IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Első IME Konferencia - Alternatív forrásteremtés az egészségügyben

  • Cikk címe: Első IME Konferencia - Alternatív forrásteremtés az egészségügyben
  • Szerzők: IME Szerkesztőség
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: I. évfolyam
  • Lapszám: 2002. / 2
  • Hónap: szeptember
  • Oldal: 45-46
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: EGÉSZSÉGPOLITIKA
  • Alrovat: KONFERENCIA

Absztrakt:

Örömmel számolhatunk be kedves Olvasóinknak, hogy nagy sikerrel került megrendezésre az IME folyóirat első szakmai konferenciája 2002. május 25-én a Tulip Inn Hotelben. A közel százfős részvétel és a rendezvénnyel kapcsolatos kérdőívek értékelésének eredményei egyértelműen visszaigazolták, hogy a témaválasztásunk sikeres volt. Alapvető célunk, hogy olyan konferenciát szervezzünk, amely az egészségügy finanszírozását – „új időknek új dalaival” – nem eddigi megközelítésben tekinti át, azaz nem a klasszikus egészségügyi finanszírozás gyengeségeit és korlátait feszegeti tovább, hanem – a már ma is jelen lévő, ám nem kihasznált – további forrásteremtési lehetőségeket mutatja be. Tekintettel az IME szakmai koncepciójára, nem titkolt célunk volt, hogy a lehetőségek ne csupán az azonnal felhasználható, alternatív (pénz)források kínálatáról szóljanak, hanem olyan üzleti megoldások is szerepeljenek a konferencián, amelyek a korszerűbb módszereik révén a jelenlegi források hatékonyabb felhasználását biztosítják. Tettük ezt a napi és gazdasági sajtóban naponta fellelhető azon hírek fényében, melyek szerint a világgazdasági recesszió még a versenyszféra legsikeresebb cégeit is nagyfokú költségcsökkentésre szorítja, azaz a legkorszerűbb üzleti megoldások alkalmazására, a hatékonyság növelése érdekében.

Szerző Intézmény
Szerző: IME Szerkesztőség Intézmény: IME Szerkesztőség
KITEKINTÔ ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK Első IME konferencia „Alternatív forrásteremtés az egészségügyben” Örömmel számolhatunk be kedves Olvasóinknak, hogy nagy sikerrel került megrendezésre az IME folyóirat első szakmai konferenciája 2002. május 25-én a Tulip Inn Hotelben. A közel százfős részvétel és a rendezvénnyel kapcsolatos kérdőívek értékelésének eredményei egyértelműen visszaigazolták, hogy a témaválasztásunk sikeres volt. Alapvető célunk, hogy olyan konferenciát szervezzünk, amely az egészségügy finanszírozását – „új időknek új dalaival” – nem eddigi megközelítésben tekinti át, azaz nem a klasszikus egészségügyi finanszírozás gyengeségeit és korlátait feszegeti tovább, hanem – a már ma is jelen lévő, ám nem kihasznált – további forrásteremtési lehetőségeket mutatja be. Tekintettel az IME szakmai koncepciójára, nem titkolt célunk volt, hogy a lehetőségek ne csupán az azonnal felhasználható, alternatív (pénz)források kínálatáról szóljanak, hanem olyan üzleti megoldások is szerepeljenek a konferencián, amelyek a korszerűbb módszereik révén a jelenlegi források hatékonyabb felhasználását biztosítják. Tettük ezt a napi és gazdasági sajtóban naponta fellelhető azon hírek fényében, melyek szerint a világgazdasági recesszió még a versenyszféra legsikeresebb cégeit is nagyfokú költségcsökkentésre szorítja, azaz a legkorszerűbb üzleti megoldások alkalmazására, a hatékonyság növelése érdekében. A konferencián egyrészt az egészségügyi ágazat gyakorló vezetői mondták el véleményüket, tapasztalataikat az intézményi finanszírozás napi gyakorlatát illetően, másrészt az alternatív megoldásokat kínáló üzleti szféra vezető szakemberei ismertették az általuk javasolt, az üzleti élet más területein már bevált, referenciákkal bíró megoldásokat. Külön örömünkre szolgált, hogy Dr. Kovács Ágnes, a Kórházszövetség elnöke eleget tudott tenni felkérésünknek és elvállalta a konferencia fővédnöki tisztét, hiszen már ez is jelezte, hogy valós az igény az új megoldások áttekintésére. Megnyitó beszédében külön üdvözölte a rendezvény újszerű és pozitív hangvételét, előremutató, útkereső szándékát. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyi intézmények napi finanszírozási problémáinak megoldása érdekében halaszthatatlan további alternatív forrásteremtési technikák megismerése és alkalmazása. Heves István, az EGVE Tudományos Bizottságának elnöke megnyitó beszédében szintén üdvözölte a témaválasztást. A konferencia levezető elnöki tisztét Raffai Sándor, a Szent Margit Kórház gazdasági főigazgatója, az EGVE megbízott régióvezetője látta el. Első előadásként Dr. Szabó Tamás „Új források lehetősége az egészségügyben” címmel általánosságban ismertette a forráshiány pótlásának lehetséges módjait, így például az egészségszámlával kapcsolatos lehetőségeket, az árreformot, az amortizáció bevezetését, az áfa-támogatást, a tőkevesztés pótlását és a hiteloldal megnyitását. Emellett érintette az – egészségügyi sajátságoknak megfelelő – invesztíciós feltételek megteremtésének szükségességét, az alternatív források lehetőségeit, valamint az új módszerek térnyerésének várható hatásait. Dr. Lépes Péter, a Symbion Kft. ügyvezető igazgatója egy magántulajdonú kórház lehetséges működését mutatta be az általuk kidolgozott, és levédett koncepción keresztül. A forrásbevonás potenciális lehetőségeként említette a lakosság színvonalas egészségügyi szolgáltatás iránti keresletének növekedését, hiszen ez az igény messze meghaladja a jelenlegi kínálatot. Az egyik lehetséges kiút ennek az ellentmondásnak a feloldására a magas színvonalú, magántulajdonú, profitorientált kórházak, járóbeteg-ellátás, és a későbbiekben ezen intézmények hálózatának létrehozása. Az általuk felvázolt koncepció alapelve, hogy a magántulajdonú kórházakat a nagy állami, önkormányzati egészségügyi létesítmények területén, azokkal széleskörű együttműködésre törekedve kell létrehozni. Az ilyen típusú együttműködés előnyei: a magántulajdonú kórház jelentős beruházási költséget takarít meg; illetve az állami, önkormányzati kórház optimalizálja infrastrukturális kapacitásait; beruházás nélkül jut hozzá diagnosztikus, vagy terápiás lehetőségekhez. Ôri Károly, a BDO MedConsult Kft. tanácsadója az ellátórendszer potenciális forrásbővítési lehetőségeit ismertette. Elemezte az intézményi privatizáció várható eredményeit és a cég által javasolt átalakulási stratégiát, valamint az átalakulási program folyamatát. Babos János, a Process Solutions Kft. ügyvezetője előadásában az üzleti folyamat outsourcingról, mint hatékony és beruházáselkerülő technikáról hallhattunk. Az előadó cége profiljának megfelelően, a pénzügyi és számviteli outsourcing szolgáltatási lehetőségekről beszélt, mivel ezek külső szolgáltatóval való megoldása az egészségügy számára kifejezetten előnyös. Ennek oka az, hogy az adminisztrációs terület által megkövetelt korszerű szoftver-, hardver- és telekommunikációs eszközök biztosítása ma saját IME I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2002. SZEPTEMBER 45 KITEKINTÔ ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK erőből gyakorlatilag elérhetetlen az intézmények számára, s akkor még nem is beszéltünk az üzemeltető szakemberek hiányáról. Az előadó egy hipotetikus, ám valós számadatokon nyugvó példa alapján mutatta be, hogy az egészségügyi intézmények közös adminisztratív szolgáltató központokhoz való csatlakozása előnyös megoldás – különösen a méretgazdaságosságból származó haszon kihasználása és befektetések szolgáltató általi finanszírozása miatt. adhat a kórházak információs technológiai felzárkóztatása során. Kovács Lajos, a Prometheus Rt. igazgatója az innovatív műszaki üzemeltetési konstrukciókkal elérhető költségmegtakarításokról, outsourcing lehetőségekről beszélt. A békés-megyei Pándy Kálmán Kórház és a jászberényi Erzsébet Kórház példáján keresztül mutatta be a lehetséges, költségcsökkentő, költségkímélő megoldásokat. László Gábor, a Tigres Rt. igazgatója további alternatív finanszírozási technikákról beszélt, úgy mint a lízing (pénzügyi, operatív, tartós bérlet) és a faktoring lehetőségéről. A hallgatói visszajelzések alapján a legnagyobb sikert Dr. Bodnár Viktória, az IFUA Horváth & Partner ügyvezetőjének prezentációja aratta. Az előadás igen aktuális témája a közhasznú társasággá való átalakulás folyamata volt. Tárgyalta az átalakulás nyújtotta lehetőségeket az eredményes és hatékony működésre vonatkozóan. Részletesen ismertette az átalakulás kulcskérdéseit, céljait, prioritásait, a szereplők közötti konszenzus fontosságát és végül az átalakulás finanszírozási hatásait. Máhrné dr. Kazareczky Éva, a Kvantum Investment Rt. vezérigazgatója az általuk javasolt egészségügyi faktoring konstrukciókat mutatta be, ezen belül is kiemelten az egészségügyi intézmények és beszállítók részére ajánlott faktorálási lehetőségeket. Az egészségügyi ágazatban még ritkán használt pénzügyi technika a faktoring, a konferencia résztvevőinek az érdeklődését is igencsak felkeltette, hiszen élénk vita alakult ki a metodika fogalmát és alkalmazhatóságát illetően. Juhász Gábor a csornai Margit Kórház gazdasági igazgatója egy másik, a gyakorlatban már működő lehetséges megoldást ismertetett. Az általuk bevezetett irányított betegellátási modell elsődleges célja az egészségfejlesztés, a megelőzés és a betegút követése, az életminőség javítása. Ez az előadás egy olyan korszerű, a folyamatokat újragondoló szemléletmódra adott rátekintést, amely a betegellátást optimális szinten végző rendszer segítségével javítja a működés hatékonyságát, költségcsökkentést és bevételnövelést érve el. Azaz belső forrásteremtésre ad lehetőséget. Az ilyen típusú rendszerek elterjedése fontos lépést jelent a modern üzleti szemléletmódok egészségügyi meghonosodásának folyamatában. Weitz Gábor az ING NN Biztosító Rt. munkatársa a privátbiztosító szerepét mutatta be a gyógyításban, a MÁV Kórházban megvalósított Vitalitás programon keresztül. Az együttműködés legfontosabb előnyeit az egészségügyi intézmények számára a többletforrás megteremtése, a piaci verseny belépésével egyre fontosabb intézményi presztízs növekedése, az új beruházások elérhetősége és a – jövőben alapvető fontosságúvá váló – minőségfejlesztés jelenti. A korábban hallott üzleti folyamat outsourcing megoldásokhoz illeszkedve, Regőci István, az ISH ügyvezető igazgatójának előadása – az integrált informatikai rendszerek közös szolgáltató központokban való üzemeltetésének előnyeit mutatta be, különös tekintettel a korszerű ASP-megoldásokra. Az előadás kitért a rendszerelemek bemutatására, a haszonmegosztás elvére épülő finanszírozás sajátosságaira, és a megvalósítás kritikus sikertényezőire. A tapasztalati példák alapján az ISH-megoldás jelentős segítséget 46 IME I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2002. SZEPTEMBER ÖSSZEGZÉS A rendezvény komoly sikert könyvelhet el, ezt erősítették meg mind a hallgatói, mind pedig a támogatói visszajelzések. A helyszínválasztás jónak bizonyult, hiszen tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető volt, illetve az autóval érkezők számára sem jelent gondot a parkolás. Külön dicséretet kapott a szervező Larix Stúdió az előadások magas színvonalú szinergiájáért és a technikai előkészítettségéért. A helyszínen kiadott kiadvány nagyon hasznosnak bizonyult, ezt a hagyományt a további rendezvények alkalmával is követendőnek tartották a résztvevők. Akik esetleg személyesen nem tudtak részt venni a konferencián, az előadások anyagait publikáció formájában az IME elkövetkezendő lapszámainak hasábjain olvashatják. Az IME következő tervezett konferenciája – folytatva a múlt évben már megrendezett két konferencia gondolatmenetét –, ismét szeptemberben kerül megrendezésre az outsourcing témájában. A további részletekről tájékoztatjuk Önöket a lap hasábjain keresztül, illetve a szokásos személyes megkeresés útján. Külön köszönetet mondunk a kérdőívek visszaküldőinek dicsérő és elismerő véleményükért, és a számtalan konstruktív témajavaslatukért, amelyek felvetése egyben az eddigi munkánk elismerését is jelenti. E javaslatok is mutatják bizalmukat, mely szerint az IME alkalmas szakmai fórum lesz az egészségügyi ágazattal kapcsolatos információs technológiai és menedzsmentelméleti és módszertani megoldások áttekintésére, ismertetésére, összhangban az alapításakor megfogalmazott, és azóta többszörösen visszaigazolt céljainkkal. Továbbra is várjuk véleményüket a lappal és a rendezvényekkel kapcsolatosan. Ôszintén reméljük, hogy személyesen üdvözölhetjük Önöket is soron következő konferenciánkon. Szerkesztőség