IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Előadóink ABC-ben


Előadó Előadás

Hackl Krisztián

Poszter - Új eljárás megítélésének és elterjedtségének változása véleményvezérek szakmai javaslatainak hatására egy konkrét befogadási eljárás példája alapján
 
POSZTER - Mobil egészségügy – új trendek és lehetőségek

Dr. Hadijev Janaki

Klinikai gyakorlatban használt onkoradiológiai beavatkozások
 
KIR daganatok 3d besugárzását megelőző funkcionális MRI vizsgálati metodikák

Dr. Hadnagy László

A rövidhatású kábító fájdalomcsillapítók hozzáférése – stakeholder elemzés

Hahn István

Harmadik kívánság: intézmények közötti kommunikáció, avagy a dzsinn még dolgozik

Dr. Hajdú Zsolt

Gazdálkodás javítási lehetőségek egy rendelőintézetben…

Dr. Hajdú Edit

Graduális infektológia oktatás a Szegedi Tudományegyetemen

Dr. Hajdú Ágnes

Clostridium difficile fertőzések egészséggazdasági vonatkozásai

Halmos Ádám

POSZTER - Lehetséges élelmiszer-biztonsági beavatkozások az európai broiler csirke élelmiszerláncban a campylobacteriosis megelőzésére: költség-hasznossági értékelés

Dr. Halmy Csaba

Infekciókontroll az égési sebészeten

Hamar Gábor

Kapillármikroszkópiás képek értékelése

Dr. Hamvas József

Az Endoscopos Ultrahang szerepe az emésztőszervi betegségek diagnosztikájában, intervenciók, és interdisciplináris lehetőségek
 
Magyarországi eredmények az endoszkópos ultrahang vizsgálóeljárás oktatásában, interdiszciplináris lehetőségek

Dr. Hanák Péter

eVita project
 
Életvitelt segítô infokommunikáció – itt és most
 
Telemedicinán innen és túl „Infokommunikációval segített életvitel”

Hangodi Krisztina

POSZTER - Az egészségügyi támogatások területi egyenlőtlenségei az Észak-Alföldi régióban
 
POSZTER - Az egészségügyi támogatások területi egyenlőtlenségei Magyarországon

Dr. Hankó Balázs

Az antibiotikum felhasználás ellenőrzése. Hazai és nemzetközi adatok összehasonlítása
 
Központi egészségügyi közbeszerzés
 
A gyógyszer-kereskedelem és a hozzá kapcsolódó egészségügyi szolgáltatások gazdaságtana: az egészségpolitikai, szakmapolitikai és vállalat-gazdaságtani szempontok kapcsolata a közép-kelet európai régióban
 
POSZTER - A hazai betegpopuláció gyógyszeres terápiahűség vizsgálata első miokardiális infarktust követően
 
POSZTER - Az egészségműveltség és a gyógyszeres terápia eredményessége

Dr. Hantos Ádám

Felelős orvoslás

Dr. Harangi János

Kerekasztal: Áldás vagy átok? Megtérülő beruházás-e az informatika?

Dr. Haraszti Csaba

Ügymenetkövető rendszer kiépítése az OGYI-ban, - célok és megvalósítás

Haraszti Attila

Az intézményközi informatikai rendszermegoldások adatvédelmi kérdései
 
Kerekasztal - Megvalósított informatikai kommunikáció a HEFOP 4.4 projektben

Haraszti Kristóf

A hirtelen szívhalálra való hajlam vizsgálata bioelektromos képalkotóval

Harci Tamás

Mobilszolgáltatások jövője és hatékonyságuk az egészségügyben

Hári Péter

Új, hatékony gyógyszerhatóanyag fejlesztési módszertan számítógépes szimulációk használatával
 
Kerekasztal beszélgetés „TeleSCoPE project visioning event”

Dr. Harmat Zoltán

Professzionális ultrahang navigáció az intervenciós radiológiában
 
Myoma uteri artériás embolizációval történő kezelése, tapasztalatok, klinikai eredmények

Dr. Harmat Zoltán PhD

Intervenciós radiológia nőgyógyászati betegségekben

Dr. Harmat György

Gyermekkórházak összevonásának tapasztalatai és buktatói

Harsányi András

POSZTER - Generikus gyógyszerprogramok hatékonyságának elemzési lehetőségei

Harsányi Zsolt

A szakmai irányelveknek megfelelően végzett és betegoktatással egybekötött diabétesz gondozás tapasztalatai és egészséggazdaságtani vonatkozásai a kelet-magyarországi régióban

Dr. Harsányi László

Sebészeti betegek tápláltsági állapotának, életminőségének és ápolási napok számának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján
 
Sebészeti betegek tápláltsági állapotának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján
 
Sebfertőzések sebészeti osztályon

Havasi Zoltán

Szenior mobiltelefon 4:1 szolgáltatással
 
Mobilgondozás
 
Kerekasztal: eHealth/eEgészségügy: hogyan tovább?

Hegedűs Mária

Egészségfejlesztési Iroda Keszthelyen

Hegyi Zsuzsanna

Mobil teamek a PTE Klinikai Központjában - egy új ellátási forma a betegellátásban

Hegyi Ramóna

POSZTER - A Prevenar vakcina egészség-gazdaságtani megítélése, szisztematikus irodalmi áttekintés
 
Clofarabin költséghatékonysági elemzése a gyerekkori akut limfoid leukémia kezelésében
 
Az onkológiai terápiás betegutak eredményességének értékelése OEP ellátási adatokon
 
Méhnyakrák, méhnyakrák-megelőző állapotok, valamint egyéb HPV okozta megbetegedések közfinanszírozott ellátása Magyarországon
 
Poszter - Nagyértékű gyógyszeres terápiák egészség-gazdaságtani megítélése

Héja Gergely

TIOP – 2.3.1. Elektronikus recept szolgáltatás az EESZT-ben

Dr. Héjj Gábor

Biológiai terápiák valós életbeli hatásossága és annak követési lehetőségei
 
2012 évi változások a reumatológiai biológiai terápiás gyógyszerek rendelésében

Helter Tímea Mariann

Van élet a QALY-k után is? – Egy népegészségügyi szempontú megközelítés

Dr. Hemző Erika

Fatális kimenetelű CDI esetek

Dr. Henter Izabella

Reprezentatív vizsgálat a kórházi dietetikusok munkájáról
 
Az egészségügyi szerkezetváltás hatása a kórházi betegétkeztetés körülményeire

Herczeg Balázs

Költség-hasznossági modell hazai adaptációjának módszertani kérdései egy orális antikoaguláns, a rivaroxaban példáján keresztül
 
POSZTER - A vesetranszprantált betegek hasznosságértékeinek klinikai és szociodemográfiai összetevői

Herenyik Ildikó

Technológiai Kerekasztal - A fejlesztések iránya, a különböző fejlesztési irányok diagnosztikai haszna
 
Ki döntsön a beteg sorsa felől? – Döntéstámogató alkalmazások szerepe az egészségügyben

Heves István

Az outsourcing módszer alkalmazása a hazai korházi gyakorlatban
 
Milyen segítséget jelent az outsourcing módszer alkalmazása a hazai korházi gyakorlatban?
 
Térségi konszolidáció - A Veszprém-megyei egészségügyi ellátórendszer korszerűsítési projekt bemutatása
 
Outsourcing az egészségügyben
 
Outsourcing az aktuális szakmapolitika tükrében (nyitó előadás)
 
Egy speciális kiszervezés: az ANTSZ Laboratóriumi Kft.
 
Helyzetértékelés és perspektívák az outsourcing előtt

Hevesi Attila

Kerekasztal - „Piacok, törekvések, korlátok”

Dr. Higyisán Ilona

A feltáró súlyszámtömb elemzés alkalmazása a gyógyszer-költségsúlyok és a mért, közvetlen gyógyszerköltségek összehasonlító vizsgálatában

Hirka Gábor

Az egyéni gyógyszer-lebontó képesség értékelésére, vesetranszplantáció során alkalmazott CYPtest diagnosztikia eljárás egészség-gazdaságtani elemzése

Dr. Hodosi György

ASP és radiológia
 
A digitális képi információ intézményen belüli hozadéka a szakma, a kórházi menedzsment és marketing szempontjából
 
Itt és most digitalizáljuk az Ön kórházát!
 
Képalkotó diagnosztika infokommunikációs jövőképe
 
Integrált betegirányítási rendszer informatikai támogatása
 
Mobil Teleradiológia, Telepatológia, Telelabor, TeleHIS concepció

Dr. Hoffer Krisztina

IV./A Blokk - Szemelvények, érdekességek a kardiológiai képalkotó diagnosztika területéről – eset bemutatások (9 előadás) cca 100 perc

Hoffmann Zoltán

Regionális informatikai megoldás egy konzorcium szemszögéből

Dr. Hoffmann Zoltán

Kerekasztal beszélgetés: Konzorciumok megoldási elképzelései, regionális mintarendszerek, előnyök. Merre tartanak a mintarégiók, miért vannak különbözőségek?
 
Kerekasztal beszélgetés - HEFOP 4.4 projekt

Holló Imre

A kontrolling adta lehetőségek az államigazgatásban
 
Az ESzCsM 2004. évi informatikai projektjei

Hollósy Emília

Javaslat a finanszírozási rendszer korszerűsítése a rehabilitációs ellátás fejlesztéséért - REPCs
 
Többletforrás a várólistákra – 2014/2015 évi tapasztalatok

Hom Péter

Művese ellátás - egy sikertörténet a hazai egészségügyben

Dr. Hornyák Judit

A gyógyszerhiányok intézményi költségekre kifejtett hatásának vizsgálati lehetőségei

Hornyák László

A Hartmann szolgáltatások jelentősége a kórházi fertőzések megelőzése elleni küzdelemben
 
Kerekasztal: 10 éves múlt a Transzparencia Direktíva magyarországi implementációja - Az egészségügyi technológia - értékelés hazai szereplőinek kerekasztal beszélgetése

Dr. Hornyák Lajos

Az onkológiai teljesítmények és költségek protokoll alapú tervezése
 
A lázas neutropenia költséghatékonysági kezelése

Hortobágyi József

TIOP 2.3.3 projekt (Térségi, funkcionálisan integrált intézményközi információs rendszerek kiépítése) keretén belüli IT fejlesztés

Dr. Horváth Andrea

A háziorvosi munka gondjai: gúzsba kötve dolgozni?

Horváth Andrea

Legújabb MR módszerek és alkalmazási területeik különböző intracraniális betegségekben

Dr. Horváth Imre

Egészségügyi gázok, mint gyógyszerek - EU Szabályozás és hazai megvalósítása

Prof. Dr. Horváth László

Az intervenciós onkoradiológia hatékonysága és jelenlegi helyzete a daganatos megbetegedésekben az általános onkológia tükrében

Horváth Zoltán

Egészségügyi pályázati pénzek 2009.

Dr. Horváth Lajos

Kerekasztal
 
Kerekasztal: eHealth/eEgészségügy: hogyan tovább?

Horváth Gyula

Outsourcing A-Z-ig

Dr. Horváth Zsolt

A Semmelweis Terv végrehajtása
 
Az Oncotype DX diagnosztikai eljárás több szemponton alapuló értékelése a korai, ösztrogén receptor pozitív, Her2 receptor negatív, nyirokcsomó negatív emlőrák adjuváns kemoterápiás döntés meghozatala során

Horváth László

Kerekasztal: Áldás vagy átok? Megtérülő beruházás-e az informatika?

Horváth Margit

Mi a megfelelő threshold a gyógyszer technológiák egészség-gazdaságtani elemzéséhez?

Dr. Horváth Ágnes

Az egészségügyi szolgáltatások struktúra átalakítása, a vizitdíj gyakorlati megoldása, az egészségügy az NFT2-ben

Dr. Horváth Gábor

Döntéstámogató rendszerek a mammográfiában
 
Mammográfiás CAD rendszerek, eredmények és új lehetőségek
 
CAD rendszerek a tüdőszűrés hatékonyságának javítására
 
Tüdődiagnosztikai CAD rendszer
 
Digitális röntgen képek automatikus feldolgozása
 
Mellkas tomoszintézis: egy régi-új elv és lehetőségei a tüdődiagnosztikában

Dr. Horváth Lajos

Az eEgészség szabványok az orvos szemüvegén át
 
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS: Telemedicina és informatikai megoldások a régióközpontban és a kórházakban
 
Kerekasztal beszélgetés
 
MSZE 22800:2007 - A magyar egészségügyi informatikai szabvány új adatmodellje
 
Kerekasztal beszélgetés - HEFOP 4.4 projekt
 
Internetes betegkommunikáció elérés szabványos EHR kibocsátás a Budai Irgalmasrendi Kórházban
 
A hazai regiszterépítés lehetőségei
 
Szívelégtelenség Magyarországon
 
Az egészségügyi infrastrukturális stratégia célkitűzései
 
Kerekasztal – Adatbiztonság

Horváth Ákos

Alacsony röntgendózisú digitális mellkasvizsgálat és computerrel segített diagnózis
 
Technológiai Kerekasztal - A fejlesztések iránya, a különböző fejlesztési irányok diagnosztikai haszna
 
Tüdődiagnosztikai CAD rendszer
 
Intézményközi képmegosztás és számítógépes kiértékelés-támogatás – PI-PACS rendszerrel a korai és eredményes diagnózisért
 
Digitális tomoszintézis a klinikai gyakorlatban

Dr. Horváth Gábor

Uterus myomák MRI vezérelt fókuszált ultrahangkezelés

Dr. Horváth Ferenc

POSZTER - Egészségfejlesztési projekt Zuglóban

Prof. Dr. Horváth Ildikó

Digitális tomoszintézis a klinikai gyakorlatban
 
POSZTER - A gyógyszeres kezelés gyakorlata cisztás fibrózisban szenvedő betegeknél Magyarországon

Horváth Judit Krisztina

Halálesetek halmozódásának kohorsz vizsgálata egy PIC osztályon

Dr. Horváth Andrea Rita

Bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek és protokollok Magyarországon

Horváth Péter

Rezsicsökkentés házon belül

Horváthné Csolák Erika

POSZTER - Stratégiai gondolkodás mint innovációs stratégia

Horvátics Barbara

Sebészeti betegek tápláltsági állapotának, életminőségének és ápolási napok számának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján
 
Sebészeti betegek tápláltsági állapotának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján

Hundzsa Gyula

POSZTER - Vakság betegségterhe Magyarországon

Hunyadi Edit

POSZTER - A Parkinson-kóros betegek betegség-költsége Magyarországon

Hunyady Bela MD

Organizational and financial solutions for optimal treatment of hepatitis C from a limited budget

Dr. Huszár Orsolya

A sebkezelésben alkalmazott negatív nyomás terápia jelene

Dr. Huszti Zoltán

POSZTER - Több indikációban használható orvostechnikai eszközök gazdasági elemzésének kérdései
 
A magyar egészség-gazdaságtani irányelv összehasonlítása nemzetközi egészség-gazdaságtani irányelvekkel
 
Poszter - Tapasztalataink az EUnetHTA klinikai vizsgálatok belső validitása ajánlás alkalmazásával kapcsolatban
 
Az ustekinumab és a TNF-alfa gátló készítmények relatív hatásosságának és biztonságosságának vizsgálata arthritis psoriatica kezelésében
 
POSZTER - A magyar egészség-gazdaságtani irányelv összehasonlítása az EUnetHTA egészség-gazdaságtani irányelvével

Prof. Dr. Hüttl Kálmán

A legújabb vaszkuláris intervenciós radiológia módszerek és magyarországi hozzáférheőségük, a nemzetközi gyakorlat tükrében
 
Hosszú távú eredmények a vaszkuláris intervenciós radiológiában, trendek