IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beköszöntő

  • Cikk címe: Beköszöntő
  • Szerzők: Dr. Kósa József
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 1
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: BEKÖSZÖNTŐ
  • Alrovat: BEKÖSZÖNTŐ

Absztrakt:

Eltelt egy esztendő ismét és örömünkre szolgál, hogy újból lapunk hasábjain köszönthetjük a XIII. IME Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia alkalmából, amely az egészség- gazdaságtani szakma éves seregszemléje.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
Beköszöntő Kedves Olvasó! Eltelt egy esztendő ismét és örömünkre szolgál, hogy újból lapunk hasábjain köszönthetjük a XIII. IME Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia alkalmából, amely az egészség-gazdaságtani szakma éves seregszemléje. Idén a „FORRÁSTEREMTÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN – MAKROGAZDASÁGI KERETEK ÉS LEHETŐSÉGEK” címet választottuk konferenciánk mottójául. Egyrészt az gondoljuk, hogy a nemzetgazdaság teljesítménye lehetővé teszi, hogy az egészségügy számára is megnyíljanak végre a forrásbővítés lehetőségei, másrészt a külső források bevonási lehetőségeinek bemutatása mellett szerettünk volna teret biztosítani szakmai és módszertani eszmecserére, vitára, a forrásteremtés belső lehetőségeinek feltárása és kiaknázása tekintetében. Hosszú időn keresztül cikkeztünk, értekeztünk arról, mind makro-, mind mikrogazdasági szinten, hogy az egészségügyi rendszerünk, – akár az intézményrendszer elemi szintjein, akár a gyógyszerfinanszírozás tekintetében, akár más területet véve górcső alá, – alulfinanszírozott és pótlólagos forrásbevonásokra van szüksége. Számos – máig érvényes – nemzetközi példát hoztunk összehasonlításként, melyeket statisztikai adatokkal is alátámasztottunk. Az elmúlt években számos cikk és konferencia-előadás született arról, hogy a meglévő források jobb, tudatosabb és költséghatékonyabb felhasználásával, hogyan lehetne forrásokat átcsoportosítani és ezzel enyhíteni egyik vagy másik alrendszer kritikus forráshiányát. Természetesen mindig lehet találni egy működő rendszerben olyan pontokat, ahol a belső hatékonyság növelhető – állandó munkát biztosítva az egészségügyi közgazdászoknak – viszont, értelemszerűen ezek a „forrásteremtési” lehetőségek végesek és egy idő után egy magasabb szintű, rendszeren kívüli vagy felüli beavatkozás válik szükségessé. Konferenciánk témaválasztása nem véletlen, bízunk abban, hogy megérett az idő, – mind politikai, mind gazdasági, valamint társadalompolitikai értelemben is – hogy az egészségügy is mint ágazati szereplő szakmapolitikai megítélés tekintetében egy felsőbb szintre léphessen, ahol már nemcsak a meglévő álló források allokációjáról beszélhetünk, hanem végre arról is, hogy hogyan valósulhat meg a rendelkezésre álló források bővülése, bővítése a lezajló rendszerszintű átalakítások mellett. Bízunk abban, hogy konferenciánkkal, valamint az IME folyóirat szakmai munkásságával hozzájárulhattunk az eddigi eredményekhez, részesei, lehettünk a fejlődésnek, és hogy tehetjük mindezt egyre magasabb színvonalon a jövőben is. Az IME szakmai konferenciái akkor lehetnek igazán sikeresek, ha évről-évre megújulva mindig tudnak érdekes és aktuális információkkal szolgálni, hogy a résztvevők azt érezhessék, hogy ismét olyan új ismeretekkel gyarapodtak és olyan hasznos útravalókat kaptak, amelyek lökést adhatnak az elkövetkező hónapok munkájához. Jelen konferencia megszervezése során szerkesztőségünk munkatársainak a szeme előtt végig ez a célkitűzés lebegett, és bízunk abban, hogy mindez sikerült és önök egy izgalmas, tartalmas és reményeink szerint érdekes konferencián vehetnek részt, ahonnan hasznos ismeretekkel gazdagodva térhetnek majd haza. Szerkesztőségünk nevében kívánunk nagyon kellemes nyári pihenést és feltöltődést családi és baráti körben, hogy ősztől megújult erővel, és a konferencia kellemes emlékeivel felvértezve folytathassák munkájukat. Dr. Kósa József Az Egészség-gazdaságtan rovat vezetője IME – InTErdIszcIplInárIs Magyar Egészségügy XVIII. éVfOlyaM 5. száM 2019. júnIus-júlIus 1