IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Tisztújítás a Semmelweis Egyetem Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóságán - Interjú Dr. Valent Sándorral

  • Cikk címe: Tisztújítás a Semmelweis Egyetem Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóságán - Interjú Dr. Valent Sándorral
  • Szerzők: Boromisza Piroska
  • Intézmények: IME szerkesztőség
  • Évfolyam: XIII. évfolyam
  • Lapszám: 2014. / 6
  • Hónap: augusztus
  • Oldal: 69-70
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: PORTRÉ
  • Alrovat: PORTRÉ

Absztrakt:

Örömmel adunk hírt arról, hogy Prof. Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora rovatvezetőnket, Dr. Valent Sándor egyetemi docenst bízta meg az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság (OFMI) irányításával. A 2014. május elsején hivatalba lépett új igazgató lapunknak adott interjújában kifejtette, hogy a szervezet milyen feladatok elvégzésével segíti az egyetemi klinikák gördülékeny működését.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő
Tartalom IME Szerkesztőség
Professzionalitásra törekszik a MEDICINA 2000 Szövetség Boromisza Piroska
Komplex fluoreszcens digitális mikroszkópot fejlesztett a 3D Histech Kft. IME Szerkesztőség
Betegirányítás a járóbeteg szakellátásban: a frusztráló várakozás csökkentése Dr. Bedő Zoltán, Pellei Éva, Pusztai László, Dr. Tóth Tibor, Dr. Lampé Zsolt
Állandó mentőállomás Akarattyán IME Szerkesztőség
Addiktológiai konzultáns szerepe a szenvedélybetegek felépülésében Boros Károlyné
Gazdaságtudományi Kar (GTK) néven új, integrált kar kezdi meg működését augusztus elsejétől a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán IME Szerkesztőség
A COPD – egy aluldiagnosztizált népbetegség. Program a betegség jobb megismeréséért és ellátásáért Dr. Kovács Gábor
Korszakváltás a daganatgyógyászatban? Dr. Boros G. László
Hiperbár oxigénterápia Dr. Szolnoki Nikolett
III. Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencia IME Szerkesztőség
A hagyományos és a komplementer medicina Prof. Dr. Kárpáti Pál
XV. Szolgáltatásmenedzsment – Outsourcing Konferencia IME Szerkesztőség
Adherencia program, támogatásvolumen szerződés, vagy valami más? – a jogi elhatárolás szempontjai Dr. Ilku Lívia , Dr. Vizi János
IME-META VIII. Országos Egészség-Gazdaságtani Továbbképzés és Konferencia IME Szerkesztőség
Segéd-egészségőrök csatlakoznak az alapellátás fejlesztéséhez IME Szerkesztőség
A depresszió kezelésének egészséggazdasági értékelése Magyarországon a gazdasági válság éveiben Jeskó József
Vasútegészségügyi NKK Kft. Hévízi Egészségügyi Központjának kombinált épületenergetikai fejlesztése IME Szerkesztőség
(Táv)leletezés és munkamenedzsment Dr. Bágyi Péter , Mohai Viktor
A magyar laboratóriumi diagnosztika helyzete Dr. Ajzner Éva, Dr. Liszt Ferenc, Prof. Dr. Kovács L. Gábor
XIV. Vezetői eszköztár – Kontrolling Konferencia IME Szerkesztőség
Integrált automatizációs rendszer a laboratórium szolgálatában Dr. Kovács Bettina
Business Superbrands díjazott lett a Diagnoscan Magyarország IME Szerkesztőség
Székletből végzett laboratóriumi szűrővizsgálatok szerepe és jelentősége a gasztroenterológiai megbetegedések diagnosztikájában Dr. Széll András
Tisztújítás a Semmelweis Egyetem Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóságán - Interjú Dr. Valent Sándorral Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Boromisza Piroska Intézmény: IME szerkesztőség
PORTRÉ Tisztújítás a Semmelweis Egyetem Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóságán Interjú Dr. Valent Sándor igazgatóval Örömmel adunk hírt arról, hogy Prof. Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora rovatvezetőnket, Dr. Valent Sándor egyetemi docenst bízta meg az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság (OFMI) irányításával. A 2014. május elsején hivatalba lépett új igazgató lapunknak adott interjújában kifejtette, hogy a szervezet milyen feladatok elvégzésével segíti az egyetemi klinikák gördülékeny működését. – Mindenekelőtt engedje meg, hogy ezúton tolmácsoljam az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja szerkesztőségének gratulációját, és kívánjak munkájához sok sikert és egészséget! Talán nem tekinti tolakodásnak, ha megkérdezem: véleménye szerint miért Önre esett rektor úr választása? Számomra igen nagy megtiszteltetést jelent ez a megbízatás, amelyet gyakorló orvosként közszolgálati feladatként vállaltam el. Az igazgatói pozíció hirtelen megüresedése miatt rektor úr olyan embert keresett, aki viszonylag gyorsan át tudja venni a feladatokat az egyetem zavartalan működése érdekében. Elődömmel, Dr. Jákó Kingával – aki az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói posztjára kiírt pályázat elnyerése miatt távozott az igazgatóságról – korábban gyakran volt alkalmam együttműködni, így módomban állt előzetes betekintést nyerni az itt zajló munkába. Emellett – úgy gondolom – az egyetemen töltött huszonkét év tapasztalata, az egészségügyi menedzseri képzettségem és az igazságügyi szakértői gyakorlatom miatt tartott alkalmasnak rektor úr a pozíció betöltésére. – Vélhetően nem volt könnyű megválni a II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikától, ahol 1992 óta dolgozott... Számomra igen fontos, hogy az orvosi diploma megszerzése óta az egyetem kötelékében dolgozom, és egyetemi polgárként élhetem az életemet. Büszke vagyok arra, hogy huszonkét évet töltöttem el a II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán. Amikor elvállaltam ezt az új megbízatást, azt kértem rektor úrtól, hogy az új pozíció betöltése mellett élő kapcsolatom maradhasson a mindennapi orvoslással. Abban állapodtunk meg, hogy az orvosi tevékenységet mostantól szakmai nap formájában gyakorolhatom a klinikán, és megmarad az egyetemi oktatói, egyetemi docensi státuszom. – Hol helyezkedik el az Ön által vezetett igazgatóság az egyetem struktúrájában? A Semmelweis Egyetem rektorának elnökletével működő Klinikai Központhoz tartozik és a klinikai rektorhelyettes és az orvos-főigazgató irányítása alatt működik az Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság. Ennek a szervezetnek az a fő feladata, hogy a háttérből segítse a klinikák betegellátó tevékenységét. Míg az orvosszakmai munka elsősorban a klinikaigazgatók kompetenciájába tartozik, addig mi azokat az adminisztratív funkciókat fogjuk össze és koordináljuk, amelyek az intézmények gördülékeny működéséhez szükségesek. – Milyen feladatokat jelent ez a gyakorlatban? Alapvetően a nyugodt hátország biztosítása a küldetésünk, ami elsősorban az adminisztráció lebonyolítását és a jogszabályi, szakmai szabályozásnak megfelelő környezet megteremtését foglalja magában. Annak érdekében, hogy a klinikák a betegellátásra tudjanak összpontosítani, számos kiszolgáló tevékenységet végzünk. Ilyen például az ÁNTSZ engedélyek napra készen tartása, a kórházhigiéné, a sugárvédelem és a foglalkozás-egészségügy koordinációja, a szerződések megkötése a finanszírozóval. Részt veszünk a műszerbeszerzések lebonyolításában és a finanszírozási jelentések elkészítésében. Ahhoz, hogy az egyetem tervezhetően és biztonságosan tudjon működni, elengedhetetlen, hogy a betegellátás tudatos struktúra mentén szerveződjön. A különböző ellátási területek finanszírozása eltérő: egyes szakterületek jól finanszírozottak, míg némelyek alulfinanszírozottak lehetnek, és ezeket az eltéréseket az egyetemnek időnként ellensúlyozni kell. Rendkívül nagy a felelősségünk, hiszen az egyetemi klinikák – mint a legmagasabb progresszivitási szintű ellátóhelyek – nem csak Budapest és vonzáskörzete ellátását végzik, hanem az ország különböző régióiból érkező súlyos betegek gyógyításával is foglalkoznak. A betegellátást tehát a lehető legmagasabb színvonalon kell végezni, és a mi feladatunk az, hogy ennek a munkának az adminisztratív és jogszabályi hátterét biztosítsuk. Eközben komoly beruházásokat is meg kell valósítani, mint amilyen a Korányi Projekt, ami jelen pillanatban a Semmelweis Egyetem legjelentősebb fejlesztése. Ennek a hatalmas projektnek a lebonyolítását külön szervezet végzi, ami nem jelenti azt, hogy a mi igazgatóságunk nem veszi ki a részét belőle, hiszen a beüzemelés során rengeteg feladat fog ránk hárulni. – Említette az ÁNTSZ engedélyek napra készen tartását – ez alatt mit kell érteni? Az ÁNTSZ engedélyek az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott szakmai minimumfeltételeknek való megfeleléshez kötődnek. Az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyeket időről időre meg kell újítani az időközben bekövetkező változások alapján. Ezek a tevékenységek a háttérben, szinte észrevétlenül zajlanak, ahogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) kötött szerződések, a gyógyszerkeretek, az egyedi finanszírozású tételek adminisztrációja is. IME XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. AUGUSZTUS 69 PORTRÉ Hozzánk tartozik az intézményi várólisták felügyelete és karbantartása is. Mint ismeretes, a közelmúltban került bevezetésre hazánkban, hogy egyes beavatkozásokra váró betegekről az egészségügyi intézményeknek várólistát kell vezetniük, és arról jelentést kötelesek küldeni az OEP részére. A várólisták naprakészen tartására különös gondot kell fordítani, mert ezek hibás, vagy hiányos kezelését az OEP szankcionálja. Ez a tevékenység nálunk minimális veszteséggel működik, ami jó példa arra nézve, hogy a munkánk hogyan tudja gördülékennyé tenni az egyetem életét. – A nagy értékű terápiák közé tartoznak azok az innovatív molekulák is, amelyek első, második, harmadik és negyedik fázisú klinikai vizsgálatait – többek közt – magyarországi egészségügyi intézményekben végzik. Hány ilyen jellegű vizsgálatban vesznek részt évente a Semmelweis Egyetem klinikái? A tavalyi évben egyetemünk 180 új klinikai vizsgálat indításáról kötött szerződést. A gyógyszerkutatásokban való intenzív részvétel annak a kutatói hagyománynak és elkötelezettségnek köszönhető, amit több évtized munkájával alakítottak ki a klinikáink. Itt említeném meg, hogy egyetemünk 2013-ban elnyerte az amerikai Quintiles kutatásszervező cég kiemelt kutatóhely pozícióját. Az ún. Prime Site státusz komoly nemzetközi elismerést jelent, hiszen a világon öszszesen huszonöt, a Quintiles által akkreditált kutatóhely működik – köztük egyetlen magyarként a Semmelweis Egyetem. A Prime Site státusz megtiszteltetés és rang az egyetemnek, egyben lehetőség a betegeink számára, hogy a legmodernebb gyógymódokhoz még a bevezetés előtti időszakban hozzájuthassanak. – A klinikai vizsgálatokban történő részvétel nyilván bizonyos minőségbiztosítási feltételekhez kötött. Ennek kapcsán milyen feladatok hárulnak az igazgatóságra? A minőségbiztosítás önálló tevékenységi terület, amelynek lényege az egyetemi intézetek, klinikák és laboratóriumok akkreditáltatása, és szabályozott működése. Egyetemünk vezetése elkötelezettséget érez aziránt, hogy korszerű minőségfejlesztési rendszert működtessen. Ez a folyamat már évekkel ezelőtt megindult az egyetemen. Évente egyre több gyógyító-megelőző, oktató és kutató egység csatlakozik az egyetem minőségirányítási rendszeréhez. Terveink szerint egy-két éven belül az egyetem csaknem teljes egészére ki fog terjedni a tanúsítások köre. A rendszer kiépítésével és a működtetéssel járó feladatok elvégzésével szakértői csapatunk foglalkozik. Munkánkat minden egyes klinikán és intézetben a minőségirányítási vezető és a dokumentációért felelős kolléga, a központi irányítási egységeknél minőségirányítási megbízott, valamennyi szervezeti egységnél belső auditor segíti. – Az elmondottakból kitűnik, hogy igen szerteágazó, sokrétű feladatkörnek kell megfelelniük. Hány alkalmazottra hárul mindez? Az igazgatóságon csaknem negyven munkatárs dolgozik, orvosok, jogászok, adminisztrátorok, akik nap mint nap azon fáradoznak, hogy megkönnyítsék a klinikákon zajló gyógyító és betegellátó tevékenységet. Hatalmas adathalmazt kell kezelniük és egységesíteniük, hogy sehol ne történjen fennakadás a rendszerben. Folyamatos és láthatatlan háttérmunkájuk nélkülözhetetlen az egyetem számára, amiért köszönettel tartozunk nekik. Boromisza Piroska NÉVJEGY Dr. Valent Sándor PhD 1992-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán, köztársasági ösztöndíjasként, „summa cum laude”. 1996-ben szülészet-nőgyógyászat szakvizsgát, 2003-ban felsőfokú szülészeti és nőgyógyászati ultrahang képesítést, 2004-ben PhD fokozatot szerzett. 2007-ben SE Egészségügyi Menedzserképző Központban okleveles egészségügyi szakmenedzser, 2013-ban MSc fokozatot szerzett. 2011-től igazságügyi szakértő, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban. 1992-től a SE II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika munkatársa, 2009-től egyetemi docens. 2014. május 1-től igazgató, SE Orvosszakmai, Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóságán. A „FIGO Committee for Safe Motherhood and Newborn Health: Revision of guidelines on fetal monitoring” jelenleg folyamatban lévő programjában a Magyar Nőorvos Társa- 70 IME XIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2014. AUGUSZTUS ságot képviseli. A SE Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola PhD témavezetője, korábban TDK témavezetőként is tevékenykedett, hallgatói számos kiemelkedő eredményt értek el. Országos Tudományos Kutatási Alap (OTKA) pályázati és a European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, The International Journal of Biochemistry and Cell Biology, Alexandria Journal of Medicine lapok reviewere, az IME – Az egészségügyi vezetők szaklapja. nőgyógyászai rovatának vezetője. Tudományos munkáinak összesített impakt faktora 18, a független citációk száma: 66. Összes publikáció száma: 106. Előadások száma: 58. Tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, a Magyar Nőorvos Társaságnak, Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Ultrahang Társaság Vezetőségének, a Magyar Nőgyógyászok Endoszkópos Társaságának, a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamarának.