IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A sikeres outsourcing alapja: a kiszervezési döntések megfelelő előkészítése

  • Cikk címe: A sikeres outsourcing alapja: a kiszervezési döntések megfelelő előkészítése
  • Szerzők: Tanács Zoltán
  • Intézmények: IFUA Horváth & Partners Kft.
  • Évfolyam: I. évfolyam
  • Lapszám: 2002. / 4
  • Hónap: november
  • Oldal: 13-18
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT

Absztrakt:

Az outsourcing manapság „forró téma”. Számtalan szolgáltató kínálja különféle megoldásait az egészségügyi intézmények számára a hagyományos támogató tevékenységektől (pl. mosás, takarítás, őrzés-védés) a komplex informatikai tevékenységek kiszervezéséig. A különböző konferenciák, szakmai találkozók hasábjain gyakorta olvashatunk sikertörténeteket. A tevékenységek kiszervezése azonban nem mindig sikersztori. Rövid idő alatt meghozott, nem elég alaposan előkészített döntések valódi „kudarctörténetté” változtathatják az outsourcingot: • jelentősen megnövekedett költségek, • a korábbinál alacsonyabb szolgáltatási színvonal, • elégedetlen munkatársak, • visszaeső szervezeti teljesítmény lehet a projekt eredménye. Mi rejtőzhet a valóban sikeres outsourcing projektek hátterében? A cikkben a szerző azt mutatja be, hogy hogyan lehet megfelelően előkészíteni egy outsourcing projektet, s milyen elemei vannak annak a döntési folyamatnak, amely elengedhetetlen a kiszervezési projekt sikeréhez.

Szerző Intézmény
Szerző: Tanács Zoltán Intézmény: IFUA Horváth & Partners Kft.

[1] Az IFUA Horváth & Partners Kft. oktatási és prezentációs anyagai MEGJELENT Outsourcing Szemlélet – Jövőkép Új módszerek az egészségügy működtetésében 1500 Ft Kontrolling és Vezetői Információs Rendszerek az Egészségügyben Ezredfordulós kórházi menedzsment eszközök 2000 Ft
A szakmai kiadványok megrendelhetők: Larix Stúdió 1089 Budapest, Kálvária tér 3. II. em. 29. Tel./fax: 333 2434 E-mail: larix@larix.hu www.larix.hu
[2] Dr. Drótos György: Outsourcing: elméleti alapok, nemzetközi és hazai tapasztalatok, és egy lehetséges döntési modell

MENEDZSMENT OUTSOURCING LEHETÔSÉGEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A sikeres outsourcing alapja: a kiszervezési döntések megfelelő előkészítése Tanács Zoltán, IFUA Horváth & Partners Kft. Az outsourcing manapság „forró téma”. Számtalan szolgáltató kínálja különféle megoldásait az egészségügyi intézmények számára a hagyományos támogató tevékenységektől (pl. mosás, takarítás, őrzés-védés) a komplex informatikai tevékenységek kiszervezéséig. A különböző konferenciák, szakmai találkozók hasábjain gyakorta olvashatunk sikertörténeteket. A tevékenységek kiszervezése azonban nem mindig sikersztori. Rövid idő alatt meghozott, nem elég alaposan előkészített döntések valódi „kudarctörténetté” változtathatják az outsourcingot: jelentősen megnövekedett költségek, a korábbinál alacsonyabb szolgáltatási színvonal, elégedetlen munkatársak, visszaeső szervezeti teljesítmény lehet a projekt eredménye. Mi rejtőzhet a valóban sikeres outsourcing projektek hátterében? A cikkben a szerző azt mutatja be, hogy hogyan lehet megfelelően előkészíteni egy outsourcing projektet, s milyen elemei vannak annak a döntési folyamatnak, amely elengedhetetlen a kiszervezési projekt sikeréhez. Hazai és nemzetközi tapasztalataink egyaránt azt mutatják, hogy az outsourcing projektek legkritikusabb pontja a döntés-előkészítés. A kiszervezhető tevékenységek között számos komplex kapcsolat létezhet, nehéz elválasztani egymástól a stratégiai és üzemgazdasági szempontokat, gyakran kiszámíthatatlanok a döntések jövőbeli következményei. A helyzetet nehezíti, hogy egy világos, mindenki által elfogadott döntési modell hiányában a döntéseket gyakran befolyásolják az intézményben meglévő hatalmi-politikai viszonyok. Elképzelhető, hogy ilyen körülmények között is sikerül szakmailag jó döntéseket hozni, s sikeresen végrehajtani a kiszervezést, ez azonban inkább a véletlennek köszönhető. A meghozott döntéseket azonban elfogadtatni és a szervezet tagjaival megértetni ilyen körülmények között nagyon nehéz. A következőkben egy olyan modellt mutatok be, amely alkalmas lehet a kiszervezési döntések megfelelő előkészítésére. A javasolt modell előnye a stratégiai és költséghatékonysági szempontok integrált kezelése, a döntések szakmai alapra helyezésével a hatalmi szempontok háttérbe szorítása és a gyakorlatorientált, megvalósíthatóságra nagy hangsúlyt helyező jellege. Megvalósíthatósági tanulmány 1 KERETEK A kiszervezés céljainak és kereteinek meghatározása A kiszervezés lebonyolítása 2 A kiszervezés tárgyának meghatározása MIT? 3 A kiszervezhető tevékenységek üzemgazdasági elemzése. MIÉRT? 4 A kiszervezés konstrukciójának kialakítása. HOGYAN? 5 Kiválasztás KIVEL? 6 Átmenet (Új működésre való átállás.) ÚJ MÛKÖDÉS • • • • AZ OUTSOURCING DÖNTÉSEK ELÔKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATA 1. ábra Az outsourcing folyamat általános modellje IME I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2002. NOVEMBER 13 MENEDZSMENT OUTSOURCING LEHETÔSÉGEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Az outsourcing folyamatát az ábrán szaggatott vonallal két jól elkülöníthető részre bontottuk. Az első négy lépés jelenti az outsourcing döntés előkészítésének folyamatát, amelyet a cikkben részletesen bemutatunk. A döntéselőkészítést gyakran egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének formájában végzi el az intézmény, amelyet saját munkatársak bevonásával vagy külső felek támogatásával egyaránt el lehet készíteni. Egy jól összeállított megvalósíthatósági tanulmány alapján már elegendő információval rendelkezik a vezetés arra nézve, hogy milyen tevékenységeket milyen konstrukcióban érdemes kiszervezni, innentől kezdve „már csak” a megfelelő szolgáltató kiválasztása és a kiszervezés tényleges megvalósítása van hátra. A következőkben a döntés-előkészítési szakasz lépéseit, az elvégzendő feladatokat mutatom be részletesen. A KISZERVEZÉS KERETFELTÉTELEINEK MEGHATÁROZÁSA A javasolt modell első lépésében meg kell határozni azokat a keretfeltételeket, amelyeket a kiszervezés során figyelembe kell venni. Ebben a szakaszban az intézmény vezetésének, a kiszervezést lebonyolító munkatársaknak meg kell ismerniük az outsourcing aktuális hazai és nemzetközi gyakorlatát, a stratégia alapján tisztáznia kell a kiszervezéssel elérendő célkitűzéseket, a kiszervezés keretfeltételeit és elő kell készítenie az outsourcing projektet. Feladatok: Az outsourcing célkitűzéseinek tisztázása Alapvető, hogy a szervezetben minden döntéshozó és érintett tisztában legyen az outsourcing céljaival, és azokat azonos módon is értelmezzék. A tevékenységek kiszervezését számos cél vezérelheti: az alaptevékenységekre való jobb összpontosítás, a várhatóan magasabb, egyenletes szolgáltatási színvonal, az alacsonyabb, kiszámíthatóbb költségek, a (közalkalmazotti) létszámleépítés. A célkitűzések meghatározásánál fontos azt is rögzíteni, hogy mi nem célja a munkának, ezzel megelőzhetjük a későbbi kritikákat. Ha már a munka elején rögzítjük, hogy a legfontosabb célnak a szervezet likviditási helyzetének javítását tartjuk, s ennek érdekében az egyszeri nagy beruházások helyett inkább a folyamatos, egyenletesebben eloszló kiadásokat (költségeket) részesítjük előnyben, vállalva akár a hosszabb távon magasabb költségeket is, akkor nem érheti a kiszervezés végrehajtóit a vád, hogy a költségek a projekt hatására emelkedtek. 14 IME I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2002. NOVEMBER A kiszervezés keretfeltételeinek tisztázása Minden érintett számára világossá kell tenni, hogy milyen keretfeltételek között kell végrehajtani a kiszervezési projektet. A keretfeltételek lehetnek belsők, az intézmény sajátosságaiból adódó feltételek (pl. a rendelkezésre álló szakértelem, a személyi kiadási keretek nagysága stb.) vagy külsők (pl. a közalkalmazotti bérfejlesztésre vonatkozó költségvetési elképzelések, a központosított bérszámfejtés alkalmazása). A keretfeltételek gyakran a kiszervezés lehetséges céljait is befolyásolják. Az outsourcing projekt előkészítése A célok és keretfeltételek meghatározása után létre kell hozni a projektszervezetet, és meg kell tervezni a projekt munkáját: az elvégzendő feladatokat, azok részletes ütemezését, kapcsolódási pontjaikat, a határidőket és a munkában résztvevők együttműködésének formáit. A kiszervezési projektekkel kapcsolatban két fontos projektmenedzsment kérdést érdemes kiemelt figyelemmel kezelni. Az egyik a projekt döntéshozó testületének az összeállítása (általában Projekt Irányító Bizottság vagy Projekt Felügyelő Bizottság a neve). Fontos, hogy ebben a testületben lehetőleg az intézmény felsővezetése hozza meg a szükséges döntéseket, mert ez biztosítja a nagy szervezeti változásokkal járó projekt legitimitását. A másik kritikus pont a változáskezelés és a projekt kommunikációja. A kiszervezés gyakran jár fájó szervezeti döntésekkel: korábbi munkahelyek megszűnésével, munkatársak elbocsátásával vagy átadásával külső szolgáltatók állományába. Ez a közalkalmazotti szférában az átlagosnál is nagyobb lelki megterhelést jelenthet a munkatársak számára. Annak érdekében, hogy a változások elviselhetők és elfogadhatók legyenek, a projekt elejétől kezdve érdemes tudatosan kommunikálni a projekt pozitív hatásait az intézmény egészére nézve, és mindent megtenni a kikerülő munkatársak támogatására. A KISZERVEZÉS TÁRGYÁNAK MEGHATÁROZÁSA A kiszervezés tárgyának meghatározása két alapvető feladat elvégzését jelenti. Először rendszerezni kell az intézmény tevékenységeit, majd a második lépésben el kell végezni a tevékenységek elvi szűrését, amely megmutatja, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek az outsourcing célkitűzések és egyéb szempontok figyelembe vételével elvileg kiszervezhetők. MENEDZSMENT OUTSOURCING LEHETÔSÉGEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN a legtöbb munka ezen a téren folyik a kórházakban. Az infrastrukturális tevékenységek kiszervezése a legtöbb helyen már megtörtént, ezek a legegyszerűbben kezelhető területek. Feladatok: Az elemzés tárgyának meghatározása Ahhoz, hogy egyáltalán elemzéseket tudjunk végezni, azonos szempontok szerint kialakított, világos tevékenység-struktúrát kell kialakítani az intézménynél. Ehhez össze kell gyűjteni a kiválasztott szakterületekről a jelenlegi tevékenységeket bemutató dokumentumokat, majd a felhasznált erőforrások, eszközök és a létrejövő outputok alapján egységes tevékenység-listát kell összeállítani. A tevékenységek magas szintű bontására az alábbi ábra mutat példát. (2. ábra) Az alaptevékenységeket hagyományosan nem tekintik kiszervezhetőnek, hiszen ezek adják meg az intézmény létjogosultságát, ehhez ért legjobban az adott szervezet. Annak a kérdése azonban már érdekes lehet, hogy mit nevezünk alaptevékenységnek. A Coca Cola például úgy él az emberek képzeletében, mint a világ egyik legnagyobb üdítőgyára, amelynek alapvető képessége az italgyártás. A Coca Cola azonban nem termel: a cég egy hatalmas marketinggépezet, amelynek alapvető képessége a márkaépítés és az értékesítés. Az egészségügyi intézmények természetesen hivatkozhatnak arra, hogy számukra jogszabályok írják elő a tevékenységeiket, de ez csak részben igaz. Az egészségügyi intézmények átalakulásával, a privatizáció megerősödésével pedig egyre inkább el kell majd gondolkodni azon, mi is egy intézmény valódi erőssége, mi különbözteti meg őt versenytársaitól. A szakmai támogató és adminisztrációs tevékenységek kiszervezése lehet napjaink egyik legaktuálisabb kérdése, Az irányítási tevékenység alapvetően nem szervezhető ki, hiszen a szervezetnek mindig kell majd irányítania, szerveznie, kontrollálnia a működését, de a tevékenység egyes elemei mégis kiadhatók külső szolgáltatóknak. Erre kiváló példa az egyik legnagyobb hazai vállalat esete, ahol a vezetői döntéshozatalt előkészítő kontrolling rendszer működtetését oldották meg outsourcing konstrukcióban. A tevékenységek nagyvonalú felbontása és besorolása után ki kell alakítani az egyes szakmai területek részletes tevékenység-listáit, amelyek minden intézménynél másképpen fognak alakulni. Az alábbiakban egy lehetséges példa szerepel az informatikai tevékenységek bontására. (3. ábra) A tevékenységek elvi szűrése a kiszervezhetőség szempontjából Miután elkészítettük a tevékenységlistákat, el kell végezni azt az elvi szűrést, amely megmutatja, hogy milyen tevékenységeket tart a felsővezetés elvileg kiszervezhetőnek, mely tevékenységeket kell a későbbiekben részletes üzemgazdasági elemzésnek alávetni. Az elvi szűrés során azokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyeket általában ellenőrizni szoktak a kiszervezési döntések megfontolásakor (pl. jogszabályi előírások, alapvető képességekhez való kapcsolódás, techno- Az intézmény tevékenységei Irányítási tevékenység Alaptevékenység Egészségügyi ellátás, kutatás, oktatás Irányítási tevékenység Szakmai támogató és adminisztratív jellegű tevékenységek Labor, diagnosztika, ügyiratkezelés, titkárság, informatika, jog, gazdálkodási adminisztráció stb. Irányítási tevékenység Infrastrukturális jellegű támogató tevékenységek Takarítás, étkeztetés, biztonság, utaztatás, rendezvényszervezés, üzemeltetés, karbantartás stb. 2. ábra Az intézményi tevékenységek lehetséges csoportosítása IME I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2002. NOVEMBER 15 MENEDZSMENT OUTSOURCING LEHETÔSÉGEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 1. Az informatikai tevékenység irányítása A tevékenység elemei: 1.1. Informatikai tevékenységek stratégiai és operatív tervezése, a megvalósulás ellenőrzése 1.2. Informatikai folyamatok kialakítása 1.3. Informatikai fejlesztési terv kialakítása 2. Informatikai fejlesztési tevékenység A tevékenység elemei: 2.1. Intézményspecifikus szakmai alkalmazások fejlesztetése 2.2. Adminisztratív alkalmazások fejlesztetése 2.3. Infrastrukturális alkalmazások fejlesztetése 3. Informatikai üzemeltetési tevékenység A tevékenység elemei: 3.1 Alkalmazások üzemeltetése 3.1.1 Intézményspecifikus szakmai alkalmazások üzemeltetése 3.1.2 Adminisztratív alkalmazások üzemeltetése 3.1.3 Infrastrukturális alkalmazások üzemeltetése 3.2 Hardverüzemeltetés 3.3 Felhasználói támogatás 3. ábra Példa az informatikai tevékenységek lehetséges felbontására lógiai függőség kialakulása). Az általános szempontok mellett intézményspecifikus szempontokat is érvényesíteni le- het a stratégiai szűrés során. Az alábbi ábra a stratégiai szűrésre mutat egy lehetséges modellt. (4. ábra) Dokumentumelemzés Interjúzás • Nemzetközi benchmarkok; • Korábbi outsourcinggal kapcsolatos tanulmányok; • SZMSZ; • Tevékenység-leírások; • Gazdálkodási adatok (létszám, erőforrások, mutatók). • Az összes érintett szakterület vezetőjének megkérdezése; • A különböző vezetői szintek bevonása; • Strukturált interjúk. Megvizsgált tevékenységek Stratégiai szűrő Nem Elvileg kiszervezhető? Igen Jogi szabályozás Stratégiai fontosság Kapcsolódás az alapkompetenciákhoz Bizonytalanság / a tervezhetőség hiánya A piaci verseny hiánya • A tevékenység végzése • A tevékenység közvetlejogszabály alapján nem nül nem kapcsolódik a kötelező. stratégiai célkitűzésekhez. • Egyéb jogi szabályozások nem korlátozzák a kiszervezést (pl. elidegenítési tilalom, szerzői jog). • A tevékenység nem a szervezet alapkompetenciáihoz kapcsolódik, támogató jellegű. • A tevékenység jól tervezhető, előre beláthatóan fog alakulni, ismeretlen tényezők nem befolyásolják az alakulását. • A tevékenység a piacról könnyen beszerezhető, sok a versenytárs. A szükséges eszközök, kompetenciák könnyen megvásárolhatók, a piac versenyző. • A tevékenység ellátását jogszabály írja elő. • Egyéb jogi szabályozások korlátozzák a kiszervezést (pl. elidegenítési tilalom, szerzői jog). • A tevékenység a szervezet alapkompetenciáihoz kapcsolódik, kritikus szakértői tudást testesít meg. • A tevékenység nem tervezhető, nehezen befolyásolható tényezők alakulásától függ, bizonytalansága komolyan veszélyezteti a HÍF működését. • A tevékenység egyedi, specifikus, különleges kompetenciákat, erőforrásokat, igényel, a piacon kevés szállítója van vagy egyáltalán nem beszerezhető. • A tevékenység közvetlenül kapcsolódik a stratégiai célkitűzések megvalósításához. 4. ábra Példa a tevékenységek elvi szűrésére 16 IME I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2002. NOVEMBER MENEDZSMENT OUTSOURCING LEHETÔSÉGEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A szűrés során a tevékenységeket az egyes szempontok szerint 5-10 fős csoportokban elemezzük, s lehetőleg számszerűsített módon értékeljük. Az elvi szűrés eredményeképpen létrejön egy rövidített tevékenységlista, amely már csak azokat a tevékenységeket tartalmazza, amelyeket részletesen is elemezni kell a megfelelő döntés meghozatalához. A listát a projekt legfelső döntéshozó testülete hagyja jóvá. A KISZERVEZÉS KONSTRUKCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA A kiszervezés konstrukciójának meghatározásakor azt kell eldönteni, hogy milyen formában, hogyan valósuljon meg a tevékenységek kihelyezése. A tiszta outsourcing mellett számos olyan kiszervezési konstrukció is létezik, amelyeket érdemes górcső alá venni a munka során. Feladatok: A lehetséges outsourcing konstrukciók elemzése A KISZERVEZHETÔ TEVÉKENYSÉGEK ÜZEMGAZDASÁGI ELEMZÉSE Az üzemgazdasági elemzés során arra keressük a választ, hogy mely tevékenységeket éri meg valóban kiszervezni, melyeket lehet külső féltől olcsóbban vagy az outsourcing céljait figyelembe véve méltányolható áron igénybe venni. Az elemzésnek két fontos feladata van. Egyrészt meg kell határozni azokat a kívánatos szolgáltatási szinteket, amelyekre a szervezet igényt tart. Másrészt meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi szervezet belsőleg milyen színvonalon és milyen áron képes ezeket a szolgáltatásokat előállítani, illetve outsourcing esetén hogyan alakulnának ezek a tényezők. Az elemzés az információk összehasonlítására épül, s eredményeképpen eldönthető az, hogy mely tevékenységeket kell ténylegesen kiszervezni. Feladatok: Az elvárt szolgáltatási szintek meghatározása Az elvi szűrésen átesett tevékenységeket részletesen fel kell mérni, meg kell határozni, hogy milyen erőforrásokkal, mely szervezeti egységek, milyen átfutási időkkel és milyen minőségben végzik az adott tevékenységet. A vezetés elvárásai alapján ki kell dolgozni azt a jövőben elérni kívánt, optimális szolgáltatási szintet, amihez piaci információk, a „legjobb gyakorlat” megismerése és az intézmény lehetőségeinek reális értékelése szükséges. Az üzemgazdasági számítások elvégzése A következő lépés az üzemgazdasági számítások elvégzése. Meg kell határozni azt, hogy a jelenlegi belső szervezet mekkora költségekkel lenne képes elérni az előzőleg kidolgozott szolgáltatási szinteket, és ezt össze kell hasonlítani azzal, hogy outsourcing konstrukcióban mindez mibe kerülne. A belső szervezetre vonatkozó elemzést ebben a szakaszban mindenképpen el lehet és kell is végezni, a kiszervezés költségeit azonban nagymértékben befolyásolja az is, hogy milyen konstrukcióban valósul az meg. Ezért a szolgáltatási költségek elemzése szorosan kapcsolódik a következő lépéshez is, amelynek során a kiszervezés konstrukcióját határozzuk meg. A kiszervezés számos különböző konstrukcióban megvalósítható. A piaci outsourcing tekinthető alapesetnek, amikor egy a piacon lévő, professzionális szolgáltató szolgáltatásait vesszük igénybe. A költségvetési intézményeknél, de profitorientált vállalkozásoknál is gyakori, hogy korábbi munkavállalóikat vállalkozói formában foglalkoztatják tovább, ami az outsourcing egy speciális esete lehet („formális outsourcing”). Ekkor a tevékenység végzésében alapvető változás nem történik, a jogszabályi előírásoknak vagy költségvetési korlátoknak való formális megfelelés a cél. A formális outsourcingnál hatékonyabb, a piaci outsourcinghoz közelebb álló megoldás lehet a munkaerőbérlő cégek szolgáltatásainak igénybe vétele. A munkaerőbérlés lehetővé teszi a korábbi munkatársak továbbfoglalkoztatását, ugyanakkor hosszabb távon a hatékonyság növelését és a létszám csökkentését. Ugyancsak gyakori, hogy egyes tevékenységek végzésére saját társaságot alapít (pl. Kft.-t) az intézmény, amelyben a korábbi munkatársak végzik tovább addigi feladataikat, de a piacra is kiléphetnek szolgáltatásaikkal. Az outsourcingnak ez a formája angol nevéből „spin-off”-ként ismert. Bonyolultabb, nagyobb volumenű, az alaptevékenységhez közelebb álló tevékenységeknél a stratégiai szövetség keretében végrehajtott outsourcing lehet megfelelő megoldás. A stratégiai szövetség keretében egy hosszabb távú partner mellett kötelezi el magát a szervezet, akivel szerződéses megállapodásokon keresztül, kölcsönös szolgáltatásnyújtással vagy akár közös vállalat alapításával is meg lehet valósítani a kiszervezést. Az intézmény számára optimális konstrukció kiválasztása A lehetséges konstrukciók közül ki kell választani azt a megoldást, amely az intézmény számára a legmegfelelőbb. Ehhez folytatni kell a korábban elkezdett üzemgazdasági elemzéseket, akár ajánlatokat is be lehet kérni a különböző megoldásokra, el lehet kezdeni a partnerkeresést. IME I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2002. NOVEMBER 17 MENEDZSMENT OUTSOURCING LEHETÔSÉGEK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A bemutatott döntés-előkészítési folyamat eredményeképpen előáll a kiszervezendő tevékenységek listája, a javasolt outsourcing konstrukció(k) bemutatása, a kiszervezés szolgáltatási szintekre gyakorolt hatása és az egész folyamat költség-haszon elemzése. A megfelelően végrehajtott döntés-előkészítés után a végleges szolgáltatók, partnerek kiválasztása és az új működésre való átállás feladata van hátra. Noha a projektnek még ezek során is számos buktatója lehet, a megfelelően előkészített döntés ezek kockázatát is mérsékli, és nagymértékben hozzájárulhat a végső siker eléréséhez. FORRÁSOK [1] Az IFUA Horváth & Partners Kft. oktatási és prezentációs anyagai [2] Dr. Drótos György: Outsourcing: elméleti alapok, nemzetközi és hazai tapasztalatok, és egy lehetséges döntési modell A SZERZÔK BEMUTATÁSA Tanács Zoltán A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett, Vezetés-szervezés és Marketingkommunikáció szakirányon. 1999-től az IFUA Horváth & Partner Kft. munkatársa, 2001-től vezető tanácsadó, a Közszolgálati szektor (Public Sector) kompetencia központ vezetője. Angol és német nyelven beszél. Projektvezetőként az alábbi területeken szerzett széleskörű hazai és nemzetközi tapasztalatokat: stratégiaalkotás, szervezetalakítás, kontrolling rendszer kialakítása, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, tevékenységek kiszervezése (outsourcing). 2000. óta több egészségügy projekt résztvevője, vezetője (SOTE kontrolling koncepció, GOKI megvalósíthatósági tanulmány a KHT formában történő működtetésről), az Egészségügyi Controlling Akadémia rendszeres oktatója. MEGJELENT Outsourcing Szemlélet – Jövőkép Új módszerek az egészségügy működtetésében 1500 Ft Kontrolling és Vezetői Információs Rendszerek az Egészségügyben Ezredfordulós kórházi menedzsment eszközök 2000 Ft A szakmai kiadványok megrendelhetők: Larix Stúdió 1089 Budapest, Kálvária tér 3. II. em. 29. Tel./fax: 333 2434 E-mail: larix@larix.hu www.larix.hu 18 IME I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2002. NOVEMBER