IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Csurgói Városi Szociális Intézmény járványkezelése

 • Cikk címe: Csurgói Városi Szociális Intézmény járványkezelése
 • Cikk angol címe: The handling of the pandemic by the Town Social Institution of Csurgó
 • Szerzők: Zabundia Szilvia
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2021-405
 • Intézmények: Csurgói Városi Szociális Intézmény
 • Évfolyam: XX. évfolyam
 • Lapszám: 2021. / 4
 • Hónap: december
 • Oldal: 33-37
 • Terjedelem: 5
 • Rovat: MENEDZSMENT
 • Alrovat: HUMÁN ERÔFORRÁS

Absztrakt:

Csurgói Városi Szociális Intézmény szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, bölcsődei ellátást és idősek nappali ellátása szakfeladatot lát el. 2020 elejétől a COVID-19 járvány kezelése nagy kihívás elé állította az intézményt. Célunk a Kormány, az ellenőrző hatóságok és a fenntartó utasításainak követése, az ellátottak és dolgozók védelme volt, alkalmazkodni a megváltozott helyzethez, hogy senki ne maradjon segítség nélkül.
Jelen publikációban szerző összefoglalja, milyen intézkedéseket tett ebben az időszakban, és az intézmény milyen eredményeket ért el a következő területeken:
• új jogszabályok értelmezése, alkalmazása, tájékozódás a közzétett információkról, nemzetközi gyakorlatok figyelése
• egészségügyi biztonsági előírások betartása: pl. védő eszközök beszerzése, kiosztása, használatának ellenőrzése a dolgozók körében
• új élelmiszer biztonsági előírások betartása pl. csak kiszállítással biztosítjuk az étkeztetést
• online eszközök használatának kibővítése, propagálása pl. térítési díjak fizetése
• konfliktuskezelés, a megváltozott helyzethez való alkalmazkodás segítése, helyzet elfogadtatása
• rugalmas megoldások megtalálása pl. mozgó bolt
• önkéntesek bevonása segítő feladatokba
Kiemelt fontosságú volt az egyértelmű kommunikációs csatornák kiépítése, elsősorban online eszközökön. Vezetőként a teljesen új helyzetekben megfelelő vezetői stílust kellett megválasztani, erősítve a felelősségtudatot, elvárva az etikus magatartást, mintát adni, teret adni az interaktív gondolkodásra, a tapasztalatok megosztására, motiválni, visszacsatolni. Biztosítani kellett az ellátottak felé az esélyegyenlőséget, ventilálás lehetőségét, az egyéni szükségletek feltárását. A fenntartóval kölcsönösen támogattuk egymást a stratégiai döntések meghozatalában, tapasztalatok megbeszélése, menedzsmentkészségek használata te rén. A fentiek nyomán javult kapcsolatrendszerünk. Eredményként könyvelhetjük el, hogy ellátottjaink körében alacsony számban történt COVID-19 vírussal összefüggően fertőzés, megbetegedés, és haláleset nem történt. Feladataink minél hatékonyabb ellátása érdekében szükséges az online eszközök használatának további bővítése, a rugalmas alkalmazkodás, több önkéntes személy bevonása a segítő feladatokba, a széleskörű összefogás erősítése.

Angol absztrakt:

The Town Social Institution of Csurgó provides services regarding social catering, home care, nursery care and assistance to the elderly. The COVID-19 epidemic from early 2020 represented a significant challenge to the establishment. Our goal was to follow the instructions of the Government, the authorities and the financial provider, as well as the protection of the people under care, the employees, adaptation to the changing environment, and to make sure nobody is left alone.
In this publication author summarises the actions in this period, and what results the institution have achieved in the following field:
• interpreting and putting into practice the new regulation, following international trends, and keeping upto- date with recently released information
• respecting healthcare safety protocols, e.g. acquisition, distribution and supervision of the use of safety equipment
• fulfilling new regulations regarding food, e.g. catering provided only by local delivery
• diffusing and increasing the use of online tools, e.g. online payment
• conflict management, assisting the adaptation to the new situation, making people accept their situation
• finding flexible solutions, e.g. moving shops
• using the help of volunteers in supporting tasks
Introducing new and clear communication tools mainly by online devices was of extreme importance. As a leader, applying proper leading style in various situa tions, strengthening responsibleness, requiring an ethical attitude, providing example, interactive thinking, sharing experiences, counselling, motivating, feedback were the most important tasks. We had to provide equity, opportunity for ventilation, and discover personal needs. With the financial provider we supported each other in making strategic decisions, discussing experience, applying management skills. As a result, low numbers of COVID-19 related sickness and infection occurred, and no deaths were recorded among our clients. To improve the effectiveness of our activity, the further widening of our online toolkit is required, as well as flexibility, more volunteers for supporting tasks, strengthening wide-spread cooperation.

Szerző Intézmény
Szerző: Zabundia Szilvia Intézmény: Csurgói Városi Szociális Intézmény

[1] Heffernan M: Mérhetetlenül – Apró tettek, nagy eredmények, Budapest: HVG Könyvek Kiadó, (2015): 75.oldal
[2] Pulay Gy: A szeretett vezető, Budapest: Harmat Kiadó (2004): 57. oldal