IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Féléves a magyar eRecept – El tudunk szakadni a papírtól?

  • Cikk címe: Féléves a magyar eRecept – El tudunk szakadni a papírtól?
  • Szerzők: Dr. Bertalan Lóránt, Héja Gergely
  • Intézmények: ÁEEK, Falcon Informatics Kft.
  • Évfolyam: XVII. évfolyam
  • Lapszám: 2018. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 52-53
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

Absztrakt:

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) eRecept modulja egy olyan tranzakciós rendszer, amely központi szolgáltatásként biztosítja az elektronikus vényrendelést, tárolást és gyógyszer kiváltást. Az eRecept a papír alapú vények elektronikus változata. Szakmai és hatósági egyeztetések után, az Ágazat veze - tés döntése értelmében a 2017. november 1-jei indulásánál az eRecept rendszer a gyári és magisztrális gyógyszerek rendelésére és kiadására terjedt ki. A cikkben az indulás utáni első félév legfontosabb tapasztalatait és az e-vény bevezetés által felszínre hozott számítógépes vényírás és kiadás problémái, jelenségei közül szemlézünk.

Angol absztrakt:

The ePrescription module of the EESZT (e-Health Care Cloud Hosting) is a transactional system providing services for the issuing, storing and dispensation of electronic prescriptions. After stakeholder consultation process the health government decided to launch the ePrescription system on 1th November 2017 with the scope of manufactured and magistral medicinal products. The article summarizes the most important experiences, problems and phenomena related to electronic prescriptions learnt since the introduction of the system.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
INFOKOMMUNIKÁCIÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK Féléves a magyar eRecept – El tudunk szakadni a papírtól? Dr. Bertalan Lóránt, szakmai koordinátor, ÁEEK Héja Gergely, eRecept modulfelelős, ÁEEK Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) eRecept modulja egy olyan tranzakciós rendszer, amely központi szolgáltatásként biztosítja az elektronikus vényrendelést, tárolást és gyógyszer kiváltást. Az eRecept a papír alapú vények elektronikus változata. Szakmai és hatósági egyeztetések után, az Ágazatvezetés döntése értelmében a 2017. november 1-jei indulásánál az eRecept rendszer a gyári és magisztrális gyógyszerek rendelésére és kiadására terjedt ki. A cikkben az indulás utáni első félév legfontosabb tapasztalatait és az e-vény bevezetés által felszínre hozott számítógépes vényírás és kiadás problémái, jelenségei közül szemlézünk. The ePrescription module of the EESZT (e-Health Care Cloud Hosting) is a transactional system providing services for the issuing, storing and dispensation of electronic prescriptions. After stakeholder consultation process the health government decided to launch the ePrescription system on 1th November 2017 with the scope of manufactured and magistral medicinal products. The article summarizes the most important experiences, problems and phenomena related to electronic prescriptions learnt since the introduction of the system. eRECEPT BEVEZETÉS MAGYARORSZÁGON 2017. november 1-én elindult az éles eRecept rendszer. 2018 májusára már 87 akkreditált szoftver kapcsolódott az EESZT-hez, és a rendszerben napi 800 000 – 1 000.000 tranzakció zajlik. Mára a felírt vények több mint 65%-a evény. Ez év végéig, az átmeneti időszakban az orvosoknak kötelező a Felírási igazolás kiadása, amely ugyancsak az év végéig a NEAK formavényére nyomtatódik. A tervek szerint, 2019-től a Felírási igazolást az orvosoknak már csak kérésre kell nyomtatnia. Idén év végétől várható a magánegészségügyi szolgáltatók EESZT csatlakozása, majd a sorozatgyártott gyógyászati segédeszközök bevonása az eRecept rendszerbe. A 2018-2020-as időszakban az EESZT fejlesztéssel együtt az eRecept továbbfejlesztése is zajlik az EFOP 1.9.6 projektek keretei között. A rendszer funkcióit az 1. számú ábra mutatja be. MI VÁLTOZOTT AZ eRECEPT BEVEZETÉSÉVEL? Receptfelíráshoz a jogosult orvos, kiváltáskor a gyógyszer kiadója e-személyi igazolványa használatával bejelentkezik az EESZT-be. Az e-receptet a felíró orvosi szoftvere segítségével rögzíti az EESZT-ben, majd a kinyomtatott vényre (Felírási igazolásra) plusz egy vonalkód kerül, az un. e-recept azonosító vonalkód, alatta numerikus formában is. Az e-vény kiváltásakor a gyógyszertárban – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – megtörténik a vényadatok egyeztetése: összehasonlítják a Felírási igazolás nyomtatott adatait a TÉR-ből letöltött e-recept adataival. A betegek saját részre a papír alapú felírási igazolás nélkül is kiválthatják gyógyszereiket elektronikus személyigazolványukkal, vagy hagyományos TAJ kártyájuk és személyi igazolványuk bemutatásával (2. ábra). eRECEPT MŰKÖDÉSEK ÖSSZEHANGOLÁSA Jelenleg 87 szoftver kapott EESZT akkreditációt: ezek közül 70 orvosi felíró szoftver, 7 integrált intézményi rendszer és 10 gyógyszertári rendszer. Jelenleg is zajlik a nagyszámú 1. ábra Az eRecept működések összefoglalója 52 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS INFOKOMMUNIKÁCIÓ INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 2. ábra eRecept kiváltási lehetőségek informatikai szolgáltató működésének összehangolása és a kisebb hibák kiküszöbölése, valamennyi szereplő aktív közreműködésével. Szükséges a papírközpontú felhasználói szemlélet és – kisebb mértékben – a napi gyakorlat változása is valamennyi gyógyszerellátásban résztvevő szakembernél (orvos, nővér, gyógyszerész, gyógyszerkiadó). A korábban szabályos papíralapú vényrendelési és vénykiadási rutinok most már nem szabályos eRecept működéseket, a beteg gyógyszerrel való ellátatlanságát vagy épp konfliktusokat eredményezhetnek a másik egészségügyi szolgáltatónál. A felmerült helyzetek egyértelműsítése érdekében új hibajelzéseket vezet be az ÁEEK EESZT-t üzemeltető főosztálya. A bevezetés utáni tapasztalatok alapján továbbá egységes hibakód szabályozást és hozzájuk tartozó, könnyen értelmezhető hibaüzenetek megjelenítését tervezzük. MIT VÁRUNK AZ eRECEPT BEVEZETÉSTŐL? ÖSSZEGZÉS, KÖVETKEZTETÉSEK Az EESZT és az eRecept az orvosoknak és gyógyszerészeknek rövidebb és hosszabb távon számos előnyt kínál a nemzetközi példák alapján. Minden rendszerbe felvitt adatot visszaad az EESZT! Elérhető a teljes beteg gyógyszerelési történet, előzmény (a papírdossziék lapozgatása helyett). A gyógyszeres nemkívánatos események pl. allergiák, interakciók, polifarmácia stb. könnyebben kiszűrhetőek, megelőzhetőek. Ha kialakul az új rutin, egyszerűbb a felírás, kiadás: fokozatosan csökken az adminisztráció (– 20%-kal), így több idő jut a betegellátásra és tájékoztatásra. A beteg-együttműködés (compliance) és adherencia jobban követhető, a rákérdezésekkel egyértelműen javult a vénykiváltási arány (–10%-kal) azokban az országokban, ahol bevezették. A lakosság is érezheti előnyét a változásnak: kimaradhat a papíralapú vények felvétele, hordozása, tárolása és az abból adódó hibázás. A tanácsadásra fordított idő nő, minősége javul úgy az orvosnál, mint a gyógyszertárakban, továbbá javul a betegbiztonság és a terápia követhetősége (Lakossági portál). Tapasztalataink szerint, a sok évtizedes papírközpontú gondolkodástól és vénykezeléstől nem könnyű elszakadni a szakembereknek és a lakosságnak sem. Jó hír, hogy az eRecept fél év alatt a mindennapi gyakorlat része lett a gyógyszertárakban és a háziorvosi rendelőkben, így a magyar egészségügy digitalizációja és fejlődése is felgyorsult (3. ábra). 3. ábra A gyógyszeres recept tervezett fejlődése Dr. Bertalan Lóránt bemutatása lapunk XVI. évfolyamának 1. számában olvasható. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2018. JÚNIUS 53