IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Okuljunk belőle! – Az oktatás szerepe a szúrt és vágott sérülések megelőzésében

 • Cikk címe: Okuljunk belőle! – Az oktatás szerepe a szúrt és vágott sérülések megelőzésében
 • Cikk angol címe: Let's learn from it! – The role of education in the prevention of stab and cut injuries
 • Szerzők: Dr. Balogh Zoltán, Sinka Lászlóné Adamik Erika
 • DOI: https://doi.org/10.53020/IME-2021-404
 • Intézmények: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis Egyetem, SE EMK, NEVES Egyesület a Betegbiztonságért
 • Évfolyam: XX. évfolyam
 • Lapszám: 2021. / 4
 • Hónap: december
 • Oldal: 23-28
 • Terjedelem: 6
 • Rovat: MENEDZSMENT
 • Alrovat: HUMÁN ERÔFORRÁS

Absztrakt:

Bevezetés: Az éles, hegyes eszközök okozta sérülések mindennapi kockázatként vannak jelen az egészségügyben dolgozók életében. A megelőzésük mind a sérülések elkerülése érdekében, mind pedig a fertőződés kockázata miatt fontos. Célkitűzés: Közleményünkben megvizsgáljuk az éles, hegyes eszközök okozta sérülések megelőzését célzó oktatások eredményességének fejlesztési lehetőségeit a kutatási eredmények és a publikált szakirodalmak tükrében. Módszer: A témában készült, 2020-ban megjelent kutatás, valamint az azóta publikált szakirodalmak alapján fogalmazunk meg javaslatokat az oktatások rendszerére és módszerére, valamint az oktatandó tananyagra vonatkozóan. Eredmények: Az oktatás az ismeretek bővítésén és a viselkedés megváltoztatásán keresztül eredményesen alkalmazható a sérülések megelőzésében. A hazai kutatás eredményei azt támasztják alá, hogy a téma oktatása annak tartalmát és gyakoriságát illetően is fejlesztendő. Megbeszélés: A jogszabálynak megfelelő tartalommal felépített oktatási anyag hangsúlyait célszerű az intézményben azonosított problémákhoz igazítani. A képzés megfelelő gyakorisága fontos eleme az eredményességnek. A javasolt képzési forma a helyszínspecifikus gyakorlati oktatás. Következtetés: Az éles, hegyes eszközök okozta sérülések kockázatát önmagában egyetlen módszer sem tudja nullára csökkenteni. A megelőző intézkedéseknek azonban nélkülözhetetlen eleme a megfelelő oktatás.

Angol absztrakt:

Background: The risk of injuries caused by sharp, pointed tools is always present in the everyday work of the healthcare staff. The prevention of these is necessary to avoid injuries and because of the risk of infection. Objective: In this paper, we examine the possibilities for improving the effectiveness of education for the prevention of injuries caused by sharp, pointed tools in the light of the research results and the published literature. Method: Based on the research carried out on the topic and published in 2020, as well as the literature published since then, we formulate proposals for the system and method of education and the curriculum to be taught. Results: Education can be used effectively to prevent injuries by expanding knowledge and changing behaviour. The results of the Hungarian research support that the teaching of the topic should be improved in terms of its content and frequency. Discussion: It is advisable to adapt the emphasis of the educational material elaborated initially in accordance with the regulation to the concrete problems identified in the institution. Adequate frequency of education is an important element of effectiveness. The recommended form of education is site-specific practical training. Conclusion: No method alone can reduce the risk of injury from sharp instruments. However, adequate education is an essential element of preventive action.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Balogh Zoltán Intézmény: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Semmelweis Egyetem
Szerző: Sinka Lászlóné Adamik Erika Intézmény: SE EMK, NEVES Egyesület a Betegbiztonságért

[1] Balogh Z, Raskovicsné CsM, Hirdi H, Hundley V, Mé szá ros J: The incidence of needlestick injuries among health workers in Hungary. Journal of Medical Safety, 2014. 43–50.
[2] Kurcz A, Zemanovics G: Prevention of injuries caused by needlestick or sharp tools which are used in healthcare institutions. [Az egészségügyi intézményekben használt éles vagy hegyes eszközök által okozott sérülések megelőzése.] Epinfo, 2014. 21. évfolyam 37. 449–457.
[3] Belicza É, Sinka LAE: A hibákból és a nemkívánatos eseményekből való tanulás – módszertani áttekintés a témaspecifikus tanulmányokhoz. IME. 2021/4. szám
[4] Sinka LAE, Pató E, Nemesné SE, Pitás E: Éles, hegyes eszközök okozta sérülések okai, a megelőzés lehetőségei. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser - képző Központ, Budapest, 2020. https://info.nevesforum.hu/2020/02/eles-hegyes-eszkozok- okozta-serulesek-okai-a-megelozes-lehetosegei/ (megtekintve: 2021.11.18.)
[5] 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tá - jékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről. https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300051.emm (megtekintve: 2021.08.29.)
[6] Hassanipour S, Sepandi M, Tavakkol R et al.: Epidemi o logy and risk factors of needlestick injuries among healthcare workers in Iran: a systematic reviews and meta-analysis. Environ Health Prev Med. 2021. Apr 1;26(1):43. https://doi.org/10.1186/s12199-021-00965-x
[7] Cheetham S, Ngo HT, Liira J, Liira H: Education and training for preventing sharps injuries and splash exposures in healthcare workers. Cochrane Database Syst Rev. 2021. Apr 14;4(4):CD012060. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012060.pub2
[8] Aziz AM: Do training and needle-safety devices prevent needlestick injuries? A systematised review of the literature. Br J Nurs. 2018. Sep 6;27(16):944-952. https://doi.org/10.12968/bjon.2018.27.16.944
[9] Treviño H 2nd, Romero Arenas MA: Systematic Review of Blood-Borne Pathogen Exposure Rates Among Me - dical Students. J Surg Res. 2020. Nov;255:66-70. Epub 2020 Jun 14. https://doi.org/10.1016/j.jss.2020.05.032