IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd)

  • Cikk címe: XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd)
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 42
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia
2019. december 3. (kedd)

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Kósa József
Tartalom IME Szerkesztőség
Négyen egy irányba - Interjú Prof. Dr. Ádány Rózával Haiman Éva
A telemedicina nemzetközi helyzetismertetése és a hazai telemedicina program szabályozási és finanszírozási kihívásai, II. rész Dr. Dózsa Csaba, Dr. Ruzsovics Ágnes
Krónikus vesebetegség: kihívás az egészségügyi rendszerek számára IME Szerkesztőség
Jön, jön, jön ... a Betegségek Nemzetközi Osztályozása, 11. verzió Dr. Balkányi László
Stratégiai együttműködés az IME és a Semmelweis Egyetem között IME Szerkesztőség
Teljesítményalapú finanszírozás bevezetése a rehabilitációs ellátásban – szervezői és intézet-finanszírozási tapasztalatok Sipos Júlia , Dr. Cserháti Péter, Németh Judit
A betegbiztonsági kultúra felmérése és elemzése a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában Dr. Dombrádi Viktor, Gáll Tibor, Dr. Bíró Klára, Hemaid Nóra, Dr. Nagy Attila Csaba, Dr. Bányai Gábor
A MediKlaszter nyilvános elnökségi megbeszélése IME Szerkesztőség
Stratégiai együttműködés a Semmelweis Egyetem és a Richter Gedeon Gyógyszergyár között Boromisza Piroska
Aktualitások az asztma bronchiale kezelésében Dr. Kovács Gábor , Prof. Dr. Tamási Lilla, Dr. Müller Veronika
Rajtad is múlik! Képzett Beteg edukációs program tapasztalatai szervátültetetteknél Dr. Grózli Csaba
Nemzetközi Klinikai Vizsgálatok Napja: évente több tízezer magyar betegnek jelentenek esélyt a klinikai vizsgálatok IME Szerkesztőség
Az egyéni adatokra épülő, kockázat-kiigazított egészségügyi fejkvóta kialakításának lehetőségei Magyarországon Fadgyas-Freyler Petra
XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd) IME Szerkesztőség
Tudományos bizonyítékok, anomáliák és paradigmaváltás a túltápláltság és 2-es típusú cukorbetegség elleni küzdelemben, I. rész Dr. Gaál Péter, Dr. Szócska Miklós, Susánszky Anna
A tüdőrákszűrés aktuális kérdései Dr. Kerpel-Fronius Anna
XIX. Szolgáltatásmenedzsment Konferencia 2019. november 5. (kedd) XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd) IME Szerkesztőség
Csontjaink védelmében - Interjú Prof. Dr. Takács Istvánnal, a MOOT elnökével Boromisza Piroska
Egészségügyi Intézményi Információs Rendszerek felépítése a SMART kórházakban, II. rész Király Gyula
Nemzetközi Klinikai Vizsgálatok Napja c. cikk folytatása a 35. oldalról IME Szerkesztőség
A XVII. Egészségügyi Infokommunikációs Konferenciáról jelentjük Boromisza Piroska
XVII. IME Egészségügyi Infokommunikációs Konferencia Kerekasztal összefoglaló Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
EgÉSZSÉg-gAZdASÁgTAN EgéSzSégbIzToSíTáS diagnózisok, szövettani típus, stádiumbesorolás) elérhetővé tétele is, mert ezzel az előrejelzési képesség pontosabb lehetne. Hasznos lenne továbbá, ha a fejkvóta készítéséért felelős szervezet tudomással bírna arról, hogy ki milyen mértékben vesz igénybe magánegészségügyi ellátást. A német, holland, angol tapasztalatok is azt mutatják, hogy a fejkvóta bevezetésével egyidejűleg hosszú távon vállalni kell a fej- kvóta folyamatos fejlesztésének munkáját, a bevezetés és használat hatását figyelemmel kell kísérni, és szükség esetén megfelelő módon be kell avatkozni úgy, hogy a hatás megfelelő irányba ösztönözze a rendszerben résztvevőket. Az egészségügyi fejkvóta technikai kialakítása csak az első lépés. A doktori munka, illetve a disszertáció eredményeinek felhasználása ezt a lépést biztosan megkönnyítheti. IRoDALoMJEgYzéK [1] Mossailos E, Dixon A: Funding health care in Europe: weighing up the options, in: Mossaiolos E, Dixon A, Figueras J, Kutzin J. (2002): Funding health care: options for Europe – European observatory on Health Care Systems Series, buckingham, Philadelphia [2] Langenbrunner JC, orosz E, Kutzin J, Wiley MM: Purchasing and paying providers In: Purchasing to improve health systems performance 2005, European observatory on Health Systems and Policies Series [3] busse R, Schreyögg J, gericke Ch: Analyzing Changes in Health Financing Arrangement in High-Income Countries: A Comprehensive Framework Approach, Health, Nutrition and Population (HNo) (2007) Discussion Paper, World bank [4] Rice N, Smith P: Approaches to Capitation and Risk Adjustment in Health Care: An International Survey, University of York 1999. [5] Nagy b: Kockázatkiigazítás az egészségügyi források alloA SzERző bEMUTATáSA Fadgyas-Freyler Petra egyetemi tanulmányait Magyarországon, Németországban és Skóciában végezte. Az ELTE bölcsészkara magyar-német szakán 1992-ben, a Heidelbergi Rupprecht-Karl Egyetem diakónia tudományok szakán 1995-ben, a Mannheimi berufsakademie kórházmenedzsment szakán pedig 1998-ban szerzett diplomát.1999-től a bM kórházában, a Peter Cerny Alapítványi Koraszülött Mentőszolgálatnál, majd a Perfekt Tanácsadó zrt.-ben egészségügyi intézmények tanácsadójaként dolgozott. 2005 óta a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (volt oEP) munkatársa, ahol kezdetben laboratóriumi finanszírozással, majd finanszírozási protokollokkal és technológia-befogadással foglalkozott. 2011 óta az egészségügyi rendszert érintő elemzéseket készít és hozzá tartoznak a [6] [7] [8] [9] kációjánál Magyarországon – a fejkvóta alapú forrásallokációs formula fejlesztése; Doktori értekezés, Debrecen, 2009. Rice N, Smith P: Capitation and Risk Adjustment in Health Care Financing: An International Progress Report, University of York, 2001. Department of Health: Weighted Capitation Formula. 2011 https://www.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/216320/dh_124947.pdf Dixon J, Smith P, gravelle H and al.: A person-based formula for allocating commissioning funds to general practices in England: development of a statistical model, british Medical Journal 2011;343:d6608 Fadgyas-Freyler P: A magyar egészségügyi forráselosztás vizsgálata az angliai módszerrel, orvosi Hetilap 2018/5 http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/purchasing-to-improve-healthsystems-performance-2005. Megtekintve: 2019 június 7. külső adatkérések is. 2015 óta osztályvezető. Az ELTE TáTK Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szakán 2014ben summa cum laude minősítéssel és az évfolyam legjobb szakdolgozatával végzett. A kockázat-kiigazított egészségügyi fejkvóta kialakításáról szóló doktori disszertációját a kar Szociológia Doktori Iskolájában, illetve a CEU Doctoral Support programjában folytatott tanulmányok után 2019-ben 100%-os minősítéssel védte meg. Tagja a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaságnak, az országos Statisztikai Tanácsnak és a Magyar Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési munkacsoportjának. Ez utóbbi minőségben társszerzője volt a 2017-ben megjelent első átfogó teljesítményértékelési jelentésnek. A WHo Egészségügyi Régiók hálózatában budapestet képviseli. érdeklődési területe az egészség-finanszírozás és az egészségpolitika nemzetközi gyakorlata és összefüggései, az egészségügyi forrásteremtés- és elosztás, valamint az egészségügyi adatbázisok. XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd) 42 IME – INTERdISZcIPLINÁRIS MAgYAR EgÉSZSÉgügY XVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2019. júNIUS-júLIUS