IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

IME – META X. Jubileumi Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia (2016. június 15-16. szerda-csütörtök)

  • Cikk címe: IME – META X. Jubileumi Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia (2016. június 15-16. szerda-csütörtök)
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XV. évfolyam
  • Lapszám: 2016. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 55
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy
IME – META X. Jubileumi Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia
2016. június 15-16. szerda-csütörtök

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő - Perspektívát az ápolásnak! Vártokné Fehér Rózsa
Tartalom IME Szerkesztőség
Történelmi pillanat ez az egészségügyben - Interjú Ónodi-Szűcs Zoltánnal Haiman Éva
Útjára indul a felzárkóztató egészségügyi ápoló szakképzési program Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
MEDICINA2000: A betegvárakozási időről a járóbeteg szakellátásban Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
XVIII. Medicina2000 Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia XIII. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Pszichiátriai osztály zárt részlegén kezelt betegek adatainak elemzése, a betegrögzítés szabályainak gyakorlati alkalmazása Boros Károlyné
Innováció az egészségügyi szakdolgozó képzésben: Az infokommunikációs technológia létjogosultsága Dr. Balogh Zoltán, Kormos Ágnes, Kozma Borbála
Sztómaterápia. Sztómaterápia? Sztómaterápia! Horváth Katalin Beatrix, Dr. Baranyai Zsolt , Dr. Harsányi László, Dr. Weltner János
IME-META X. Jubileumi Országos Egészség gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia (2016. június 15-16.) IME Szerkesztőség
Nemzeti stroke regiszter - Miért van ilyen típusú adatgyűjtésre szükség? - Interjú Dr. Nagy Zoltán professzorral Boromisza Piroska
A pszichiátria jövője – utazás időben és térben - Dr. Kurimay Tamás professzor a szakma előtt álló kihívásokról Boromisza Piroska
Bordás István (1941-2007) Tamás Éva
Aktuális változások az idült légúti betegségek alapellátási és diagnosztikai ellátásában Prof. Dr. Horváth Ildikó
Oxigénpótlás keringési betegségekben Dr. Karlócai Kristóf
WHO: 2000 óta 5 évvel nőtt a várható élettartam IME Szerkesztőség
Urológiai helyzetkép és tendenciák országos adatgyűjtésünk alapján Dr. Böszörményi-Nagy Géza
Valdoxan az „Év Gyógyszere 2015” IME Szerkesztőség
A magyarországi pneumococcus immunizációs program eredményei a legfrissebb surveillance adatok elemzése alapján Dr. Mészner Zsófia, Dr. Nagy Bence, Dr. Tirczka Tamás
Az informatikai oktatás sikerre viheti az egészségügyet Boromisza Piroska
IME – META X. Jubileumi Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia (2016. június 15-16. szerda-csütörtök) IME Szerkesztőség
Az EESzT adatvédelmi problémái a jogszabályok tükrében Dr. Alexin Zoltán
Mobil alkalmazások fejlesztése az egészségügyben: egészségtudatosságot növelő applikációk Szabó Dániel Attila
Alföldi István a digitális írástudók felelősségéről - Interjú a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság igazgatójával Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
INFOKOMMUNIKÁCIÓ HELYZETKÉP cina bekerült a magyarországi egyetemi oktatásba. Ehhez anyagi támogatást kaptunk a felsőoktatási strukturális alapból, ami elegendő ahhoz, hogy megteremtsük a telemedicina eszközös oktatásának feltételeit. Május 13-án adtuk át Szegeden az ország első Telemedicina Oktató Központját, amely arra hivatott, hogy az orvostanhallgatókat, illetve a különböző szakmák szakorvosjelöltjeit és szakorvosait ez irányban elméleti és gyakorlati képzésben részesítsük. – Úgy tűnik, az oktatás az alfája és omegája annak, hogy az egészségügyi informatika adta előnyöket hatékonyan ki tudjuk használni... Az informatika és az orvosi informatika beláthatatlan távlatokat rejt magában. Meg kell azonban jegyezni, hogy az autodidakta ismeretszerzés a fejlődés akadálya lehet. Ha nem oldjuk meg, hogy az egészségügyben dolgozó összes szakember rendszeresen és szervezetten informatikai képzésben és továbbképzésben részesüljön, akkor ki fog derülni, hogy mindezt a lehetőséget nem tudjuk kiaknázni. Az embereknek nincs idejük arra, hogy maguktól találják ki azt, amit egyébiránt a világ már tud. Tévhit, hogy az informatika „ráragad” az emberre. Hasonlattal élve: ilyen alapon elég lenne írásra és olvasásra megtanítani az embereket, és fe- lesleges lenne irodalmat oktatni. Az informatika fejlődése meredeken emelkedik, viszont mivel az autodidakta ismeretszerzés sokkal lassabb ütemű, a kettő közötti olló egyre szélesebbre nyílik. Az informatikus társadalomnak meg kell találnia a módját, hogy a szakasszisztenstől a betegszállítón át az orvosig mindenkinek a kezébe adja a digitális írástudást. Az egészségügyi dolgozóknak tudniuk kell, hogy milyen informatikai rendszerek működtetik és optimalizálják a betegirányítást, az adminisztrációt, a műtőket és a betegellátás minden területét. Társaságunk fontos feladatának tekinti, hogy kidolgozza az oktatási hátteret és javaslatot tegyen le az egészségpolitikai döntéshozók asztalára. Hiszen hiába rendelkezünk szofisztikált eszközökkel, ha csak az öttíz százalékukat használjuk ki. Példának okáért ma, amikor humánerőforrás problémákkal küzdenek a kórházaink, az orvosoknak ne azzal kelljen tölteniük az idejüket, hogy a betegek anamnézisét gépelik, miközben ingyen letölthető beszédfelismerő programok tucatjai állnak rendelkezésre. Hangsúlyozom, hogy az informatikai oktatást az egészségügy minden szereplője részére elérhetővé kell tenni, mert egyetlen gyenge láncszem is meghibásíthatja, lassíthatja a rendszert. Az egészségügyi informatika oktatása tehát a kulcs abban, hogy ágazati szinten sikeresek lehessünk. Boromisza Piroska NÉVJEGY Interdiszciplináris Magyar Egészségügy Dr. Bari Ferenc tanszékvezető egyetemi tanár, dékán. 1978-ban szerzett jeles rendű diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán. Ezt követően a Szegedi Orvostudományi Egyetem Élettani Intézetében helyezkedett el, itt kapcsolódott be a kutatásba és szerzett 1982-ben orvosbiológiai egyetemi doktori címet. Tudományos vizsgálatai állatkísérletes modellek felhasználásával az agyi vérkeringés szabályozás összefüggéseinek megismerésére irányultak. Az újszülöttkori hipoxiás agykárosodások mechanizmusáról írt értekezése alapján 2001-ben szerezte meg az MTA doktora tudományos fokozatot. 2002-ben kapta egyetemi tanári kinevezését, 2009-től az SZTE ÁOK és TTK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetének vezetője, 2014 óta az Általános Orvostudományi Kar dékánja. Három évtizede oktat a Szegedi Tudományegyetemen. Több mint húsz éven át vett részt az élettan oktatásában, 2009 óta orvosi fizikát és orvosi informatikát tanít. Magyar, angol és német nyelven tart tantermi előadásokat és speciális kollégiumokat. Tudományos munkájáról több mint 140 közleménye jelent meg, ebből 120-at angol nyelven publikált, amelyekre eddig közel 2500 hivatkozást kapott. Irányításával 9 fő szerzett kandidátusi, illetve PhD fokozatot. Diákkörös hallgatói hosszú évek óta eredményesen szerepelnek a helyi és országos, valamint a nemzetközi konferenciákon. 2009-ben az oktatási minisztertől „Mester tanár” aranyérmet vehetett át. Több európai és hazai tudományos társaság, illetve azok vezetőségének tagja, a temesvári Victor Babes Egyetem díszdoktora. Számos európai és tengerentúli egyetemen volt meghívott szemináriumi előadó. Több társadalmi és közéleti funkciót lát el, a Magyar Élettani Társaság alelnöke, az NJSZT alelnöke és különböző akadémiai bizottságokban tölt be tisztséget. IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy IME – META X. Jubileumi Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia 2016. június 15-16. szerda-csütörtök Journal of Hungarian Interdisciplinary Medicine IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2016. JÚNIUS 55