IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Előadóink ABC-ben


Előadó Előadás

Babarczy Balázs

Az egészségügy finanszírozásának elmúlt 25 éve

Babócsy László

Orvosdiagnosztikai adatok biztonságos tárolása és archiválása

Babos János

Konferencia megnyitás
 
Esettanulmányok, referenciák a szolgáltató központok megvalósítási lehetőségeiről hazai környezetben
 
Esettanulmányok, referenciák a szolgáltató központok megvalósítási lehetőségeiről hazai környezetben
 
Üzleti folyamat outsourcing - mint beruházás-elkerülő technika
 
Átalakuláskontrolling – út a versenyszférába
 
A hatékony pénzügyi tervezés meghatározó szerepe a válságok megelőzésében és kezelésében
 
Az Európai Unió kapujában – Kihívások, lehetőségek és megoldások
 
Regionális számviteli rendszerek kialakításának és megvalósításának lehetőségei
 
Elszámolási rendszerek a költségvetés és a versenyszféra határán
 
Egészségügyi reform – javaslatok a felkészüléshez és a sikeres alkalmazkodáshoz
 
Többdimenziós információáramlás az egészségügyben: szükséglet, kényszer, elvárás
 
Amiből egy felsővezetőnek sohasem lehet elég: idő és pontos információ – Intézményi tervezés és elemzés
 
Menekülés előre a versenyszférába? – Korszerű tervezési és jelentési módszertan
 
A tökéletes InFolyamat - A pénzügyi információáramlás kialakításának technikái intézmények összevonása, integrációja és átalakulása esetére
 
Közös nyelv a heterogén egészségügyi rendzserben: korszerű vállalatirányitási technikák
 
Új funkcionális és szervezeti modellek az egészségügyi ellátórendszer működésében
 
Kontrolling funkciók az egészségügyi virtuális holding modellben
 
Az egészségügyi ellátórendszer megújítása és integrációja – kihívások, feladatok, módszerek és kockázatok
 
Szegény gazdagok vagy gazdag szegények Van-e olyan gazdag cég a világon, amelyik minden !!! tevékenységet saját maga képes elvégezni?
 
A kontrolling rendszer bevezetésének tapasztalatai a Nemzetközi Pető Intézetben.
 
Az egészségügyi ellátórendszer megújítása és integrációja
 
A Nemzetközi Pető Intézet gazdálkodási kihívásai a megváltozott szabályozói környezetben
 
„Szolgáltatás-vásárlás” a centralizáció alatt
 
A centralizáció lehetőségei és kockázatai - Tanulságos példák a versenyszférából
 
Változó gazdasági környezet, változatlan módszertanok - Gondolatok az outsourcing alapkérdéseiről
 
A szolgáltatóközpontokban rejlő lehetőségek – vissza a jövőbe

Dr. Bacskai Miklós

Referenciaárhoz rendelt támogatás: Eszköz és lehetőség
 
A trastuzumab adjuváns terápiájának költséghatékonysága korai emlőtumorok kezelésében
 
POSZTER - A 2004. évi kormányzati intézkedések: célok és eredmények
 
Egészségbiztosítási reform; tőkebevonás vagy forráskivonás
 
Egészségbiztosítási rendszerek modellezése az egészségügy finanszírozásában
 
Poszter - Biztosítási termékek díjkalkulációjának lehetőségei a magánfinanszírozásban
 
Poszter - A hazai gyártói befizetések optimalizálásának kérdései
 
Betegút alapú modellek gyakrolati alkalmazásainak lehetőségei
 
POSZTER - Piacértékelési kritériumrendszer a stratégiaképzés szolgálatában
 
A finanszírozósi kovkázatkezelés jövője a gyógyszertámogatásban
 
Partnerségi viszonyok fejlesztésének jelentősége az egészségügy finanszírozásában
 
POSZTER - Egy új pénzforgalmi modell előnyei az egészségügy finanszírozásában
 
POSZTER - Indikátorrendszerek alkalmazásának lehetőségei a hazai egészségfinanszírozásban
 
Biztosítási csomagok csődkockázati és alkusz modellje
 
Clofarabin költséghatékonysági elemzése a gyerekkori akut limfoid leukémia kezelésében
 
Bayes-modellek a finanszírozói döntések támogatásában
 
Longitudinális betegforgalmi adatok kauzális elemzése
 
Poszter - Költség eloszlások statisztikai modellezése cenzorált adatokon
 
Az egészségügyi közszolgáltatások fejlesztéseinek lehetséges irányai
 
A ’Big Data’ jelentősége az egészség-gazdaságtani elemzésekben
 
POSZTER - Új statisztika módszer: a kopula modellezés az egészség-gazdaságtanban
 
Javultak-e az onkológiai betegségek halálozási mutatói az utóbbi évtized során Magyarországon?
 
POSZTER - A korai stádiumban alkalmazott biológiai terápiák hatása a hazai rheumatoid arthritises betegeken

Dr. Bágyi Péter

Web adta lehetőségek a képalkotó diagnosztikában (személyzet számára előnyös oldalak, technikai és szakmai szempontok)
 
(Táv) leletezés, munkamanagement - TeleXray
 
TÁMOP – 6.2.5-/B – Képalkotó

Dr. Bagyura Zsolt

Személyre szabott kardiovaszkuláris rizikóbecslés koronária CT-vel - Strukturált leletezés és az OPeRA (Országos Plaque Regiszter és Adatbázis) Projekt

Dr. Bajzik Gábor

Agyi In vivo 1H MR spektroszkópiás vizsgálatok

Bakacs Márta

A dohányzásnak tulajdonítható direkt és indirekt költségek, valamint az állami bevételek alakulása Magyarországon 2010-ben
 
A népegészségügyi termékadó hatásai – Az innovatív forrásteremtési technikák jelentősége forrásszűke idején

Bakács András

a magyarárzási és ártámogatási szebályozási keretrendszer versenyképességi szempontú átvilágításának eredményei
 
KEREKASZTAL-VITA: EGÉSZSÉGÜGYI INNOVÁCIÓS POLITIKA MAGYARORSZÁGON

Prof. Dr. Bakacsi Gyula

Motivált morgás? - egy egészségügyi motivációs vizsgálat eredményei
 
Konfliktus és kooperáció az egészségügyben

Bakallár Sándor

Kontrolling és esetszintű fedezet rendszerek kölcsönhatása, orvos mutatószámok
 
Kontrolling és vezetői információk visszacsatolása intraneten
 
Naprakész vezetéstámogató eszközök
 
Átfogó vezetői információs rendszer üzleti intelligencia eszközökkel
 
BIVIR teljes körű vezetői információs rendszer (üzleti intelligencia)
 
BIVIR, Teljeskörű vezetői információs rendszer üzleti intelligencia eszköz a vezetésben
 
Integrált VIR és Kontrolling rendszer pályázatok tükrében
 
eKVIK, kontrolling és vezetői információs rendszer új struktúrában
 
Esetszintű költségek és kontrolling a TIOP 2.2.4-ben
 
Járó kontrolling, országos járó benchmark
 
VIR, osztályos kontrolling, esetszintű költségek követése

Ifj. Bakallár Sándor

Lehet-e kontrollingot csinálni 2014-ben? Számviteli hiányosságok feloldása
 
Egységes kontrolling és implementáció megvalósítása, ÁSTAR kapcsolódás

Dr. Bakányi Zoltán

Az idősek otthonában felmerülő fertőzések megelőzésének köréről

Dr. Bakonyi Péter

eEgészség az információs társadalom európai programjának kiemelt prioritása
 
Az információs társadalom európai jövőképe

Bakos József

MR készülékekre vonatkozó sugáregészségügyi ajánlások

Dr. Baksai István

Területi centralizálás
 
Intézményközi megoldás költséghatékonysága

Balai Ildikó

BT a hazai és nemzetközi egészségügyben: az intézményközi informatikai megoldások koncepciója
 
BT a hazai és nemzetközi egészségügyben: az intézményközi informatikai megoldások koncepciója
 
Kerekasztal - Megvalósított informatikai kommunikáció a HEFOP 4.4 projektben
 
Kerekasztal beszélgetés

Dr. Balázs Alexandra

POSZTER - Közadat közkincs III. – Adatelérhetőség, adatkapcsolatok, adatvédelem

Dr. Balázs György

Triple-rule-out stratégia a sürgősségi mellkasi diagnosztikában

Balázs Tamás

POSZTER - Új statisztika módszer: a kopula modellezés az egészség-gazdaságtanban
 
Javultak-e az onkológiai betegségek halálozási mutatói az utóbbi évtized során Magyarországon?
 
POSZTER - A korai stádiumban alkalmazott biológiai terápiák hatása a hazai rheumatoid arthritises betegeken

Bálint Bence

Elektronikus adatmenedzsment rendszerek alkalmazásának lehetőségei a kinikai vizsgálatok költség-hatékonyabb kivitelezésében

Dr. Bálint Botond

POSZTER - Mobil egészségügy – új trendek és lehetőségek

Bálint Ákos

Architektúra menedzsment

Dr. Balkányi László

Az EÜM eEgészség Programjának helyzete, eredményei - az egészségügyi ágazat 2005-2006 évi infrormatikai stratégiája tükrében

Balkay László

A miniPET II. kisállat kamera fizikai paramétereinek vizsgálata és optimalizálása

Balku E.

A népegészségügyi termékadó hatásai – Az innovatív forrásteremtési technikák jelentősége forrásszűke idején

Dr. Balla György

Nosocomiális surveillance tapasztalatai a koraszülött ellátásban a Debreceni Egyetem Neonatológiai Intenzív Centrumában 2007 és 2012 között

Balogh Tamás

EU-s fejlesztések az egészségügyben

Dr. Balogh Ildikó

Hibrid képalkotás a nukleáris kardiológiában
 
Korszerű izotópterápiás módszerek

Dr. Balogh Lajos

Dekorrelációs ultrahang alkalmazása poszt-mortem hatások tanulmányozásában

Dr. Balogh Zoltán

Az infekciókontroll oktatása az ápolás és betegellátás alapképzésben és a kötelező szakmacsoportos továbbképzésekben

Dr. Balogh Sándor

Az egészségügy/alapellátás válsága? Primer prevenció, vakcináció

Dr. Balogh Ildikó

SPECT / CT az onkológiában

Dr. Balogh Sándor

Oltási programok finanszírozása és eredményessége nemzetközi példák alapján

Bán Andrea

POSZTER - Az asszisztált reprodukció hazai piacának vizsgálata

Dr. Bán Kinga

Sebfertőzések sebészeti osztályon

Dr. Bánfi Gergely

Infekciókontroll az urológiai gyakorlatban

Bánhalmi András

Terápiás alkalmazások az otthoni ellátásban

Dr. Bánházi Judit

Poszter - Ritka betegségek gyógyszereinek egészség-gazdaságtani vonatkozásai
 
POSZTER - Árva gyógyszerek a pulmonális artériás hipertónia (PAH) kezelésében
 
POSZTER - A K vitamin antagonista kezelés és az INR monitorozás gazdasági terhe Magyarországon
 
Poszter - A dabigatrán költséghatékonysága warfarinnal szemben non valvuláris pitvarfibrilláló betegek esetén

Bánhegyesi Lajos

Az adatáramlás megvalósítása IKIR környezetben - élő bemutató
 
Kerekasztal - Megvalósított informatikai kommunikáció a HEFOP 4.4 projektben
 
Képalkotó diagnosztikai megoldás a Debreceni Egyetemen (Hefop 4.4)

Dr. Bánsághi Zoltán

Intervenciós onkoradiológia extrahepaticus tumorok kezelésében
 
A „diabéteszes láb” ellátásának stratégiája és finanszírozási vonatkozásai
 
Colorectális daganat máj áttéteinek DEB-TACE kezelése
 
Intervenciós radiológiai az akut betegellátásban
 
A diabetes alapú kritikus végtagi ischemiák intervenciós radiológiai ellátása

Bányai Zsuzsanna

Poszter - Kórházi gyógyszergazdálkodás racionalizálási lehetőségei

Prof. Dr. Baranyai Tibor

A multislice CT jelentősége a vese térfoglalások korai felismerésében és karakterizálásában
 
Merre tovább a képalkotó diagnosztika finanszírozásában?
 
Modern képalkotó diagnosztika a prsotata daganatos megbetegedéseiben
 
Vesetumor kimutatás, karakterizálás és staging meghatározás jelentôsége az urológus-sebész szempontjából
 
Vesesejtes rák (RCC) radiológiája - legfontosabb prognosztikai tényezők

Dr. Baráth Lajos

Likviditási tervezés egy egészségügyi intézményben
 
POSZTER - Az egészségügy új szemlélete – innovatív kórházak
 
Hatékonysági mutatók szerepe a kórházban

Dr. Barcs István

Mikrobiológiával vagy anélkül?
 
Mit? Kinek? Kiért? Hogyan? Hol? - Alapkérdések a fertőzések megelőzésében
 
Nyitó előadás: Tanulságok, távlatok: Évezredek fertőzések közepette
 
Nincsenek határok
 
Egészségügyi gondozás és prevenció oktatása a budapesti Egészségtudományi Karon
 
Öt éves retrospektív mikrobiológiai surveillance a SE I. Belgyógyászati Klinikán

Dr. Bari Ferenc

Az internet az egészségügyi tájékoztatás új eszköze

Prof. Barkai László

Bizonyítékokon alapuló orvoslás és szolgáltatásvásárlás a diabétesz kezelésében

Dr. Barsi Péter

Az epilepszia képalkotó diagnosztikája a multidiszciplináris betegellátás jegyében

Dr. Bársony Péter

Intézetközi STROKE konzultációs és döntéstámogató rendszer

Dr. Barta Miklós

Magyarország első komplett digitális képalkotó rendszere

Bartos Zoltán

A Hefop 4.4 projekt legfontosabb momentumai az Észak-Alföldi régióban

Dr. Bartykowszki Andrea

IV./A Blokk - Szemelvények, érdekességek a kardiológiai képalkotó diagnosztika területéről – eset bemutatások (9 előadás) cca 100 perc

Batta János

A 15 leggyakoribb műtétes ápolási eset bevétel-kiadás kalkulációja az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben

Dr. Battyáni István

A képalkotó diagnosztika és az informatika kapcsolatrendszere
 
Intervenciós onkoradiológia módszerei, eredmények
 
HEFOP 4.3.2 Térségi Szűrő és Diagnosztikai Központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemem
 
Technológiai Kerekasztal - A fejlesztések iránya, a különböző fejlesztési irányok diagnosztikai haszna
 
Dual energiás képalkotás a klinikai gyakrolatban
 
EOS a klinikai gyakorlatban
 
A dual-source CT technológia helye a kardiológiai diagnosztikában
 
Koronária betegségek CT diagnosztikája
 
Baritmix sugárvédő öntömörödő nehézbeton termékcsoport bemutatása
 
Tüdőperfúziós vizsgálatok klinikai értéke
 
A telemedicina lehetőségei, megoldásai Magyarországon
 
A rádiófrekvenciás abláció hatásosságát fokozó kombinációk in vitro és in vivo elemzése
 
Intervenciós radiológia thrombembóliás kórképekben
 
Elvárások a teleradiológiától
 
IV./A Blokk - Szemelvények, érdekességek a kardiológiai képalkotó diagnosztika területéről – eset bemutatások (9 előadás) cca 100 perc
 
Komplex szűrőprogram 5 éves tapasztalatai a PTE Térségi Szűrő és Diagnosztikai Központban
 
Az intervenciós radiológia nyújtotta előnyök súlyos tüdőembóliában
 
Távdiagnosztika előnyei, hatása, helye a napi gyakorlatban
 
Vas oxid alapú nanoparticulomokhoz kötött tPA és hypertermia kombinációjával végzett célzott thrombus oldás
 
Intervenciós radiológia primér májdaganatok kezelésében

Bauer Mária

Az adatáramlás megvalósítása IKIR környezetben - élő bemutató

Dr. Becsei László

Operatív és stratégiai kontrolling a Gyulai Pándy Kálmán Kórházban
 
Vezetői eszköztár – Kontrolling?
 
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS: Telemedicina és informatikai megoldások a régióközpontban és a kórházakban
 
KERKEKASZTAL BESZÉLGETÉS - Túlélési technikák az egészségügyben
 
Békéscsaba - Békés megyei kórházintegrációs elképzelések

Bécsi Rita

A művesekezelés alatt álló betegek egészségi állapotának és költségeinek elemzése
 
Az arthitis psoriaticában használt biológiai terápiák költség-hasznosságának elemzése Markov modell segítségével
 
A biológiai hatóanyagok eredményessége a metasztatikus colorectalis daganatok kezelésében
 
A kórházi gyógyszerforgalom és elosztás átláthatóságának fejlesztési lehetősége
 
A lapatinib + capecitabine kombinációs kezeléssel elérhető progressziómentes túlélés eredményességének elemzése hazai betegpopuláción
 
A pikkelysömör ellátása során alkalmazott, a társadalombiztosítás által támogatott terápiás lehetőségek átfogó elemzése 2007 és 2011 között
 
A több kritériumon alapuló döntéshozatal az egészségügyben
 
Az AVASTIN® eredményességének elemzése
 
Poszter - A kemoterápiával kezelt emlődaganatos betegek jellemzőinek vizsgálata hazai finanszírozói adatbázis segítségével

Dr. Békási Sándor

A Nemzeti egészségügyi informatikai rendszer bevezetését támogató módszertan, szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás fejlesztés (TÁMOP 6.2.7.) projekt új lakossági tájékoztatást támogató fejlesztése: MENTA (Mobil EgészségNapló és Tájékoztató Alkalmazás)

Dr. Békési László

TeleSCoPE - Code of Practice for Telehealth Services, e-Health
 
Kerekasztal beszélgetés „TeleSCoPE project visioning event”

Dr. habil. Belicza Éva

POSZTER - Emelkedett karidometabolikus rizikóállapotok potenciális komplikációinak közvetlen egészségügyi költségei
 
Az akkreditáció szerepe a betegbiztonság javításában
 
A hazai akkreditációs rendszer (BELLA) jelentősége a betegellátás biztonságának javításában
 
A BELLA akkreditációs rendszer standardjai – a gyakorlati alkalmazás első tapasztalatai
 
A BELLA akkreditációs program aktualitásai
 
Az akkreditáció jelentősége a betegbiztonság javításában

Bélteki Zsolt

A HMR projekt eredményei – a HMR adattárház

Bencsik Péter

Orvosi tudástár – új lehetőség az interneten (nota.napivizit.hu; varoszoba.hu)

Bende Richárd

A fővárosi EIER projekt

Dr. Beneda Attila

EMMI Szakmapolitika 2015

Dr. Benedek György

Betegszámla, biztosítási érdekek, anomáliák, lehetőségek, célok

Benedek Zsófia

A kórházi sürgősségi ellátás hazai gazdálkodási és kontrolling lehetősége
 
A laparoszkópos kolorektális sebészet esélye

Dr. Benedek Zsófia

Laparoszkópos kolorektális beavatkozásokban rejlő lehetőségek hazánkban

Benke Tibor

Poszter - Új lehetőség a betegjog-védelemben? Az OBDK megalakulása és előzményei

Benkó Alíz

Hartmann Infekciókontroll – Teljeskörű megoldás

Benkó Alíz

Alkoholos kézfertőtlenítő szer felhasználás a hazai bentlakásos szociális intézményekben
 
A Hartmann szolgáltatások jelentősége a kórházi fertőzések megelőzése elleni küzdelemben
 
A rendszerszemléletű gondolkodás egészséggazdasági hatásai

Dr. Benkő Ria

Kórházi-klinikai gyógyszerész közreműködése az antibiotikum alkalmazás optimalizálásában

Dr. Benyó Balázs

Szakértői rendszer az intenzív osztályokon végzett vércukorszabályozás optimalizálására
 
A SPECT képrekonstrukció pontosságának növelése informatikai módszerekkel
 
Intenzív osztályon ápolt betegek szoros vércukorszabályozása

Dr. Bérczi Viktor

Új gyógyszerhordozó mikropartikulumok az intervenciós onkoradiológiában
 
Intervenciós rediológia diabetesztes angiopathiában a fejlettállamok klinikai gyakorlatában
 
Az akut aorta disszekció incidenciája, etiológiája, megjelenési formái
 
A katéteres embolizációs terápiák újdonságai, érdekességei
 
Az intervenciós radiológia nemzetközi és hazai gyakorlata
 
A diabéteszes láb intervenciós radiológiai szempontjai
 
Alsóvégtegi intervenció: stent beültetés, stent törés

Dr. Berecz Zsuzsanna

A magánfinanszírozáson alapuló betegellátás bevezetése a Vasútegészségügyi Kht-ban
 
A határon áthúzódó telemedicina megoldás: a HURO projekt

Dr. Bereczki Dániel

Az acut stroke előfordulása és betegségterhe hazánkban, OEP adatok alapján

Berencsi György

A 2-es típusú diabétesz kezelése Magyarországon - A RECAP-DM

Dr. Berényi Ervin

Egészségügyi technológiai elemzés a multimodális virtuális valóság korában
 
Gadolínium tartalmú kontrasztanyagok toxicitásának vizsgálata sejttenyészeteken

Berényi Diána

Az epilepsziával élők egészséggel összefüggő életminősége a foglalkoztatottság és juttatások tükrében
 
POSZTER - Az epilepsziával élők egészséggel összefüggő életminőségének összehasonlítása 1999-es és 2013-as mérés mentén
 
POSZTER - Összekapcsolt modellek alkalmazása cenzorált adatokon
 
POSZTER - Terápiák hatásának vizsgálati módszere obszervációs adatokon propenzitás módszerrel

Béres Mónika

Radiográfusi szerepfejlődés: képfeldolgozás
 
Radiográfusi szerepfejlődés: Európai kitekintés

Béres György

Az egészségügyi ellátás egy új szervezeti formája: A holding- Területi alapú egészségügyi integráció

Bergyár Viola

Nosocomiális surveillance tapasztalatai a koraszülött ellátásban a Debreceni Egyetem Neonatológiai Intenzív Centrumában 2007 és 2012 között

Dr. Berta Balázs

Poszter - Gyógyszerkibocsátó stenttel kezelt betegek egészségi állapotának és költségeinek elemzése

Prof. Dr. Berta András

POSZTER - Vakság betegségterhe Magyarországon

Bertalan Csaba

A beton gamma abszorpciójának mérése

Dr. Bertalanné Gáncs Zsófia

Egészségfejlesztési Iroda Mosonmagyaróváron

Prof. Dr. Betlehem József

POSZTER - A magyar egészségügyi kapacitások törvényi szabályozásának változásai
 
POSZTER - Az intenzív terápiás részlegek piaci részesedésének változása az aktví fekvőbeteg szakellátás HBCS szerint ifinanszírozásából

Dr. Bezzeg Attila

A labordiagnosztika kiszervezésének formái Magyarországon

Bidló Judit

KEREKASZTAL-VITA: EGÉSZSÉGÜGYI INNOVÁCIÓS POLITIKA MAGYARORSZÁGON
 
A lapatinib + capecitabine kombinációs kezeléssel elérhető progressziómentes túlélés eredményességének elemzése hazai betegpopuláción

Dr. Bilicki Vilmos

Klinikai döntéstámogató rendszerek és a telemedicina
 
Modern szerkentyűk „gadgets” és a Telemedicina
 
Telemedicina súlypontok a Szegedi Tudományegyetemen

Birinyi Boglárka

Poszter - Alkohollal kapcsolatos intervenciók következményeinek egészség-gazdaságtani vizsgálata

Bíró Gergely

KIR daganatok 3d besugárzását megelőző funkcionális MRI vizsgálati metodikák

Dr. Biró Krisztina

A védőoltásokkal kapcsolatos egészségpolitikai megfontolások

Bíró Péter

POSZTER - A patikaliberalizáció pénzügyi hatásai

Prof. Blaskó György

Poszter - Kórházi gyógyszergazdálkodás racionalizálási lehetőségei

Bobál István

Kórház működtetés gazdasági társasági formában Cegléden

MD Phd Bochenek Tomasz

International price agreements and reference pricing in pharmaceutical policy. The polish experience
 
Public health view
 
Evidence-based generic & biosimilar drug policies: Public health view
 
Public health and HTA perspective on modern treatment methods of hepatitis C

Prof. Bod Péter Ákos

Konvergencia-program, államháztartás és a társadalmi ellátórendszerek lehetséges reformja
 
Makrogazdasági helyzetkép és kilátások, 2012

Prof. Dr. Bódis József

POSZTER - A vizelet inkontinencia okozta problémák miatti igénybevételi mutatók Magyarországon
 
POSZTER - A teljesítmény-volumenkorlát hatása a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KLINIKAI KÖZPONT finanszírozására
 
Öregedő társadalom, genetika, gyermekszületések
 
Az aktív fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának vizsgálata 2009-2012. között

Dr. Bodnár Réka

POSZTER - A gyógyszeres kezelés gyakorlata cisztás fibrózisban szenvedő betegeknél Magyarországon

Dr. Bodnár Viktória

Az átalakulási "intézménytörvény" lehetőségei a finanszírozásra
 
Egészségügyi szervezetek egységes irányítása
 
Mozgásban a holding

Bodnár Éva

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS - A kódkarbantartáshoz szükséges költségfigyelés jelentősége és módszerei - Elvárások

Prof. Dr. Bodó Miklós

Patológia működtetésben

Prof. Bodoky György

A vastag- és végbélrák szűrésének lehetőségei

Dr. Bodrogi Eszter

POSZTER - Változásmenedzsment az MH EK perinatális intenzív ellátásában: eredményesség és hatékonyság mérése
 
Minőségértékelés a hazai koraszülött ellátásban, NEO-KISS alkalmazásának pilot vizsgálata 4 hazai Perinatális Intenzív Centrumban

Dr. Bodrogi József

Az egészségügyi technológiák árképzésének hatása a befogadáspolitikára
 
Néhány gondolat adózás, járulékszint, ellátási csomag alapján
 
A dohányzás néhány közgazdasági összefüggése
 
Népegészségügy költségvetési finanszírozási háttere, megtérülése
 
A szenvedélypolitika gazdasági és társadalmi hatásai
 
Stratégiai kérdések a magyar egészségügyben. Jelen, jövő
 
Klinikai vizsgálatok nemzetgazdasági hatása - módszertani kérdések

Dr. Boér Katalin

Az Oncotype DX diagnosztikai eljárás több szemponton alapuló értékelése a korai, ösztrogén receptor pozitív, Her2 receptor negatív, nyirokcsomó negatív emlőrák adjuváns kemoterápiás döntés meghozatala során

Dr. Boér Ibolya

POSZTER - Vakság betegségterhe Magyarországon

Bogár Lajos

POSZTER - Az intenzív terápiás részlegek piaci részesedésének változása az aktví fekvőbeteg szakellátás HBCS szerint ifinanszírozásából

Dr. Bogdán Rajcs Sándor

„Ki fizeti a révészt?”- avagy a vastagbél műtétek (COLO) posztoperatív sebfertőzéseinek (SSI) költségei ma – Magyarországon

Bognár Vilmos

e-Health a 7. keretprogramban

Bognár Csaba

Különösen veszélyes fertőzések körüli azonnali tennivalók
 
Katasztrófák és higiénés feladatok

Bognár Attila

Technológiai Kerekasztal - A fejlesztések iránya, a különböző fejlesztési irányok diagnosztikai haszna
 
Egészségmegőrzés, otthonápolás informatikai támogatása

Dr. Bogner Péter

Legújabb MR módszerek és alkalmazási területeik különböző intracraniális betegségekben

Dr. Bokor Lívia

Sebfertőzések sebészeti osztályon

Bolgár Iván

Magyar Orvosi kártyarendszer bemutatása
 
Vizitdíj fizetés – van megoldás
 
Elektronikus számlázás az egészségügyben

Prof. Dr. Boncz Imre

Teljesítményvolumen-korlát és befogadáspolitikai kérdései
 
Az acut stroke előfordulása és betegségterhe hazánkban, OEP adatok alapján
 
POSZTER - Az egészségügyi szolgáltatások rangsorolása; az Eurobarométer kérdőíves felmérés nemzetközi és hazai tapasztalatai
 
A magyar egészségügyi reform (2006-2008) tudományos megalapozottsága
 
Az akut myocardiális infarktus előfordulása, mortalitása és betegségterhe hazánkban az OEP adatok alapján
 
Egészségpolitikai döntések és tudományos evidenciák
 
POSZTER - A magyar egészségügyi kapacitások törvényi szabályozásának változásai
 
POSZTER - A vizelet inkontinencia okozta problémák miatti igénybevételi mutatók Magyarországon
 
POSZTER - Az intenzív terápiás részlegek piaci részesedésének változása az aktví fekvőbeteg szakellátás HBCS szerint ifinanszírozásából
 
POSZTER - Összehasonlító kórházi kapacitás elemzés nemzetközi kitekintésben
 
Tudományos evidenciák a kórházi tevékenység kiszervezésében
 
Gyógyfürdőellátások egészségbiztosítási finanszírozásának területi egyenlőtlenségei Magyarországon
 
POSZTER - A teljesítmény-volumenkorlát hatása a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KLINIKAI KÖZPONT finanszírozására
 
Regionális-nagytérségi koncepciók és tényleges betegmozgások a magyar egészségügyben
 
Ellátás-szervezési kerekasztal
 
NEMZETKÖZI BLOKK - Az egészségügyi technológia értékelés (HTA) szerepe a befogadás-politikában
 
A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák számára 2007-2010. között
 
A magyar kórházi ellátórendszer fejlődéstörténete a felvilágosult abszolutizmustól a II. világháború végéig
 
A magyarországi ispotályok kialakulásának és fejlődésének történelmi áttekintése a 11. – 18. század kezdete közötti időszakban
 
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja és a Baranya Megyei Kórház 2010-ben megvalósított integrációja
 
A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák ellátási körére 2007-2010. között
 
A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák átlagos forgalmára 2007-2010. között
 
Az aktív fekvőbeteg szakellátás finanszírozásának vizsgálata 2009-2012. között
 
A „személyre szabott orvoslás” várható hatása a kutatás, az orvoslás és az egészségügyi szolgáltatások társadalmi és gazdasági jelentőségére
 
A ritka betegségek kezelésére szolgáló árva gyógyszerek egészségbiztosítási kérdései Magyarországon
 
A korszerű sugárterápia ára: Költséghatékonysági elemzés prosztatarákos betegeknél
 
Az aktív fekvőbeteg-szakellátás hatékonyságának mérési lehetőségei
 
A járóbeteg-szakellátás technikai- és mérethatékonysága 2003-2013 között
 
A lokalizált prosztatarákos betegek sugárterápiájának mikro-költségszámítása egy hazai regionális onkológiai centrumban
 
Jövőben várható egészségbiztosítási kiadások fejkvóta alapú előrejelzése
 
POSZTER - Az aktív fekvőbeteg szakellátás HBCS főcsoportjainak előfordulása 2012-2014. között a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában
 
POSZTER - Generikus készítmények bevezetésének hatása a betegek gyógyszer-hozzáférhetőségére Magyarországon

Borbás János

Hierarchikus felépítésen alapuló telemedicina tananyag

Borbás Fanni

Az észt és a magyar egészségügyi reform kapcsolódási pontjai, törekvései
 
A fekvőbeteg szakellátás struktúraátalakításának hatása a járóbeteg szakellátásra
 
A hosszú távú ellátások kapacitás- és igénybevételi adatainak elemzése

Borcsek Barbara

A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon
 
Poszter - A kórházi orvostechnikai eszközök és eljárások egészségbiztosítási támogatásba történő befogadásának javasolt új koncepciója
 
Poszter - A Regionális Egészségügyi Tanácsok által készítendő kapacitástanulmányok metodikája
 
POSZTER - Az otthoni szakápolás fejlesztésének középtávú stratégiai terve
 
POSZTER - Struktúraváltás a magyar egészségügyben – metodikai fejtegetés és javaslatok
 
A hospice-palliatív ellátás egészség-gazdaságtani megközelítésben
 
Poszter - Struktúraváltás? Az ellátási kasszák teljesítményének és kiadásának makro szintű elemzése
 
Légzésterápiás gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási befogadásának tapasztalatai
 
POSZTER - Egy decubitus prevenciós és sebkezelési projekt eredményeinek bemutatása
 
Szakápolási tevékenység elemzése a bentlakásos szociális intézményekben

Dr. Bordás István

Egészségügyi telematika, ágazati stratégiai elképzelések
 
Orvosi dokumentáció - kontra - finanszírozási informatika a kórházi gyakorlatban

Dr. Boros G. László

13C és Deutérium csökkentésen alapuló anyagcsere biomarkerek daganatos sejtek azonosítására

Boros Szilvia

Új alkalmazási lehetőségek az arckoponya CT vizsgálatában

Dr. Borsi Máté

Pécs város integrált egészségügyi ellátásának tervezete a progresszivitás jegyében

Borsi András

Költséghatékonység és vagy költséghasznosság? Egészség-gazdaságtani elemzések eredményeinek értelmezése a magyarországi döntéshozatalban
 
POSZTER - Az eritropoetinek egészség-gazdaságtani elemzésének korlátai
 
Magyar életminőség értékek felmérése az EQ5D módszer segítségével
 
Költséghatékonyság és döntéshozatal
 
Modellek alkalmazása az egészég-gazdaságtanban
 
A több kritériumon alapuló döntéshozatal az egészségügyben
 
Antipszichotikumok terápiás költségeinek elemzése Magyarországon
 
Poszter - META ülések többváltozós adatelemzése (2002-2013)

Dr. Borsos Kinga

Kiterjesztett profilaxis költséghatékonysága Enoxaparinnal Clexane csípőműtétek után
 
POSZTER - Emelkedett karidometabolikus rizikóállapotok potenciális komplikációinak közvetlen egészségügyi költségei

Dr. Borza Beáta

A védőoltások emberjogi szempontból

Bóta Adrienn

Sebészeti betegek tápláltsági állapotának, életminőségének és ápolási napok számának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján
 
Sebészeti betegek tápláltsági állapotának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján

Botlik Orsolya

POSZTER - A gyógyszer támogatási rendszer változásai 1990.-2008. között

Prof. Botz Lajos

A gyógyszerhiányok intézményi költségekre kifejtett hatásának vizsgálati lehetőségei

Bozóné Kegyes Réka

Reprezentatív vizsgálat a kórházi dietetikusok munkájáról

Bózsik Béla

Pitvarfibrilláció társadalmi és gazdasági terhei

Bödönyi Dóra

POSZTER - A magyarországi sófogyasztás csökkentésének egészség-gazdaságtani elemzése

Bögöly Katalin

POSZTER - Racionális gyógyszerfelhasználás – A diabétesz terápia költségeinek összehasonlítása

Böhm-Szatmári Árpád

Legionella-mentesítés tapasztalatai, kihívásai és küzdelmei

Bördős Katalin

POSZTER - Mozgásszervi problémával küzdő emberek munkerőpiaci hátrányának csökkentése egészségügyi beavatkozással - költség-haszon szimuláció

Dr. Böröcz Karolina

A nozokomiális surveillance a megelőzés szolgálatában
 
Egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, antibiotikum használat és infekciókontroll a szociális intézményekben
 
A kézhigiéne fontosságának a megítélése a szociális intézményekben
 
Halálesetek halmozódásának kohorsz vizsgálata egy PIC osztályon

Brandtmüller Ágnes

POSZTER - Az egészségügyi szolgáltatások rangsorolása; az Eurobarométer kérdőíves felmérés nemzetközi és hazai tapasztalatai
 
A méhnyakrák és a méhnyakrák megelőző állapotok járóbeteg és kórházi ellátási költsége
 
POSZTER - A raltegravir kezelés költséghatékonysága a HIV fertőzött betegek korai terápiájában
 
POSZTER - Az egészséggazdasági értékelés nehézségei a vakcinák esetében
 
Vakcina-specifikus jellemzők megjelenítése az egészségügyi technológia-értékelésekben

Brázay André

Kerekasztal

Dr. Brodszky Valentin

A cukorbetegség gazdasági terhe és hatása az életminőségre inzulinnal kezelt betegeknél Magyarországon
 
Az acut stroke előfordulása és betegségterhe hazánkban, OEP adatok alapján
 
POSZTER - Etanercept kezelés Juvenilis Idiopathias Arthritisben: költséghatékonysági elemzés Magyarországon
 
POSZTER - A rituximab kezelés költséghatékonysági modellje sikertelen tumornekrózis faktor alfa gátló kezelés után rheumatiod arhritisben
 
Az akut myocardiális infarktus előfordulása, mortalitása és betegségterhe hazánkban az OEP adatok alapján
 
EunetHTA – Egészségügyi technológiaelemzés európai hálózata
 
Az arthitis psoriaticában használt biológiai terápiák költség-hasznosságának elemzése Markov modell segítségével
 
Poszter - Gyógyszerkibocsátó stenttel kezelt betegek egészségi állapotának és költségeinek elemzése
 
A rheumatoid arthritisben alkalmazott biológiai kezelések hatásossága, változó vizsgálatterezés és az eltérő betegségjellemzők befolyásának metaregressziós vizsgálata
 
Jövőben várható egészségbiztosítási kiadások fejkvóta alapú előrejelzése

Dr. Brunner Péter

A kórházi minőségbiztosítás és az informatikai rendszer kapcsolata
 
Az egészségügyi reform direkt és indirekt hatásai a magyarországi szűrési tevékenységre

Dr. Budai Zsolt

ConeBeam fogászati röntgen CT az általános prevenció szolgálatában

Dr. Budai Zsolt

ConeBeam CT és a 3D-s Optikai szkennelés integrálása a fogorvoslásban

Budánovics Noémi

Az esetszintű költségelemzés és fedezetszámítás megvalósítása, valamint a betegszámla előkészítésének lehetősége

Dr. Bugarszky Miklós

Eu fejlesztések a gyakorlatban, kistérség – Rétság

Bundschu Anna

Egészség-gazdaságtani irányelvek- hazai és nemzetközi megfontolások

Bur Emma

Az IKIR megvalósítási tanulmánya

Dr. Buzna Adrea

BELLA akkreditációra felkészülés kezdő lépései járóbeteg szakrendelőben