IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

A humánerőforrás-helyzet – nővér outsourcing

Absztrakt:

az optimális betegellátás egyik fő eleme a minimumfeltételekben is meghatározott képzettségű és számú egészségügyi szakdolgozó jelenléte a betegellátó rendszerben. az Európai Unió statisztikái azonban rávilágítanak arra, hogy hazánkban 1000 lakosra kevesebb orvos és még kevesebb ápoló jut az uniós átlagnál. tovább nehezíti a hazai helyzetet, hogy az egészségügyi állások közel 4%-a betöltetlen, az ágazatban tevékenykedő szakdolgozók életkora magas (67%-uk 41 éves kor feletti), valamint az intézmények nem családbarát munkarendben működnek. a magyar Egészségügyi szakdolgozói kamara 2018 őszén történt felmérése során vizsgálta az ápolói és szakdolgozói létszámok aktuális helyzetét, az intézményi intézkedések körülményeit, valamint a gazdasági vonatkozásokat. kiderült, hogy a válaszadók csupán 4%-a gondolja megfelelőnek a szakdolgozói létszámot, mely a legtöbb kitöltő szerint öt éven belül kritikussá válhat a nyugdíjba vonulók és pályakezdők aránya miatt. a jelentős létszámmozgással kapcsolatban gyakori a túlmunka elrendelés (61,5%-ban), melyet több intézményben nem tudnak kigazdálkodni. a kitöltők 88,5%-a nem ért egyet a „bérnővérek” alkalmazásával a betegbiztonság, a felelősségi viszonyok, a lojalitás és a bérfeszültség miatt, így 73,1%-uk nem is alkalmazza őket. a szakmai köztestület kiemelten fontosnak tartja a fiatal pályaválasztók megkeresését, a pályakezdő szakdolgozók motiválását, valamint az ágazatban már több éve dolgozók terheinek csökkentését, melyet a képzésekben, a bérek rendezésében és a munkakörülmények fejlesztésében történő strukturált szervezéssel érhetnek el.

Angol absztrakt:

One of the main elements of optimal patient care is the presence of qualified healthcare professionals in a sufficient number in the healthcare system. However, European Union statistics show that in Hungary for 1000 inhabitants the number of doctors and rather nurses is lower than the EU average. The Hungarian situation is further complicated by the fact that almost 4% of the healthcare jobs are vacant, the age of the employees of the healthcare sector is high (67% of them are over 41), and the institutions are running in a non-family-friendly daily routine. In the autumn of 2018, the Chamber of Hungarian Health Care Professionals examined the current situation of nurses and healthcare professionals, the cir - cum stances of institutional measures and the economic aspects. It turned out that only 4% of the respondents think that the number of skilled healthcare workers available is appropriate, which, according to the majority of the respondents, could become critical in five years due to the disproportion of retirees and career starters. In the case of a significant number of staff movements, the order of overwork is frequent (61.5%), which cannot be economically managed in several institutions. 88.5% of the respondents disagree with the use of 'hired nurses' because of patient safety, liability, loyalty and wage stress, so 73.1% do not employ them. The Chamber considers it is particularly important to look for young at the beginning of career, to motivate early-stage workers, and to reduce the burden on those who have been working in the sector for several years, through structured organization of trainings, wage settlements and improvement of working conditions.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide