IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

IME-META VI. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Összefoglaló II.

  • Cikk címe: IME-META VI. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Összefoglaló II.
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XI. évfolyam
  • Lapszám: 2012. / 7
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 31-32
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN
  • Alrovat: KONFERENCIA

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő
Makrogazdasági helyzetkép és kilátások Prof. Bod Péter Ákos
A piaci betegbiztosítások egészség- és gazdaságpoltikai jelentősége, a megvalósítás lehetőségei III. rész Dr. Kincses Gyula
Rekordszámú új hallgatóval indula Semmelweis Egyetemen a 243. tanév IME Szerkesztőség
Fluorescein kézhigiénés vizsgálat Pap-Szekeres Anita, Banos Olga, Tóth Zsuzsanna
K+F pályázati forrás segítségévelinnováció a halláskárosodás felismerésére IME Szerkesztőség
Járóbeteg szakellátás fejlesztés Európai Uniós forrásokból - ktörés vagy kegyelemdöfés? Dr. Tótth Árpád , Juhász Ildikó, Varsányi Attila
Az addiktológiai konzultáns helye a pszichiátriai ellátásban Boros Károlyné
Rovatindító Prof. Dr. Nyirády Péter
Összefogás a vesebetegekért: Nemzetközi konferencia Budapesten IME Szerkesztőség
IME-META VI. Országos Egészség-gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia Összefoglaló II. IME Szerkesztőség
Fokozódó diszpnoe ritka kóreredetettel-esetismertetés Prof. Dr. Smor Tamás, Dr. Szukits Sándor, Dr. Várady Edit, Dr. Battyáni István
Ultrahangvizsgálat a sebészi diagnosztika, intervenciók támogatásában Dr. Zsirka-Klein Attila
Globális Egészségdiplomácia” kurzus Debrecenben IME Szerkesztőség
A Fabry-betegésg kardiológiai vonatkozásai: 2 eset kapcsán Dr. Hoffer Krisztina, Prof. Dr. Smor Tamás, Dr. Grubits János, Prof. Dr. Baranyai Tibor
Mégis van új a nap alatt, XXI. Századi eszközökkel az egészségügyi informatikáért Czvikli József, Egerszegi László, Mihály Antal
Quo Vadis egészségügyi infokommunikáció? Beszámoló a 2012. május 30-i IME konferenciáról, 2. rész Dévényi Dömötör
A magyar radiológia javíthatja pozícióitBeszélgetés Dr. Baranyai Tibor professzorral, a Magyar Radiológusok Társasága elnökével Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
EGészséG-GazDasáGtan KONFERENCIA bESZáMOLó Ime-meta VI. Országos egészség-gazdaságtani továbbképzés és Konferencia Összefoglaló II. Az összefoglaló első részét előző lapszámunkban olvashatják Tisztelt Olvasóink! a konferencia második napja legalább annyira programdús és érdekfeszítő volt, mint az első nap. a program az IfI MEta hallgatói szekció előadásaival folytatódott. Elsőként borbás fanni (GYEMSZI) ismertette az észt és magyar egészségügyi reform kapcsolódási pontjait, törekvéseit. Az észt példa alapján felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházi szektort érintő változtatások átgondolt, hoszszú távú stratégia következetes megvalósítása révén lehetnek sikeresek és hatékonyak. Ezt követően Kocsis tímea (ELTE-TáTK) előadása hangzott el „Az Eurotransplanthoz való csatlakozás egészség-gazdaságtani szempontjai Magyarországon” címmel, ahol a hazai transzplantációk helyzetét a szervezethez frissen csatlakozott Szlovénia és Horvátország helyzetével hasonlította össze. Következtetésként rámutatott az azonnali előnyöket jelentő speciális transzplantációs programba való részvételre, amely szélesebb, Európai lefedettségű szervallokációs rendszere révén a donorszervek optimálisabb felhasználása nyomán lehetőséget teremt a ritkább, (pl. szív-, vagy máj-) transzplantációra várók számára. A csatlakozásra való felkészülés teendői közül kiemelte a várólisták feltöltésének és a jelenleg futó programok folytatásának szükségességét. veress Imre (ELTE-TáTK) „A Transzparencia Direktíva implementálásának vizsgálata a hazai gyógyszerbefogadásban” címmel tartotta meg előadását, amelyben a 2004-2010 közötti időszak gyógyszerbefogadási eljárásainak elemzése alapján tett megállapításokat. A gyógyszerbefogadási eljárások a transzparencia direktíva által javasolt 180 napos maximális döntéshozatali kritériumnak alapvetően megfelelnek, azonban a befogadási rendszer gyenge pontját jelenti az új indikáció-, vagy ATC X miatt felfüggesztéshez kapcsolódó jogszabály-módosító elem, mely eljárásbeli metódusának átalakítására, transzparenssé tételére előadásának végén javaslatot fogalmazott meg. pénzes Miklós tamás (ELTETáTK) „A 2010-ben engedélyezett klinikai vizsgálatokkal járó elkerült gyógyszerköltségek”-ről szóló előadásában felhívta a figyelmet a klinikai vizsgálatok gazdasági hasznára, amely jelentős, mintegy 50 milliárd forint értékben (a GDP 0,2%-a) jelentkezik intézményi és beszállítói szinten. A fázis II.-IV. vizsgálatok eredményeképpen mintegy 8,4 milliárd forint elkerült gyógyszerköltség megtakarítása becsülhető, ami a gyógyszerkassza kiadásainak 2,5-3%-ára tehető, jelentős finanszírozási hozzájárulást adva a betegellátáshoz. tóth Ildikó (ELTE-EGK) szekciózáró előadásában „A biológiai hatóanyagok eredményessége a metasztatikus colorectális daganatok kezelésében” című előadásában ismertette közel 2500 fős betegcsoport elemzésének kutatási eredmé- nyeit, melyet nagyban befolyásol a finanszírozási és szabályozási környezet többszöri változása, azonban egy fontos tendencia mindenképpen kiemelhető: a külső szabályozási környezet változása nem befolyásolja lényegesen az orvosok terápiás választását. A VI. blokk az egészségpolitikával kapcsolatos előadásokat gyűjtötte össze, melynek első előadását Dr. polyvás György (Carteret Institute) tartotta „A kompartment Forrásallokációs Modell (CREAM) szerepéről a kockázatarányos finanszírozás fejlesztésében”. Az előadó a kompartment típusú megközelítés szerepét és alkalmazhatóságát elemezte a hatékony forrásallokáció megvalósításában. Kiemelte, hogy a jövőbeni szükségletek becslése alapvető a szükségletarányos ellátás tervezéséhez, amely az epidemiológiai és pénzügyi kockázatok együttes becslésével valósítható meg. A vonatkozó kompartmentek létrehozása és karbantartása pedig sztochasztikus módszerek alkalmazásával lehetséges. Ezt követte Dr. schaffhauzer franz „A Nemzetközi Pető Intézet gazdálkodási kihívásairól a megváltozott szabályozási környezetben” című előadása. A Nemzetközi Pető Intézet finanszírozási és szabályozási környezete is megváltozott a gazdaság átalakítás kormányzati intézkedéseinek következtében, melyhez való adaptációként az intézet menedzsmentje az MPANNI tervezési módszertani és kontrolling rendszer bevezetéséről döntött. Az előadás az MPANNI szervezetirányítási rendszer bevezetésének gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Dr. boncz Imre (PTE) „A gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák számára 2007-2010. között” című előadásában az OEP gyógyszerforgalmi adatbázisa alapján végzett vizsgálataik eredményét foglalta össze. Megállapítható volt, hogy a vizsgált időszakban a közforgalmú gyógyszertárak száma nőtt (elsősorban az 5000 lakos feletti településeken), amíg az intézeti és kézi gyógyszertárak száma csökkent. A patikaliberalizáció hatásaként a kisebb településeken romlott, a nagyobb városokban pedig javult a hozzáférés. Ecseki adrienn (MediConcept Kft.) előadásában „A kórházi gyógyszerforgalom és elosztás átláthatóságának fejlesztési lehetőségei”-t elemezte. A kórházak központi irányításban történő átvétele, a gyógyszerbeszerzés központi szervezése még inkább szükségessé teszi az igények pontos felmérésének és a tervezésnek alapját képező kórházi gyógyszerforgalmi adatok pontos ismeretét. Mindehhez szükséges lenne a gyógyszerfelhasználás minél részletesebb, betegszintű (unit dose) adatgyűjtése, informatikai fejlesztések, a gyógyszerelés biztonságosságának javítása, kontrollált betegutak, valamint hatékonysági mutatók alkalmazása. IME XI. évfolyaM 7. száM 2012. szEptEMbEr 31 EGészséG-GazDasáGtan KONFERENCIA bESZáMOLó A VII. blokk a technológia értékelés témakörébe illeszkedő előadásokat gyűjtötte egy csokorba, mely Dr. Dózsa Csaba (Miskolci Egyetem) „Kontrasztanyagos UH vizsgálatok egészség-gazdasági értékelése” címmel megtartott előadásával kezdődött ahol a szerző egy új UH diagnosztikában használatos kontrasztanyag költség-minimalizációs elemzését ismertetette. Az elemzés az új eljárást költség megtakarítónak találta, amennyiben a régi eljárásokat 50-70 %-ban helyettesíthetni lehetne az új kontrasztanyaggal. Krenyácz éva (Med-Econ Kft.) eladásában „A laparoszkópos kolorektális sebészet esélye”-t azok költségeinek és hatásainak vonatkozásaiban elemezte. A tanulmányhoz a bajcsy Zsilinszky Kórház sebészeti osztályos költségeit elemezte 2011. I.-IX. hónapra vonatkozóan. Vizsgálták mind a fix, mind a változó költségeket, a hagyományos és a laparoszkópos megoldások összehasonlításában. Tapasztalataik azt mutatják, hogy a laparoszkópos technikák esetében a direkt műtéti költség magasabb, azonban rövidebb ápolási idővel kell számolni és a műtétet követően az élettani hatások is kedvezőbbek. Joó tamás (ELTE-TáTK) „A dohányzásnak tulajdonítható direkt és indirekt költségek, valamint az állami bevételek alakulása Magyarországon 2010-ben” című előadásában ismertette a dohányzás gazdasági hatásait, mérlegre a dohányzással összefüggő társadalmi szintű (közvetlen és közvetett) kiadásokat, a bevételeket valamint a dohányzás miatti korai halálozás nyomán elvesztett életévek számát is. A végső konklúzió az ellátó rendszerre vonatkozó teher, a jelentős elvesztett életévek száma és a közel 80 milliárdos éves veszteség, mind-mind a dohányzás visszaszorítását célzó intézkedések mellett szól. Dr. lovas Kornélia (szakértő) a „Sebészeti betegek tápláltsági állapotának, életminőségének és ápolási napok számának vizsgálata a Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján” címmel ismertette 234 betegen végzett felmérésének kutatási eredményeit. A malnutríció felmérésével és a mesterséges táplálás igényének korai felismerésével, csökkenthető a mortalitás, a kórházi ápolási idő, a kezelési költségek és javítható az életminőség. Dr. Marton Jenő (JPM Consulting) „Egészség-gazdaságtani elemzések, az egészségügyi ellátás optimalizálására – a Tufts Medical Center Költséghatékonyság (CEA) Regiszter tükré- ben” című előadásában az egészségügyi forrásallokáció lehetséges módszereit elemezte, kiemelve a lineáris programozást, mint elvben egyszerű és ígéretes eszközt a forrásallokáció optimalizálására. Költséghatékonysági szempontból a célzott prevenciót tartotta kedvezőbbnek a populációs prevenciónál. Ez a szekció is diszkusszióval zárult, ahol hallgatóság kifejthette az elhangzott előadásokkal kapcsolatos véleményét és feltehette kérdéseit az előadóknak. Az ebéd után a konferencia a VIII. blokkját képező poszterséta következett Dr. Kaló zoltán moderálásával. A konferencia IX. záró blokkjaként egy izgalmas kerekasztal beszélgetés zajlott „Generikus árcsökkentés és egészség-gazdaságtani hatásai” címmel Dr. sinkó Eszter (SE EMK) vezetésével. A részt vevők között volt brázay andré a Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók Magyarországi Érdekvédelmi Egyesületének elnöke, Dr. feller antal a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének alelnöke, Dr. Jakab zoltán az AIPM elnökségi tagja, Dr. Molnár Márk a budapesti Corvinus Egyetem oktatója, Dr. sohajda attila a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke, valamint Dr. szabó lászló a MAGYOSZ alelnöke. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az innovativ-generikus gyógyszerciklus fenntarthatósága érdekében a generikus piacon elérhető megtakarításokat vissza kell forgatni a rendszerbe az új készítmények befogadására, valamint hogy a túlzott és erőltetett árcsökkentés a szektor minden szereplőjére nézve tartogathat veszélyeket. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a kétnapos vI. országos Egészség-gazdaságtani továbbképzés és Konferencia ez évben is igen sikeres volt, az érdeklődők és az előadások számát tekintve talán még a korábbikat is felülmúlta. reméljük, hogy az elhangzott előadások magas színvonala az újdonságok mellett hozzájárult a résztvevők ismereteinek elmélyítéséhez is, melyet kreditpontos képzés formájában is elismernek. Külön öröm, hogy a konferencia elsők között ültette egy asztalhoz az innovatív- és generikus gyógyszeripari képviselőket, felvállalva és fórumot adva a gyógyszeripar minden szereplőjét érintő ágazati megszorításokkal kapcsolatos vélemények ütköztetésének. Munkatársunktól Folytatás a 30. oldalról Az alapítvány támogatásával 1994 óta minden évben megrendezik az ún. budapesti Nephrológiai Iskolát, ahová eddig öt földrész 58 országából érkeztek hallgatók. Az alapítvány kiemelt feladatának tekinti a betegedukációt is, mivel – mint Rosivall professzor rávilágított – a krónikus vesebetegség veszélyeit ma még mindig sokan alábecsülik. A Magyar Vesealapítvány kezdeményezésére 2007 óta minden év március második csütörtöke a Vese Világnapja, amikor a szervezők felhívják a világ lakosságának figyelmét a krónikus vesebetegség jelentőségére, valamint a megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Az IFKF tagszervezetei sikeres nemzeti prevenciós programokat indítottak, amelyekről részletesen beszámoltak a budapesti konferencián. A rendezvény sajtótájékoztatóján John feehally nefrológus professzor (Leicester, Anglia), a Nemzetközi Nephrológiai Társaság (International Society of Nephrology) elnöke hangsúlyozta: alapvető feladatnak tekinti a prevenciós szemlélet társadalmi szintű terjesztését. A társaság leendő elnöke, Guillermo Garcia-Garcia professzor Folytatás az 52. oldalon 32 IME XI. évfolyaM 7. száM 2012. szEptEMbEr