IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A CT nem orvosi alkalmazása

  • Cikk címe: A CT nem orvosi alkalmazása
  • Szerzők: Dr. Weninger Csaba, Dr. Móró Zsuzsa
  • Intézmények: Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Koordinációs KözpontKlinikai Központ Radiológiai Klinika Pécs
  • Évfolyam: VII. évfolyam
  • Lapszám: 2008. / 5
  • Hónap: június
  • Oldal: 43-46
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
  • Alrovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA

Absztrakt:

G. Hounsfield 35 évvel ezelőtt, egy új leképezési elvről és új berendezésről megírt közleménye forradalmat váltott ki a radiológiában. A módszer ma már alapvető vizsgáló módszerré vált, a mai onkológia, neurológia, traumatológia, sürgősségi betegellátás nem nélkülözheti a CT-t. Az elmúlt években azonban ennek a vizsgáló módszernek a nem orvosi alkalmazására is az élet számos területén sor kerül. A közlemény bemutatja, hogy a CT rendőrségi, igazságügyi kérdéseket oldhat meg; sajátos biológiai alkalmazási területei lehetnek; élettelen anyag vizsgálatára is felhasználható; archeológia és paleontológia eszközeként is hasznosítható.

Angol absztrakt:

G. Hounsfield published an article 35 years ago, presented a new imaging method and a new radiological equipment, produced a revolution in the radiology. This method is essential nowdays, CT is necessary for the oncology, neurology, traumatology and acute medical care. This scanning procedure has a numerous nonmedical application in the latest years in various field of the life. This article reviews the CT application of forensic medicine; specific biological employment; using in scanning of non living objects; archeological and paleontological application.

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Weninger Csaba Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Koordinációs KözpontKlinikai Központ Radiológiai Klinika Pécs
Szerző: Dr. Móró Zsuzsa Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Orvos- és Egészségtudományi Koordinációs KözpontKlinikai Központ Radiológiai Klinika Pécs

[1] Hounsfield, G.N.: Computerized transverse axial scanning (tomography): Part I. Description of the system. British Journal of Radiology. 1973, 46, 1016-1022.
[2] Baranyai T.: A multislice CT alkalmazásánál előforduló diagnosztikai csapdák és műtermékek. Magyar Radiológia, 80, 10-26.
[3] Hoffer K., Mohácsi A., Bodrogi N., Baranyai T.: A koszorúerek multislice CT-angiográfiája és kalciumpontértékének vizsgálata. Magyar Radiológia, 2006, 80, 28- 39.
[4] Battyány I., Dérczy K., Csete M., Várady E., Harmat Z., Lévai A.: XXI. századi csúcstechnológia a PTE Térségi Szűrő és Diagnosztikai Központjában (TSZDK) I. rész. IME, 2007, 6, 42-44.
[5] Mocsári Zs., Zacher G.: Drogot tartalmazó idegentestek kimutatása. Magyar Radiológia. 2006, 80(3-4), 135- 137.
[6] Bolliger, S.A., Thali, M.J., Ross, S., Buck U., Naether, S., Vock, P.: Virtual autopsy using imaging: bridging radiologic and forenscic sciences. A review of the Virtopsy and similar projects. European Radiology. 2008, 18, 273-282.
[7] Locsmándi L., Romvári R., Bogenfürst F., Szabó A., Molnár M., Andrássy-Baka G., Horn P.: In vivo studies on goose liver development by means of computer tomography. Anim. Res. 2005, 54, 135-145.
[8] van Kaick, G., Delormen, S.: Computed tomography in various fields outside medicine. European Radiology. 2005, 15, Suppl 4, D74-D81.
[9] Bogner P., Földesi T., Závoda F., Repa I.: A CT és MRvizsgálatok lehetőségei a szénhidrogén-kutatásban. Magyar Radiológia. 2003, 77, 231-237.
[10] Jansen, R.J., Poulus, M., Kottman, J., de Groot, T., Huisman, D.J., Stoker, J.: CT: A new Nondestructive Method for Visualizing and Characterizing Ancinet Roman Glass Fragments in Situ Blocks of soil. RadioGraphics, 2006, 26, 1837-1844.
[11] Weber, J., Spring, A., Czarnetzki, A.: Parasagittales Meningeom bei einem 32500 Jahre alten Schädel aus dem Südwesten von Deutschland. Dtsch Med Wochenschr. 2002, 127, 2757-2760.
[12] Varjassy P., Szikossy I., Pap I.: Az egyik legkorábban elvégzett császármetszés hazánkban – sectio caesarea Vácott, 1794-ben. Orvosi Hetilap, 2007, 148, 2101-2105.
[13] Hall, S.S.: Halál az Alpokban. National Geographic Magyarország, 2007, 5, 82-95.
[14] Murphy W. A., Nedden D., Gostner P., Knapp R., Recheis, W., Seidler, H.: The Iceman: Discovery and Imaging. Radiology, 2003, 226, 614-629.
[15] Pernter, P., Gostner, P., Vigl, E. E., Rühli, F. J.: Radiologic proof for the Iceman’s cause of death (ca. 5’300 BP). Journal of Archaeological Science, 2007, 34, 1784- 1786.

KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA A CT nem orvosi alkalmazása Dr. Weninger Csaba, Dr. Moró Zsuzsa, Pécsi Tudományegyetem, Orvos- és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Klinikai Központ, Radiológiai Klinika, Pécs G. Hounsfield 35 évvel ezelőtt, egy új leképezési elvről és új berendezésről megírt közleménye forradalmat váltott ki a radiológiában. A módszer ma már alapvető vizsgáló módszerré vált, a mai onkológia, neurológia, traumatológia, sürgősségi betegellátás nem nélkülözheti a CT-t. Az elmúlt években azonban ennek a vizsgáló módszernek a nem orvosi alkalmazására is az élet számos területén sor kerül. A közlemény bemutatja, hogy a CT rendőrségi, igazságügyi kérdéseket oldhat meg; sajátos biológiai alkalmazási területei lehetnek; élettelen anyag vizsgálatára is felhasználható; archeológia és paleontológia eszközeként is hasznosítható. G. Hounsfield published an article 35 years ago, presented a new imaging method and a new radiological equipment, produced a revolution in the radiology. This method is essential nowdays, CT is necessary for the oncology, neurology, traumatology and acute medical care. This scanning procedure has a numerous nonmedical application in the latest years in various field of the life. This article reviews the CT application of forensic medicine; specific biological employment; using in scanning of non living objects; archeological and paleontological application. alkalmazható 0,333 másodperces rotációs idejű berendezés. Eddig nem használt, új vizsgálati területek nyíltak meg a CT diagnosztika előtt: az érrendszer hosszú, akár több testüreget is érintő szakaszának vizsgálata (aorta dissectio vizsgálata CT angiográfiával); agyinfarktus igen korai stádiumban történő igazolása a klasszikus morfológiai eltérések előtt (agyi perfúziós vizsgálat); szív és keringésének vizsgálata, CT koronarográfia stb. [2-4]. E közlemény tárgya nem a legújabb eredmények bemutatása. A CT a röntgensugár eltérő elnyelődése (differenciál abszorpció) miatti eltérő kontraszttal ábrázolja az emberi szervezet különböző szerveit, szöveteit, e képessége a medicinán kívül más területeken is felhasználható. A közlemény a computer- tomográfia nem orvosi alkalmazásait mutatja be, különböző élettelen és emberi maradványok roncsolás mentes vizsgálatait. A CT NEM ORVOSI ALKALMAZÁSI TERÜLETEINEK FELOSZTÁSA A CT klasszikus diagnózis alkotó tevékenysége, e módszerrel végrehajtható, vezérelt intervenciós beavatkozások (biopszia, folyadékgyülem tartós elvezetését szolgáló drenázs katéter behelyezés) mellett az alábbi alkalmazási területek jönnek szóba – a teljesség igénye nélkül: BEVEZETÉS • G. Hounsfield közleménye 1973-ban jelent meg egy új képalkotó diagnosztikai módszerről, amely forradalmi változást idézett elő a röntgenológiában [1]. Napjaink alapvető vizsgáló módszerévé vált a számítógépes rétegvizsgálat, a CT; elengedhetetlen az onkológiai, onkohematológiai, hematológiai betegellátásban, súlyos sérültek vizsgálatában, traumás és nem traumás eredetű koponyaűri vérzések kimutatásában, a vérzés kizárásában. Internetes szakmai keresőprogramok (Medline, PubMed) a „computed tomography” szóra 220-230 ezer találatot jeleznek, azaz valóban könyvtárnyi irodalma van ennek a módszernek. A Hounsfield által létrehozott és használt vizsgáló berendezés óta a leképezési alapelv változatlansága mellett igen jelentős változás történt. Jelentősen felgyorsult a vizsgálat ideje, javult a térbeli felbontás. Nagyságrendekkel nagyobb számítógépes tároló kapacitás és sokrétű grafikus megjelenítést biztosító programok sokféle térbeli rekonstrukciót, újszerű képi megjelenítést tesznek lehetővé. A közelmúlt fejlesztésének eredménye a röntgencső egyetlen elfordulása alatt több szelet egyidejű leképezését biztosító (multislice / multidetektoros) CT készülék. Már hazánkban is elérhető és a napi rutinban • • • Humán alkalmazás • rendőrségi, igazságügyi-orvostani alkalmazás Biológiai alkalmazás • állatorvosi, állattenyésztési alkalmazás • erdészeti alkalmazás Élettelen anyag vizsgálata • repülőtéri, légiközlekedési biztonsággal kapcsolatos tevékenység • anyagkutatás (geológia) • múzeológiai alkalmazás Archeológiai, paleontológiai vizsgálatok Humán alkalmazás Az élő emberi testben nemcsak betegség okozta elváltozások keresése kapcsán történhet radiológiai vizsgálat. Klasszikus példa a fogdákban, börtönökben lévő személyek idegentest lenyelése, vagy annak kísérlete, amikor natív röntgenfelvétel képes idegen anyagokat kimutatni. Napjainkban az igazságszolgáltatás, rendőrségi eljárás kapcsán szükséges lehet hasüregben lévő kábítószert tartalmazó csomagocskák kimutatása. Ez megkísérelhető röntgen módszerrel, de – ahogy a klasszikus radiológiában is – a CT IME VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. JÚNIUS 43 KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA sokkal alkalmasabb határozott röntgen árnyékot nem adó eltérések, jelen esetben kábítószert tartalmazó csomag kimutatására. Ilyen jellegű vizsgálatokról Mocsári és Zacher számoltak be 2006-ban [5]. A röntgen vizsgálatot is felhasználták ismeretlen holttestek azonosítására, koponyafelvétel és a feltételezett személy arcképének egymásra vetítésével. Sajátos alkalmazás lehet csontmaradvány CT vizsgálata, 3 dimenziós rekonstrukciója. Amennyiben olyan csonttal rendelkezünk, amelyben jól azonosítható képletek vannak, pl. törést rögzítő csavarok, akkor azok hossza, térbeli elhelyezkedése összevethető egy adott személy életében készült röntgen felvételekkel. Klinikánkon – a PTE Igazságügyi Orvostani Intézet megkeresésére – sikerült CT vizsgálattal segítséget adni személyazonosításban (1. és 2. ábra). 1. ábra Egy váza keresztmetszeti képe, amin annak vastagsága jól megítélhető, megmérhető 2. ábra A váza harántmetszeti képe, ami az elsődlegesen nyert adatokból rekonstruálható Már az 1970-es évek második felében felhasználták a CT berendezést az igazságügyi orvostanban, halál körülményeinek megállapítására. Svájci szakemberek hozták létre a virtuális boncolás, azaz autopszia programját (Virtopsy). Ennek keretében pl. közlekedési balesetben szenvedett elhunyt személy CT esetleg MRI vizsgálatát is elvégzik, ezzel kiegészítve a hatósági eljárást [6]. rosában történtek [dr. Baranyai Tibor, személyes közlés]. E módszer a fán belüli korhadtságot, gombás érintettséget mutatja be, illetve fa maradványok esetén roncsolás mentes kormeghatározást tesz lehetővé (dendrokronológia) [8]. Élettelen anyag vizsgálata Közismert, hogy repülőtereken a csomagok vizsgálatára használják a röntgen berendezést. Az utóbbi években egyre nagyobb problémát jelent a terrorizmus elleni küzdelem a repülőtereken is, a poggyászok minél pontosabb vizsgálata. 2002-ban indult el egy program, aminek keretében CT vizsgálati elven működő berendezéssel vizsgálják az utasok csomagját (Explosive Detection System). Ennek lebonyolításában a Boeing és a Siemens cég vesz részt [8]. A CT-berendezés (vagy ehhez hasonló elven működő készülék) kőzetdarabok vizsgálatára is alkalmas, különböző alkotórészek, rétegek különíthetőek el, vizsgálható az architektúra, morfológia (organikus rétegek kimutatása, kálcium depozitumok, meszesedés). A talaj termékenységének vizsgálatára is alkalmazható [8]. CT vizsgálattal kőzetek vizsgálatakor az alábbi tulajdonságok jellemezhetők: kőzetminta ásványi összetétele, morfológiája; a kőzet porozitása; kőzet áteresztőképessége, permeabilitása. Ebben a problémakörben az MRI vizsgálat is számos kiegészítő adatot képes szolgáltatni [9]. A röntgen vizsgálatot kiterjedten alkalmazzák muzeológiai kérdések megválaszolására. A keresztmetszeti leképezés, ami nem igényli a vizsgált objektum roncsolását, bronz szobrok vizsgálatában is felhasználható. E módszer a szobor falvastagság meghatározását teszi lehetővé, ami különböző korokban más és más (pl. román korban 1 cm alatti, reneszánsz korban átlagosan 3 cm.) Szobrok vizsgálatára speciális készülék használatos, amikor a vizsgált objektumot forgatják, a röntgen sugárforrás áll, és vele szemben található meg a detektor [8] (3-4 ábra). Biológiai alkalmazás Ahogy a radiológia más módszereit, röntgen és ultrahang vizsgálatot, alkalmazni lehet a CT-t is állatorvosi gyakorlatban. Egy-egy nagy értékű állatkerti állat (pl. főemlős) vizsgálatára sor kerülhet nagyobb radiológiai osztályokon, rutinszerű hazai állatorvosi CT alkalmazásról nincs tudomásunk. A CT berendezés alapelve miatt alkalmas a test eltérő szöveteinek kimutatására, pl. izomszövet, zsírszövet vastagságának mérésére. Ez az állattenyésztésben, takarmányozásában bír jelentőséggel, hiszen nem kell az adott állatot leölni ahhoz, hogy testösszetételre vonatkozó adatokhoz hozzá lehessen férni. Ilyen tevékenységben hazánkban a Kaposvári Egyetemnek vannak tapasztalatai [7]. További alkalmazási terület a faipari vizsgálatoké, erdészeti kutatásoké. Fa törzsének, egyes részleteinek keresztmetszeti vizsgálatából származó adatok felhasználhatók erdők állapotának felmérésében, ilyen munkák Sopron vá- 44 IME VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. JÚNIUS 3. ábra Holttestből származó sarokcsont 3D rekonstrukciós képe, felszíni megjelenítés 4. ábra A sarokcsonton belüli, törés rögzítésére használt csavarok elhelyezkedése jól megítélhető Archeológiai, paleontológiai alkalmazás A képalkotó diagnosztikai módszerek jól kiegészítik a régészet módszereit, megválaszolhatnak addig nem ismert kérdéseket. E területen is először a röntgen vizsgálat bizto- KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA sított új vizsgálat módszert, csontmaradványok, emberi maradványok, múmiák vizsgálatában. Ásatások során fellelt kőzetdarabokon belüli lelet (pl. üveg edény) roncsolás mentes vizsgálatának eredményeiről holland szakemberek közöltek adatokat [10]. Néhány példa a CT alkalmazására. Az 1930-as években egy németországi barlangban emberi koponyákat találtak, melyek korát radiokarbon kormeghatározással 33-35 ezer évesnek tartják. A vizsgálatok során parasagittalis régióban felmerült jóindulatú daganat, meningeóma okozta benyomat. A koponyacsont elvékonyodását kétséget kizáróan CT vizsgálattal tudták bebizonyítani [11]. A téma hazai vonatkozása az 1994-ben Vácott, a Fehérek templomának felújítása során fellelt, befalazott kripta lelete. Itt több, mint 250, a XVIII-XIX. századokból származó, természetes körülmények között mumifikálódott holttestet találtak. Ezek közül többet is megvizsgáltak röntgennel és CT berendezéssel is. Így vizsgálták meg egy fiatalasszony múmiáját, amely magán viselte az elvégzett császármetszés nyomait [12]. Ismert egy közelmúltban fellelt embermaradvány, aminek történetét, orvosi vizsgálatait mind a laikus sajtóban [13], mind a nemzetközi szakirodalomban több közlemény megírta [14, 15]. 1991 szeptemberében az Alpok Ausztria és Olaszország határán lévő területén egy jéggé fagyott holttestet találtak. A hatósági helyszíni szemle tisztázta, a holttest nem napjainkban halt meg. További vizsgálatára Innsbruckban került sor. A lelet a Tiroli Alpokban, Ötz-völgyben került napvilágra, innen a közismert név „Ötzi”, illetve „Iceman”, azaz jégember. A radiokarbon kormeghatározás eredménye: 5300 év volt. Az elvégzett röntgen és CT vizsgálatok gyógyult bordatörést, degeneratív csontelváltozásokat mutattak ki, 40-es éveiben járó, tehát idősebb férfi volt. Személye találgatások tárgya volt: eltévedt pásztor lenne, rituális áldozat, sámán? A megtalálása után a test Olaszországba került, mert megtalálásának helye ezen ország területére esett. Bolzanóban egy múzeumban, klimatizált tárolóban tekinthető meg. Ebben az esetben is a legújabb fejlesztésű CT berendezés adta meg a választ, milyen körülmények között halt is meg e férfi. Már a korábbi vizsgálatok során a bal vállöv régiójában idegentest gyanúja merült fel. Három éve, 2005-ben tisztázódott, egy nyílhegy van a mellkasfal mentén, kiderült, az a. subclavia falán néhány milliméteres folytonossági hiány van, az érsérülés vérzést, mellkasfal mentén vérömlenyt eredményezett, a sérült kivérzett, azaz halálát idegenkezűség okozta [13, 15]. ÖSSZEGZÉS: A computer-tomográfia a keresztmetszeti leképezés révén új lehetőséget nyitott a képalkotó diagnosztikában és napjaink alapvető és fontos módszerévé vált. Az elmúlt évtizedekben a megszokott orvosi alkalmazásokon túl rendőrségi, igazságügyi; állattenyésztési és állategészségügyi területeken; élettelen anyagok alternatív vizsgáló módszereként; a régészet és múzeológia kiegészítő eszközeként is számos helyzetben adott többlet információt vizsgálati objektum roncsolást nem igénylő vizsgáló berendezéseként. IRODALOMJEGYZÉK [1] Hounsfield, G.N.: Computerized transverse axial scanning (tomography): Part I. Description of the system. British Journal of Radiology. 1973, 46, 1016-1022. [2] Baranyai T.: A multislice CT alkalmazásánál előforduló diagnosztikai csapdák és műtermékek. Magyar Radiológia, 80, 10-26. [3] Hoffer K., Mohácsi A., Bodrogi N., Baranyai T.: A koszorúerek multislice CT-angiográfiája és kalciumpontértékének vizsgálata. Magyar Radiológia, 2006, 80, 2839. [4] Battyány I., Dérczy K., Csete M., Várady E., Harmat Z., Lévai A.: XXI. századi csúcstechnológia a PTE Térségi Szűrő és Diagnosztikai Központjában (TSZDK) I. rész. IME, 2007, 6, 42-44. [5] Mocsári Zs., Zacher G.: Drogot tartalmazó idegentestek kimutatása. Magyar Radiológia. 2006, 80(3-4), 135137. [6] Bolliger, S.A., Thali, M.J., Ross, S., Buck U., Naether, S., Vock, P.: Virtual autopsy using imaging: bridging radiologic and forenscic sciences. A review of the Virtopsy and similar projects. European Radiology. 2008, 18, 273-282. [7] Locsmándi L., Romvári R., Bogenfürst F., Szabó A., Molnár M., Andrássy-Baka G., Horn P.: In vivo studies on goose liver development by means of computer tomography. Anim. Res. 2005, 54, 135-145. [8] van Kaick, G., Delormen, S.: Computed tomography in various fields outside medicine. European Radiology. 2005, 15, Suppl 4, D74-D81. [9] Bogner P., Földesi T., Závoda F., Repa I.: A CT és MRvizsgálatok lehetőségei a szénhidrogén-kutatásban. Magyar Radiológia. 2003, 77, 231-237. [10] Jansen, R.J., Poulus, M., Kottman, J., de Groot, T., Huisman, D.J., Stoker, J.: CT: A new Nondestructive Method for Visualizing and Characterizing Ancinet Roman Glass Fragments in Situ Blocks of soil. RadioGraphics, 2006, 26, 1837-1844. [11] Weber, J., Spring, A., Czarnetzki, A.: Parasagittales Meningeom bei einem 32500 Jahre alten Schädel aus dem Südwesten von Deutschland. Dtsch Med Wochenschr. 2002, 127, 2757-2760. [12] Varjassy P., Szikossy I., Pap I.: Az egyik legkorábban elvégzett császármetszés hazánkban – sectio caesarea Vácott, 1794-ben. Orvosi Hetilap, 2007, 148, 2101-2105. IME VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. JÚNIUS 45 KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA [13] Hall, S.S.: Halál az Alpokban. National Geographic Magyarország, 2007, 5, 82-95. [14] Murphy W. A., Nedden D., Gostner P., Knapp R., Recheis, W., Seidler, H.: The Iceman: Discovery and Imaging. Radiology, 2003, 226, 614-629. [15] Pernter, P., Gostner, P., Vigl, E. E., Rühli, F. J.: Radiologic proof for the Iceman’s cause of death (ca. 5’300 BP). Journal of Archaeological Science, 2007, 34, 17841786. A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Weninger Csaba jelenleg az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ Klinikai Központ Radiológiai Klinikáján dolgozik Általános orvosi diplomáját 1991-ben szerezte a Pécsi Ovostudományi Egyetemen,1995-ben radiológiából szakvizsgát tett. Tanársegédi és adjunktusi kinevezését 1996-ban, illetve 2000-ben kapta. 2002-től a Pécsi Diagnosztikai Központ külső munkatársa. 2004-től a Klinika igazgató helyettese és 2007-től minőségügyi vezetője. A klinika ISO 9001:2001 szabvány szerinti minőségügyi tanúsítással rendelkezik 2007. márciusa óta. Öt hazai és két külföldi, nemzetközi szakmai szervezet tagja, a Magyar Radiológia című folyóirat rovatvezetője. Dr. Moró Zsuzsanna 1973-ban végzett Pécsett, az Orvostudományi Egyetemen, majd a POTE Radiológiai Klinikán kezdett el dolgozni, azóta is itt tevékenykedik. Radiológus szakvizsga megszerzésének éve: 1978. Tanársegédi, majd adjunktusi kinevezése 1980 illetve 1989. Érdeklődési területe gasztroenterológiai és oszteológiai radiológia, előadásai, közleményei elsősorban ezen témákban születtek. A Debreceni Egyetembe integrálták a Mátrai Gyógyintézetet Az Egészségügyi Minisztérium döntése értelmében a Mátrai Gyógyintézet a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum részeként működik tovább. Az intézetek integrációjával az ország egyetlen szervezetten működő, egészségügyi és foglalkoztatási rehabilitációs ellátása jöhet létre. Az egyesülés célja az ellátáshoz való esélyegyenlőség biztosítása, illetve a foglalkoztatási készség javítása az észak-magyarországi és az észak-alföldi régiókban. A szervezeti működések összehangolását segíti továbbá az ország első és jelenleg egyetlen rehabilitációs tanszéke is, mely 2007 óta működik a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumában. Az integrációtól az intézmények az alábbiakat várják: • A MÁGY pulmonológiai aktív ellátási szintje a DE OEC szakmai háttere révén progresszivitásban emelkedik. • A MÁGY Heves Megyei onko-pulmonológiai centrumi tevékenységével már eddig is látott el megyén kívüli betegeket. Az onkológiai betegek érdekében tett újabb lépés lehetővé teszi a környező megyék lakosainak is a lakóhelyükhöz közeli, magas szintű ellátást ebben a jelentősen növekvő betegségcsoportban. • A MÁGY, mint országos intézet eddig is egyedülálló módon, négy szakterületen (kardiológia, tüdőgyógyászat, belgyógyászat, onkológia) végzett rehabilitációs tevékenységet, mely további két szakterülettel (gyermek, mozgásszervi rehabilitáció) egészül ki. • DE OEC az integrációval, az eddigi oktatóházi kapcsolatnál gyorsabb és szervezettebb módon juttathatja el a speciális ellátást igénylő betegeit a MÁGY által biztosított lehetőségekhez. Így a betegutak lerövidülnek, az ellátási színvonal egységesebb lesz. • A DE OEC graduális és posztgraduális, orvos és szakdolgozó képzéséhez új, sok tekintetben egyedülálló klinikai háttér jön létre, mely a gyakorlati képzést szélesebb szakterületen tudja biztosítani. A két intézmény között a rehabilitáción túl, az aktív ellátásban is szoros az együttműködés, elsősorban a légzőszervi, szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségek gyógyításában. TÉ 46 IME VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2008. JÚNIUS