IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Előadóink ABC-ben


Előadó Előadás

Dr. Dabasi Gabriella

A neuroendokrin daganatok (somatostatin és adrenerg) receptor SPECT vizsgálata

Prof. Dr. sc. Damir Dodig

Nuclear Medicine in Croatia

Dancsi Lajos

Egészségügyi gázok, mint gyógyszerek - EU Szabályozás és hazai megvalósítása

Dandárné Csabai Csilla

Tervezhető-e a Clostridium difficile incidencia hőmérővel?

Dániel Gergő

Játékelemek alkalmazása az egészségügyben

Dr. Dánielisz Ágnes

Halálesetek halmozódásának kohorsz vizsgálata egy PIC osztályon
 
A hazai kötelező védőoltások a nemzetközi események tükrében

Dr. Dankó Dávid

A generikus penetráció ösztönzésének lehetőségei a clopidogrel hatóanyag példáján
 
POSZTER - A referenciaárazás (fixesítés) forrásfelszabadító hatásának modellezése
 
Bevételnövelés mellett költségcsökkentés: változó szervezeti modellek a gyógyszeriparban
 
Kerekasztal: 10 éves múlt a Transzparencia Direktíva magyarországi implementációja - Az egészségügyi technológia - értékelés hazai szereplőinek kerekasztal beszélgetése

Danku N.

Jövőben várható egészségbiztosítási kiadások fejkvóta alapú előrejelzése
 
POSZTER - Generikus készítmények bevezetésének hatása a betegek gyógyszer-hozzáférhetőségére Magyarországon

Prof. Dr. Daróczy Judit

Nem gyógyuló lábszársebek, krónikus gyulladás, antibiotikum kezelés

Daróczy Zita

A GYEMSZI részvétele az EUnetHTA Joint Action 2010-2012 projektben

David Strutton

POSZTER - A 13 valensű pneumococcus elleni konjugált vakcina (PCV13) hazai egészség-gazdaságtani elemzése és összehasonlítása a 7 valensű pneumococcus elleni konjugált vakcinával (PCV7)

David Webb

NEMZETKÖZI BLOKK - Az egészségügyi technológia értékelés (HTA) szerepe a befogadás-politikában

Dr. Dávid Tamás

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
 
Innovációk és Támogatási elvek összehangolása a gyógyszerellátásban
 
KEREKASZTAL-VITA: EGÉSZSÉGÜGYI INNOVÁCIÓS POLITIKA MAGYARORSZÁGON

Dr. Deák Ákos PhD

Új ablációs módszerek (készülékek, technikák és azok eredményessége) az intervenciós radiológiában

Dr. Deák Gábor

Kórházi gyógyszerellátás - működőképes outsourcing technika

Debreczeni Lajos

A Sarkadi EFI működése, kihívásai, eredményei

Decker András

Élőbeszéd az elektronikus kórlapon – beszédfelismerés a MedSolutionban

Dr. Decsi Tamás

Az aktív fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának vizsgálata 2009-2012. között
 
POSZTER - Az aktív fekvőbeteg szakellátás HBCS főcsoportjainak előfordulása 2012-2014. között a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában

Dr. Deczky Zoltán

TÁMOP – 6.2.5-/B – Orvosi Laboratórium

Deme Judit

Poszter - Sorrendiség vizsgálata az országos egészségügyi ellátás igénybevételében
 
Többletforrás a várólistákra – 2014/2015 évi tapasztalatok

Dr. Demeter János

Az MH EK progresszivitásban és területi ellátásban betöltött szerepe a térségi együttműködés a szülészet-PIC területén

Demjén Tibor

A dohányzásnak tulajdonítható direkt és indirekt költségek, valamint az állami bevételek alakulása Magyarországon 2010-ben

Demzse Csaba

Energetikai szolgáltatás az egészségügyben

Dr. Dérczy Katalin

A dual-source CT technológia helye a kardiológiai diagnosztikában
 
Koronária betegségek CT diagnosztikája
 
Komplex képi diagnosztika a csonttumorok differenciálásában
 
SPECT/CT a pajzsmirigy daganatok diagnostikájában és terápiás utánkövetésben
 
Hibrid képalkotás a csontelváltozások differenciál-diagnosztikájában

Dérer István

A regionalitás és az OEP
 
Egészségbiztosítói regionálizáció: Egy újabb puding újabb próbája

Dessewffy Zoltán

POSZTER - A férfi csontritkulás kezelésben alkalmazott zoledronát tartalmú infúzió egészség-gazdaságtani elemzése
 
POSZTER - Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében
 
POSZTER - A sclerosis multiplex betegség közvetett terheinek felmérése Magyarországon
 
A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell belső validálációja
 
Költségek és hasznok mérése a cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modellben
 
A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell külső validációja
 
A FINDRISC kockázatalapú kérdőíves diabetes szűrés bevezetésének költséghatékonysága

Dévai Endre

Kommunikációs megoldások és korlatlan központi intelligenciaegyüttes alkalmazása a kardiológiában

Dévényi Dömötör

Az informatikai outsourcing tapasztalatai
 
MedSolution - a többletbevétel forrása
 
A kézbevett gazdálkodás: SAP-MedSolution kórházi rendszerintegráció
 
Intelligens leletezés és regionlális teleradiológia a gyakorlatban
 
Paradigmaváltás a kórházi informatikában: e-MedSolution és telemedicina
 
Álmok és valóság. Az IME elmúlt 10 évi Infokommunikációs konferenciáinak áttekintése a számok tükrében
 
Az IMEonline.hu az egészségügyért és kutatásért

Prof. Diana Brixner RPh PhD

Evidence-based generic & biosimilar drug policies: Public health view

Dimitrij Kuhelj

Slovenian interventional radiology departments

Dr. Dinnyés Gyuláné

Az integrált informatikai kórházi rendszer és a kontrolling kapcsolata– outsourcing lehetőségek?

Dóczi Barnabás

Kontrolling, és projectmenedzsment a nemzetközi egészségügyben- hazai kitekintéssel

Prof. Dr. Dóczi Tamás

Onkológiai betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása

Dr. Dóczi József

A regionális intézényközi együttműködés lehetőségei orvosi szempontból

Dóczy Veronika

Poszter - Az orális antikoaguláció új gyógyszerei és a terápiák összehasonlítása
 
POSZTER - A hazai betegpopuláció gyógyszeres terápiahűség vizsgálata első miokardiális infarktust követően
 
POSZTER - Az egészségműveltség és a gyógyszeres terápia eredményessége

Dr. Domány Balázs

POSZTER - A vizelet inkontinencia okozta problémák miatti igénybevételi mutatók Magyarországon

Pharm Dr. Dominik Tomek MPH PhD

View of patients
 
Evidence-based generic & biosimilar drug policies: Public health view

Domján Péter

Gyógyfürdőellátások egészségbiztosítási finanszírozásának területi egyenlőtlenségei Magyarországon

Donkáné Verebes Éva

Poszter - Kórházfejlesztési beruházások költség-haszon modellezése
 
Észak-magyarországi RET döntési lehetőségek
 
Ellátás-szervezési kerekasztal
 
A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák számára 2007-2010. között
 
A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák ellátási körére 2007-2010. között
 
A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák átlagos forgalmára 2007-2010. között

Dr. Doros Attila

Vesetumorok rádiófrekvenciás ablációja

Dr. Dózsa Csaba

Az egészségügy modernizálásának lehetősége az NFT II. keretében
 
Szerkezetváltás, struktúraváltás uniós támogatással
 
Regionális fejlesztéspolitika - NFT2
 
A Magyar Egészség-gazgaságtan Társaság helye és célja a hazai egészségügyben
 
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
 
Az öregedés hosszú távú betegápolás következményei egészség-gazdaságtani szempontból
 
A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon
 
Helyzetjelentés az NFTII-ről
 
Pályázati projektek illeszkedése az egészségpolitikai célkitűzésekhez
 
Kórházgazdálkodás kontrolling szemléletben, mátrix struktúrában
 
A kistérségi járóbeteg szakellátó központok kialakítása és fejlesztése (TIOP 2.1.2) a fenntarthatóság tükrében
 
Poszter - A kórházi orvostechnikai eszközök és eljárások egészségbiztosítási támogatásba történő befogadásának javasolt új koncepciója
 
Poszter - A Regionális Egészségügyi Tanácsok által készítendő kapacitástanulmányok metodikája
 
PPP programok lehetőségei az egészségügyben
 
Az uniós források szerepe a regionális átalakításban
 
MedJob Hungary – internet alapú álláskereső és kínáló felület
 
A krónikus betegségek gondozási programjai és fenntartható menedzselése Európában
 
POSZTER - Az otthoni szakápolás fejlesztésének középtávú stratégiai terve
 
POSZTER - A hazai aktív profilú kórházak klasszifikációja
 
Egészségpolitikai a gazdasági helyzet szorításában
 
UMFT-struktúra átalakítás UMFT fenntarthatóság, pályázók átvilágítása kontrolling szemüvegen át: a TIOP 2.2.4-es struktúraváltást támogató pályázati program követelményei
 
A területi esélyegyenlőség javítása a régiókban EU-s támogatással
 
Technikai hatékonyság és méretgazdaságosság mérése a hazai kórházszektorban
 
POSZTER - Az aktív fekvőbeteg szakellátás egyes szakmacsoportjaiban az utóbbi 10 évben végbement változások elemzése
 
Szakmai átrendeződés az aktív fekvőbeteg szakellátáson belül (2000-2009)
 
Eredményalapú forrásallokáció: lehetőségek és gyakorlati példák
 
Hol tart a struktúraváltás az egészségügyben?
 
Társadalmi elfogadottság, az eHealth finanszírozási kérdései
 
Irány: a bizonyítékokon alapuló egészségpolitika
 
POSZTER - Struktúraváltás a magyar egészségügyben – metodikai fejtegetés és javaslatok
 
Struktúraátalakítás a magyar egészségügyben makroszinttől a mikro szintig
 
EU-s pályázatok dömpingje kapuzárás előtt?
 
Kerekasztal
 
Egészség-gazdaságtan felértékelődése forrásszűke idején: Álom vagy valóság?
 
Kontrasztanyagos UH vizsgálatok egészség-gazdasági elemzése
 
Megyei kórházak teljesítményének összehasonlító elemzése 2006/2010
 
Szolgáltatási lehetőségek az államosítás ernyője alatt
 
A hospice-palliatív ellátás egészség-gazdaságtani szempontjai
 
EU-s pályázatok: Struktúraváltás újratöltve: TIOP 2.2.6/12/1/B
 
A hospice-palliatív ellátás egészség-gazdaságtani megközelítésben
 
Laparoszkópos kolorektális beavatkozásokban rejlő lehetőségek hazánkban
 
Poszter - Az egynapos sebészet finanszírozás változásának hatása a struktúraátalakításra
 
Poszter - Struktúraváltás? Az ellátási kasszák teljesítményének és kiadásának makro szintű elemzése
 
Egészségfejlesztési Irodák működése és fenntarthatósága
 
Active and Healthy Ageing – Európai Uniós programok és pályázati lehetőségek az idősellátás fejlesztése érdekében
 
Az egészégügyi rendszer közfinanszírozásának terjedelme (kényszerek és lehetőségek)
 
Kerekasztal - „Piacok, törekvések, korlátok”
 
Infokommunikációs lehetőségek és partneri programok az Európai Unió szervezésében
 
Hatékonyságjavulás és hatékonysági tartalékok a magyar egészségügyben
 
Új alapellátási praxisközösségi modell korai tapasztalatai és kibővítésének lehetőségei
 
A csípő-műtétek és mozaik típusú beavatkozások eredményességének statisztikai vizsgálata egészségügyi ellátási adatokon
 
Légzésterápiás gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási befogadásának tapasztalatai
 
A fekvőbeteg szakellátás struktúraátalakításának hatása a járóbeteg szakellátásra
 
Kerekasztal: Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés speciális szempontja: váró- és betegfogadási listák alakulása
 
POSZTER - Egy decubitus prevenciós és sebkezelési projekt eredményeinek bemutatása
 
Stratégiai mozgástér vagy kényszerpálya? Kórházak fejlesztési lehetőségei állami kontroll alatt
 
TIOP kórházi fejlesztési források intézmények közötti és területi alapú felhasználásának az elemzése
 
Szakápolási tevékenység elemzése a bentlakásos szociális intézményekben
 
Struktúraváltás az Észak-magyarországi régió kórházaiban
 

 
Kerekasztal: 10 éves múlt a Transzparencia Direktíva magyarországi implementációja - Az egészségügyi technológia - értékelés hazai szereplőinek kerekasztal beszélgetése
 
POSZTER - Laborkassza helyezte Magyarországon
 
POSZTER - A kardiovaszkuláris beültetett elektronikus eszközök telemetriás monitorozásának hazai bevezetési lehetőségei
 
A kör négyszögesítése: avagy hogyan készítsünk hosszú távú kórházi stratégiát dinamikusan változó környezetben?

Dörnyei Márton

TIOP – 2.3.2. és KMOP – 4.3.3.A EESZT portál az ágazat részére

Drégelyi Zoltán

Az egészségügyi ellátórendszer költségeinek speciális mérési lehetősége, a feladatellátás során fogyasztott erőforrások figyelembevételével
 
Elektronikus beutalási rendszerek

Dr. Drexler Donát

Kerekasztal

Dr. Drótos György

Intézményirányítási központok a hazai önkormányzatoknál

Dublinszki-Boda Péter

Finanszírozási helyzetkép

Dudás Dorottya

POSZTER - A magyar egészség-gazdaságtani irányelv összehasonlítása az EUnetHTA egészség-gazdaságtani irányelvével

Dudás Péter

Informatikai outsourcing az egészségügyben - a szolgáltató szemszögéből