IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az új egészségügyi informatikus generáció színre lépett – beszámoló az I. FIESZTA-ról

  • Cikk címe: Az új egészségügyi informatikus generáció színre lépett – beszámoló az I. FIESZTA-ról
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: XIII. évfolyam
  • Lapszám: 2014. / 10
  • Hónap: december
  • Oldal: 35
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: KISHÍREK
  • Alrovat: KISHÍREK

Absztrakt:

2014. december 3-án hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre az első Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója (FIESZTA). A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály Ifjúsági Csoportja által közösen szervezett rendezvénynek a Semmelweis Egyetem I. Számú Belgyógyászati Klinikája adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a hazai egészségügyi informatikai képzésben részt vevő hallgatók tájékozódhassanak a képzési terület aktualitásairól, a tudományterület kihívásairól, a munkaerőpiac által a szakterülettől elvárt igényeiről. A találkozón résztvevő piaci szereplők aktívan közreműködtek abban, hogy a hallgatók kérdéseire adott válaszaikkal irányt mutatva bevezessék őket a magyar egészségügyi informatika mindennapjaiba, reményeink szerint számos hosszú távú kapcsolat született a nap folyamán.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Tamás Éva
Tartalom IME Szerkesztőség
Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Dr. Dózsa Csaba, Malbaski Nikoletta
Virágozzék minden virág? A hazai magán egészségügyi szolgáltatók tipizálása és jövőképe Dr. Rékassy Balázs
Velünk élő zoonózisok mai problematikája Dr. Sinkó Káli Róbert, Dr. Faragó Éva
Az ÁNTSZ stratégiai jövőképe - Interjú Dr. Kovács Attilával Boromisza Piroska
X. Jubileumi Regionális Konferencia IME Szerkesztőség
Beszámoló az IME XV. Szolgáltatásmenedzsment (Outsourcing) Konferenciájáról IME Szerkesztőség
A hepatitis C kezelése mára „csak” szervezési és anyagi kérdéssé vált Dr. Makara Mihály
I. Betegbiztonsági Konferencia IME Szerkesztőség
Fókuszban a klinikai genetika Boromisza Piroska
Az új egészségügyi informatikus generáció színre lépett – beszámoló az I. FIESZTA-ról IME Szerkesztőség
Vizelet inkontinencia gyakorlati kérdései Dr. Majoros Attila, Dr. Szabó László , Prof. Dr. Nyirády Péter, Rigó János
A fertőzések társadalma avagy: Fegyverbe! Megfertőztek! Dr. Barcs István
Szintetizálni a hazai medicinát - Interjú Prof. Dr. Poór Gyulával Boromisza Piroska
D-vitamin és diabétesz Dr. Tabák Gy. Ádám PhD, Dr. Takács István PhD, Dr. Tänczer Tímea
Nemzetközi gyógyszerfejlesztő szakemberek képzése a Semmelweis Egyetemen Dr. Kerpel-Fronius Sándor
Cooperative European Medicine Development Course (CEMDC) IME Szerkesztőség
Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer Bevezetését Támogató Módszertan-, Szolgáltatás-, Képzés- és Humánerőforrás-fejlesztési Kiemelt Projekt IME Szerkesztőség

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
KLINIKUM NŐGYÓGYÁSZAT mutatott ki. Hangsúlyozni kell, hogy ez a 2012-ben leközölt vizsgálatunk egyelőre még „pioneer study”, amit tőlünk független kutatásoknak is igazolni kell majd. – Tervezik-e ennek az ígéretes tanulmánynak a folytatását? Szeretnénk még részletesebben körbejárni ezt a kérdést, ezzel kapcsolatban egyéb vizsgálataink is folyamatban vannak. Természetesen tervezzük a jelenleg zajló kutatásaink eredményeinek majdani publikálását is, ám ennek még nem jött el az ideje, így érdemben erről még nem nyilatkozhatok. Boromisza Piroska * A Magyar Humángenetikai Társaság közgyűlésének állásfoglalása és a társaság elnökével, Dr. Melegh Béla professzorral készített interjúnk az IME 2014. szeptemberi számában olvasható (szerk). NÉVJEGY Dr. Nagy Gyula Richárd summa cum laude minősítéssel végzett a Semmelweis Egyetemen. 2001 októbere óta a Semmelweis Egyetem I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának dolgozója. 2007 januárjában szülészetnőgyógyászat szakvizsgát szerzett, majd ugyanebben az évben a non-invazív magzati diagnosztikával kapcsolatban írt disszertációját védte meg, s szerzett summa cum laude minősítéssel PhD fokozatot. Klinikai genetikából 2009-ben szakvizsgázott. A klinika orvosaként az intézményben zajló graduális és posztgraduális képzésben oktatóként vesz részt (medikusképzés, rezidensképzés, továbbképző kurzusok), valamint 2005-2008 között szülésznőképzésben is oktatott. Az egyetemen a kezdetektől fogva bekapcsolódott az angol nyelvű szülészet-nőgyógyászat oktatásba, melynek 2009 óta a vezetője. Az orvostanhallgatók képzésében betöltött fontos szerepe miatt 2014-ben a magyar és idegen nyelvű medikusképzés egészének vezetésével bízták meg. A klinika több részlegének volt már osztályvezetője. Jelenleg a Nőgyógyászati Osztályt vezeti. Egyetemi adjunktusi kinevezést 2013-ban kapott. Számos hazai és nemzetközi kongresszus szervezésében vett részt. Több orvostársaság tagja (Fiatal Nőorvosok Társasága, Magyar Nőorvos Társaság, Magyar Humángenetikai Társaság, Magyar Szülészeti Nőgyógyászati Ultrahang Társaság, European Society of Human Genetics, International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy), és a Fiatal Nőorvosok Társaságának 2009 óta elnöke. Az új egészségügyi informatikus generáció színre lépett – beszámoló az I. FIESZTA-ról 2014. december 3-án hagyományteremtő szándékkal került megrendezésre az első Fiatal Informatikus Egészségügyi Szervezők Találkozója (FIESZTA). A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Orvos-biológiai Szakosztály Ifjúsági Csoportja által közösen szervezett rendezvénynek a Semmelweis Egyetem I. Számú Belgyógyászati Klinikája adott otthont. A rendezvény célja az volt, hogy a hazai egészségügyi informatikai képzésben részt vevő hallgatók tájékozódhassanak a képzési terület aktualitásairól, a tudományterület kihívásairól, a munkaerőpiac által a szakterülettől elvárt igényeiről. A találkozón résztvevő piaci szereplők aktívan közreműködtek abban, hogy a hallgatók kérdéseire adott válaszaikkal irányt mutatva bevezessék őket a magyar egészségügyi informatika mindennapjaiba, reményeink szerint számos hosszú távú kapcsolat született a nap folyamán. Az elhangzott előadások alapvetően három téma köré csoportosultak: a hallgatóság, az oktatók és a pályakezdők nézőpontjából is megismerhette az egészségügyi informatika életpálya szépségeit és nehézségeit, majd a szakterület neves képviselői felvázolták azt a negyedévszázados jövőképet, amelyet az elektronikus egészségügy célként tűzhet ki maga elé. A találkozó zárásaként azok a fejlesztési területek kerültek terítékre, amelyek már ma is aktívan befolyásolják az egészségügyi ellátás minőségét. A találkozó folyamán került sor a rendezvény kísérőprogramjaként meghirdetett FIESZTA 2014 pályázat díjátadására is. A pályázaton résztvevő hallgatók egy megadott téma kidolgozásával nevezhettek a megmérettetésre, amelyen végül a legjobb három pályaművet író hallgató – támogatóink által felajánlott – értékes tárgynyereményt vehetett át jutalmul,. A rendezvényt jellemző érdeklődésre alapozva vitathatatlan, hogy a fiatalok megérkeztek az egészségügyi informatikába és hangjukat is hallatni kívánják. Jövőre újra FIESZTA! IME XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2014. DECEMBER 35