IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Előadóink ABC-ben


Előadó Előadás

Dr. Laczó Andrea

TÁMOP – 6.2.5-/B – Patológia szakterület

Laczovics Attila

Gadolínium tartalmú kontrasztanyagok toxicitásának vizsgálata sejttenyészeteken

Lakatos Csenge

1-es típusú diabétesz társbetegségei gyermekkorban: egy teljes körű magyar populációs vizsgálat

Dr. Lám Judit

A BELLA akkreditációs program aktualitásai

Dr. Lampé Zsolt

Kerekasztal

Lang Zsolt

Egészségbiztosítási rendszerek modellezése az egészségügy finanszírozásában
 
Poszter - Biztosítási termékek díjkalkulációjának lehetőségei a magánfinanszírozásban
 
Eseményt követő kiadások eloszlásának és várható értékének Coxmodellezése
 
POSZTER - A Lacosamide költséghatékonysági elemzése
 
Biztosítási csomagok csődkockázati és alkusz modellje
 
Bayes-modellek a finanszírozói döntések támogatásában
 
Longitudinális betegforgalmi adatok kauzális elemzése
 
Az onkológiai terápiás betegutak eredményességének értékelése OEP ellátási adatokon
 
Poszter - Költség eloszlások statisztikai modellezése cenzorált adatokon
 
A ’Big Data’ jelentősége az egészség-gazdaságtani elemzésekben
 
POSZTER - Összekapcsolt modellek alkalmazása cenzorált adatokon
 
POSZTER - Terápiák hatásának vizsgálati módszere obszervációs adatokon propenzitás módszerrel

Dr. Lantos Zoltán

A magyar egészségügy helyzete a döntéshozók véleménye alapján
 
A közösségi média társadalmi térnyerésének hatása az e-Health megoldásokra
 
Kerekasztal
 
Egészséggazdaság 2011 – Rohamosan bővülő fogyasztói igények
 
Egységben az erő. A praxisközösségben rejlő lehetőségek az alapellátás számára
 
Az internet hatása a hazai és a nemzetközi betegellátásban
 
Kerekasztal: eHealth/eEgészségügy: hogyan tovább?
 
Közösségszervezési irányelvek

Sikné Dr. Lányi Cecília

A StrokeBack projekt tapasztalati a fejlesztéstől a klinikai bevezetésig

Lassó András

Vaszkuláris képalkotás és képfeldolgozás

László Imre

Technológiai Kerekasztal - A fejlesztések iránya, a különböző fejlesztési irányok diagnosztikai haszna

László Gábor

Alternatív finanszírozási formák
 
Komplex megoldások a kórházak működésének optimalizálására

Dr. László Imre

Kórházműködtetés mátrix srtuktúrában

Lázár László

Outsourcing – Pro és Kontra A kitelepítési döntésben rejlő lehetőségek és kockázatok

Dr. Lázár István

Az intervenciós radiológiai beavatkozások lehetőségei és a jelenlegi egészségügyi gyakorlat a költséghatékonyság tükrében
 
Az intervenciós radiológiai beavatkozások hozzáférhetősége hazánkban nemzetközi összehasonlításban
 
Intervenciós radiológia (IR) gasztroenterológiai betegségekben

Léder László

Népegészségügy a XXI. században

Leicht Gábor

Kórházi hálózatok vezetéken és vezeték nélkül

Leitner György

Egészségügy és iparpolitika
 
Quo Vadis vakcináció?

Lelovics Zsuzsanna

Reprezentatív vizsgálat a kórházi dietetikusok munkájáról

Dr. Lengyel Zsolt

A PET/CT jelentôsége a képalkotó diagnosztikában – egy tartósnak ígérkezô hibrid házasság tapasz talatai a radiológus szemszögébôl
 
Klinikailag igazolt PET/CT indikációk
 
A csontmetasztázisok NaF PET vizsgálata

Lengyel Csaba

Elektronikus aláírás bevezetésének lehetősége

Dr. Lengyel Gábor

Vényelszámolási és statisztikai rendszer a társadalombiztosításban

Dr. Lengyel Zsuzsanna

Hibrid képalkotás a csontelváltozások differenciál-diagnosztikájában

Lengyel Kristóf

Rezsicsökkentés házon belül

Dr. Lépes Péter

Symbion® koncepció magántulajdonú kórház építésére és működtetésére

Lerch János

Az adatáramlás megvalósítása IKIR környezetben - élő bemutató

Dr. Lévai Andrea

Dual energiás képalkotás a klinikai gyakrolatban
 
EOS a klinikai gyakorlatban

Lieber Tamás

Radiográfusi szerepfejlődés: a radiográfus szerepe a CT kolonográfiás vizsgálatokban

Ligeti Imre

Kiadáscsökkentő gyógyszerár-szabályozói eszközök nemzetközi vizsgálata

Prof. Liszkay Gabriella

Metasztatikus melanoma BRAF inhibitor terápiájának egészség-gazdaságtani szempontjai – a vemurafenib terápia klinikai értéke

Dr. Liszt Ferenc

Merre tart a magyar laboratóriumi diagnosztika?

Dr. Lohinai György

Rühesség, tetvesség, ágyi poloska – újra megjelentek a népességben és a kórházakban

Prof. Dr. Lombay Béla

A hagyományos radiológiától a rendszerszemléletű diagnosztikai képalkotásig
 
Új diagnosztikai eljárások a gyermekradiológiában

Lorán Barnabás

Vizitdíj automata - sikerek és kudarcok informatikai szemmel

Lóránt Zsolt

Kommunikációs megoldások és korlatlan központi intelligenciaegyüttes alkalmazása a kardiológiában

Dr. Lorenzovici László

Kitekintés: Gazdálkodás és kórházvezetés Erdélyben

Dr. Lovas Kornélia

Az EMEND kapszula költségvetési hatása és potenciális fedezete
 
Poszter - A cinacalcet kezelésének költséghatékonysági elemzése
 
A natalizumab (Tysabri) magyarországi költséghatékonysági vizsgálata relapszáló-remittáló sclerosis multiplexben
 
A myeloma multiplex kezelésének naturalisztikus vizsgálata
 
A patikaliberalizáció hatása a lakossági gyógyszerellátásra
 
POSZTER - A patikaliberalizáció pénzügyi hatásai
 
Sebészeti betegek tápláltsági állapotának, életminőségének és ápolási napok számának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján
 
Sebészeti betegek tápláltsági állapotának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján
 
Az epilepsziával élők egészséggel összefüggő életminősége a foglalkoztatottság és juttatások tükrében
 
A rövidhatású kábító fájdalomcsillapítók hozzáférése – stakeholder elemzés

Dr. Luczay Andrea

POSZTER - A növekedési hormon terápia által kiváltott növekedés előrejelezhetősége

Ludwig Endre

A nozokomiális infekciók ára
 
Antibiotikum alkalmazás: mennyiség vagy minőség
 
POSZTER - Az 50 év felett szerzett pneumonia, meningitis és septicemia direkt egészségügyi terhe

Lugosi Nagy Zsolt

Kistérségi kórházi információtechnológiai rendszerek kapcsolata a régiókban

Lukács András

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP): 4.4 intézkedés: Egészségügyi információ-technológiai fejlesztés az elmaradott régiókban
 
A HEFOP 4.4 projekt eredményei és a regionális informatikai rendszerkoncepció
 
Az EÜM Strapi szerepe a HEFOP 4.4 projekt megvalósítási fázisában
 
Beszámoló a Hefop 4.4 projektről
 
A HEFOP 4.4 tapasztalatai a STRAPI szemszögéből
 
Kerekasztal beszélgetés

Lukács Lajos

Kerekasztal - Minimumfeltételek az egészségügyi informatikában

Lukovics Miklós

Poszter - Kórházfejlesztési beruházások költség-haszon modellezése

Lyczba Alexander

Hartmann Infekciókontroll – Teljeskörű megoldás