IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A Betegségek Nemzetközi Osztályozása, 11. verzió, 4. rész A BNO-11 kódrendszer szerkezete és a kódok kombinálhatósága – kulcs a különböző orvosi információrendszerek összekapcsolhatóságához

  • Cikk címe: A Betegségek Nemzetközi Osztályozása, 11. verzió, 4. rész A BNO-11 kódrendszer szerkezete és a kódok kombinálhatósága – kulcs a különböző orvosi információrendszerek összekapcsolhatóságához
  • Szerzők: Dr. Balkányi László
  • Intézmények: Pannon Egyetem
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 8
  • Hónap: október-november
  • Oldal: 7-10
  • Terjedelem: 4
  • Rovat:
  • Alrovat:

Absztrakt:

ebben részében a kódok mikroszerkezetével majd a bno-11 bevezetésének lehetséges feladataival foglalkozunk. a kódolási séma a bno-10-hez hasonlóan egy jól definiált szerkezetű karakterlánc: az érvényes értékek az „1a00.00” értéktől a „zz9z.zz” értékig terjednek, egyszerű szintaktikai szabályok érvényesek. a kiegészítő kódok specifikus, értelmező részleteket adnak a törzskódolt entitásokhoz. kódsorozatok (cluster coding): a bno-11 jelöli azokat a kódokat, amelyeket utókoordinálása javasolt. a bno-11 konzekvensen megteremti a lehetőséget a diagnosztikai alapfogalmak (azaz törzskódkoncepciók) összekapcsolásához és támogatja a mellékkódokban rögzített klinikai fogalmak törzskódokhoz rendelését is. a bno-11 bevezetésének folyamata: a WHo ajánlása szerint körülbelül három év a bno-11 elsődleges rendszerré válása. a bno-11-re áttérés végrehajtási szempontjai közül az alábbiak emelhetők ki: (1) a halálozási kódolás; (2) morbiditási kódolás; 3) a bno-11 terminológia és az elektronikus egészségügyi nyilvántartások rendszerei; (4) az információrendszerek adaptálásának műszaki követelményei és átfutási ideje. ennek részleteire a WHo egy jól átgondolt általános ajánlást ad, melyet a tagország adottságaihoz kell adaptálni.

Angol absztrakt:

This paper discusses the microstructure of the ICD- 11 codes and then the tasks of implementing the code system. Like ICD-10, the coding scheme is a well-defined character string: valid values range from '1A00.00' to 'ZZ9Z.ZZ', with simple syntax rules. The extension codes provide specific, interpretive details to the stem-coded entities. Cluster coding: ICD-11 positively denotes the codes recommended for post-coordination. ICD-11 consistently provides the ability to connect basic diagnostic concepts (ie. stem-code concepts) and supports connection of clinical concepts contained in the source code to the extension codes. ICD-11 Deployment Process: The WHO recommends about three years for the transition to ICD-11 as a primarily used system. Among the implementation areas of the migration ICD-11 are: (1) mortality coding; (2) morbidity coding; 3) ICD-11 terminology and electronic health record systems; (4) the technical requirements and the lead time for the adaptation of the information systems. The WHO gives a well-thought-out general recommendation, which should be adapted to the circumstances of the member country.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide