IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása a népegészségügyben

  • Cikk címe: Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása a népegészségügyben
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XIV. évfolyam
  • Lapszám: 2015. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 68
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

2015.03.04-én elindult az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) „Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása a népegészségügyben” című, KEOP-1.5.0/15-2015-0001 azonosítószámú projektje, melynek eredményeként a lakosság által fogyasztott ivóvíz minőségének ellenőrzése kiterjeszthető az újonnan megjelenő kockázati tényezőkre is. A megvalósítandó eszközpark fejlesztéssel elérhetővé válik a meglévő vizsgálati kapacitások bővítése, valamint az új ivóvíz jellemzők vizsgálata. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Környezet és Energia Operatív Program részeként, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, összesen 1,708 milliárd forint ráfordítással.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
LABORDIAGNOSZTIKA hetetlen és alapvető napi munkájukhoz. Majd Kappelmayer János professzor úr világít rá a jó laboratóriumi diagnosztika teljes betegellátásban való hatására, ami nemcsak, hogy gazdaságos, de sok esetben egyértelmű egészségnyereség generáló hatása is van. Teszi ezt konkrét, a gazdasági vezetők számára is érthető klinikai példákon keresztül. A laboratóriumi szakmai blokk workshop-pal zárul. A meghívottak – gazdasági- és főigazgatók, laboratóriumi és klinikai szakemberek, országos laborszakmai koncepciót készítők – a nap folyamán elhangzottak figyelembevételével listába gyűjtik azokat a kórházvezetői, üzemeltetési és orvosszakmai feltételeket, melyek egy régió több egészségügyi intézményének laboratóriumi diagnosztikáját biztosító integrált laboratóriumok kialakításához szükségesek. A tervek szerint elkészülő anyag az integrált laboratóriumi működtetés feltételrendszerét tartalmazó konszenzus-dokumentumként kerül majd az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja következő számában publikálásra. Dr. Seres Erika Bács-Kiskun Megyei Kórház Központi Klinikai Laboratóriumának vezető főorvosa Dr. Ajzner Éva Szakmai Kollégium Orvosi Laboratóriumi Tanács tagja Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság elnöke IRODALOMJEGYZÉK [1] Kovács LG, Ajzner É, Liszt F: A magyar laboratóriumi diagnosztika helyzete, IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja, 2014, XIII. évf 6. szám. pp. 56-59. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása a népegészségügyben 2015.03.04-én elindult az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) „Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges laboratóriumi fejlesztések megvalósítása a népegészségügyben” című, KEOP-1.5.0/15-2015-0001 azonosítószámú projektje, melynek eredményeként a lakosság által fogyasztott ivóvíz minőségének ellenőrzése kiterjeszthető az újonnan megjelenő kockázati tényezőkre is. A megvalósítandó eszközpark fejlesztéssel elérhetővé válik a meglévő vizsgálati kapacitások bővítése, valamint az új ivóvíz jellemzők vizsgálata. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Környezet és Energia Operatív Program részeként, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, összesen 1,708 milliárd forint ráfordítással. Ivóvizeink biztonságát a korábban ismert szennyezőanyagok mellett új típusú, nem jól jellemzett kockázatú kémiai és mikrobiológiai szennyezések veszélyeztetik. Ennek feltárása és az egészséges ivóvíz rendelkezésre állásának biztosítása minden állampolgár részére az országnak az Alaptörvényben és az európai uniós jogrendben is rögzített kötelezettsége. Magyarországon a 201/2001. Korm. rendelet tartalmaz előírásokat az ivóvíz minőségi követelményeiről és annak ellenőrzési rendjéről. Magyarországnak, mint az Európai Unió tagállamának harmonizálnia kell hatályos rendelkezéseit az Unió irányelveiben foglalt követelményekkel is. A 2013/51/EURATOM irányelv rendelkezik a lakosság egészének az emberi fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokkal szembeni védekezés követelményeiről. Az eszközpark-fejlesztéssel csökkenthetők a lakosság ivóvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi kockázatai, gyorsabban megelőzhetővé válnak az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetek. Ezáltal jelentősen csökkenteni lehet a megbetegedések számát, hiszen a korai, megfelelő szintű felismerés segítheti a gyorsabb reagálást, ezáltal kisebb teher nehezedik a munkából kieső állampolgárok részéről a társadalombiztosítás rendszereire. Továbbá az ivóvíz hatósági laboratóriumi ellenőrzése segítségével megelőzhetővé, jelezhetővé válnak a nem megfelelő minőségű ivóvíz fogyasztásából adódó, hosszú távon kialakuló egészségkockázatok is. A projektről bővebb információt a www.antsz.hu oldalon olvashatnak. 68 IME XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. OKTÓBER