IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Rehabilitációs Medicina Tanszék nyílt a Semmelweis Egyetemen

  • Cikk címe: Rehabilitációs Medicina Tanszék nyílt a Semmelweis Egyetemen
  • Szerzők: Boromisza Piroska
  • Intézmények: IME szerkesztőség
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 8
  • Hónap: október-november
  • Oldal: 11-12
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: PROGRAMALKOTÁS

Absztrakt:

Új szervezeti egységként jött létre a semmelweis egye - temen a rehabilitációs medicina tanszék, az eddigi tanszéki csoport önálló tanszékké fejlesztésével, az or szágos orvosi rehabilitációs intézet (oori) bázisán. ezzel párhuzamosan a következő tanévtől a curriculum reformjának részeként elindul a rehabilitációs medicina mint önálló kötelező tantárgy oktatása az ötödéves blokkgyakorlatok között. a tanszék létrehozása alkalmából 2018. október 3-án a sem - melweis szalonban tartottak ünnepséget.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő - Epilógus az infekciókontroll konferenciához Dr. Rákay Erzsébet
Tartalom IME Szerkesztőség
Az egészségipari innováció kettős szerepe Prof. Dr. Kozmann György
A Betegségek Nemzetközi Osztályozása, 11. verzió, 4. rész A BNO-11 kódrendszer szerkezete és a kódok kombinálhatósága – kulcs a különböző orvosi információrendszerek összekapcsolhatóságához Dr. Balkányi László
Rehabilitációs Medicina Tanszék nyílt a Semmelweis Egyetemen Boromisza Piroska
A VIII. IME Országos Infekciókontroll Konferenciáról jelentjük Boromisza Piroska
A VIII. IME Országos Infekciókontroll Konferenciáról jelentjük II. Boromisza Piroska
Lehet-e egészségügyi adattal életet menteni? Kiberbűnözők a kórházakban? Egészségműveltség megalapozása az iskolákban? IME Szerkesztőség
Daganatos betegségek: 10 éven belül áttörést várnak a gyógyításban az innovatív gyógyszergyártók vezetői IME Szerkesztőség
Az endoszkópos ultrahang vizsgálatok intézményi finanszírozásának buktatói Dr. Hamvas József
Lehet-e egészségügyi adattal életet menteni? Kiberbűnözők a kórházakban? Egészségműveltség megalapozása az iskolákban? című cikk folytatása a 28. oldalról IME Szerkesztőség
Ápolók Európa és a világ élvonalában – sikerek a nemzetközi versenyeken Dr. Mártai Istvánné, György Annamária, Dr. Páva Hanna
XIX. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia 2019. december 3. (kedd) IME Szerkesztőség
Duális képzés az egészségügyben? Oktatási innováció a neonatológiai transzportban Dr. Somogyvári Zsolt
IME konferencianaptár 2020 IME Szerkesztőség
Működő telemedicinális szemészeti szűrőprogramok és lehetőségek hazánkban Prof. Dr. Németh János, Dr. Maka Erika, Dr. Szabó Dorottya, Dr. Somogyvári Zsolt, Dr. Kovács Gábor , Dr. Tóth Gábor, Dr. Papp András, Karacs Kristóf, Dr. Nagy Zoltán Zsolt
Lehet-e egészségügyi adattal életet menteni? Kiberbűnözők a kórházakban? Egészségműveltség megalapozása az iskolákban? című cikk folytatása a 36. oldalról IME Szerkesztőség
Előfizetési MEGRENDELÉS IME Szerkesztőség
„Nem festjük kékre az eget!” - Dr. Tabár László professzor az emlőszűrésről Boromisza Piroska
Semmelweis Szimpózium Semmelweis Egyetem

Szerző Intézmény
Szerző: Boromisza Piroska Intézmény: IME szerkesztőség
egészségpolitika PROgRAMAlKOTÁS Rehabilitációs Medicina Tanszék nyílt a Semmelweis Egyetemen Új szervezeti egységként jött létre a semmelweis egyetemen a rehabilitációs medicina tanszék, az eddigi tanszéki csoport önálló tanszékké fejlesztésével, az országos orvosi rehabilitációs intézet (oori) bázisán. ezzel párhuzamosan a következő tanévtől a curriculum reformjának részeként elindul a rehabilitációs medicina mint önálló kötelező tantárgy oktatása az ötödéves blokkgyakorlatok között. a tanszék létrehozása alkalmából 2018. október 3-án a semmelweis szalonban tartottak ünnepséget. dr. Hankó balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes az egybegyűlteket köszöntve hangsúlyozta: a fennállásának 250. évfordulóját ünneplő Semmelweis Egyetem kiemelt figyelmet fordít a népegészségügyi szempontból fontos diszciplínák oktatására, aminek mostantól részét képezi a rehabilitációs medicina. dr. merkely béla rektor köszöntőjében rámutatott: fontos állomásához érkezett a Semmelweis Egyetem 250 éves orvosképzése. Emlékeztetett arra, hogy hivatalba lépésekor az egyik legfontosabb feladatának a curriculum reformjának megvalósítását tűzte ki. Ennek jegyében az alapítás 250. jubileumi évében életbe lépő új curriculum két új önálló tantárggyal – az orvosi rehabilitációval és a sportorvostannal – bővült. Az orvosi rehabilitáció oktatása komoly összefogás eredményeként valósul meg: a hallgatók három helyszínen – az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben (OORI), a Pető András Karon (PAK) és az új egyetemi kórházként működő Szent Rókus Kórházban – szerezhetik majd meg a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. A képzés legfőbb bástyája az OORI lesz, mindemellett az orvosképzésben unikális módon, a magyar örökség komoly letéteményeseként a PAK is jelentős részt vállal a munkából, aminek fontos szemléletformáló szerepe is lesz. A kétkredites képzés a jövő tanévben az ötödévesek számára kezdődik meg – emelte ki a rektor. Fontos pillanat ez a rehabilitációs szakma számára – hangsúlyozta dr. cserháti péter, az OORI főigazgatója. Mint mondta, Magyarországon 15 ezer rehabilitációs ágy van (minden ötödik ágy rehabilitációs, vagy krónikus ágy), éppen ezért örömteli, hogy ez a szakma teljes egészében megjelenik a hazai orvosképzés curriculumában. Áttekintve a terület fejlődését, kitért arra, hogy az OORI-ban indult meg a súlyos gerincvelő- és agysérültek, valamint a stroke betegek rehabilitációja. Hangsúlyozta, hogy napjainkban már a legfejlettebb csúcstechnológia is jelen van a rehabilitációban. A közelmúltban robotasszisztált rehabilitációs egységet hoztak létre, a stroke betegeket pedig virtuális memóriával segítik. Kitért arra, hogy az OORI már eddig is szoros szakmai kapcsolatot ápolt az egyetem minden karával, amelyet a tanszék létrehozása tovább mélyíthet. Az intézet együttműködik a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikával is a végállapotú érbetegek rehabilitációja területén. A Pető András Karhoz való kötődés pedig már ime – interdiszciplináris magyar egészségügy az 1980-as években kezdődött, hiszen a konduktorhallgatók mindegyike az OORI-ban töltötte a gyakorlatát. Emellett új, még hiányzó területek lefedése is megvalósítható. Ilyen például a gerincvelősérültek fertilitási képességének helyreállítása, amivel kapcsolatban már elindult az andrológiai, urológiai és nőgyógyászati szakterületek együttműködése. Az ünnepség keretében Dr. Merkely Béla rektor bejelentette, hogy Dr. Cserháti Pétert a rehabilitációs fejlesztésekért és az érintett egységek koordinálásáért felelős rektori biztossá nevezi ki. dr. tenk miklósné dr. zsebe andrea, a PAK dékánja beszédében elmondta, a tanulás alapú Pető-módszer segítségével évente mintegy 1700 idegrendszeri eredetű, dominánsan mozgássérült gyermek és felnőtt habilitációja és rehabilitációja történik a PAK gyakorlóterületein. Dr. Pető Andrást, a módszer kidolgozóját azon esetek sokasága inspirálta, amelyekkel szembesült munkája során: olyan súlyos állapotú gyermekek és felnőttek, akik az idegrendszer különböző mértékű sérülései miatt nem voltak képesek az önálló életvezetésre. Az irányukban való elkötelezettsége olyan mértékű volt, hogy – felismerve az orvostudomány és a pedagógia minden idekapcsolható módszerét – megalkotta a nevével fémjelzett konduktori nevelést. A PAK 74 év elteltével is a konduktív pedagógia elméletének és gyakorlatának centruma, módszertani és képzési központja Magyarország és a világ számára. A PAK dékánja örömét fejezte ki, hogy a kar részese lehet a Semmelweis Egyetemen megalakuló Rehabilitációs Medicina Tanszéknek, hiszen ez annak a több évtizedes elhivatott munkának az eredménye, amelyet az OORI, az Egyetem és a PAK szakemberei végeztek. Kapcsolódva a Dr. Cserháti Péter főigazgató által elmondottakhoz, utalt arra, hogy az OORI-val való együttműködésük nem új keletű: ezt igazolja az évtizedes múltra visszatekintő szakmai kooperáció és a néhány éve újraindított rendszeres szakmai kerekasztal és szimpózium. A dékán arról is tájékoztatást adott, hogy ebben a tanévben elindították a konduktor BA képzés harmadik specializációját, pedagógia rehabilitáció néven. A korábban Pető András Főiskolaként működő intézmény 2017 augusztusában szervezetileg integrálódott a Semmelweis Egyetemhez, és Pető András Kar néven működik. Az eltelt két év alatt megerősödött a rehabilitációs tevékenységük, a fenntartáshoz szükséges forrás biztosítottá vált, az intézmény helyzete stabilizálódott. Egyéves előkészítést követően, 2018 nyarán lehetővé vált a Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály megalakítása. Elindult a gyermek- és felnőtt rehabilitációs járóbeteg szakrendelés és az ehhez kapcsolódó rehabilitációs tevékenység kiépítése. Az osztály irányítása modellértékű abban a tekintetben, hogy az egységet egy orvos és egy pedagógus osztályvezető egyenrangú félként vezeti. Az elmúlt évben egyenletes növekedés volt tapasztalható a kliensek létszáma tekintetében, a legnagyobb mértékben – 50 százalékkal – a hemiparéXViii. éVfolyam 8. szám 2019. október-noVember 11 egészségpolitika PROgRAMAlKOTÁS zisben szenvedő kliensek száma nőtt. A dékán úgy fogalmazott, hogy a Rehabilitációs Medicina Tanszék megalakulása a jövőről is szól. Hiszen olyan fejlesztési terveket is magába foglal, amelyek utat és lehetőséget teremtenek a konduktív pedagógia elérhetőségére országszerte a rehabilitációban, valamint a konduktív pedagógia szakmai tartalmának megismertetésére a társzakmák, és – a kibővült curriculumnak köszönhetően – a jövő szakemberei számára is. A tanszék révén lehetőség nyílik a közös fellépésre hazai és nemzetközi szakmai és tudományos tevékenységekben. dr. dénes zoltán, az újonnan alakult Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Medicina Tanszék tanszékvezetője, az OORI orvosigazgatója emlékeztetett arra, hogy viszonylag fiatal szakmáról van szó, hiszen az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1968-ban jelentette be az önálló fizikális és rehabilitációs medicina szakma létrejöttét. Magyarországon 1975-ben nyitotta meg kapuit az OORI, és az elkövetkező negyven évben kialakult a rehabilitáció országos hálózata. Ma már minden megyei és városi kórházban dolgoznak rehabilitációs szakorvosok. Az elmúlt ötven év sok munkával járt – emlékezett viszsza a tanszékvezető. 1980-ban bevezették a szakvizsgát, a szakképzést az OORI munkatársai végezték, és eddig közel ötszáz szakorvost képeztek ki. Az elmúlt évtizedben félévente egy tucatnyi medikusnak nyílt mindössze lehetősége egy-egy hetet eltölteni az OORI-ban. Az önálló tanszék létrehozásával ez a gyakorlat jelentősen megváltozik: a következő tanévtől minden orvostanhallgató egy hetet tölt el az intézetben és szerez olyan átfogó rehabilitációs ismereteket, amelyeket fel tud használni a későbbi orvosi tevékenysége során. dr. kullmann lajos professor emeritus, az OORI korábbi főigazgatója a rehabilitációs medicina képzésének jelentőségéről szólva kiemelte: azzal, hogy a Semmelweis Egyetem az ötödévesek számára vezeti be az egyhetes gyakorlati képzést a rehabilitáció területén, a nemzetközileg legelismertebb forma szerint jár el. A WHO és egyéb nemzetközi szakmai szervezetek álláspontja szerint a medikusok rehabilitációs képzésének célja többek között az, hogy a hallgatók megismerjék a fogyatékosság jelenségét. A megszerzett ismeretek kiterjednek a betegekkel folytatott kommunikációra, a teammunkára, valamint a delegálás lehetőségére, vagyis arra, hogy miként és hova lehet szükség esetén rehabilitációra irányítani a pácienseket. A Rehabilitációs Medicina Tanszék az Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika szervezeti keretében működő Rehabilitációs Tanszéki Csoport jogutódjaként jön létre, megalapításáról a Semmelweis Egyetem Szenátusa augusztus 29-én döntött. Az ünnepség zárszavában Dr. Hankó Balázs rektorhelyettes leszögezte: az új tanszék létrehozásával a Semmelweis Egyetem küldetésének hármas egységét – az oktatást, a tudományos kutatást és a betegellátást – új alapokra helyezte a rehabilitáció területén. Boromisza Piroska Megbízható megoldások több mint ötven intézményben KVIK Kórházi Vezetői Információs és Kontrolling rendszer modulok KON Osztályos gazdálkodási kontrolling rendszer OEP Finanszírozás és teljesítmény elemző rendszer MUT Vezetői mutatószám rendszer ERF Esetszintű kontrolling rendszer BSoft Informatikai Kft. • 1022 Budapest, Mák u. 5. • Telefon: +36 1 387-2048 • bsoft@bsoft.hu • bsoft.hu