IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Előadóink ABC-ben


Előadó Előadás

Nábrádi Tibor Zsoltné

Nosocomiális surveillance tapasztalatai a koraszülött ellátásban a Debreceni Egyetem Neonatológiai Intenzív Centrumában 2007 és 2012 között

Dr. Nádor Csaba

POSZTER - Változásmenedzsment az MH EK perinatális intenzív ellátásában: eredményesség és hatékonyság mérése

Nádudvari Nóra

Az ESKI Technológia -értékelő irodájának szerepe a gyógyszerbefogadási és delistázási eljárásokban
 
POSZTER - Az ESKI Technológia-értékelő iroda Egészség-gazdaságtani csoportjának bemutatkozása.
 
Biológiai terápiák egészségügyi technológai elemzése rheumatoid arthritisben
 
Poszter - Ritka betegségek gyógyszereinek egészség-gazdaságtani vonatkozásai
 
A generikus penetráció ösztönzésének lehetőségei a clopidogrel hatóanyag példáján
 
POSZTER - A referenciaárazás (fixesítés) forrásfelszabadító hatásának modellezése
 
A több kritériumon alapuló döntéshozatal az egészségügyben
 
POSZTER - Racionális gyógyszerfelhasználás – A diabétesz terápia költségeinek összehasonlítása

Dr. Nagy Péter Pál

Informatikai outsourcing és pénzügyi gazdálkodás

Nagy Szilvia Anett

Legújabb MR módszerek és alkalmazási területeik különböző intracraniális betegségekben

Dr. Nagy Kamilla

A követő mikrobiológiai tenyésztések, ellenőrző mintázások szükségessége
 
Milyen elvárásai vannak egy kórházhigiénikusnak a külső szolgáltatásként nyújtott takarítással szemben?
 
Csökkentse kockázatát! 15 lépés, melyet megtehet egy betegellátó annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse: vér útján terjedő foglalkozási fertőzésének kockázatát!
 
A felületfertőtlenítés jelentősége a Biztonságos Betegellátásban a Koraszülött Intenzív Osztályon
 
Dolgozói egészségvédelem a 21. században a nagy idegenforgalom és migráció idején
 
A tűszúrásos baleset a dolgozói egészség legnagyobb kockázata a betegellátásban

Nagy Balázs

Az egészségügyi költségek becslése demográfiai jellemzők alapján a fejkvóta készítéséhez Magyarországon

Nagy Balázs

Kockázatmegosztási módszerek alkalmazása fejkvótás elosztás esetén Magyarországon: választás a szelekció és a hatékonyság között
 
POSZTER - A kockázat nagysága és kockázatközösség mérete zárt fejkvótás egészségügyi forráselosztás esetén Magyarországon
 
A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáinak költséghatékonyságát vizsgáló egészség-gazdaságtani modell fejlesztése
 
POSZTER - A kockázat nagysága és kockázatközösség mérete zárt fejkvótás egészségügyi forráselosztás esetén Magyarországon
 
Poszter - KMOP pályázatok költséghaszon elemzése – lehetőség vagy átok?
 
POSZTER - Túlevés, mint betegség hosszú távú modellezésének koncepciója

Nagy Zsolt

A Technológia Értékelő Bizottság szerepe a transzparens gyógyszer-befogadási eljárásban
 
POSZTER - A hazai PET/CT-ellátás értékelése
 
POSZTER - Az asszisztált reprodukció hazai piacának vizsgálata

Dr. Nagy László

A magántőke jelenléte és befektető gyakorlata az egészségügy gazdaságában
 
SAP megoldás a kórházban

Dr. Nagy Júlianna Eszter

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
 
A kemoterápiás kezelések új, költséghatékony finanszírozási rendszerének kialakítása Magyarországon
 
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS - A kódkarbantartáshoz szükséges költségfigyelés jelentősége és módszerei - Elvárások
 
POSZTER - Prioritásképzés fejlesztésének módszertani kérdései az egészségügyi technológiák értékelésében
 
POSZTER - A szolgáltatási díjjal finanszírozott gyógyszerek technológiaértékelésének tapasztalatai a befogadási eljárásokban
 
A diagnosztikai ellátás diagnózisa – elemzések a terápiához
 
Hozzáférhetőség, transzparencia, költségkorlátosság - az Országos On-line Várólista-nyilvántartási Rendszer (SOR-REND) egészségügyi ellátás-fejlesztési eredményei
 
Javaslat a finanszírozási rendszer korszerűsítése a rehabilitációs ellátás fejlesztéséért - REPCs
 
Többletforrás a várólistákra – 2014/2015 évi tapasztalatok

Dr. Nagy Gyöngyi

Kontrasztanyagos MRA a supraaorticus nagyerek és alsóvégtagi artériák diagnosztikájában

Dr. Nagy Péter

Súlyponti Kórház informatikai hátterének biztosítása

Nagy István

Informatikai biztonság és informatikai audit az egészségügyben
 
KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS: Telemedicina és informatikai megoldások a régióközpontban és a kórházakban
 
Kerekasztal beszélgetés
 
Kerekasztal - Minimumfeltételek az egészségügyi informatikában

Dr. Nagy László

Originális gyógyszerek befogadási kérdései
 
A méhnyakrák és a méhnyakrák megelőző állapotok járóbeteg és kórházi ellátási költsége
 
Az EMEND kapszula költségvetési hatása és potenciális fedezete
 
A 2-es típusú diabétesz kezelése Magyarországon - A RECAP-DM
 
POSZTER - A raltegravir kezelés költséghatékonysága a HIV fertőzött betegek korai terápiájában
 
POSZTER - Az egészséggazdasági értékelés nehézségei a vakcinák esetében
 
Egészségpolitikai aktualitások – különös tekintettel a gyógyszeriparra
 
Vakcina-specifikus jellemzők megjelenítése az egészségügyi technológia-értékelésekben

Dr. Nagy Sándor

A vérellátás és az Országos Vérellátó Szolgálat informatikai rendszere
 
Az OVSZ transzfúziológiai rendszerének illesztése a kórházi informatikai rendszerekhez

Prof. Dr. Nagy Zoltán

Intézetközi STROKE konzultációs és döntéstámogató rendszer
 
Modern képalkotó módszerek (MRI) a neurológiai kutatásban
 
NEUROWEB: klinikai és genetikai adatok integrálása a neurológiában
 
Bioelektromos brain mapping neurológiai alkalmazása
 
Bioelektromos brain mapping neurológiai alkalmazása
 
Stroke-vizsgálatok bioelektromos képalkotóval
 
Bioelektromos képalkotás, új lehetőségek az idegrendzser kutatásában
 
Pszichiátriai átszervezés
 
SiCAL: új lényegkiemelési eljárás az agyi bioelektromos tevékenység vizsgálatára
 
Brain mapping, neurológiai kutatások
 
A bioelektromos képalkotó modalitás fejlesztésének irányai
 
Bioelektromos képalkotó modalitás lehetősége és szükségessége
 
Az Oncotype DX diagnosztikai eljárás több szemponton alapuló értékelése a korai, ösztrogén receptor pozitív, Her2 receptor negatív, nyirokcsomó negatív emlőrák adjuváns kemoterápiás döntés meghozatala során
 
A 15 leggyakoribb műtétes ápolási eset bevétel-kiadás kalkulációja az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben
 
A szenzomotoros kéreg eseményfüggő bioelektromos aktivitásának vizsgálata egy új EEG adatfeldolgozó keretrendszer alkalmazásával
 
A motoros működést károsító stroke rehabilitációs követése modern EEG alapú képalkotással
 
Valós idejű EEG feldolgozó rendszer agyi aktivitás vizsgálatára

Dr. Nagy Balázs

POSZTER - Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében
 
A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell belső validálációja
 
Költségek és hasznok mérése a cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modellben
 
A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell külső validációja
 
A FINDRISC kockázatalapú kérdőíves diabetes szűrés bevezetésének költséghatékonysága
 
Mennyit ér egy születendő gyermek?
 
Kardiovaszkuláris kockázatbecslő egyenletek 2-es típusú diabéteszes betegeket vizsgáló egészség-gazdaságtani modellek számára

Prof. Dr. Nagy Károly

A HIV, a még nem legyőzött ellenség

Dr. Nagy Bence

A trastuzumab adjuváns terápiájának költséghatékonysága korai emlőtumorok kezelésében
 
POSZTER - A dasatinib terápia hazai költséghatékonysága imatinib rezisztens és intoleráns betegek körében
 
POSZTER - A konjugált pneumococcus elleni vakcinák költséghatékonysága Magyarországon
 
Az antivirális szerek alkalmazásának gazdasági hatásai Pandémia esetén
 
Poszter - A cinacalcet kezelésének költséghatékonysági elemzése
 
A diszkontráta egészség-gazdaságtani kérdései
 
POSZTER - A Prevenar vakcina egészség-gazdaságtani megítélése, szisztematikus irodalmi áttekintés
 
Költséghatékonység és vagy költséghasznosság? Egészség-gazdaságtani elemzések eredményeinek értelmezése a magyarországi döntéshozatalban
 
A finanszírozósi kovkázatkezelés jövője a gyógyszertámogatásban
 
POSZTER - A Lacosamide költséghatékonysági elemzése
 
POSZTER - A sclerosis multiplex betegség közvetett terheinek felmérése Magyarországon
 
A krónikus betegségek közvetett költségmérésnek miértjei, mikéntjei a reumatoid artritisz betegség példáján keresztül
 
Méhnyakrák, méhnyakrák-megelőző állapotok, valamint egyéb HPV okozta megbetegedések közfinanszírozott ellátása Magyarországon
 
Poszter - Nagyértékű gyógyszeres terápiák egészség-gazdaságtani megítélése
 
Hypoglykaemia jelentősége diabetes mellitusban. Szakorvosok körében végzett hazai kérdőíves felmérés első eredményei.

Nagy Bence

POSZTER - Az etanercept költséghatékonyságának elemzése a Remission modell hazai adaptációjával
 
A bárányhimlő betegségterhe Magyarországon
 
POSZTER - Az 50 év felett szerzett pneumonia, meningitis és septicemia direkt egészségügyi terhe

Dr. Nagy József

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS
 
POSZTER - Emelkedett karidometabolikus rizikóállapotok potenciális komplikációinak közvetlen egészségügyi költségei
 
Depresszió betegségteher vizsgálat
 
POSZTER - Rivasztigmin hatóanyagú transzdermális tapasz költséghatékonyságának vizsgálata enyhe és középsúlyos Alzheimer-betegség kezelésében
 
Kontrasztanyagos UH vizsgálatok egészség-gazdasági elemzése

Nagy Z. Bence

Költséghatékonysági küszöbérték – Lehetséges alternatívák
 
A magyar egészség-gazdaságtani irányelv összehasonlítása nemzetközi egészség-gazdaságtani irányelvekkel
 
A GYEMSZI részvétele az EUnetHTA Joint Action 2010-2012 projektben
 
A pikkelysömör ellátása során alkalmazott, a társadalombiztosítás által támogatott terápiás lehetőségek átfogó elemzése 2007 és 2011 között
 
Az AVASTIN® eredményességének elemzése
 
Oltási programok finanszírozása és eredményessége nemzetközi példák alapján
 
Poszter - A kemoterápiával kezelt emlődaganatos betegek jellemzőinek vizsgálata hazai finanszírozói adatbázis segítségével
 
Publikált tanulmányokban közölt inkrementális életminőség értékek elemzése a leíró statisztika módszertanának segítségével
 
POSZTER - Implicit fogyasztási preferencia-felmérés egy magán nőgyógyászati szakrendelő példáján keresztül
 
A hepatitis C vírus fertőzés kezelésének költség-haszon elemzése
 
Hepatitis C vírusfertőzésben szenvedő betegek kezelésének valós életbeli eredményességének hazai áttekintése
 
POSZTER - A Cilostazol HSPT egészség-gazdaságtani elemzése claudicatio intermittens kezelésében
 
POSZTER - Intim higiénés prevenciós termék költséghatékonysági elemzése döntési fa modellel

Nagyistók Szilvia

POSZTER - A klinikai vizsgálatok gazdasági hatásának átfogó elemzése és a hazai versenyképességének javítása
 
POSZTER - Vakság betegségterhe Magyarországon
 
Költségek és hasznok mérése a cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modellben
 
A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell külső validációja
 
Poszter - META ülések többváltozós adatelemzése (2002-2013)
 
Poszter - KMOP pályázatok költséghaszon elemzése – lehetőség vagy átok?
 
A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság tagságának publikációs aktivitása
 
POSZTER - A publikációs aktivitás felmérése a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság tagjainak körében

Dr. Nagyjánosi László

POSZTER - A férfi csontritkulás kezelésben alkalmazott zoledronát tartalmú infúzió egészség-gazdaságtani elemzése
 
POSZTER - Rituximab (MabThera) költség-hasznossági elemzése krónikus lymphoid leukaemiában
 
A méhnyakrák szűrés és a HPV elleni védőoltás egészség-gazdaságtani elemzése
 
POSZTER - A vesepótló kezelések költsége Magyarországon
 
POSZTER - Az Európai Uniós Transzparencia Direktíva objektivitásának és transzparenciájának érvényesülése a hazai döntéshozatalban
 
POSZTER - A klinikai vizsgálatok gazdasági hatásának átfogó elemzése és a hazai versenyképességének javítása
 
A Cervarix védőoltás költség-hatékonysági elemzése
 
POSZTER - Vakság betegségterhe Magyarországon
 
POSZTER - A magyarországi sófogyasztás csökkentésének egészség-gazdaságtani elemzése
 
A Transzparencia Direktíva implementálásának kérdései a hazai gyógyszerbefogadásban
 
A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell belső validálációja
 
Költségek és hasznok mérése a cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modellben
 
A Ceravix nemzetközi költséghatékonysági eredményeinek transzferabilitása
 
A Synflorix pneumococcus elleni védőoltás lehetséges helye Magyarországon - egészség-gazdaságtani elemzés (poszterelőadás)
 
A cukorbetegség szűrési, kezelési és gondozási stratégiáit vizsgáló egészség-gazdaságtani modell külső validációja
 
A koraszülött-mentési rendszerre telepített, betegágy melletti retina-képalkotással és telemetriás értékeléssel elért költség-megtakarítás, a koraszülött-retinopathia szűrésben
 
A FINDRISC kockázatalapú kérdőíves diabetes szűrés bevezetésének költséghatékonysága
 
POSZTER - A növekedési hormon terápia által kiváltott növekedés előrejelezhetősége
 
POSZTER - Az 50 év felett szerzett pneumonia, meningitis és septicemia direkt egészségügyi terhe

Náray Gábor Zsolt

Új intézményközi informatikai rendszer fejlesztési koncepciója

Prof. Dr. Naszlady Attila

KEREKASZTAL - Intelligens betegkártya az egészségügyben
 
Pénzt vagy életet! Egészségvédelem Magyarországon 2011-ben
 
Lakossági tömegvizsgálatok infokommunikációja

Nemes Márta

Táplálkozási tanácsadás informatikai rendszere

Dr. Nemes Attila

A betegútválasztás költségkihatása koszorúérbetegség gyanúja miatti kivizsgálások során
 
Az invazív szolgáltató távolságának hatása a betegutakra koszorúérbetegség gyanúja miatti kivizsgálások során

Dr. Németh Júlia

Poszter - HPV vakcináció Magyarországon
 
POSZTER - HPV vakcináció Magyarországon II. rész

Dr. Németh Gábor

Modern pre-klinikai kutató képalkotó berendezések

Dr. Németh György

A világgazdasági válság makrogazdasági összefüggései

Németh Géza

Infokommunikációs megoldások – kinek szükség, kinek kényelem?

Németh György

KEREKASZTAL-VITA: EGÉSZSÉGÜGYI INNOVÁCIÓS POLITIKA MAGYARORSZÁGON

Prof. Dr. Németh János

POSZTER - Vakság betegségterhe Magyarországon

Németh Gergely

A versenyző gyógyszerpiacok elemzése a piaci versenyt generáló tényezők szempontjából
 
A több kritériumon alapuló döntéshozatal az egészségügyben
 
POSZTER - Racionális gyógyszerfelhasználás – A diabétesz terápia költségeinek összehasonlítása

Németh Bertalan

POSZTER - Több indikációban használható orvostechnikai eszközök gazdasági elemzésének kérdései
 
Modellek alkalmazása az egészég-gazdaságtanban
 
Poszter - A félciklus-korrekció szerepe a technológiaértékelések során alkalmazott modelleknél
 
A félciklus-korrekció különböző módszereinek összehasonlítása
 
Az időtáv szerepe az egészség-gazdaságtani elemzésekben
 
POSZTER - A hepatitis C kezelésének terápiás költségei
 
POSZTER - A Technológia-értékelő Főosztály által kitöltött checklist-kérdőívek összesítő elemzése
 
POSZTER - A költség/QALY sík harmadik kvadránsában elhelyezkedő terápiák költség-hatékonyságának vizsgálata

Dr. Németh Irén

Környezeti infekciókontroll a kórházhigiénés gyakorlatban
 
Kerekasztal - Célok, céltudatosság, célirányos működés: Kerekasztal az infekciókontroll aktuális kérdéseiről

Németh Tibor

POSZTER - Új statisztika módszer: a kopula modellezés az egészség-gazdaságtanban
 
POSZTER - Terápiák hatásának vizsgálati módszere obszervációs adatokon propenzitás módszerrel

Dr. Németh Attila

A napi adagolás - mint perzisztenciát befolyásoló tényező - vizsgálata szkizoférniában szenvedő betegek körében

Nikházy László

Tüdődiagnosztikai CAD rendszer

Nikliné Gáldonyi Edina

Kontrolling implementációs projekt tapasztalatai

Dr. Nikodémus Antal

a magyarárzási és ártámogatási szebályozási keretrendszer versenyképességi szempontú átvilágításának eredményei

Dr. Norum J.

Nemzetközi kitekintés: Várólisták kialakítása, szabályozása és monitorozása a norvég állami egészségügyi rendszerben (Élő kapcsolás Norvégiából)
 
Regionális várólisták monitorozása az Észak-Norvég Régióban 2011-2013 és eredmények

Novákné Dr. Pékli Márta

Poszter - HPV vakcináció Magyarországon
 
POSZTER - HPV vakcináció Magyarországon II. rész

Nyaka Bernadett

A gyógyszerhiányok intézményi költségekre kifejtett hatásának vizsgálati lehetőségei

Dr. Nyári Ildikó

A kontrolling a vezetői döntések szolgálatában

Nyerges János

Élelmezés az egészségügyben

Dr. Nyers Ágnes

Beszédfelismerés – az orvosi dokumentáció megújítása