IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatása az aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménymutatóira intézényi, megyei és regionális bontásban

  • Cikk címe: A teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatása az aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménymutatóira intézényi, megyei és regionális bontásban
  • Szerzők: Prof. Dr. Boncz Imre
  • Intézmények: Egészségbiztosítási Intézet Egészségtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem
  • Évfolyam: VI. évfolyam
  • Lapszám: 2007. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 19-24
  • Terjedelem: 6
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: FINANSZÍROZÁS

Absztrakt:

Dolgozatunkban a TVK intézményi/megyei/regionális szintre gyakorolt hatásainak elemzését végeztük el. Az elemzésben szereplő adatok az intézmények által az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé küldött jelentéseken alapulnak, és mindenhol az aktív fekvőbeteg szakellátásra vonatkoznak (2003-2006). Megvizsgáltuk az egy aktív súlyszámra kifizetett éves átlagos forintértéket, a TVK miatti finanszírozási veszteséget régiónként, megyénként, intézményenként. Eredményeink azt mutatják, hogy a finanszírozási esetszám 2003-2006 között a legnagyobb mértékben Budapesten, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-NagykunSzolnok és Fejér megyékben emelkedett, míg Tolna, Heves, Békés, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben jelentősen csökkent. Az egy aktív súlyszámra kifizetett éves átlagos forintérték 2006-ban Közép-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl régiókban, illetve Győr-Moson-Sopron, Baranya, Hajdú-Bihar megyékben volt a legalacsonyabb. A 7 legnagyobb veszteséget elszenvedett intézmény (4 orvosképző egyetem, 2 nagy megyei kórház és 1 országos intézet) mindegyike legalább 500 millió forintot veszített 2006-ban. A 10 legnagyobb veszteséget elviselő kórház a teljes kórházi szektor veszteségének 52%-át adja. Következtetésül elmondhatjuk, hogy a TVK miatti veszteség főleg azokban a megyékben, illetve régiókban volt magasabb, ahol a progresszivitás magasabb szintjén álló intézmények, egyetemek találhatók.

Angol absztrakt:

The aim of our paper is to analyse the effect of the so-called performance volume limit (PVL) financing method on the acute hospital care according to counties, regions and hospitals. Data were derived from the nationwide administrative dataset of the National Health Insurance Fund Administration (OEP) covering the period 2003-2006. We analysed the trends in DRG cost-weights, cases and hospital days. Then we calculated the average annual reimbursement rate of DRG cost-weight with and without the application of PVL. Our results showed that between 2003 and 2006 the number of financed cases (patients) significantly increased in Budapest and county Csongrád, Szabolcs- Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok and Fejér, while it decreased in county Tolna, Heves, Békés, Nógrád and Borsod-Abaúj-Zemplén. The annual average reimbursement rate of DRG cost-weight was the lowest in the regions Central Hungary, Northern-Greatplan and Southern-Transdanubia and in counties Gyôr-Moson- Sopron, Baranya, Hajdú-Bihar. Each of the 7 hospitals with the highest loss (4 medical schools, 2 big county hospital and 1 national medical centre) had an annual loss at least 500 million HUF. The 10 hospitals with the highest loss accounts for 52% of the total loss of the whole hospital sector. We can conclude that the loss due to performance volume limit (PVL) was the largest in counties with medical schools.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Heves István
Új egészségbiztosítási modell? Dr. Gaál Péter, Dr. Sinkó Eszter
A 2004. évi kormányzati intézkedések: célok és hatások a gyógyszerkasszára Dr. Bacskai Miklós, Dr. Komáromi Tamás
Átalakulóban a járóbeteg szakellátás: 31,4 milliárd forint jut fejlesztésre Nagy András László
A teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatása az aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménymutatóira intézényi, megyei és regionális bontásban Prof. Dr. Boncz Imre
A költség-megtakarítási stratégiák fejlesztésének lehetőségei a hazai fekvőbeteg ellátásban I. rész Dr. Polyvás György
A hazai klinikai fogászati higiénikus szakképzés elmúlt tíz éve Dr. Orosz Mihály, Dr. Gábris Katalin
Az egészségügyi textiltisztítás helyzete a hazai fekvőbeteg-ellátó intézményekben Kellős Éva
Többször vagy egyszer használatosmûtéti „textíliák”? A darab/költség-szemlélet tévutakra visz IME Szerkesztőség
Gyakoribb daganatos megbetegedések társadalmi betegségterhe Magyarországon Dr. Dózsa Csaba, Dr. Gulácsi László, Krenyácz Éva, Dr. Döbrőssy Lajos
Az amlodipin/valsartan kombináció költséghatékonysági elemzése a hipertónia kezelésében Dr. Kósa József
Elkészült a Bethesda Gyermekkórház világszínvonalú informatikai rendszere Tamás Éva
Egészségügyi informatika és a média (vész)helyzetben Asbót Kristóf
Régi ember új szerepben Kincses Gyula, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára Nagy András László

Szerző Intézmény
Szerző: Prof. Dr. Boncz Imre Intézmény: Egészségbiztosítási Intézet Egészségtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem

[1] Boncz I. A teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatása az aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménymutatóira, különös tekintettel az egyetemi klinikák helyzetére. IME, 2007, 6(4): 21-26.
[2] Pásztélyi Zs. Szerkesztőségi kommentár. IME, 2007, 6(4): 27.
[3] Boncz I., Belicza É., Takács E. Akut myocardialis infarctus kórházi halálozási aránya OEP adatok elemzésével. Cardiologia Hungarica 2005, 35: A49.
[4] Stevens AJ, Raftery J, Roderick P. Can health technologies be assessed using routine data? Int J Technol Assess Health Care, 2005, 21(1): 96-103.

MENEDZSMENT FINANSZÍROZÁS A teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatása az aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménymutatóira intézményi, megyei és regionális bontásban Dr. Boncz Imre, PTE Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ, Budapesti Corvinus Egyetem Dolgozatunkban a TVK intézményi/megyei/regionális szintre gyakorolt hatásainak elemzését végeztük el. Az elemzésben szereplő adatok az intézmények által az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé küldött jelentéseken alapulnak, és mindenhol az aktív fekvőbeteg szakellátásra vonatkoznak (2003-2006). Megvizsgáltuk az egy aktív súlyszámra kifizetett éves átlagos forintértéket, a TVK miatti finanszírozási veszteséget régiónként, megyénként, intézményenként. Eredményeink azt mutatják, hogy a finanszírozási esetszám 2003-2006 között a legnagyobb mértékben Budapesten, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-NagykunSzolnok és Fejér megyékben emelkedett, míg Tolna, Heves, Békés, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben jelentősen csökkent. Az egy aktív súlyszámra kifizetett éves átlagos forintérték 2006-ban Közép-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl régiókban, illetve Győr-Moson-Sopron, Baranya, Hajdú-Bihar megyékben volt a legalacsonyabb. A 7 legnagyobb veszteséget elszenvedett intézmény (4 orvosképző egyetem, 2 nagy megyei kórház és 1 országos intézet) mindegyike legalább 500 millió forintot veszített 2006-ban. A 10 legnagyobb veszteséget elviselő kórház a teljes kórházi szektor veszteségének 52%-át adja. Következtetésül elmondhatjuk, hogy a TVK miatti veszteség főleg azokban a megyékben, illetve régiókban volt magasabb, ahol a progresszivitás magasabb szintjén álló intézmények, egyetemek találhatók. The aim of our paper is to analyse the effect of the so-called performance volume limit (PVL) financing method on the acute hospital care according to counties, regions and hospitals. Data were derived from the nationwide administrative dataset of the National Health Insurance Fund Administration (OEP) covering the period 2003-2006. We analysed the trends in DRG cost-weights, cases and hospital days. Then we calculated the average annual reimbursement rate of DRG cost-weight with and without the application of PVL. Our results showed that between 2003 and 2006 the number of financed cases (patients) significantly increased in Budapest and county Csongrád, SzabolcsSzatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok and Fejér, while it decreased in county Tolna, Heves, Békés, Nógrád and Borsod-Abaúj-Zemplén. The annual average reimbursement rate of DRG cost-weight was the lowest in the regions Central Hungary, Northern-Greatplan and Southern-Transdanubia and in counties Győr-MosonSopron, Baranya, Hajdú-Bihar. Each of the 7 hospitals with the highest loss (4 medical schools, 2 big county hospital and 1 national medical centre) had an annual loss at least 500 million HUF. The 10 hospitals with the highest loss accounts for 52% of the total loss of the whole hospital sector. We can conclude that the loss due to performance volume limit (PVL) was the largest in counties with medical schools. BEVEZETÉS, CÉLKITÛZÉS Korábbi dolgozatunkban beszámoltunk a teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatásáról az aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménymutatóira kórház-típusonkénti (progresszivitási szintenkénti) és szakmai bontásban, különös tekintettel az egyetemi klinikák helyzetére [1]. A dolgozat már megjelenése előtt színvonalas, noha emocionális elemektől sem mentes vitát váltott ki [2]. A vita – mint korábbi cikkünkben is utaltunk rá – főleg a számszaki tények mögött meghúzódó általam feltételezett ok-okozati összefüggésekre fókuszált. A témát a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) is napirendre tűzte, és 2007. május 3-i ülésén megtárgyalta. Emlékeztetőül: a teljesítményvolumen-korlátos finanszírozási technika degressziós szakaszában, azaz 2004. és 2006 júniusa között a 2003. évi teljesítmény 100%-át véve 98%-os bázisnak, az e feletti teljesítmény 0-5%-os növekedés esetén 60%-kal, 5-10%-os növekedés esetén 30%-kal, míg 10% feletti növekedés esetén 10%-kal került kifizetésre. 2006 júliusától a bázisérték 95%-ra változott, és e felett semmi nem került kifizetésre. Jelen dolgozatunkban folytatjuk a TVK hatásainak elemzését az aktív fekvőbeteg szakellátás vonatkozásában, ezúttal a területi szintű hatásokat tekintjük át. Azt vizsgáljuk, hogy a TVK bevezetése 2004 és 2006 között milyen hatást gyakorolt regionális, megyei és intézményi bontásban. ADATOK, MÓDSZEREK Az elemzésben szereplő adatok az intézmények által az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé küldött jelentéseken alapulnak, és mindenhol az aktív fekvőbeteg szakellátásra vonatkoznak. Első lépésben megvizsgáltuk az éves összes aktív fekvőbeteg szakellátási finanszírozási IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. OKTÓBER 19 MENEDZSMENT FINANSZÍROZÁS esetszám változását regionális és megyei bontásban 20032006. között (1. ábra). Ezt követően megvizsgáltuk az egy aktív súlyszámra kifizetett éves átlagos forintértéket régiónként és megyénként a 2006. évben (2. ábra), választ keresve arra a kérdésre, hogy milyen átlagos Ft/súlyszám értékkel került finanszírozásra az adott területi egység betegellátása. A következő lépésben a TVK miatti finanszírozási veszteség számításával azt mutattuk ki (3. ábra), hogy ha az egyes régiók illetve megyék a kihirdetett országosan egységes, degresszió nélküli Ft/súlyszám alapdíj szerint kapták volna a finanszírozásukat, és nem a degresszióval csökkentett értéket, akkor mennyi lett volna a többletbevételük, illetve így mennyi lett a veszteségük. A degresszió miatti veszteséget abszolút értékben (millió Ft) és a potenciális bevétel százalékában egyaránt megadtuk. Itt a 2006. finanszírozási évet vizsgáltuk, ami a 2005. október és 2006. szeptember közötti teljesítményeket, illetve a 2006. január és 2006. december közötti finanszírozást jelenti. A TVK miatti veszteség összehasonlíthatóságának fokozása érdekében a veszteséget egy lakosra vetítve is megadtuk (4. ábra). Az 5. és 6. ábrán az egy súlyszámra eső átlagos forintértéket ábrázoltuk kórházméret (ágyszám) szerint a 2006-os finanszírozási év adatai alapján. A kórházméret szerinti elemzésnél a nyers ágyszámok (5. ábra) elemzése mellett az ágyszám-sávok szerinti elemzését is elvégeztük (6. ábra). Az ágyszám sávok 100-as léptékkel emelkednek (0100, 101-200, 201-300 stb.) 1500 ágyig, efelett egy sávot hagytunk. A pontok az átlagértéket, míg a vonalak a 95%-os megbízhatósági tartományt jelölik. Az eddig kapott eredmények felhasználásával – a 2006. év adatai alapján – grafikonon ábrázoltuk az egyes kórházak veszteségét abszolút értékben forintban (7. ábra) és az éves bevételük százalékában (8. ábra). Végezetül a 7. ábra adatai alapján elkészítettük a veszteség-koncentráció számítását (1. táblázat). A 9. ábra pedig azt szemlélteti, hogy az akut szívinfarktust (AMI) követő 30 napos halálozás és az egy súlyszámra jutó térítési díj hogyan alakult néhány kiválasztott kórházban. Az AMI halálozásra vonatkozó adatok az OEP minőségi indikátor projektjéből származnak [3]. Minden nagy adatbázis elemzésekor felvetődik a validitás kérdése, különösen vonatkozik ez az adminisztratív célból gyűjtött adatokra [4]. Ezt előző dolgozatunkban tisztáztuk. 1. ábra Az éves összes aktív fekvőbeteg szakellátási finanszírozási esetszám változása regionális és megyei bontásban 2003-2006 között (2003 = 100%) 2. ábra Az egy aktív súlyszámra kifizetett éves átlagos forintérték régiónként és megyénként (2006) 20 IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. OKTÓBER EREDMÉNYEK Az 1. ábra mutatja az éves összes aktív fekvőbeteg szakellátási finanszírozási esetszám változását regionális MENEDZSMENT FINANSZÍROZÁS 3. ábra A degresszió miatti veszteség abszolút értékben (millió Ft, bal függőleges tengely) és a potenciális bevétel százalékában (bevétel %-a, jobb függőleges tengely) regionális és megyei bontásban (2006) 4. ábra A degresszió miatti veszteség egy lakosra vetítve regionális és megyei bontásban (2006) és megyei bontásban 2003-2006 között (2003 = 100%). A esetszámváltozása jelentősen meghaladja, míg az ÉszakMagyarországi régió esetszámváltozása jelentősen elmaradt az országos átlagtól. Ugyanezen finanszírozási esetszám a legnagyobb mértékben Budapesten, Csongrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér megyékben emelkedett, míg Tolna, Heves, Békés, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben jelentősen csökkent. Az egy aktív súlyszámra kifizetett éves átlagos forintérték (2. ábra) 2006-ban Közép-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl régiókban volt az országos átlag alatt. A megyék közül elsősorban Győr-Moson-Sopron megye érdemel említést, ahol egészen alacsony, alig 125 ezer forintot ért el egy súlyszám átlagos OEP térítési díja. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert a Nyugat-Dunántúli régió másik két megyéjében (Vas és Zala) volt az országban a legmagasabb Ft/súlyszám díj. Hajdú-Bihar és Baranya megyében szintén nagyon alacsony volt a Ft/súlyszám térítési díj. A TVK miatti veszteség (3. ábra) mind abszolút értékben, mind a bevétel százalékában a legmagasabb KözépMagyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon volt. Megyei bontásban vizsgálva a finanszírozási veszteség abszolút értékben Budapesten, Hajdú-Bihar, Baranya, GyőrMoson-Sopron és Csongrád megyében volt a legmagasabb. A bevétel százalékában Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Baranya megyék szenvedték el a legmagasabb veszteséget. A TVK miatti veszteséget egy lakosra vetítve (4. ábra) itt is Közép-Magyországon, Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb. A megyék közül pedig Hajdú-Bihar, Baranya, Győr-Moson-Sopron és Csongrád megyékben, illetve Budapesten volt a legmagasabb. A korábban említettek miatt Vas és Zala megyében minimális volt a veszteség. Egy súlyszámra eső átlagos forintérték kórházméret (ágyszám) szerinti elemzését a 2006. év vonatkozásában az 5. és 6. ábra szemlélteti. A regressziós elemzés (5. ábra) nem mutat érdemi összefüggést az ágyszám és a Ft/súlyszám térítési díj között (R2=0). Amennyiben nem az egyes ágyszámokat használjuk, hanem sávokba (0-100, 101-200, 201-300 stb.) csoportosítva elemezzük (6. ábra), akkor azt látjuk, hogy a magasabb sávba tartozó intézményeknél nagyobb a megbízhatósági tartomány, ami azonban vélhetően inkább a kis kórházszám miatt van. A 7. ábrán szemléltetjük az egyes kórházak éves veszteségét abszolút értékben, forintban. Az éves veszteség igen széles határok között mozog: míg vannak olyan kórházak, ahol gyakorlatilag nem volt TVK/degresszió miatti veszteség, addig a lista első 7 helyén szereplő intézmények mindegyike legalább fél milliárd (500 millió) forint veszteséget szenvedett el egyetlen év alatt. A 7 intézmény között ta- IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. OKTÓBER 21 MENEDZSMENT FINANSZÍROZÁS újabb 15%-ot. Vagyis a 20 legnagyobb veszteséget elviselő kórház a teljes veszteség 67%-át adja. A minőség és a finanszírozás összefüggéseire utaló 9. ábra azt szemlélteti, hogy az akut szívinfarktust (AMI) követő 30 napos halálozás és az egy súlyszámra jutó térítési díj hogyan alakult néhány kiválasztott kórházban. Látható, hogy a Pécsi Tudományegyetemen a 11%-os halálozás feleakkora, mint az ezt követő második legalacsonyabb érték. Ez a magas színvonalú, minőségi ellátás azonban a legalacsonyabb Ft/súlyszám értékkel kerül díjazásra. 5. ábra Egy súlyszámra eső átlagos forintérték ágyszám (kórházméret) szerint (2006) 7. ábra Az egyes kórházak vesztesége abszolút értékben 2006-ban (millió Ft) 6. ábra Egy súlyszámra eső átlagos forintérték ágyszám-sávok (kórházméret) szerint (2006) 8. ábra Az egyes kórházak vesztesége a bevétel százalékában 2006-ban (%) láljuk a 4 orvosképző egyetemet, 2 nagy megyei kórházat és 1 országos intézetet. A 8. ábrán pedig bemutatjuk az egyes kórházak éves veszteségét éves bevételük százalékában számolva. Az eredmények itt is rendkívüli szórást mutatnak: a 0 százalékos veszteségtől kezdve a 10%-ot jóval meghaladó veszteséggel bezáróan, országos átlagban 3,4%-ot adva. Végezetül az 1. táblázat mutatja a TVK miatti éves finanszírozási veszteség koncentrációját. A 10 legnagyobb veszteséget elviselő kórház a teljes kórházi szektor veszteségének 52%-át adja. A következő 10 kórház (11-20.) pedig 22 IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. OKTÓBER MEGBESZÉLÉS, KÖVETKEZTETÉSEK A TVK bevezetése és alkalmazása eltérő mértékben érintette az intézményeket, megyéket és régiókat. A regionális és megyei elemzés azt mutatja, hogy a veszteség főleg olyan megyékben, illetve régiókban volt magasabb, ahol a progresszivitás magasabb szintjén álló intézmények, egyetemek találhatók (Budapesten, Hajdú-Bihar, Baranya és Csongrád megyék). A Nyugat-Dunántúli régióban Vas és MENEDZSMENT FINANSZÍROZÁS 1. táblázat A TVK miatti éves finanszírozási veszteség koncentrációja 9. ábra Akut szívinfarktust követő 30 napos halálozás (minőség) és az egy súlyszámra jutó térítési díj (finanszírozás) néhány kiválasztott kórházban Zala megye minimális finanszírozási veszteséget szenvedett el, ugyanakkor Győr-Moson-Sopron megye az egyik legmagasabb veszteséget érte el. Korábbi elemzésünk megerősítéseként kijelenthetjük tehát azt, hogy a progreszszivitási központok jelen elemzésünk szerint is a TVK-rendszer nagy vesztesei közé kerültek. Az intézményi szintű elemzés is azt mutatja, hogy a TVK- rendszer alkalmazásának hatása óriási különbségeket eredményezett a kórházak között. Az a tény, hogy a 10 leg• • • • • • • • nagyobb veszteséget elviselő kórház a teljes kórházi szektor veszteségének 52%-át adja, az egészségpolitikai döntés hatásának egyenetlenségét tükrözi. Ezen 10 intézmény egyébként a finanszírozásnak csupán hozzávetőlegesen 33%-át tudja magáénak, tehát a finanszírozásból való részesedésüknél jóval nagyobb mértékben csapódott le rajtuk a TVK miatti veszteség. A hatását tekintve 10 kórházra koncentráló egészségpolitikai intézkedés érdekesnek ugyan érdekes elképzelés, de szakmailag nem védhető. Elismerjük, az eddig bemutatott számok és elemzések valóban tragikus képet festenek a TVK hatásairól, azonban ennek ellenére úgy véljük, hogy a probléma nem a teljesítményvolumen-korlát (TVK), vagy ha kissé praktikusabban értelmezzük, a klasszikus, békebeli szocializmus 1980-as éveiben már megszokott bázis-finanszírozással van, hanem annak konkrét megvalósításával. Ezt ugyanis meg lehetett volna oldani szakmailag korrekt módon, mind orvosszakmai, mind egészség-politikai, mind egészség-gazdaságtani oldalról, 2004-2006 között és 1990 előtt egyaránt. Be kell vallani persze: egyik esetben sem sikerült így megoldani. A fő probléma ott van, hogy a TVK kezdeti megállapítása (2003-2004) óta nem történt meg annak utánkövetése, elemzése és a tényleges betegforgalomhoz történő korrekciója. Ezen korrekció elmaradása pedig a TVK-rendszer felemás hatásait eredményezte, és a bázis-finanszírozáshoz való visszatérés kísérletének sikertelenségét okozta. Ugyanakkor félő, hogy a 2007. április 1. után bevezetett finanszírozás, mely a korábbi TVK-rendszer torzóira épül, ugyancsak kaotikus hatást eredményez az intézmények finanszírozásában. Tekintettel arra, hogy immáron két részletes számszaki elemzéssel rendelkezünk a 2004-2006 közötti időszakról, a TVK-ról szóló elemzésünk következő részében a TVK 2007. április 1. utáni alkalmazásáról, illetve hatáselemzésének egészségpolitikai vonatkozásaival (pl. transzparencia, szektorsemleges finanszírozás, verseny a kórházak között) foglalkozunk. A finanszírozási esetszám 2003-2006 között (2003 = 100%) a Közép-Magyarországi régióban az országos átlag felett, míg az Észak-Magyarországi régióban az országos átlagtól elmaradva változott. Ugyanezen finanszírozási esetszám 2003-2006 között a legnagyobb mértékben Budapesten, Csongrád, Szabolcs-SzatmárBereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Fejér megyékben emelkedett, míg Tolna, Heves, Békés, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben jelentősen csökkent. Az egy aktív súlyszámra kifizetett éves átlagos forintérték 2006-ban Közép-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl régiókban, illetve Győr-Moson-Sopron, Baranya, Hajdú-Bihar megyékben volt a legalacsonyabb. A TVK miatti veszteség mind abszolút értékben, mind a bevétel százalékában a legmagasabb Közép-Magyarországon, ÉszakAlföldön és Dél-Dunántúlon volt. Megyei bontásban vizsgálva a finanszírozási veszteség abszolút értékben Budapesten, Hajdú-Bihar, Baranya, Győr-MosonSopron és Csongrád megyében volt a legmagasabb. A bevétel százalékában Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Baranya megyék szenvedték el a legmagasabb veszteséget. A TVK miatti veszteség egy lakosra vetítve is Közép-Magyarországon, Észak-Alföldön és Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb. A megyék közül pedig Hajdú-Bihar, Baranya, Győr-Moson-Sopron és Csongrád megyékben, illetve Budapesten volt a legmagasabb, míg Vas és Zala megyében minimális volt a veszteség. A 7 legnagyobb veszteséget elszenvedett intézmény (4 orvosképző egyetem, 2 nagy megyei kórház és 1 országos intézet) mindegyike legalább 500 millió forintot veszített 2006-ban. A 10 legnagyobb veszteséget elviselő kórház a teljes kórházi szektor veszteségének 52%-át adja. 2. táblázat A TVK számszerű hatása az országos aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítmény mutatóira megyei/regionális bontásban IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. OKTÓBER 23 MENEDZSMENT FINANSZÍROZÁS Az előző dolgozatunk kapcsán megfogalmazott szerkesztőségi észrevételekre a 3. táblázatban reagálunk. Tiszteletben tartva a szerkesztőség véleményét, jelezni szeretném, hogy korábbi és jelenlegi elemzésünkben is álláspon• • • tunk számszaki elemzésekre épül, nem csupán feltevésekre, logikai következtetésekre. A hely rövidsége miatt befejezésként, felsorolásszerűen a Szerkesztőség 3 ellenérvére szeretnék még válaszolni: Vattabetegek. Lehet, hogy az egyetemek nem csökkentették a vattabetegek számát, de az is lehet, hogy igen, ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy a szerkesztőségi közlemény semmilyen bizonyítékot nem hoz fel arra, hogy a fővárosi vagy a városi kórházak megszabadultak volna a vattabetegektől! Így nem bizonyított, hogy az egyetemek nem szabadultak meg, bezzeg a fővárosivárosi kórházaknak ez sikerült. A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) ülésén a résztvevők többsége egyetértett azzal, hogy nem is lett volna szerencsés az ún. vattabetegektől megszabadulnia a fővárosi, illetve városi kórházaknak, hiszen alapvető menedzsment-érdek, hogy a magas fedezeti pontú betegeket tartsák meg (vattabeteg), és a nagy költségű betegeket küldjék tovább a magasabb progresszivitási szintre. CMI-elemzés. Valóban igaz, hogy 2005-ben beépültek a kemoterápiás gyógyszerek a HBCS-be, illetve többször volt HBCS visszanormálás. De ha utánanézünk a költségvetési számoknak, azt látjuk, hogy a költségvetés betartása érdekében történt az onkológiai szerek beépítése a HBCS-be. Ez gyakorlatilag annyit jelentett, hogy éves „X” milliárd Ft értékű gyógyszerkassza terhet áttolták a HBCS-be, mégpedig „X-n”, vagyis jóval alacsonyabb térítésért. A különbözetet azokkal az intézményekkel fizettetik meg, akik az onkológiai betegeket ellátták (abban viszont egyetértünk a t. Szerkesztőséggel, hogy ezek is zömében az egyetemek). Szakmánkénti TVK. Valóban, 2007. április előtt sem szakmánkénti, sem intézménytípusonként, sem megyénként, sem régiónként nem került megállapításra TVK. Mint ahogyan a HBCS sem kerül definiálásra ilyen módon és a vakbélműtétek számát sem osztották le (eddig) megyékre. Ugyanakkor a szokásos területi egyenlőtlenségek mindenhol megjelennek, így itt is. Azonban mégis igaz: egyes intézménytípusok, szakmák nagyobbat veszítettek a TVK-n, mások kisebbet. Mint ahogyan a HBCS-rendszerben is egyes szakmák, intézmények CMI-értéke, vagy átlagos ápolási ideje magasabb vagy alacsonyabb, pedig senki nem definiálja előre, hogy mennyi legyen. 3. táblázat Reagálás a TVK-elemzésünkről szóló cikkhez fűzött szerkesztőségi kommentárra [2] IRODALOMJEGYZÉK [1] Boncz I. A teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatása az aktív fekvőbeteg szakellátás teljesítménymutatóira, különös tekintettel az egyetemi klinikák helyzetére. IME, 2007, 6(4): 21-26. [2] Pásztélyi Zs. Szerkesztőségi kommentár. IME, 2007, 6(4): 27. [3] Boncz I., Belicza É., Takács E. Akut myocardialis infarctus kórházi halálozási aránya OEP adatok elemzésével. Cardiologia Hungarica 2005, 35: A49. [4] Stevens AJ, Raftery J, Roderick P. Can health technologies be assessed using routine data? Int J Technol Assess Health Care, 2005, 21(1): 96-103. A SZERZÔ BEMUTATÁSA Dr. Boncz Imre 1993-ban végzett általános orvosként a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1996-ban közgazdasági szakoklevelet szerzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán. Világbanki ösztöndíjjal a rotterdami egyetemen folytatott tanulmányokat, ahol 1997-ben Master of Science fokozatot kapott (Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Institute for Health Sciences). 2002-ben Európai Unió szakértő diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán. 2007-ben tudományos minősítést (PhD-fokozat) nyert a Pécsi Tudományegyetemen. Több külföldi egyetemen vett részt tanulmányúton, kreditpontos kurzuson (University of Oslo, University of Cambridge, University 24 IME VI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. OKTÓBER of Ghent, Karolinska Institute Stockholm, Katholieke Universiteit Nijmegen, Maastricht Limburg University). 1993-1999 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán dolgozott, jelenleg a Kar Egészségbiztosítási és Egészségpolitikai Tanszékének tiszteletbeli docense. Oktatási területe az egészségügy finanszírozása, egészségbiztosítás, népegészségügy. 1999-2006 között az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál dolgozik, kezdetben a Vas Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója, a Nyugat-Dunántúli Egészségügyi Területi Főosztály vezetőjeként Szombathelyen, majd az OEP Szakmapolitikai és Koordináló Főosztály főosztályvezetője Budapesten. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ stratégiai igazgatója és a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára.