IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Előadóink ABC-ben


Előadó Előadás

Dr. Salem Georges Nehme

Baritmix sugárvédő öntömörödő nehézbeton termékcsoport bemutatása

Salfer Balázs

POSZTER - Egészségügyi döntéshozatali index
 
POSZTER - Az 50 év felett szerzett pneumonia, meningitis és septicemia direkt egészségügyi terhe
 
POSZTER - A csecsemőtápszerek költséghatékonyságának megítélése/megítélhetősége

Salló Melinda

e-HealthConnect, telemedicina szoftveres megoldás és gyakorlati tapasztalatai

Sámpár Péter

Poszter - Kórházfejlesztési beruházások költség-haszon modellezése

Dr. Samu Antal

Időskori gondozás telemedicinális megoldással: medistance rendszer

Dr. Sándor Zsolt

TIOP 2.3.3 projekt (Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítése) keretén belüli IT fejlesztés

Dr. Sarkadi Károly

Integrált ágazati rendszermegoldás a költséghatékonyság jegyében
 
Vizitdíj fizetés – van megoldás
 
Központosított képalkotó rendszerek
 
Kell-e nekünk foszforlemezes technika?

Sarkadi Margit

SPECT/CT a pajzsmirigy daganatok diagnostikájában és terápiás utánkövetésben

Sas Tibor

A TIOP 2.3.1 projekt (Intézményközi adatáramlás) aktuális helyzete

Sauer Barbara

Egy ellenőr a kontrollban

Schaffhauser Ferenc

A Pető-módszer költség-hatékonyság és költség-haszon vizsgálatának stratégiai és módszertani iránya
 
A Nemzetközi Pető Intézet gazdálkodási kihívásai a megváltozott szabályozói környezetben

Dr. Schiszler István

KEREKASZTAL - Intelligens betegkártya az egészségügyben
 
Ágazati közhiteles nyilvántartások kialakítása
 
Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál
 
Az ágazati informatika fejlesztési irányai
 
Az egészségügyi informatikai fejlesztési programok aktuális helyzete és jövőképe

Dr. Schiszler István

EESZT: A TIOP-2.3.1, TIOP-2.3.2 és TIOP-2.3.3 projektek (Ágazati Portál, közhiteles nyilvántartások és intézményközi adatáramlás)

Dr. Schmidt Erzsébet

SPECT / CT a klinikai gyakorlatban
 
Hibrid képalkotás a csontelváltozások differenciál-diagnosztikájában
 
A sentinel nyirokcsomó szcintigráfia jelentősége a nőgyógyászatban

Schuck Péter

Hartmann Infekciókontroll. Eddig elért eredmények és további lehetőségek

Dr. Sebes Gábor

Egy városi kórház gondolatai az informatika progresszív irányairól
 
Gyakorlati kontrolling a kórházegészségügyben
 
Konfliktusmenedzsment - A versenyszféra jellegű teljesítmény illesztése a közfeladat vezetői gyakorlatához
 
Gyakorlati kontrolling a kórházegészségügyben

Dr. Sebestyén Andor

POSZTER - Az intenzív terápiás részlegek piaci részesedésének változása az aktví fekvőbeteg szakellátás HBCS szerint ifinanszírozásából

Dr. Sebők Szilvia

Antibiotikum felhasználási tendenciák a Semmelweis Egyetemen

Dr. Sesztakovné Varga Krisztina

Helyes kézhigiénés gyakorlat – a SE AITK standard fejlesztési projektje

Sharon Hwang

POSZTER - A 13 valensű pneumococcus elleni konjugált vakcina (PCV13) hazai egészség-gazdaságtani elemzése és összehasonlítása a 7 valensű pneumococcus elleni konjugált vakcinával (PCV7)

Dr. Simon Pál

Az egészségügyi Infromatikai K + F eredmények innovációjának helyzete
 
Kerekasztal beszélgetés „TeleSCoPE project visioning event”

Simon Instone

Egészségügyi szolgáltató központok evolúciója (esettanulmány)

Dr. Simon Gyula

A dermatomikózisoktól a szepszisig - A gombafertőzések evolúciója

Prof. Dr. Simon Tamás

A Magyar Rákellenes Liga „lehetőségei” a gyógyszerbefogadások terén
 
Mellrákos betegek házipatikája
 
Az egészségüggyel foglalkozó civil szervezetek bevonása a népegészségügyi programok tervezésébe és megvalósításába

Dr. Sinkó Eszter

A magyar egészségügy kihívásai egészségpolitikai szemszögből
 
Egészségpolitika a ciklusban és utána. Helyzetértékelés 2010 küszöbén
 
Hol tart a Semmelweis terv?
 
Egészségpolitikai helyzetkép
 
Kerekasztal
 
Kerekasztal
 
Egészségpolitikai értékelés 2010-2014
 
Alapellátási modellkísérlet és annak lehetséges következményei
 
Új alapellátási praxisközösségi modell korai tapasztalatai és kibővítésének lehetőségei

Dr. Sinkó Káli Róbert

Velünk élő zoonózisok mai problematikája

Sinkovits Balázs

A diszkontráta egészség-gazdaságtani kérdései
 
Gyógyszeripari innováció közgazdasági és társadalmi ösztönzői
 
A hazai gyógyszertámogatási rendszer racionalizálásának egy lehetséges lépése
 
Gazdálkodj okosan, vagy inkább ki nevet a végén? – A vaklicittel és preferált referencia-ársávval fémjelzett generikus program eddigi tapasztalatai
 
A minimális térítési díj bevezetésének újabb lehetséges koncepciója és várható hatása a gyógyszerkasszára
 
A több kritériumon alapuló döntéshozatal az egészségügyben
 
Poszter - META ülések többváltozós adatelemzése (2002-2013)
 
Innovatív hatóanyagok útja a támogatási rendszerben: mennyi is az annyi?
 
Kerekasztal: 10 éves múlt a Transzparencia Direktíva magyarországi implementációja - Az egészségügyi technológia - értékelés hazai szereplőinek kerekasztal beszélgetése

Sinyi Péter

A Bethesda-projekt

Dr. Sipos Miklós

Kódkontrolling: hogyan realizálhatók maradéktalanul a járó- és fekvőbeteg teljesítmények?

Dr. Sipos Attila

A kockázati tényezők szerepe a posztoperatív nőgyógyászati és szülészeti fertőzésekben

Dr. Skaliczky Zoltán

Két kórház kommunikációs együttmûködésének gyakorlati tapasztalatai

Skjemstad Erik Slørdal

Regionális várólisták monitorozása az Észak-Norvég Régióban 2011-2013 és eredmények

Skultéty László

Költségcsökkentés és centralizáció a fővárosi kórházakban
 
POSZTER - Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében
 
A Budapesti Egészségügyi Modell: Integráció a fővárosi Önkormányzat ellátórendszerében
 
A kórházfenntartás gazdasági-igazgatási szempontjai
 
Intézményirányítási fejlesztések a TÁMOP 6.2.5/B projektben

Smrcz Ervin

Outsourcing és pénzügyi gazdálkodás a gyermekellátásban
 
Outsourcing és pénzügyi gazdálkodás a gyermekellátásban

Soczóné Dr. Farkasinszki Ildikó

TAJ-szám ellenőrzés és potyautasok

Dr. Sohajda Attila

Kerekasztal

Solti Árpád

Ügymenetkövető rendszer folyamat alapú specifikációjának módszertani háttere

Solti Gábor

Fekvőbeteg finanszírozás szimulációja: hogyan lehet megalapozni a díjak módosítását?
 
TIOP – 2.3.2. és KMOP – 4.3.3.A Az EESZT szabályozása

Solymosy József Béla

A népegészségügyi termékadó hatásai – Az innovatív forrásteremtési technikák jelentősége forrásszűke idején

Somfay István

POSZTER - Akut miokardiális infarktus (AMI) és perkután coronaria intervenció (PCI) indikátorok felhasználhatósága az ágazati döntések előkészítésében

Somody Gertrud

Ügymenetkövető rendszer kiépítése az OGYI-ban, - célok és megvalósítás

Somody Imre

Paradigmaváltás az egészségügyben - ICT: híd az egészségügy jelene és jövője között

Dr. Somogyi Rita

Kontrasztanyagos MRA a supraaorticus nagyerek és alsóvégtagi artériák diagnosztikájában

Somogyi László

Kapacitástérkép pilot, a progresszív ellátásszervezés informatikai támogatása, az ágazati informatika fejlesztési irányai
 
Az ágazati informatika fejlesztési irányai

Dr. Somogyvári Zsolt

A koraszülött-mentési rendszerre telepített, betegágy melletti retina-képalkotással és telemetriás értékeléssel elért költség-megtakarítás, a koraszülött-retinopathia szűrésben

Dr. Somoskeöy Szabolcs

PTE HEFOP 4.4 intézményi projek indítási tapasztalatok
 
HEFOP 4.4 intézményi projekt bevezetési tapasztalatok I.

Soroncz-Szabó Tamás

POSZTER - A csípőtáji törések ellátási gyakorlata és közvetlen költségei állami egészségügyi ellátórendszerben (Magyarország vs. Nagy-Britannia): szempontok a ScHARR osteoporózis modell magyarországi adaptációjához
 
POSZTER - Költség-hasznossági modell kifejlesztésze a GINA 3. lépcsőben alkalmazott montelukaszt és szalmeterol összehasonlítására egy nagyméretű, közvetlen összehasonlító vizsgálatból származó életminőségi és biztonságossági adatok alapján

Springer János

Chip - kártyás alkalmazások és infokommunikációs szolgáltatások az egészségügyben

Dr. Stefka Nóra

Európai Uniós egészségügyi pályázatok lebonyolításának tanulságai

Dr. Steiner Tamás

A FINDRISC kockázatalapú kérdőíves diabetes szűrés bevezetésének költséghatékonysága

Stephanie Eamshaw

POSZTER - A 13 valensű pneumococcus elleni konjugált vakcina (PCV13) hazai egészség-gazdaságtani elemzése és összehasonlítása a 7 valensű pneumococcus elleni konjugált vakcinával (PCV7)

Dr. Strabák Bálint

POSZTER - Változásmenedzsment az MH EK perinatális intenzív ellátásában: eredményesség és hatékonyság mérése

Straub Fanni

Kerekasztal

Dr. Strausz János

A tüdőszűrés helyzete Magyarországon

Strobl József

Ki tartsa karban a kórházi műszereket?

Dr. Stubnya Gusztáv

A Semmelweis Egyetem a változások tükrében
 
Beavatkozási lehetőségek a változó külső környezetben a Semmelweis Egyetemen
 
Átalakítás különböző szinteken – mikrótól a makromenedzsmentig

Styaszni Gyula

Forradalmian új orvosinformatikai rendszer

Sugár Dániel

Üzleti modell: monitoring eszköz a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által kezelt állami vállalatoknál

Dr. Sugár István

Új irányok a krónikus sebellátásban

Prof. Surányi György

A magyar gazdaság makrogazdasági pályája

Surguta András

Humánerőforrás Monitoring projekt bemutatása
 
TÁMOP 6.2.1 Humánerőforrás monitoring rendszer
 
A Nemzeti egészségügyi informatikai rendszer bevezetését támogató módszertan, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás fejlesztés (TÁMOP 6.2.7.) projekt új lakossági tájékoztatást támogató fejlesztése: MENTA (Mobil EgészségNapló és Tájékoztató Alkalmazás)
 
MENTA bemutatás
 
TÁMOP 6.2.7 - eLearning; Elektronikus egészségügyi képzések

Dr. Surján György

Regionális különbségek a magyar egészségügyben
 
Informatikai minimum-feltételek és akkreditáció
 
Nemzetközi kitekintő, európai uniós trendek, e-Health
 
Az ágazati operatív programok stratégiai áttekintése
 
Ágazati informatika áttekintése: Hol tartunk ma?

Svébis Mihály

Integráció - Kiskunfélegyháza, Kalocsa, Kecskemét

Dr. Szabadfalvi András

Külső erőforrás bevonása a járóbeteg ellátásba – a menedzser szemével
 
Külső erőforrás bevonása a járóbeteg ellátásba – a menedzser szemével

Szabadhegyi Csaba

Egészségügyi adatkommunikáció a XXI. században (A munkára fogott információ)

Szabadka Hajnalka

10 éves tapasztalatok az infekciókontroll területén a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban

Szabados Márta

Egyedi méltányosság keretében finanszírozott ritka betegségek valamint a nagyértékű gyógyszeres terápiák áttekintése

Dr. Szabados György

A tűzvonal: az intenzív betegellátás mindennapjai
 
Kerekasztal - Célok, céltudatosság, célirányos működés: Kerekasztal az infekciókontroll aktuális kérdéseiről
 
Infekció a szakértésben

Dr. Szabó György

Háziorvosi praxis – a kezdet és a végállomás
 
Gyógyítani Afrikában – Orvosok határok nélkül
 
Katasztrófák és higiénés feladatok

Szabó Bálint

TIOP – 2.3.2. és KMOP – 4.3.3.A EESZT portál az ágazat részére

Szabó Péter Zoltán

Kardiovaszkuláris kockázatbecslő egyenletek 2-es típusú diabéteszes betegeket vizsgáló egészség-gazdaságtani modellek számára

Szabó Márta

A generikus penetráció ösztönzésének lehetőségei a clopidogrel hatóanyag példáján
 
POSZTER - A referenciaárazás (fixesítés) forrásfelszabadító hatásának modellezése

Dr. Szabó Tímea

POSZTER - Változásmenedzsment az MH EK perinatális intenzív ellátásában: eredményesség és hatékonyság mérése

Szabó Gergely

POSZTER - Gyógyászati segédeszközök hatékonyságának mérése – egy próbatanulmány
 
POSZTER - Hallókészülékek összehasonlítása az ESKI gyógyászati segédeszköz értékeléseiben

Dr. Szabó László

Kerekasztal

Szabó Alíz

Pályáztatói tapasztalatok - egészségügy az NFT I-ben

Szabó Tamás

Új források lehetősége az egészségügyben
 
A művesekezelés alatt álló betegek egészségi állapotának és költségeinek elemzése

Dr. Szabó Rita

Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, antibiotikum használat és infekciókontroll a szociális intézményekben
 
A kézhigiéne fontosságának a megítélése a szociális intézményekben
 
Egészségügyi ellátással összefüggő véráramfertőzések a hazai intenzív terápiás osztályokon, 2005-2013
 
Alkoholos kézfertőtlenítő szer felhasználás a hazai bentlakásos szociális intézményekben
 
A kórházi patogének potenciális rezervoárjai: a mobil kommunikációs eszközök

Dr. Szabó Géza

Környezetvédelem és gazdaságosság - Fűtéskorszerűsítés tapasztalatai a Kenessey Albert Kórházban
 
Kényszerpálya – Erőforrás teremtés

Szabóné Bánfalvi Katalin

Poszter - A betegpanasz kezelés alternatív útjának költségei

Szabóné Berta Irén

POSZTER - Vakság betegségterhe Magyarországon

Szadai Attila

Együttműködő egészségügyi informatikai rendszerek

Szakács Ibolya

Az EFI-k gazdálkodása (és szervezeti nehézségei)

Dr. Szalai Gábor

Dél-Dunántúli Emlőcentrum eredményei
 
A Pécsi Térségi Szűrő és Diagnosztikai Központ multifunkciós kiszállásos szűrési tevékenysége
 
A PTE mobil szűrőkamion 2009. évi tevékenysége, eredmények, tapasztalatok

Dr. Szalai Katalin

POSZTER - Prioritásképzés fejlesztésének módszertani kérdései az egészségügyi technológiák értékelésében
 
POSZTER - A szolgáltatási díjjal finanszírozott gyógyszerek technológiaértékelésének tapasztalatai a befogadási eljárásokban

Dr. Szalai József

Kontrolling és kontroller szerepe, helye az egészségügyben

Dr. Szalay Annamária

Gyógyszerkiskerekedelem helyzetének néhány aspektusa
 
POSZTER - A 2011. évi reformok egyes hatásai a gyógyszer-kiskereskedelemi szektorra
 
Az életnek értéke, az egészségnek ára van...
 
Poszter - Szemelvények a 15. Európai Egészségügyi Fórum (Bad Gastein) tapasztalataiból – „Válság és lehetőségek – Az egészség aspektusai a megszorítások idején“

Prof. Dr. Szalka András

Az antibiotikum stewardship aktuális helyzete és feladatai

Dr. Szalkai Iván

Miskolci Diagnosztikai és Szűrőcentrum kialakítása és működése, lehetőségei
 
Klaszter, mint megoldáskeresés az egészségügy problémáira
 
Miskolci fekvőbeteg ellátás szerkezeti átalakítása (tapasztalat, jövőkép)
 
Miskolci diagnosztikai és szűrőközpont – avagy Gondolatok egy pályázat kapcsán
 
Az egészségügyi és szociális ápolási tevékenység HGCS alapú költségelemzése

Dr. Szamosi Tamás

Egészségügyi finanszírozás 2013 – fókuszban a tételes finanszírozás

Dr. Szántó Tamás

Regionális tudásmegosztás a radiológiában

Szarka Evelin

A magyar kórházi ellátórendszer fejlődéstörténete a felvilágosult abszolutizmustól a II. világháború végéig
 
A magyarországi ispotályok kialakulásának és fejlődésének történelmi áttekintése a 11. – 18. század kezdete közötti időszakban

Dr. Szathmáry Balázs

Az egészségügyi intelligencia támogatottsága az informatikai fejlesztések által
 
Együttműködő egészségügyi informatikai rendszerek
 
ORACLE egészségügyi megoldások itthon és külföldön
 
Az epSOS Európa Unió Project
 
Betegút menedzsment infokommunikációs eszközökkel
 
Kerekasztal
 
Outsourcing tapasztalatok nemzetközi távlatból és ezek alkalmazása a magyar egészségügyben
 
A kórházak szerepe a Kooperatív Térben
 
Felderítő adatbányászat, avagy hogyan találjuk meg az elrejtett összefüggéseket az adathalmazunkban?

Dr. Szathmáry Vavrinec

Kamrai szívizom-repolarizáció heterogenitás vizsgálat bioelektromos képalkotóval

Prof. Dr. Szatmári Miklós

Öt éves retrospektív mikrobiológiai surveillance a SE I. Belgyógyászati Klinikán

Szeberényi Katalin

A kézhigiénés önértékelő rendszer 2014. évi  országos felmérésének eredményei

Szécsényi-Nagy Balázs

Poszter - A dialízis kezelés helyzete Magyarországon

Szege Zoltán

Az ágazati informatika fejlesztési irányai
 
A hazai eHealth megoldások és fejlesztések jövőképe

Dr. Szegedi János

Időskori gondozás telemedicinális megoldással: medistance rendszer

Dr. Szegedi Márta

A ritka betegségek kezelésére szolgáló árva gyógyszerek egészségbiztosítási kérdései Magyarországon
 
POSZTER - A gyógyszeres kezelés gyakorlata cisztás fibrózisban szenvedő betegeknél Magyarországon

Szegvári Boglárka

POSZTER - A 13 valensű pneumococcus elleni konjugált vakcina (PCV13) hazai egészség-gazdaságtani elemzése és összehasonlítása a 7 valensű pneumococcus elleni konjugált vakcinával (PCV7)
 
POSZTER - Az etanercept költséghatékonyságának elemzése a Remission modell hazai adaptációjával
 
POSZTER - A Lacosamide költséghatékonysági elemzése

Dr. Székely Tamás

A TVK Bizottság munkája, lehetőségei és mozgástere
 
Aktualitások
 
Szűréssel az Életért Program

Dr. Székely Tamás

Integrált személyügyi rendszerek az egészségügyben, mit érdemes outsourcingba kiadni?

Dr. Székely Éva

Staphylococcus aureus - veszélyes kórokozó a területen és a kórházakban

Szekér Vera

A félciklus-korrekció különböző módszereinek összehasonlítása
 
Az időtáv szerepe az egészség-gazdaságtani elemzésekben
 
POSZTER - A Technológia-értékelő Főosztályhoz beérkezett, gyógyászati segédeszközökre vonatkozó kérelmek vizsgálata

Dr. Szekeres László

Az osteoporozis diagnosztikája és ennek társadalmi haszna

Dr. Szekeres Sarolta

Hibrid képalkotás a csontelváltozások differenciál-diagnosztikájában

Szekrényesi Csaba

Bioelektromos képalkotás, új lehetőségek az idegrendzser kutatásában

Szekulesz György

Leletározási tevékenység kiszervezése modern (vonalkód) technikával

Dr. Szeles Péter

A közösségi rendszerek elterjedésének okai és következményei az egészségügyi ellátásban

Dr. Széll András

A termékenységet befolyásoló STI fertőzések

Szemán-Nagy Gábor

Gadolínium tartalmú kontrasztanyagok toxicitásának vizsgálata sejttenyészeteken

Dr. Szentesi Annamária

POSZTER - Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében
 
POSZTER - A sclerosis multiplex betegség közvetett terheinek felmérése Magyarországon

Szepesi Gábor

KEREKASZTAL-VITA: EGÉSZSÉGÜGYI INNOVÁCIÓS POLITIKA MAGYARORSZÁGON

Szerencsés Viktória

POSZTER - Európai együttműködés az egészségügyi technológia-értékelés terén és Magyarország részvétele
 
POSZTER - A Technológia-értékelő Főosztályhoz beérkezett, gyógyászati segédeszközökre vonatkozó kérelmek vizsgálata

Dr. Szigeti Krisztián

SPECT, PET és MRI - kombinált molekuláris képalkotó módszerek kutatása a személyre szabott orvoslásért

Szigeti Szabolcs

Hatékonyság és annak észlelése az egészségbiztosítás reformjában

Dr. med. habil. Szikora István

A neurointervenció mai lehetőségei a vérzéses és ischaemiás stroke kezelésében
 
Direkt digitális képalkotás és számítógépes szimuláció lehetőségei az agyi érbetegségek kezelésében

Dr. Szilágyi Emese

Bizonyítékokon alapuló infekciókontroll programok
 
A médiakampány hatásossága a körültekintő antibiotikum felhasználás területén
 
PROHIBIT Európai infekciókontroll felmérés hazai eredményei
 
A kézhigiénés önértékelő rendszer 2014. évi  országos felmérésének eredményei
 
A műtéti sebfertőzések megelőzése

Szilberhorn László

Poszter - KMOP pályázatok költséghaszon elemzése – lehetőség vagy átok?

Prof. Dr. Szilvási István

Tapasztalatok az összevonás elmúlt egy évéről
 
Nukleáris-molekuláris imaging. Kik is vagyunk mi?
 
A multiplex csontáttétek radioizotóp-terápiája, α-sugárzókkal végzett terápia
 
Quo vadis nukleáris medicina?
 
Útmutatók - irányjelzők

Szilvásiné Bojda Márta

Szakápolás szociális bentlakásos intézményben

Szimai Ákos

Hogyan hozzunk létre egységes ágazati informatikai rendszereket és hogyan ne, avagy egészségügyi rendszerek bevezetésének minőségbiztosítási és audit tapasztalatai Magyarországon és külföldön

Szini Domokos

Az orvosi célú képtovábbítás feltételei és lehetőségei
 
A Bethesda-projekt
 
Mobil megoldások az egészségügy szolgálatában

Dr. Szintay István

Országos Orvos-laboratóriumi Koncepció

Dr. Szklenárik György

Nozokomiális fertőzések a felnőtt háziorvosi ellátásban

Dr. Szlávik János

HIV/AIDS fertőzöttség jelenlegi helyzete hazánkban

Dr. Szócska Miklós

Egészségpolitika-Semmelweis terv
 
Kerekasztal
 
Államtitkári előadás
 
A hazai és az európai eHealth helyzete, nemzetközi kooperáció
 
államtitkári előadás
 
eHealth az Európai Unióban 2014

Dr. Szokodi Csaba

A monitor túloldalán – A syngo.via fejlesztése Magyarországon

Dr. Szokoly Miklós

POSZTER - Az egynapos sebészeti beavatkozások finanszírozásának perspektívái
 
Diabéteszes láb és annak szövődményei

Prof. Dr. Szolgay Péter

Intézetközi STROKE konzultációs és döntéstámogató rendszer
 
CNN (Cellular Neural Networks) technológia az orvosi képek feldolgozására
 
Bionika: a harmadik csúcstechnológia – egy kibontakozó mérnökség, kutatás és ipari terület

Dr. Szolnoki Andrea

Beszerzés centralizálása a fővárosi önkormányzati kórházakban
 
A fővárosi ellátási rendszer új stratégiája

Dr. Szolyák Tamás

A TÁMOP 6.2.5/B komponens program egészségszervezési részprogram céljai, megvalósulása

Szőkéné Süveges Piroska

Egyedi méltányosság keretében finanszírozott ritka betegségek valamint a nagyértékű gyógyszeres terápiák áttekintése

Dr. Szőnyi György

POSZTER - Implicit fogyasztási preferencia-felmérés egy magán nőgyógyászati szakrendelő példáján keresztül
 
POSZTER - Intim higiénés prevenciós termék költséghatékonysági elemzése döntési fa modellel

Dr. Szörényiné Ványi Gabriella

Egy gyógyintézet innovatív szerepvállalása a népegészségügy területén
 
A Kaposvári Népegészségügyi Program eredményei Somogy megye

Dr. Szukits Sándor

Dual energiás képalkotás a klinikai gyakrolatban

Szulyák Eleonóra

POSZTER - Vakság betegségterhe Magyarországon

Dr. Szűcs Miklós

A klinika új centrumai, Onkológia, Kontinencia Centrum

Szücs Veronika

A StrokeBack projekt tapasztalati a fejlesztéstől a klinikai bevezetésig

Dr. Szűcs Ildikó

Megelőzhetőek-e az újszülött intenzív osztályokon az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések?

Szy Ágnes

Az utolsó órában vagyunk - Az integrált palliatív ellátás konceptuális problémái, külföldön működő modelljei, és megvalósításának kérdései Magyarországon