IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Rendelkezésre áll elegendő orvosi humánerőforrás a jelenlegi pszichiátriai ellátórendszer működtetéséhez?

  • Cikk címe: Rendelkezésre áll elegendő orvosi humánerőforrás a jelenlegi pszichiátriai ellátórendszer működtetéséhez?
  • Szerzők: Dr. Gazdag Gábor, Dr. Balczár Lajos
  • Intézmények: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet; Semmelweis Egyetem, Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelő
  • Évfolyam: XV. évfolyam
  • Lapszám: 2016. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 15-20
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: KLINIKUM
  • Alrovat: PSZICHIÁTRIA

Absztrakt:

Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a pszichiáter szakorvosok számának folyamatos csökkenését mutatják a statisztikák. Ezt részben az újonnan szakvizsgázóknak a korábbinál alacsonyabb száma, részben az emigrálóknak a magas száma okozza. A működés zavarjelei, valamint a csökkenő forgalmi adatok arra utalnak, hogy a fekvő- és a járóbeteg ellátórendszernek a minimumfeltételek szintjén történő működtetéséhez sincs lassan elegendő szakorvos a rendszerben. A betegellátás fenntartása érdekében sürgető intézkedések szükségesek. Ezekre tesznek a szerzők javaslatokat.

Angol absztrakt:

Do we have the necessary number of specialists to run the psychiatric system? Statistical reports indicate a continuous decrease in the number of psychiatrist since Hungary joined the European Union. Decreasing number of those who specialize in psychiatry from one hand, and increasing number of those who emigrates from the other hand are responsible for this tendency. Disturbances in the functioning of the system and decreasing number of in- and outpatients indicate that the shortage of the specialists in the system reached a critical level. To maintain functioning of the psychiatric care system urgent actions needed. Authors describe a proposal for these actions.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Törökné Kaufmann Zsuzsanna
Tartalom IME Szerkesztőség
Versenyképesség és egészségügy Prof. Dr. Csath Magdolna
Magyarországra érkezett az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ügyvezető igazgatója, prof. Guido Rasi OGYÉI Kommunikációs Iroda
Teljesítményértékelés a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Központi Fizioterápiás Osztályán Sárga Norbert Zétény
Rendelkezésre áll elegendő orvosi humánerőforrás a jelenlegi pszichiátriai ellátórendszer működtetéséhez? Dr. Gazdag Gábor, Dr. Balczár Lajos
Magyarországra érkezett az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ügyvezető igazgatója, prof. Guido Rasi c. cikk folytatása a 10. oldalról OGYÉI Kommunikációs Iroda
2,5 nap a nyereség lélegeztetett betegek lélegeztetési és ápolási idejében, a kezelés stresszét csökkentő kommunikációs módszerrel K. Szilágyi Adrienn, Dr. Diószeghy Csaba, Dr. Varga Katalin
Mennyit ér egy jó szó? A szuggesztív kommunikáció és erőforrás vonzatai a sebészetben Dr. Jakubovits Edit
Gyógyszerészek a betegágy mellett – az intézeti gyógyszertárak megújuló kompetenciáinak bemutatása Dr. Süle András
200 kérdés, 200 válasz a vastagbélrákról IME Szerkesztőség
Rendszerszemléletű ellátásszervezési és finanszírozási gyakorlat lehetőségei a hematológiában – esettanulmány a CLL (krónikus limfoid leukémia) területén – a program eddigi eredményeinek bemutatása Dr. Dózsa Csaba, Borcsek Barbara , Borsi András , Dr. Malárik Edit, Dr. Dankó Dávid, Páll Nóra , Dr. Illés Árpád, Dr. Mátrai Zoltán, Prof. Dr. Vályi-Nagy István
Az orvosi képátvitel lehetséges megoldásai radiológiai rendszerekben Czúni László, Lipovits Ágnes, Kiss Péter József
IME XVI. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2016. december 8. IME Szerkesztőség
A laboratóriumi medicina nemzetközi aspektusai Prof. Dr. Kovács L. Gábor
Teljeskörű wifi rendszer a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban - interjú Stipanov Dejannal Kovács Géza
Legyen prioritás az egészség ügye! - Dr. Pusztai Zsófia a WHO magyarországi szerepéről Boromisza Piroska
Újabb informatikai és szakmai támogatás a védőnőknek ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Gazdag Gábor Intézmény: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet; Semmelweis Egyetem
Szerző: Dr. Balczár Lajos Intézmény: Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelő

[1] Gazdag G, Zsargo E, Vukov P, Ungvari GS, Tolna J: Change of medical student attitudes toward psychiatry: the impact of the psychiatric clerkship, Psychiatria Hungarica, 2009;24:248-254.
[2] Gazdag G: Fenyegető humánerőforrás-krízis a pszichiátriai ellátásban. IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja, 2008;7:(4):23-29.
[3] World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse: Mental Health Atlas, 2011. http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profi-les/hun_mh_profile.pdf
[4] 1001 orvos a hálapénz nélkül csoport: Állásfoglalás. http://weborvos.hu/adat/files/2016_marcius/pszicho.pdf (megnyitva: 2016. 07. 25.)
[5] Bitter I, Kurimay T: State of psychiatry in Hungary, Int Rev Psychiatry, 2012; 24:307-313.
[1] A Magyar Pszichiátriai Társaság stratégiai javaslatai a pszichiátriai ellátás és a pszichiátria jövőjét illetően, http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/14403/a-magyar-pszichiatriai-tarsasag-strategiai-javaslatai (megnyitva: 2016. 07. 25.)
[1] WHO HQ and WHO Regional Office for Europe: An Assessment of the Hungarian Mental Health Care March 2014. http://www.lefnet.hu/index.php?_NOMOCMS[entityname]=pages&_NOMOCMS[entityid]=15 (megnyitva: 2016. 08. 21.)
[1] EEKH: Pályázati felhívás szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos – ösztöndíjára. http://2010-2014.kor-many.hu/download/5/0a/40000/Pályázati felhívás szak-orvosjelöltek Markusovszky Lajos – ösztöndíjára.doc (megnyitva: 2016. 07. 25.)
[1] ENKK: 2015. évi statisztikák. http://enkk.hu/hmr/index.php/migracios-statisztikak/2015-evi-statisztikak (megnyitva: 2016. 07. 25.)
[10] Állami Számvevőszék: 1286 sz. jelentés a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 2012. június. https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A9s/2012/1286j000.pdf?download=true (megnyitva: 2016. 08. 21.)
[11] Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény.
[12] Az alapvető jogok biztosa, mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-410/2015. számú ügyben. http://www.ajbh.hu/documents/10180/1957691/OPCAT+jelent%C3%A9s+a+Mer%C3%A9nyi+K%C3%B3rh%C3%A1z%C3%A1nak+vizsg%C3%A1lat%C3%A1r%C3%B3l+410_2015/9451b95e-f4fc-49b1-ae9c-8f4833b9f912?version=1.0 (megnyitva: 2016. 08. 21.)
[13] NOL hír 2015. 03. 12-én. http://nol.hu/mozaik/tragikus-szules-tortent-egy-budai-korhaz-pszichiatriajan-1521581 (megnyitva: 2016. 06. 01.)
[14] Az Alapvető Jogok Biztosának jelentése az AJB-524 /2016. számú ügyben. https://www.ajbh.hu/documents/10180/2500969/Jelent%C3%A9s+egy+pszichi%C3%A1tri%C3%A1n+levezetett+sz%C3%BCl%C3%A9s+vizsg%C3%A1lat%C3%A1r%C3%B3l+524_2016/2caecdc8-5940-429d-98ec-df0157294ba2?version=1.0 (megnyitva: 2016. 08. 21.)
[15] Hanrahan NP, Ms. Kumar A, Aiken H: Adverse Events Associated With Organizational Factors of General Hospital Inpatient Psychiatric Care Environments, Psychiatr Serv, 2010, Jun; 61(6): 569–574.
[16] ENKK: Beszámoló az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2014. évi helyzetéről. http://enkk.hu/hmr/documents/beszamolok/HR_beszamolo_2014.pdf (megnyitva: 2016. 07. 25.)
[17] OEP honlap: A gyógyító-megelőző ellátásokra vonatkozó közérdekű adatok. http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/publikus_forgalmi_adatok/gyogyito_megelozo_forgalmi_adat (megnyitva: 2016. 06. 01.)
[18] 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
[19] 73/2013 (XII. 2.) EMMI rendelet Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel összefüggő módosításáról
[20] Index hír 2016. 06. 07-én: Az Etele téren lenne a szuperkórház, újranyitnák az OPNI-t. http://index.hu/bel- fold/2016/06/07/az_etele_teren_lenne_a_szuperkor-haz_ujranyitnak_az_opni-t/ (megnyitva: 2016. 07. 26.)

KLINIKUM PSZICHIÁTRIA Rendelkezésre áll elegendő orvosi humánerőforrás a jelenlegi pszichiátriai ellátórendszer működtetéséhez? Dr. Gazdag Gábor1, Dr. Balczár Lajos2, 1 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Szent László Kórház, Addiktológiai és Pszichiátriai Ambulancia 2 Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet, Pszichiátriai Gondozó és Szakrendelő Az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a pszichiáter szakorvosok számának folyamatos csökkenését mutatják a statisztikák. Ezt részben az újonnan szakvizsgázóknak a korábbinál alacsonyabb száma, részben az emigrálóknak a magas száma okozza. A működés zavarjelei, valamint a csökkenő forgalmi adatok arra utalnak, hogy a fekvő- és a járóbeteg ellátórendszernek a minimumfeltételek szintjén történő működtetéséhez sincs lassan elegendő szakorvos a rendszerben. A betegellátás fenntartása érdekében sürgető intézkedések szükségesek. Ezekre tesznek a szerzők javaslatokat. Do we have the necessary number of specialists to run the psychiatric system? Statistical reports indicate a continuous decrease in the number of psychiatrist since Hungary joined the European Union. Decreasing number of those who specialize in psychiatry from one hand, and increasing number of those who emigrates from the other hand are responsible for this tendency. Disturbances in the functioning of the system and decreasing number of in- and outpatients indicate that the shortage of the specialists in the system reached a critical level. To maintain functioning of the psychiatric care system urgent actions needed. Authors describe a proposal for these actions. hirdetett Markusovszky Lajos ösztöndíj program [8], aminek bevezetését követően 2013-ban 25%-kal csökkent a külföldi munkavállaláshoz igazolást kérők száma (1. ábra). A csökkenés nem csak a frissen végzett, hanem az idősebb korosztály körében is kimutatható volt és miközben 2014-15-ben a 30 év alatti korosztályban a migrációs kedv lassú növekedése volt észlelhető, az összes engedélykérő száma közel állandó értéket mutatott (1. ábra). 1. ábra A külföldi munkavállaláshoz az ENKK-tól hatósági bizonyítványt kérő összes, valamint 30 évnél fiatalabb magyar orvosok száma 2010-2015 között [9]. A MŰKÖDÉSZAVAR JELEI BEVEZETÉS A pszichiátriai ellátórendszer orvosi humánerőforrás problémái Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozást követően jelentek meg. Ebben a folyamatban a szakterület presztízsének – az orvostanhallgatók körében tapasztalható – folyamatos csökkenése [1] és az orvosi migráció felerősödése [2] mellett, a betegek számának folyamatos növekedése következtében növekvő munkaterhelés is szerepet játszhatott. Ezt támasztja alá az a hazánkról készült 2011-es WHO jelentés, amely szerint a Magyarországra nehezedő teljes betegségteher 24,7%-áért a neuropszichiátriai betegségek felelősek [3]. Az elmúlt évtized során az egész szakterület [4,5] és azon belül is az orvosi humánerőforrás helyzet [2] problémáit a hazai szakma, valamint külföldi szakértők [6,7] is jelezték a döntéshozók felé. Célzottan a szakmát érintő lépések mind a mai napig nem történtek. Általános, főként a frissen végzett orvosok migrációjának csökkentését célzó lépés volt a szakorvosjelöltek számára 2011-ben meg- IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY Az Állami Számvevőszéknek a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről készült, 2012 júniusában kiadott jelentése azt állapította meg, hogy a pszichiátriai ellátórendszernek mind az eredményessége, mind a költséghatékonysága csökkent az OPNI bezárását követő átalakítás során [10]. A negatív folyamatok az ÁSZ jelentés megjelenése után tovább folytatódtak, a pszichiátriai ellátórendszer helyzetének kritikussá válására az utóbbi két évben egyre több jel utal. Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, amely 2015. január 1-étől jogszabályi felhatalmazást [11] kapott a fogvatartási helyek ellenőrzésére, 2015-ben két pszichiátriai osztályon végzett átfogó ellenőrzést. Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet (ESZSZK) Merényi Gusztáv Kórház telephelyén működő Pszichiátriai és Addiktológiai Centrumban tervezett, általános ellenőrzés történt [12], míg a Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház Pszichiátriai osztályán konkrét ügy, egy újszülött halála [13] kapcsán folytattak ellenőrzést a Hivatal munkatársai [14]. Mindkét helyen számos hiányosságot tárt fel a vizsgálat, az XV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2016. OKTÓBER 15 KLINIKUM PSZICHIÁTRIA ESZSZK-ban többek között az ápolószemélyzetnek a szükségesnél mintegy 30%-kal alacsonyabb létszámát állapította meg [12]. Ez azért is aggasztó, mivel a pszichiátria az a területe az egészségügynek, ahol a vizsgálatok szerint az alacsony ápolói létszám szoros összefüggést mutat a munkával összefüggésben elszenvedett fizikai sérülésekkel [15]. Figyelemre méltó, hogy volt olyan év (a 2014-es), amikor a külföldi munkavállaláshoz igazolást kérők száma meghaladta az abban az évben frissen szakvizsgázók számát. A PSZICHIÁTRIA SZAKORVOSI HUMÁNERŐFORRÁS HELYZETE A pszichiátriai szakorvosi humánerőforrás helyzetét meghatározó tényezők a következők: a meglévő szakorvos létszám, az ellátórendszerbe belépő, valamint az ellátórendszerből kieső szakorvosok száma. Az egészségügy humánerőforrás helyzetéről a humánerőforrás-monitoring rendszer adatai alapján az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) évente készít beszámolót. Ezekből a beszámolókból nyerhető kép a szakterület humánerőforrás helyzetének alakulásáról. A rendszerbe belépők száma A 2010-14 között pszichiátriából szakvizsgát szerzett orvosok számát a 3. ábra mutatja. Ez alatt az öt év alatt évente átlagosan 31 új szakorvos lépett be a rendszerbe. 3. ábra A külföldi munkavállaláshoz az ENKK-tól hatósági bizonyítványt kérő pszichiáter szakorvosok száma 2010-2015 között. A halálozásokról pontos adatok nem állnak rendelkezésre. Az ENKK adatbázisában szakterületekre lebontott adatok nem találhatók, a teljes orvos-létszámra közölt 2-300as szám pedig, az orvosok koreloszlását is figyelembe véve gyaníthatóan alacsonyabb a valós halálozási számoknál [16]. A rendszerbe történt belépések és kiesések eredményeként alakul ki az érvényes működési engedéllyel rendelkező szakorvosok aktuális száma. Az ENKK adatai alapján a nyilvántartott pszichiáter szakorvosok száma az utóbbi 2 évben jelentősen csökkent, 2016. május 24-én már csak 1160, pszichiátria szakképesítésre érvényes működési engedéllyel rendelkező szakorvos volt Magyarországon (megkeresésre történt adatszolgáltatás). 2. ábra A pszichiátria szakvizsgát szerző orvosok száma. A rendszerbe külföldön szerzett szakvizsgájuk honosításával is léphetnek be Magyarországon letelepedő orvosok. Ilyen honosítási kérelmet 2011-14 között összesen 10-et adtak be az ENKK-nál [16]. A rendszerből kieső szakorvosok száma A rendszerből a pályaelhagyókat, illetve az átmenetileg kiesőket (GYES, tartós betegállomány stb.) elhanyagolva alapvetően két úton, külföldre költözés és halálozás útján kerülnek ki a szakorvosok. A külföldi munkavállaláshoz engedélyt kérő pszichiáter szakorvosok száma a 3. ábrán látható. Az évente külföldre távozók száma jelentősen nem változott az elmúlt 6 év során, kivétel ez alól az utolsó, 2015-ös év, amikor egy 24%-os csökkenés volt megfigyelhető. 16 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 4. ábra Érvényes működési engedéllyel rendelkező pszichiáter szakorvosok száma [16; ill. megkeresésre történt adatszolgáltatás]. Az ellátórendszer szakorvos igénye: fekvőbeteg-ellátás 2016. január 1-én Magyarországon 47 kórház rendelkezett aktív pszichiátriai ággyal, további 21 kórházban csak pszichiátriai rehabilitációs, vagy krónikus pszichiátriai kapacitás volt [17]. Az ágyak progresszivitási szint szerinti megoszlását az 1. táblázat mutatja. XV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2016. OKTÓBER KLINIKUM PSZICHIÁTRIA 1. táblázat A pszichiátriai fekvőbeteg ellátási kapacitás megoszlása progresszivitási szint szerint. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges minimum feltételeket a 60/2003. ESzCsM rendelet [18], illetve annak módosításait tartalmazó 73/2013. EMMI rendelet [19] határozza meg. A különböző profilokban és progreszszivitási szinten található ágyak száma és a minimum feltételek alapján kiszámolható, hogy mennyi az a minimális szakorvosi létszám, amivel a minimum feltételek minden pszichiátriai osztályon a profilnak és a progresszivitási szintnek megfelelően biztosíthatók (2. táblázat). A számítás során csak az ágyszám alapján megadott orvos/szakorvos számot vettük figyelembe, elhanyagoltuk az akut felvételes osztályoknál – számos esetben magasabb – minimum feltételként meghatározott 6 szakorvos számot. Ha ez alapján számoltunk volna, akkor csak a 47 aktív ággyal rendelkező osztályon 282 szakorvosra lenne minimum szükség az ügyelet ellátásához az ágyszám alapján számított 107 helyett. 3. táblázat Az egyes HBCS csoportokban ellátott esetek száma 2011-15 között. 2. táblázat A fekvőbeteg kapacitás minimumfeltételeknek megfelelő működtetéséhez szükséges szakorvos létszám. A fekvőbeteg-ellátás teljesítménye Az OEP finanszírozási adatai szerint [17] az utóbbi 5 évben, lényegében változatlan ágyszám mellett, a pszichiátriai fekvőbeteg ellátásban folyamatosan csökken az ellátott esetek száma. A csökkenés az 5 év alatt 18,5% volt (3. táblázat) Az ellátórendszer szakorvos igénye: járóbeteg-ellátás A járóbeteg ellátórendszer szakorvos igényére az egyes szakrendelések finanszírozott óraszáma alapján lehet következtetni [17]. Az óraszámoknál az addiktológiai profilú rendelések óraszámait is figyelembe vettük, tekintve, hogy ezeket a rendeléseket is legtöbb esetben pszichiáterek, vagy pszichiátriai szakvizsgával is rendelkező addiktológusok látják el. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 4. táblázat Járóbeteg ellátás heti szakorvosi rendelési óraszámainak változása, valamint a rendelési óraszám ellátásához szükséges szakorvosi létszám 2011-2015 között. A járóbeteg-ellátás teljesítménye Az OEP finanszírozási adatai alapján [17] a pszichiátriai+addiktológiai járóbeteg ellátásban 2012-ig növekedett az évente ellátott esetek száma, majd megfordult ez a tendencia és az utóbbi 3 évben folyamatosan csökken az éves esetszám (5. táblázat). ÖSSZEFOGLALÁS A jelenlegi állami fekvő- és járóbeteg kapacitás minimumfeltételeknek megfelelő működtetéséhez összesen 875 teljes állású pszichiáter szakorvosra van szükség. Az a kérdés, XV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2016. OKTÓBER 17 KLINIKUM PSZICHIÁTRIA galmú járóbeteg-ellátásban is 2013-tól elkezdett a forgalom csökkenni. Mivel sem a nemzetközi [3], sem a magyarországi pszichiátriai morbiditási adatok és tendenciák nem a betegek számának csökkenését, hanem növekedését vetítik előre [5], így az észlelt jelenség nem az igény, hanem a kapacitás csökkenésével magyarázható csak. Ez viszont egyértelműen azt jelzi, hogy sürgős és hatékony beavatkozás nélkül a betegek egyre nagyobb száma fog a jövőben a szakorvoshiány miatt ellátás nélkül maradni. MEGOLDÁSI JAVASLAT A jövedelmi viszonyok 5. táblázat A pszichiátriai+addiktológiai járóbeteg szakellátásban ellátott esetszám 2011-2015 között. hogy az 1160 érvényes működési engedéllyel rendelkező pszichiáter szakorvos közül dolgozik-e ennyi az állam által fenntartott fekvő- és járóbeteg ellátásban. Hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, számba kell venni azokat a területeket, ahol jelentős számban dolgoznak még pszichiátriai szakvizsgával rendelkező orvosok. Ilyen terület a magánrendelés. Arra vonatkozó pontos kimutatást, hogy hány magánrendelést végző pszichiáter dolgozik az országban, nem sikerült találni, de a különböző internetes oldalakon található hirdetések alapján a számuk legalább 100-as nagyságrendűre becsülhető. További jelentős szakorvosi humánerőforrást lekötő terület az igazságügyi pszichiátriai feladatok, különösen a bírói szemléhez kapcsolódó feladatok ellátása (1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 199§). Az ország 4 egyetemi központjában folyó pszichiátria oktatás is jelentős szakorvosi kapacitást köt le a klinikákon. Meg kell ugyanakkor azt is jegyezni, hogy az orvosi humánerőforrás nem egyenletesen oszlik el az országban található osztályok között, az egyetemi központokban és az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben jelentős humánerőforrás koncentráció tapasztalható, míg kisebb vidék kórházak osztályait évek óta szakorvoshiány jellemzi. Az ellátórendszer teljesítmény adataiból, valamint a rendszer szaporodó működési zavaraiból arra lehet következtetni, hogy az állami fekvőbeteg- és járóbeteg ellátórendszerben dolgozó szakorvosok létszáma kritikus szintre csökkent. A fekvőbeteg ellátás folyamatosan csökkenő esetszáma akár kedvező tendenciát is jelezhetne, ha azt mutatná, hogy egyre több beteg van, aki nem szorul kórházi kezelésre, betegsége ambuláns formában, vagy közösségi ellátás keretében kezelhető. Ezek lennének ugyanis a modern pszichiátriai ellátásnak azok az irányai, amelyek fejlesztését mind a Magyar Pszichiátriai Társaság, mind a WHO is javasolta az intézeti kezeléssel szemben [6,7]. A járóbeteg-forgalmi adatok ugyanakkor nem ezt támasztják alá, hiszen a korábban folyamatosan növekvő for- 18 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY A szakvizsgázók számának a 2003-ban észlelt drasztikus csökkenése után a 2010-es évek elején lassú növekedés volt megfigyelhető, ami a szakterület a rezidensek körében növekvő népszerűségét jelezte. Ebben a hiányszakma státusz és az ezért kapott jövedelem kiegészítés is szerepet játszhatott. 2014-ben azonban az előző évinek a felére, a 2003-as számra csökkent ismét a szakvizsgázók száma. A 2014-es évben ugyanakkor a frissen szakvizsgázóknál több, 21 szakorvos kért külföldi munkavállaláshoz engedélyt. A nyugdíjba vonulókat és az elhalálozott kollégákat is figyelembe véve 2014-ben ismét jelentősen csökkent a rendszerben dolgozók szakorvosok száma. A folyamatok visszafordításához, a szakterület vonzóbbá tételéhez a fiatal orvosok körében, a pszichiátria területén dolgozók munkahelyi pótlékának jelentős emelésére lenne szükség. A rezidensek és a fiatal szakorvosok számára bevezetett ösztöndíjak, miközben mérsékelték összességében az orvosok migrációját (1. ábra), a külföldi munkavállalást tervező pszichiáterek számát érdemben nem befolyásolták (3. ábra). Az ellátórendszer A magyar miniszterelnök felkérésére 2013-ban végzett WHO vizsgálat az európai átlagnál magasabbnak találta mind a pszichiátriai osztályra felvett betegeknek, mind a pszichiátriai ágyaknak a számát, miközben a pszichiáterek száma jelentősen elmaradt az európai átlagtól [7], sőt azóta tovább csökkent (4. ábra). Ezen problémák, valamint a csökkenő betegforgalom alapján az ellátórendszer átalakítása is indokoltnak látszik. A minimumfeltételek alapján számolt szükséges szakorvosi létszám, valamint a rendelkezésre álló létszámadatok alapján feltételezhető, hogy a jelenlegi humánerőforrással a jelenlegi ellátórendszer a minimum feltételeknek megfelelően nem működtethető. A közösségi ellátás irányába történő átalakítás érdekében a következő lépések látszanak szükségesnek: 1) a finanszírozás olyan átalakítása, amelyik a járóbeteg-ellátás irányába motivál. Az aktív és a rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás finanszírozása között lévő, a beteg hazaküldése irányába ható átmeneti (alsó határnap és a normatív nap közötti) idősáv eltörlése 2) a fekvőbeteg ellátás átszervezése, centralizálása. A magas humánerőforrás igényű, XV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2016. OKTÓBER KLINIKUM PSZICHIÁTRIA társszakmákkal való együttműködést igénylő pszichiátriai sürgősségi ellátás sürgősségi központokba szervezése. A kormányzati tervekhez illeszkedően a regionális „szuperkórházakhoz” [20] csatlakozó regionális pszichiátriai centrumok kialakítása, ahol a pszichiátriai ellátás teljes vertikuma (akut pszichiátria, gerontopszichiátria, pszichiátriai rehabilitáció, akut addiktológia, krónikus pszichiátria) megtalálható és ahol a XXI. századi ellátás feltételei (megfelelően kialakított, mellékhelyiséggel ellátott, nem túlzsúfolt kórtermek, zárt részleg légkondicionálása, megfelelő számú orvosi és pszichológusi szoba, csoportszobák stb.) biztosíthatók. Az ellátás hangsúlyának a járóbeteg-ellátás felé tolódásával az ágykapacitás fokozatos, összességében legalább 20-30%-kal történő csökkentése lenne elérhető. IRODALOMJEGYZÉK [1] Gazdag G, Zsargo E, Vukov P, Ungvari GS, Tolna J: Change of medical student attitudes toward psychiatry: the impact of the psychiatric clerkship, Psychiatria Hungarica, 2009;24:248-254. [2] Gazdag G: Fenyegető humánerőforrás-krízis a pszichiátriai ellátásban. IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja, 2008;7:(4):23-29. [3] World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse: Mental Health Atlas, 2011. http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles/hun_mh_profile.pdf [4] 1001 orvos a hálapénz nélkül csoport: Állásfoglalás. http://weborvos.hu/adat/files/2016_marcius/pszicho.pdf (megnyitva: 2016. 07. 25.) [5] Bitter I, Kurimay T: State of psychiatry in Hungary, Int Rev Psychiatry, 2012; 24:307-313. [1] A Magyar Pszichiátriai Társaság stratégiai javaslatai a pszichiátriai ellátás és a pszichiátria jövőjét illetően, http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/14403/amagyar-pszichiatriai-tarsasag-strategiai-javaslatai (megnyitva: 2016. 07. 25.) [1] WHO HQ and WHO Regional Office for Europe: An Assessment of the Hungarian Mental Health Care March 2014. http://www.lefnet.hu/index.php?_NOMOCMS[enti tyname]=pages&_NOMOCMS[entityid]=15 (megnyitva: 2016. 08. 21.) [1] EEKH: Pályázati felhívás szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos – ösztöndíjára. http://2010-2014.kormany.hu/download/5/0a/40000/Pályázati felhívás szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos – ösztöndíjára.doc (megnyitva: 2016. 07. 25.) [1] ENKK: 2015. évi statisztikák. http://enkk.hu/hmr/index. php/migracios-statisztikak/2015-evi-statisztikak (megnyitva: 2016. 07. 25.) [10] Állami Számvevőszék: 1286 sz. jelentés a pszichiátriai betegellátás átalakításának ellenőrzéséről. 2012. június. https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%2 0jelent%C3%A9s/2012/1286j000.pdf?download=true (megnyitva: 2016. 08. 21.) [11] Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény. IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY [12] Az alapvető jogok biztosa, mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus Jelentése az AJB-410/2015. számú ügyben. http://www.ajbh.hu/documents/10180/1957691/ OPCAT+jelent%C3%A9s+a+Mer%C3%A9nyi+K%C3% B3rh%C3%A1z%C3%A1nak+vizsg%C3%A1lat%C3%A 1r%C3%B3l+410_2015/9451b95e-f4fc-49b1-ae9c8f4833b9f912?version=1.0 (megnyitva: 2016. 08. 21.) [13] NOL hír 2015. 03. 12-én. http://nol.hu/mozaik/tragikusszules-tortent-egy-budai-korhaz-pszichiatriajan1521581 (megnyitva: 2016. 06. 01.) [14] Az Alapvető Jogok Biztosának jelentése az AJB-524 /2016. számú ügyben. https://www.ajbh.hu/documents /10180/2500969/Jelent%C3%A9s+egy+pszichi%C3%A 1tri%C3%A1n+levezetett+sz%C3%BCl%C3%A9s+vizs g%C3%A1lat%C3%A1r%C3%B3l+524_2016/2caecdc8 -5940-429d-98ec-df0157294ba2?version=1.0 (megnyitva: 2016. 08. 21.) [15] Hanrahan NP, Ms. Kumar A, Aiken H: Adverse Events Associated With Organizational Factors of General Hospital Inpatient Psychiatric Care Environments, Psychiatr Serv, 2010, Jun; 61(6): 569–574. [16] ENKK: Beszámoló az egységes ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2014. évi helyzetéről. http://enkk.hu/hmr /documents/beszamolok/HR_beszamolo_2014.pdf (megnyitva: 2016. 07. 25.) [17] OEP honlap: A gyógyító-megelőző ellátásokra vonatkozó közérdekű adatok. http://www.oep.hu/felso_menu/ szakmai_oldalak/publikus_forgalmi_adatok/gyogyito_m egelozo_forgalmi_adat (megnyitva: 2016. 06. 01.) [18] 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről [19] 73/2013 (XII. 2.) EMMI rendelet Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekkel összefüggő módosításáról [20] Index hír 2016. 06. 07-én: Az Etele téren lenne a szuperkórház, újranyitnák az OPNI-t. http://index.hu/belfold/2016/06/07/az_etele_teren_lenne_a_szuperkorhaz_ujranyitnak_az_opni-t/ (megnyitva: 2016. 07. 26.) XV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2016. OKTÓBER 19 KLINIKUM PSZICHIÁTRIA A SZERZŐK BEMUTATÁSA Dr. Gazdag Gábor 1993-ban szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Az Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikáján kezdett dolgozni, 1998ban pszichiátriából, majd pszichoterápiából, addiktológiából, geriátriából, egészségbiztosításból, végül orvosi rehabilitációból pszichiátria területén szerzett szakképesítést. 1999-től a Szent László Kórház Addiktológiai és Pszichiátriai Ambulanciájának vezetője, 2008-tól 2010-ig a Jahn Ferenc Kórház I. Pszichiátriai osztályának, 2013-tól 2015-ig az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Pszichiátriai és Addiktológiai Centrumának vezetője. Az elektrokonvulzív kezelés témakörében írt PhD értekezését 2005-ben védte meg. 2007-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen menedzsment szakirányú MBA végzettséget szerzett. 2011ben címzetes egyetemi docensi címet kapott a Semmelweis Egyetemen. Érdeklődési területe a pszichiátria finanszírozási és humánerőforrás problémái. Dr. Balczár Lajos 1988-ban szerzett orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. 1996-ig Dobán, a Pszichiátriai Rehabilitációs Intézetben dolgozott, majd a Veszprémi Pszichiátriai Gondozóban helyezkedett el, amit 2006 óta vezet. 2008-tól a Horgony Pszichiátriai Alapítványon keresztül közösségi pszichiátriai gondozást és nappali ellátást működtet a gondozóhoz integráltan. 1995-ben pszichiátriából, 2002-ben igazságügyi elmeorvostanból, 2012-ben orvosi rehabilitációból a pszichiátria területén szakvizsgázott. 1997-ben egészségügyi közgazdász szakokleveles orvos másoddiplomát szerzett a JATE Állam- és Jogtudományi Karán Szegeden. Magyarországra érkezett az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ügyvezető igazgatója, prof. Guido Rasi c. cikk folytatása a 10. oldalról Az EMA az eddigi kedvező tapasztalatai alapján a PRIME program keretében kiemelten szorgalmazza, hogy a gyógyszerfejlesztők a kutatás-fejlesztési tevékenység minél korábbi szakaszában éljenek az ingyenes tudományos tanácsadás, valamint az engedélyeztetési eljárással kapcsolatos tanácsadás lehetőségével. E területen különös figyelmet fordít az Európai Gyógyszerügynökség a tagállamok kis- és középvállalkozásaira. Az EMA a magas színvonalú szakértői munkát egy innovációs hálózattal és az egyetemekkel való együttműködéssel igyekszik még tovább erősíteni. Ehhez az innovációs hálózathoz idén márciusban az OGYÉI újonnan létrehozott Innovációs Irodája is csatlakozott. „Így ez a „szolgáltatás” már Magyarországon is rendelkezésre áll – fejtette ki Pozsgay Csilla – ugyanakkor mi az Innovációs Iroda tevékenységét a magyarországi viszonyokra adaptálva újra gondoltuk, a tanácsadáson túl – mely alapvetően az iroda fő tevékenysége – szeretnénk együttműködni, sőt, bizonyos projektek mentén közösen pályázunk majd az egyetemekkel is.” Az Európai Gyógyszerügynökség a hiánypótló új gyógyszerek mielőbbi forgalomba kerülését előmozdító PRIME program részeként törekszik a gyors engedélyezés eszközeinek (feltételes forgalomba hozatali engedély, gyorsított értékelési eljárás) továbbfejlesztésére, szem előtt tartva az értékelés magas színvonalának és alaposságának követelményét és a gyógyszerbiztonságot. Az EMA szorosan együttműködik az egészségügyi technológia-értékelő (Health Technology Assessment, HTA), gyógyszergazdaságossággal foglalkozó szervekkel azért, hogy a betegek minél korábban juthassanak hozzá az új innovatív gyógyszerkészítményekhez. Az EMA tevékenységében prioritást élvez az antibiotikumrezisztencia elleni küzdelem, a gyermekgyógyászati fejlesztések fókuszterületeinek azonosítása, a demenciakutatás előmozdítása, valamint a ritka betegségek gyógyítására alkalmas gyógyszerek fejlesztése. A gyógyszerhiányok problémájának kezelése és kivédése érdekében segíti a gyártókat és a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjait a proaktív kockázatkezelési tervek kidolgozásában. Tevékenységében kiemelt szerepet kap a klinikai vizsgálatok adataihoz való hozzáférést, illetve a vizsgálati eredmények publikálását előíró irányelv gyakorlatba való átültetése is. További információ: kommunikacio@ogyei.gov.hu OGYÉI – Kommunikációs Iroda 20 IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2016. OKTÓBER