IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

A 25 éves Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet komplex onkológiai és onkoradiológiai tevékenysége

  • Cikk címe: A 25 éves Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet komplex onkológiai és onkoradiológiai tevékenysége
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XIV. évfolyam
  • Lapszám: 2015. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 48-49
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
  • Alrovat: KONFERENCIA

Absztrakt:

A Kaposvári Egyetem keretei között hazai és nemzetközi vonatkozásban is egyedülálló elképzelés alapján – Dr. Horn Péter akadémikus szabadalmaként –1990-től többlépcsős beruházás során valósult meg a Diagnosztikai Intézet, megteremtve nagy értékű, képalkotó és sugárterápiás berendezések felhasználását a kutatás, oktatás és egészségügyi szolgáltatás területén. A legújabb fejlesztés egy új terület, a nukleáris medicina bevonását jelenti a képalkotó diagnosztikában, a kutatásban és oktatásban, melynek eredményeként a PET/CT, és a világviszonylatban is az elsők közé számító PET/MR berendezés újabb lehetőségeket nyit meg Kaposváron és országos viszonylatban is.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
KÉPALKOTÓ KONFERENCIA A 25 éves Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet komplex onkológiai és onkoradiológiai tevékenysége A Kaposvári Egyetem keretei között hazai és nemzetközi vonatkozásban is egyedülálló elképzelés alapján – Dr. Horn Péter akadémikus szabadalmaként – 1990-től többlépcsős beruházás során valósult meg a Diagnosztikai Intézet, megteremtve nagy értékű, képalkotó és sugárterápiás berendezések felhasználását a kutatás, oktatás és egészségügyi szolgáltatás területén. A legújabb fejlesztés egy új terület, a nukleáris medicina bevonását jelenti a képalkotó diagnosztikában, a kutatásban és oktatásban, melynek eredményeként a PET/CT, és a világviszonylatban is az elsők közé számító PET/MR berendezés újabb lehetőségeket nyit meg Kaposváron és országos viszonylatban is. Az Intézet hármas feladatát – oktatás, kutatás, betegellátás – már a kezdetektől kiterjedt hazai és nemzetközi együttműködés keretei között látta el. A több tudományág együttes jelenléte multidiszciplináris, multikulturális környezetett teremtett, mely jelentősen eltér az egészségügy általános viszonyaitól, és alapvetően járult hozzá az Intézet nemzetközileg is elismert eredményeihez. Az Intézet tudománymetriai összesítése: Összes tudományos közlemény: IF-es közlemény: Összesített IF: Idézők összesített száma: Állatorvos-tudományi közlemény: Állattenyésztési közlemény: Anyagvizsgálati közlemény: Gazdaságtudományi közlemény: Orvostudományi közlemény: Radiográfus témájú közlemény: További közlemény: Saját közlemény: Együttműködésben készített közlemény: Első vagy utolsó saját szerzős közlemény: Könyv: Könyvrészlet: Folyóiratcikk: Teljes szövegű konferenciaközlemény: Absztrakt: Tudományos, dolgozat, disszertáció: Egyéb közlemény: 1511 208 345,53 2884 100 582 21 6 680 94 28 515 996 991 6 61 507 237 678 20 2 A diagnosztikai képalkotás mindig magas szintű szolgáltatást nyújtott, a régió egészségügyi ellátórendszerének szerves részeként kiemelt terület az onkológiai, non-invazív 48 IME XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. OKTÓBER kardiológiai, neurológiai – neurovaszkuláris és muszkuloszkeletális képalkotás. Néhány számmal érzékeltethető az elvégzett képalkotó diagnosztikai munka: a 25 év alatt 55 orvos kolléga és 65 szakdolgozó munkatárs dolgozott együtt. Összesen 282 ezer betegen 555 ezer, különféle régiót érintő CT vizsgálat, és 248 ezer betegen 335 ezer régiót érintő MR vizsgálat történt. A 24 órás sürgősségi betegellátás keretében több mint 30 ezer CT vizsgálatra, és több mint 9600 MR vizsgálatra került sor. A ʼ90-es években a délszláv háború ideje alatt a Taszáron állomásozó IFOR erők és az amerikai hadsereg képalkotó diagnosztikai hátterét az Intézmény biztosította, másik oldalról pedig az embargó sújtotta szerbiai Zenta és Újvidék egészségügyi ellátásában vállalt szerepet. A 25 év alatt elkészített és kiértékelt felvételek száma 100 millió körülire tehető. Negyed évszázad korszakalkotó intervallum, nem csak egy ember életében, hanem egy koherens koncepció alapján létrejött és folyamatosan fejlesztett intézmény esetében is. A folyamatos fejlesztés és bővítés révén – mely egyben a megmaradás és megújulás záloga – 2001-ben létesítették Magyarország egyik legmodernebb és legfiatalabb sugárterápiás központját a Kaposvári Egyetemen. A klinikai gyakorlatban használt onkoradiológiai beavatkozások néhány mérföldköve kronológiai sorrendben: • 3D konformális RT- a kezdettől – 2002.01. • Képvezérelt közelterápia – 2002.08. • Nyitott MR vezérelt onkointervenciók – cervix brachyterápia – 2004. 02. • Intenzitás modulált radioterápia (IMRT)-2007.01. • MR vezérelt prosztata bracyhterápia- 2007.10. • Légzéskoordináló pulmonalis neoplasia külső irradiáció2009.05. • fMRI alapú „function spearing” agy teleterápia – 2011.05. • Intézeten belüli 3D molekuláris képalkotás (PETCT/PET MR) képalkotás integrálására a sugárkezelési folyamatokba – 2014.10. • Biológiai céltérfogat és biológiailag adaptív sugárterápia bevezetése – 2015. 07. BETEGELLÁTÁS Kezdetétől fogva a szakmai megalapozottság talaján működik a szervezet. Általánosságban egy Onkológiai Centrum főbb jellemzőit megcélozva, a magas színvonalú, sok szempontból egyedülálló képalkotás támogatása mellett kerül sor a komplex onkológiai ellátásra a stratégiai partner Kaposi Mór Oktató Kórházzal együttműködésben. Az ellátás céljainak megfelelően, az intézet tervezett fejlődését követ- KÉPALKOTÓ KONFERENCIA ve megteremtődött a mindenkori nemzetközi ellátással, irányelvekkel harmonizáló egyénre szabott, komplex onkoterápia az Intézethez forduló betegek számára. Az érzékeny képalkotó eljárások sok esetben alkalmasak arra, hogy a kezdődő betegséget még a klinikai tünetek kialakulása előtt kimutassák. Így kerülhet sor szűrő jellegű CT és MR vizsgálatra több betegség irányában, vagy egyes régiókról vagy a teljes testről, ami sok beteg diagnózisának korai felállításához vezetett. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházzal, mint a legjelentősebb stratégiai partnerrel Magyarországon minta jellegű rizikócsoportos LDCT tüdőrák szűrő program került kialakításra. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy ezeknek a vizsgálatoknak meg kell találni a helyét az egészségügyi ellátásban. 2. ábra A kezelt betegek száma Az adott lehetőségeket felhasználva, folyamatos, többirányú párbeszéd indult állandó „feed-back” mechanizmussal más klinikai szakmákkal helyi és regionális szinten egyaránt. A széleskörű együttműködés révén csökkent a „kallódó” betegek száma és a kialakított „betegutak”-on keresztül gyors, gördülékeny betegellátást beteg irányítás alakult ki. Felelősségteljes döntések és a rutin munka alapján kikristályosodó, működőképes protokollok kidolgozásával létrejött a szerv-specifikus onkoteamek működése. A programozott technológiai fejlesztés következtében Kaposvár a CT és MR berendezések terén az országban mindig az élen járók között volt. Ez tette lehetővé, hogy országos viszonylatban több vizsgálati módszer elsőként, vagy az elsők között került bevezetésre, úgy mint a vér áramlásának megjelenítésén alapuló MR angiográfia, in vivo MR spektroszkópia, MR cholangiográfia. A szív MR vizsgálatok hazai bölcsője is Kaposvár volt. A képi vezérelt invazív beavatkozások területén kiemelendő az MR vezérelt brachyterápiás beavatkozások magyarországi meghonosítása. Az objektív szakmai ellátás, a megfelelő döntési kompetencia-szintek felállítása, a torz érdekeltségi rendszer megszüntetése, a kiszámítható és tervezhető rendszerfejlesztés, az egységes nyilvántartási rendszerek használata lehetővé tette, nem csak a kiemelkedő színvonalú szolgáltatás nyújtását és az onkoteamek működésének tovább fejlesztését, hanem egy hálózat kiépítését a 2015. október 1-jétől bevezetett Onkonetwork rendszer elindításával. Ide illeszkedik a PET/MR hazai meghonosítása, melynek kiemelt területei lesznek a gyerekgyógyászat, onkológia, neurológia és kardiológia. A kutatásban ezzel együtt jár a molekuláris képalkotás felé történő nyitás. Az eddigi eredményeket lehetővé tevő multidiszciplináris és multikulturális hagyományokat megőrizve az Intézet folyamatosan fejlődik. A Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet 2015. szeptember 3-4-én kétnapos rendezvénnyel ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját, ahol a gazdag tudományos program keretei között az elmúlt két és fél évtized egészségügyi szolgáltatói, kutatói és oktatói tevékenysége került bemutatásra. Az előadások közt elhangzott a 3D képalkotás egyre mélyebb integrálása a különböző kezelési eljárásokba, mely az Intézet számára irányadó. A Harvard Egyetemről 8 kolléga, ebből 5 vezető munkatárs vett részt a Kongresszuson és tartott előadást. Európából két vezető kolléga számolt be tevékenységéről. Ugyanakkor a kétnapos tudományos program során 7 MTA tag tartott különböző klinikai területekről előadást, mely kapcsolódott a Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet munkájához. A kétnapos rendezvény befejező szekciója megemlékezett Dr. Jólesz Ferenc egyetemi tanárról, aki a Kaposvári Egyetem, valamint a Semmelweis Egyetem díszdoktora, a Magyar és az Amerikai Tudományos Akadémia tagja, továbbá a Harvard Egyetem Professzora volt. Kaposvári kolléga három alkalommal töltött el hosszabb időt Fulbright, Szentgyörgyi Albert és NATO ösztöndíjasként. Jólesz Professzor Úr tevékenységéhez köthető az Intézet és a Harvard Egyetem Radiológiai Tanszéke között 23 éve fennálló oktatási és kutatási együttműködés. 1. ábra Az új betegek száma IME XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. OKTÓBER 49