IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-1/786–9268       ime@nullimeonline.hu

   +36-1/786–9268

   ime@nullimeonline.hu

Tartalom

Tartalom Az egészségügyi vezetők szaklapja Főszerkesztő Felelős szerkesztő Olvasó szerkesztő Kishír szerkesztő Prof. Dr. Kozmann György Dr. Pásztélyi Zsolt Nagy Anna Mária Tamás Éva Rovatvezetők Dr. Ajzner Éva Dr. Barcs István Dr. Battyány István Dr. Dank Magdolna Dévényi Dömötör Prof. Dr. Domján Gyula Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor Király Gyula Dr. Kósa József Dr. Kovács Gábor Prof. Dr. Melegh Béla Prof. Dr. Nagy Zoltán Prof. Dr. Nyírády Péter Novákné Dr. Pékli Márta Dr. Rákay Erzsébet Dr. Valent Sándor Szerkesztőbizottsági tagok Dr. Bánsághi Zoltán Remete Gergő Prof. Dr. Barkai László Dr. Sinkó Eszter Dr. Dózsa Csaba Skultéty László Dr. Gaál Péter Smrcz Ervin Dr. Horváth Lajos Prof. Dr. Tóth Kálmán Dr. Kósa István Dr. Tótth Árpád Nagy István Dr. Varga Imre Őri Károly Vártok Józsefné Puskás Zsolt Dr. Weltner János Raffai Sándor Prof. Dr. Zámbó Katalin Szerkesztőbizottság Tanácsadó Testülete Elnök Prof. Dr. Vokó Zoltán Prof. Dr. Naszlady Attila Alföldi István Dr. Rauth Erika Dr. Ivády Vilmos Dr. Rácz Jenő Dr. Kaló Zoltán Dr. Stubnya Gusztáv Prof. Dr. Kékes Ede Dr. Tamás László János Králik György Dr. Vassányi István Dr. Nagy Kamilla Dr. Velkey György Szerkesztőség / Hirdetésfelvétel Lapkiadó Larix Kiadó Kft. Felelős kiadó Tamás Éva lapigazgató Szerkesztőség címe 1089 Budapest, Kálvária tér 3. II. em. 29. Telefon / fax 333 2434 Telefon 210 2682 Mobil 06 / 30 / 9319 857 e-mail larix@larix.hu ime@imeonline.hu Honlap www.larix.hu www.imeonline.hu Megjelenik havonta 5000 példányban Előfizetési díj egy évre 10 500 Ft (10 szám) Terjesztés, előfizetés LARIX Kiadó Kft. Nyomdai előkészítés Rózsa 44 Repró Stúdió Nyomdai munka KORREKT Kft. Az e számban megjelent cikkek reprodukálása bármely módon és bármely nyelven, egészben vagy részben a Larix Kiadó Kft. előzetes írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. A Kiadó fenntartja magának a jogot a hirdetések elfogadására. Szerkesztőségünk a lapban közölt hirdetéseket a legnagyobb körültekintéssel gondozza, de a hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. ISSN 1588-6387 (Nyomtatott) ISSN 1789-9974 (Online) 4 IME XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2015. OKTÓBER Molnár Attila – Beköszöntő __________________________________3 Ónodi-Szűcs Zoltán lesz az új egészségügyi államtitkár __________5 Innováció az egészségfejesztésben A NEFI konferenciájáról jelentjük ______________________________6 Dr. Kincses Gyula Az Infokommunikációs Technológiák (IKT) hatása a méltányosságra, esélyegyenlőségre és a fenntarthatóságra, I. __9 Kővári Orsolya, Dr. Dózsa Csaba, Dr. Pál Miklós A laborkassza helyzete Magyarországon ______________________14 Dr. Bánsághi Zoltán Rosszkor, jót, kevésből: Miért nem érünk el eredményt a végtag-amputációk számának csökkentésében? ______________20 Járóbeteg szakellátási konzultáció __________________________23 Norbert Mattiassich, Zsolt Bubori, Enikő Mattiassich-Szokoli Difficulties of introducing controlling approach and methodology in small and middle sized company environment ______________25 Guba Tamás, Dr. Lampé Zsolt, Dr. Fábián György Környezetirányítási tapasztalatok az egészségügyben __________30 Dr. Lám Judit, Dr. Safadi Heléna, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Dr. habil. Belicza Éva, Dr. Fügedi Gergely, Dr. Tóth Ágnes Anita A BELLA akkreditációs program szerepe a betegellátás biztonságának javításában, 2. rész ______________35 Inotai András, Merész Gergő, Csetneki Kata, Kaló Zoltán A gyógyszerkiadások nemzetközi összehasonlításának módszertani kérdései és ezek hatásai a magyarországi kormányzati intézkedésekre ________________________________39 IME-META IX. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Összefoglaló II. ________________45 Kaposvári jubileum ________________________________________48 Dr. Vargha András A klinikai audit – a bürokráciát kerülő minőségügyi rendszer ____50 Dr. Martos János, Kiss Máté A funkcionális MR vizsgálatok új diagnosztikai lehetőségei 3 Teslás készülék segítségével ______________________________53 Laczovics Attila, Szemán-Nagy Gábor, Tóth Melinda, Berényi Ervin Gadolínium tartalmú kontrasztanyagok toxicitásának vizsgálata sejttenyészeteken ________________________________58 Vörös Eszter, Minjung Cho, Garami Zsolt, Paolo Decuzzi, Tóth Kálmán, Battyáni István Vas oxid alapú nanoparticulomokhoz kötött tPA és hypertermia kombinációjával végzett célzott trombus oldás ________________62 Az integrált laboratóriumi működtetés feltételrendszere ________67 Dr. Alexin Zoltán Az egészségügyi adatokhoz kutatási célból történő hozzáférés szabályozása a Helsinki Nyilatkozatban I. rész ________________69 Dr. Sándor Zsolt Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer __74 Mattyasovszky Nauzika eMedWorkS – Betegút szervezés innovatív megoldása __________78