IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Előadóink ABC-ben


Előadó Előadás

Fábián Kálmán

Kézben tartott kórtörténet – kihívások az átalakuló egészségügy informatikájában
 
Regionális kórházi informatikai rendszer megoldások
 
Nemzetközi tapasztalatok az eEgészségügy területén
 
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS: Telemedicina és informatikai megoldások a régióközpontban és a kórházakban
 
Az e-MedSolution lehetőségei a HEFOP-ban
 
Kerekasztal: Áldás vagy átok? Megtérülő beruházás-e az informatika?
 
Kerekasztal - Megvalósított informatikai kommunikáció a HEFOP 4.4 projektben
 
Technológiai és funkcionális evolúció a kórházi informatikában
 
Felsővezetői információk mobil eléréssel
 
Kerekasztal - Minimumfeltételek az egészségügyi informatikában
 
Kerekasztal
 
Kerekasztal: eHealth/eEgészségügy: hogyan tovább?

Dr. Fabio Babiloni (PhD)

Radiográfusi szerepfejlődés: képfeldolgozás

Fadgyas-Freyler Petra

POSZTER - Prioritásképzés fejlesztésének módszertani kérdései az egészségügyi technológiák értékelésében
 
POSZTER - A szolgáltatási díjjal finanszírozott gyógyszerek technológiaértékelésének tapasztalatai a befogadási eljárásokban
 
A diagnosztikai ellátás diagnózisa – elemzések a terápiához
 
OEP adatszolgáltatás – „a közadat közkincs”
 
„Közadati közkincs“ – az OEP egészégügyi finanszírozói adatbázisban rejlő lehetőségek
 
A kutatási feladat pontos meghatározásának szerepe az elemzésekben - OEP elemzési tapasztalatok alapján
 
POSZTER - Közadat közkincs III. – Adatelérhetőség, adatkapcsolatok, adatvédelem

Faller Richárd

A Nemzeti egészségügyi informatikai rendszer bevezetését támogató módszertan, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás fejlesztés (TÁMOP 6.2.7.) projekt új lakossági tájékoztatást támogató fejlesztése: MENTA (Mobil EgészségNapló és Tájékoztató Alkalmazás)

Dr. Falus Ferenc

Kerekasztal: Áldás vagy átok? Megtérülő beruházás-e az informatika?

Prof. Falus András

Személyre szabott medicina, paradigmaváltás a komplexitás felé

Dr. Faragó Katalin

Az IBR-t támogató informatika új dimenziói (Komplex Irányított Betegellátási Informatikai Rendszer)
 
Az irányított betegellátásban szerzett tapasztalat hasznosítási lehetősége az informatikai rendszerek összehangolásában

Dr. Farkas Anikó

A Clostridium difficile fertőzések pathológiai osztály bevonásával végzett felügyeletének tapasztalatai a Jósa András Kórházban

Farkas Béla

Egészségügyi Információs Rendszer (EIR) bevezetése

Farkas Gábor

CT sugárdózis csökkentés adaptív statisztikus iteratív rekonstrukcióval

Farkas Rita

Esetszintű kontrolling implementáció célja, a pilot tapasztalatai a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban
 
TIOP – 2.3.2. és KMOP – 4.3.3.A Az EESZT ágazati bevezetése

Dr. Fazekas Péter

Az alsővégtagi nagy izületek MR vizsgálata

Fehér András

A HEFOP 4.4 Dél, Dél-Dunántúl, ahogyan mi láttuk
 
Projektvezetés elmélet és gyakorlat.
 
Projekt Portfolio Menedzsment az egészségügyben
 
Egészségügyi informatikai rendszerek biztonságos üzemeltetése
 
POSZTER - Gyermekbetegek otthoni ápolásához AAL megoldások fejlesztése
 
Gyógyszerköltségek központi felügyeletének új lehetőségei az INFCARE8 projekt fejlesztéseinek segítségével
 
Új képalkotó technológiák az igazságügyi szakértői munkában
 
Új 3D technológiák és alkalmazások az orvosi gyakorlatban
 
Kerekasztal beszélgetés „TeleSCoPE project visioning event”

Dr. Fehér László

Antipszichotikumok terápiás költségeinek elemzése Magyarországon

Dr. Fekésházy Attila

A PET-CT vizsgálatok indikációi és a beutalás rendje
 
PET CT az onkológiai diagnosztikában
 
PET-CT az onkológiában

Fekete Dóra

POSZTER - Összekapcsolt modellek alkalmazása cenzorált adatokon
 
Javultak-e az onkológiai betegségek halálozási mutatói az utóbbi évtized során Magyarországon?

Dr. Fekete Béla

POSZTER - A szívsebészeti műtétek újszerű megközelítése:a mitrális billentyű megtartó műtétek költséghatékonysági értékelése

Dr. Feketéné Dr. Fényi Ágnes

Az Új Széchenyi Terv Egészségiparra épülő turizmus prioritás alprogram magyarországi helyzete, a fejlesztések lehetséges útjai

Feketéné Szabó Éva

A Pető-módszer költség-hatékonyság és költség-haszon vizsgálatának stratégiai és módszertani iránya

Dr. Feller Antal

Kerekasztal

Dr. Felmérai István

ÁNTSZ változások a régiók tükrében

Dr. Fendler Judit

Kódolás, távkódolás, finanszírozási adatszolgáltatás kiszervezése
 
A klinikai kódolás és teljesítményelszámolás auditja (kitekintés az angliai DRG-rendszerre)
 
A finanszírozási szabályok hatása a kórházak teljesítmény-kibocsátására, 2004-2009
 
A struktúraváltoztatást támogató infrastruktúra fejleztés a fekvőbetegszakellátásban pályázat TIOP 2.2.4- kontrolling és pénzügyi fenntarhatósági aspektusai - átugorhatóak-e az akadályok
 
Az MH EK progresszivitásban és területi ellátásban betöltött szerepe a térségi együttműködés a szülészet-PIC területén

Fenyvesi Józsefné

KIR daganatok 3d besugárzását megelőző funkcionális MRI vizsgálati metodikák

Ferenci Tamás

Oltásellenes kampányérvek cáfolata

Fésüs Péter

Evolució az egészségügyi informatikában
 
Kórházi információs rendszerek (HIS) egymás közt
 
Az IHS Informatikai Kft. tudományos kutatás-fejlesztései Európai Uniós támogatással

Dr. Ficzere Andrea

Telemedicina, Gondolatok az egészségügyi ellátás jövőjéről, lehetőségeiről
 
Telemedicinás szolgáltatás bevezetéséhez szükséges lépések
 
Felügyelet és telemedicinás rendszerek az Uzsoki Kórházban

Fidrich Márta

A GE K+F projektjei a magyar egyetemekkel
 
Telemedicina súlypontok a Szegedi Tudományegyetemen

Dr. Fidrich Márta

Komplex májműtét-tervező és terápia-monitorozó szoftver

Finfera Gergely

Innováció a képalkotó diagnosztikában a Siemensnél

Dr. Firniksz Judit

A generikus verseny aktuális kérdései az európai ágazati vizsgálat tükrében

Dr. Fogarassy Károly

e-Egészség programok
 
Az egészségügyi ágazat 2005-2006 évi informatikai stratégiája
 
Európai trendek a HEFOP 4.4 tükrében
 
Az egészségügyi informatikában megoldandó közös feladatok

Dr. Forczek Erzsébet

Az internet az egészségügyi tájékoztatás új eszköze
 
Hierarchikus felépítésen alapuló telemedicina tananyag

Prof. Dr. Forrai Gábor

Magyarország első komplett digitális képalkotó rendszere
 
Digitális technika a mammográfiában

Dr. Földesi Csenge

Poszter - Az előrehaladott nem-kissejtes tüdőrák célzott terápiás lehetőségeinek hazai finanszírozása a nemzetközi gyakorlat és a szakmai irányelvek tükrében
 
Egészségügyi technológia-értékelés szempontjai az Alzheimer-kór terápiájában a klinikai vizsgálatok tervezési fázisában
 
A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság tagságának publikációs aktivitása
 
POSZTER - A publikációs aktivitás felmérése a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság tagjainak körében

Dr. Fráter Márk

Az MRSA és a fogászat

Frauenberger Zita

POSZTER - A növekedési hormon terápia által kiváltott növekedés előrejelezhetősége

Freidler Andrea

Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Veszprémi kistérségben

Prof. Dr. Friedler Ference

Frigyesy Róbert

POSZTER - Akut miokardiális infarktus (AMI) és perkután coronaria intervenció (PCI) indikátorok felhasználhatósága az ágazati döntések előkészítésében

Dr. Fülöp Rudolf

A HBCS ráfordítás-adatgyűjtés értékelése informatikai szempontból

Fülöp Kornél

Bioelektromos képalkotás, új lehetőségek az idegrendzser kutatásában

Füzes Attila

Kis magyar társasjáték
 
Tegyük helyére a fogalmakat - a Hospinvest modell

Füzessy Tamás

Digitális iroda

Dr. Füzi Miklós

A fluorokinolon rezisztencia kialakulása során bekövetkező életképesség csökkenés hatása a methicillin rezisztens Staphylococcus aureus és a szélesspektrumú ß-laktamáz termelő Klebsiella pneumoniae klonalitására és előfordulási arányára.