsolatos kötelezettségét 2018. november 1. napjáig köteles teljesíteni az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (továbbiakban Eüak.) 35/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatlakozásra köteles állami mentőszolgálat. A megvalósítás során az OMSZ Mentésirányítási Rendszerének (MIR) Elektronikus Esetlap Alrendszerét kapcsolják össze az EESZT-vel. A fejlesztés eredményeképpen a mentés során elektronikusan keletkező esetlapok az Esetlap rendszerből automatikusan feltöltődnek az EESZT-be, így a beteget átvevő egészségügyi szolgáltató az EESZT-n keresztül érheti el a mentés során keletkezett tartalmat. Az EESZT csatlakozás eredményeként az elektronikusan átadott esetlapok a jövőben már biztonságos, kontrollált csatornán jutnak el az ellátókhoz. A tervezett megoldás biztosítja az ismeretlen (TAJ-jal nem rendelkező) ellátottak, illetve a csecsemők mentése során keletkező esetlapok átadhatóságát is, illetve az Esetlapba kerülő, esetlegesen érzékeny, nem egészségügyi információk kezelését is. XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS 51