IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A Medicina2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetségállásfoglalása, 2011 szeptember

  • Cikk címe: A Medicina2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetségállásfoglalása, 2011 szeptember
  • Szerzők: Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
  • Intézmények: ---
  • Évfolyam: X. évfolyam
  • Lapszám: 2011. / 8
  • Hónap: október
  • Oldal: 46
  • Terjedelem: 1
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS

Absztrakt:

Az elmúlt egy év alapján látható, hogy gyors, áttörő változás nem várható az egészségügyi ellátó rendszerben. A járóbeteg ellátás erősítése – a nyilatkozatok szintjén – továbbra is prioritást élvez, viszont ez nem észlelhető a mindennapi döntésekben. Paradigma-váltásra van szükség: az egészségügy ellátás súlypontját a valóságban is a járó- beteg ellátásra kell tenni. Eddig ez csak szóban valósult meg, ehhez meg kell teremteni a szükséges kodifikációs és finanszírozási környezetet is. Ezért a Medicina 2000 Szövetség a járóbeteg szakellátás rendszerszerű, költséghaté- kony működése érdekében az alábbi javaslatokkal kívánja a döntéshozókat segíteni, és egyben kérni ezen javaslatok megfontolását.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Ari Lajos
Lészen sírás és fogaknak csikorgatása - néhány gondolat a gyógyszerkérdés kapcsán Dr. Bodrogi József
Bôrbetegségben szenvedô betegekéletminôségének javulását eredményezô kutatás IME Szerkesztőség
„Össze kell hangolni a nemzetgazdaság rövid és hosszú távú érdekeit” Hodász István
Forró ősz előtt Nagy András László
A preferált referenciasáv működésének első tapasztalatai Dr. Molnár Márk Péter, Dr. Dankó Dávid
Újabb többletfinanszírozás a kórházaknak Egészségügyért Felelôs Államtitkárság
Mire szerveződik, azaz milyen kockázatokat fed le a kötelező egészségbiztosítás? - Szempontok az újragondoláshoz II. rész Dr. Kincses Gyula
Jöhetnek? Élet a határon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv elfogadása után Stumpf-Bíró Balázs
Egy alternatív rendszer- a lean menedzsment Dr. Jenei István, Andriska Pál
Automatizált unit dose gyógyszerelosztási rendszer kialakítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Egyetemi Oktató Kórházban Dr. Csiba Gábor, Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea, Dr. Mike László
Egy kicsi cég a nagyok nyomában Nagy András László
Hygiéne tizenhárom pontban Dr. Nagy Kamilla, Dr. Fráter Márk
A Medicina2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetségállásfoglalása, 2011 szeptember Medicina 2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség
Az addiktológiai járóbeteg ellátás területén működő civil szolgáltatók szervezeti problémáinak elemzése egy példán keresztül Dr. Gazdag Gábor, Prof. Dr. Rácz József
Német nyelven is olvashatóa DE OEC professzorának novelláskötete IME Szerkesztőség
The role of health technology assessment in reimbursement policy of the Slovak Republic assoc. prof. Tomas Tesar
A daganatok IMRT alapú sugárkezelésének fejlesztéseBihar-Bihor régióban IME Szerkesztőség
A genetika forradalma a hétköznapi orvosi gyakorlatban Dr. Czeizel Endre
Bemutatkozik a GYEMSZI Nagy András László

MENEDZSMENT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS A Medicina2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség állásfoglalása, 2011 szeptember Az elmúlt egy év alapján látható, hogy gyors, áttörő változás nem várható az egészségügyi ellátó rendszerben. A járóbeteg ellátás erősítése – a nyilatkozatok szintjén – továbbra is prioritást élvez, viszont ez nem észlelhető a mindennapi döntésekben. Paradigma-váltásra van szükség: az egészségügy ellátás súlypontját a valóságban is a járóbeteg ellátásra kell tenni. Eddig ez csak szóban valósult meg, ehhez meg kell teremteni a szükséges kodifikációs és finanszírozási környezetet is. Ezért a Medicina 2000 Szövetség a járóbeteg szakellátás rendszerszerű, költséghatékony működése érdekében az alábbi javaslatokkal kívánja a döntéshozókat segíteni, és egyben kérni ezen javaslatok megfontolását. • Induljon el szakmai munka a befejezett járóbeteg ellátások preferenciájának financiális megjelenítésére. A technikai fejlődés már az esetek jelentős részében lehetővé teszi a járóbetegként való diagnosztikai és gyógyító tevékenységet. Ennek megfelelően kérjük a járóbeteg ellátás és az egynapos sebészet TVK kereteinek felülvizsgálatát. • Kérjük a járóbeteg szakellátás fejlesztése érdekében az egynapos sebészet, a kúraszerű ellátások finanszírozási lehetőségének további bővítését. Ezzel a drága és a betegek számára veszélyt jelentő fekvőbeteg ellátást kiváltva az olcsóbb járóbeteg ellátásban lehetne a betegeket gyógyítani. • 10 éves elmaradásban van a kódkarbantartás, amely a járó- és fekvő beteg ellátást egyaránt érinti. A kódkarbantartás feladata volna a beteg ellátás során jelentkező új és változó költségtényezők finanszírozásba történő beépítése. Kérjük, hogy az egyes szakmák reális finanszírozása (és a megfelelő indikátorok kialakítása) érdekében a kódkarbantartás minél hamarabb kerüljön új alapokra. Jelenleg egyes szakmák nem működtethetők rentábilisan, és ez az adott szakma devalválódásával jár, amelyet a betegek érdekében el kell kerülni. Ugyanakkor a mai kódok alapján jó minőségű indikátorok sem képezhetők, ami pl. a definitív ellátás ösztönzésének alapja lehetne. • A költséghatékonyabb ellátórendszer kialakítása, a rendszer egyes szereplői közötti harmonikus munkamegosztás érdekében a kétszintű járóbeteg ellátás kialakítása elengedhetetlen. A magasabb műszerezettséget, szaktudást igénylő és a szélesebb kört érintő rutin ellátások szakmai tartalmának meghatározásával a járóbeteg ellátásban is kialakíthatók a progresszivitási szintek. Amennyiben a fekvőbeteg ellátásban valóban csak a fekvő ellátást igénylő betegek gyógyítása folyik, akkor a járóbeteg szakellátás kapacitásainak alap és progresszív formája megosztására is szükség van, elősegítve az olcsóbb, hatékonyabb ellátást. • Kérjük a szakember hiány csökkentése érdekében, hogy a járóbeteg ellátó szakrendeléseken is végezhessék a rezidensek gyakorlati idejük egy részét. A szakorvosi felügyelet a szakrendelőkben talán még szorosabban is megoldható, mint számos éjszakai ügyeleti ellátásban, és ez a képzés minőségét, gyakorlati jellegét is javíthatná. • Nyomatékosan kérjük a járóbeteg ellátás pont/Ft értékének emelését. Vállaljuk, hogy a kapott plusz finanszírozási összeget kizárólag a dolgozói bérek emelésére költjük. Nem tartjuk hosszú távon fenntarthatónak, hogy ameddig az intézmények évről-évre többlet finanszírozást kapnak beszállítói tartozásaik rendezésére, addig az egészségügyi dolgozók immár 4 éve nem kaptak intézményesített béremelést. A reál keresetek ilyen mértékű csökkenése tovább erősíti a szakember elvándorlást, a szakember hiányt. • Kérjük a háziorvosi beutalási gyakorlatra vonatkozóan szakmai protokoll kidolgozását, érvényesítését. Ezzel lehet elősegíteni a háziorvosi és szakorvosi munkamegosztás tisztázását, valamint a definitív ellátás minél alacsonyabb ellátási szinten történő tartását, illetve az ellátás-szervezési munkának is ez képezheti az alapját. A Medicina 2000 Szövetség felajánlja támogatását, segítségét, szakértelmét a döntéshozók számára a járóbeteg szakellátást érintő minden tervezett átalakítás előkészítésében, véleményezésében. Balatonfüred, 2011. szeptember 8. A Medicina 2000 Szakellátási Szövetség Közgyűlése 46 IME X. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. OKTÓBER