IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Előadóink ABC-ben


Előadó Előadás

Dr. Rabóczki Anita

Korszerűbbé, takarékosabbá vált a Parádfürdői Állami Kórház

Dr. Racskó Péter

Elektronikus egészségügy az EU-ban és a világon
 
e-Kártya Projekt

Dr. Rácz Jenő

Veszprém - Közép-Dunántúli Régió: Infopolis
 
Kerekasztal - Minimumfeltételek az egészségügyi informatikában
 
Kerekasztal
 
Kórházi helyzetkép: tények, tévhitek, tabuk és illúziók

Dr. Rácz Jenő

KERKEKASZTAL BESZÉLGETÉS - Túlélési technikák az egészségügyben

Dr. Rácz Jenő

Egészségügyi ellátórendszer megyei integrációja
 
Markusovszky program
 
Veszprém megyei fekvőbeteg ellátás integrációja 2015

Prof. Dr. Rácz József

Tűcsereprogram – drogprevenció és fertőzés-megelőzés

Dr. Radnai Andrea

POSZTER - Akut miokardiális infarktus (AMI) és perkután coronaria intervenció (PCI) indikátorok felhasználhatósága az ágazati döntések előkészítésében

Rák László

Elektronikus adatmenedzsment rendszerek alkalmazásának lehetőségei a kinikai vizsgálatok költség-hatékonyabb kivitelezésében

Dr. Rákay Erzsébet

A klinikai epidemiológia gyakorlata, céljai és lehetőségei Magyarországon
 
A fertőtlenítési stratégiák változása Clostridium difficile fertőzések esetén
 
A takarítás minőségének jelentősége a fertőzések átvitelében
 
A kockázati tényezők szerepe a posztoperatív nőgyógyászati és szülészeti fertőzésekben
 
BELLA  Infekciókontroll standardok bevezetésének tapasztalatai
 
Megelőzni az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket - a leghatékonyabb betegbiztonsági program és nehézségei

Dr. Rákóczi Éva

"Clostridium helyzet" Magyarországon, 2012

Rákóczi István

Átfogó vezetői információs rendszer üzleti intelligencia eszközökkel

Rakonczai Pál

Az egészségügyi költségek becslése demográfiai jellemzők alapján a fejkvóta készítéséhez Magyarországon
 
POSZTER - A kockázat nagysága és kockázatközösség mérete zárt fejkvótás egészségügyi forráselosztás esetén Magyarországon
 
POSZTER - A kockázat nagysága és kockázatközösség mérete zárt fejkvótás egészségügyi forráselosztás esetén Magyarországon
 
Biztosítási csomagok csődkockázati és alkusz modellje
 
Longitudinális betegforgalmi adatok kauzális elemzése
 
Poszter - Költség eloszlások statisztikai modellezése cenzorált adatokon
 
A ’Big Data’ jelentősége az egészség-gazdaságtani elemzésekben
 
POSZTER - Új statisztika módszer: a kopula modellezés az egészség-gazdaságtanban
 
POSZTER - Összekapcsolt modellek alkalmazása cenzorált adatokon
 
Javultak-e az onkológiai betegségek halálozási mutatói az utóbbi évtized során Magyarországon?
 
POSZTER - Terápiák hatásának vizsgálati módszere obszervációs adatokon propenzitás módszerrel

Rauh Edit

A humánerőforrás krízis kezelésének lehetőségei, rövid és hosszú távú intézkedések
 
Az ENKK szerepe az ágazati humánerőforrás monitoringrendszerben

Dr. Rauth Erika

A VRE (vancomycin-rezisztens enterococcus) klinikai jelentősége
 
A Neonatális Intenzív Centrumok surveillance vizsgálatának jelentősége

Raymons Farkouh

POSZTER - A 13 valensű pneumococcus elleni konjugált vakcina (PCV13) hazai egészség-gazdaságtani elemzése és összehasonlítása a 7 valensű pneumococcus elleni konjugált vakcinával (PCV7)

Redekop Ken

NEMZETKÖZI BLOKK - Az egészségügyi technológia értékelés (HTA) szerepe a befogadás-politikában
 
View from Western Europe

Regőczi István

Szolgáltató központok, outsourcing technikák
 
Szolgáltató központok, outsourcing technikák
 
MedSolution - a többletbevétel forrása
 
Az egészségügyi infokommunikáció jövője
 
Az ISH válasza az e-Egészségprogram infokommunikációs kihívásaira

Reicher Péter

Kerekasztal beszélgetés - HEFOP 4.4 projekt
 
Kerekasztal beszélgetés

Dr. Reiter József

Kerekasztal: 10 éves múlt a Transzparencia Direktíva magyarországi implementációja - Az egészségügyi technológia - értékelés hazai szereplőinek kerekasztal beszélgetése

Dr. Rékassy Balázs

A krónikus betegség menedzsment, mint az intézményközi rendszerek lehetséges előnyei
 
Virágzik minden virág – gyógyítás cselédszobától a luxus magánkórházig
 
Vita a magánegészségügyről – diszkusszió meghívott vendégeinkkel

Dr. Rendek Vilma

Az OEP szervezetének regionális átalakítása

Rényi Judit

KONFERENCIA MEGNYITÁS

Repa György

Fejlesztés = Válaszok az életért

Prof. Dr. Repa Imre

A kórházvezető dilemmája: alulvezérelt-felülvezérelt intézmény
 
Klinikai gyakorlatban használt onkoradiológiai beavatkozások
 
KIR daganatok 3d besugárzását megelőző funkcionális MRI vizsgálati metodikák
 
Onkológiai betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása

Répásy B.

POSZTER - Generikus készítmények bevezetésének hatása a betegek gyógyszer-hozzáférhetőségére Magyarországon

Dr. Révai Tamás

A teleradiológia előnyei, korlátai, haszna és költségei - tapasztalatok a Zuglói Egészségügyi Szolgálatnál
 
POSZTER - Egészségfejlesztési projekt Zuglóban

Dr. Révész János

A petefészekrákos betegek onkológiai ellátásának problémái

Richter István

Elektronikus adatmenedzsment rendszerek alkalmazásának lehetőségei a kinikai vizsgálatok költség-hatékonyabb kivitelezésében

Richter Péter

Az ultrahang múltja és jövője a Siemens-nél

Rigó János

Milyen szerepük van az antibiotikumoknak a koraszülés megelőzésében?

Dr. Ringelhan Brigit

Telepatológia a gyakorlatban

Ripli Ágnes

Kontrolling rendszer bevezetésének lépései a PTE Klinikai Központjában

Rivnyák József

Kerekasztal - Megvalósított informatikai kommunikáció a HEFOP 4.4 projektben

Rokszi György

POSZTER - Bázisinzulinok dózisösszehasonlítása terápiaváltás esetén

Dr. Rokszin György

Egyes onkológiai betegségek prognózisa és költsége

Dr. Rókusz László

Temetők, tömegsírok feltárásával összefüggésben fertőzőképes kórokozók újbóli felbukkanásának veszélye
 
Haemorrhagiás lázt okozó vírusfertőzések

Rovnyai János

Adatbányászati alkalmazások az egészségügyben

Rózsa Péter

Egyedi méltányosság keretében finanszírozott ritka betegségek valamint a nagyértékű gyógyszeres terápiák áttekintése
 
A biológiai hatóanyagok eredményessége a metasztatikus colorectalis daganatok kezelésében
 
A lapatinib + capecitabine kombinációs kezeléssel elérhető progressziómentes túlélés eredményességének elemzése hazai betegpopuláción
 
Az Oncotype DX diagnosztikai eljárás több szemponton alapuló értékelése a korai, ösztrogén receptor pozitív, Her2 receptor negatív, nyirokcsomó negatív emlőrák adjuváns kemoterápiás döntés meghozatala során
 
A pikkelysömör ellátása során alkalmazott, a társadalombiztosítás által támogatott terápiás lehetőségek átfogó elemzése 2007 és 2011 között
 
Az AVASTIN® eredményességének elemzése
 
Poszter - A kemoterápiával kezelt emlődaganatos betegek jellemzőinek vizsgálata hazai finanszírozói adatbázis segítségével
 
Publikált tanulmányokban közölt inkrementális életminőség értékek elemzése a leíró statisztika módszertanának segítségével
 
POSZTER - Implicit fogyasztási preferencia-felmérés egy magán nőgyógyászati szakrendelő példáján keresztül
 
A hepatitis C vírus fertőzés kezelésének költség-haszon elemzése
 
Hepatitis C vírusfertőzésben szenvedő betegek kezelésének valós életbeli eredményességének hazai áttekintése
 
POSZTER - Intim higiénés prevenciós termék költséghatékonysági elemzése döntési fa modellel

Rózsa Bálint

Publikált tanulmányokban közölt inkrementális életminőség értékek elemzése a leíró statisztika módszertanának segítségével
 
POSZTER - Implicit fogyasztási preferencia-felmérés egy magán nőgyógyászati szakrendelő példáján keresztül

Dr. Rudas Gábor

MRI spektroszkópia, újdonságok a neuroradiológiában

Rusz Dániel

Kórházgazdálkodás kontrolling szemléletben, mátrix struktúrában

Ruzsa Zoltán

POSZTER - A hazai betegpopuláció gyógyszeres terápiahűség vizsgálata első miokardiális infarktust követően
 
POSZTER - Az egészségműveltség és a gyógyszeres terápia eredményessége

Ruzsa Viktor

POSZTER - Egészségügyi humánerőforrás-tervezés lehetőségei a magyar egészségügyben
 
POSZTER - Az aktív fekvőbeteg szakellátás HBCS főcsoportjainak előfordulása 2012-2014. között a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában

Dr. Ruzsa Ágnes

Onkológiai betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása

Dr. Ruzsics Balázs

Myocardium perfiziós vizsgálatok dual energiás képalkotással