IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A béremelésnek köszönhetően a fiatal szakorvosok fizetése is nő

Absztrakt:

Mint ismert, 2016. szeptember 1-től jelentős egészségügyi béremelési program kezdődött, amely közel százezer dolgozó érint. Az egészségügyi szakdolgozók bére 2019-re átlagosan 65%-kal, 2012-höz viszonyítva a duplájára emelkedik.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Dr. Rákay Erzsébet
Tartalom IME Szerkesztőség
Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések a hazai kórházszektorban, 2007-2015 Dr. Dózsa Csaba, Borcsek Barbara , Tóth Judit
Több mint ötszáz rezidens foglalkoztatására pályázhatnak az egészségügyi szolgáltatók Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO) helye a rehabilitációs fekvőbeteg ellátás adatgyűjtési rendszerében Dr. Kullmann Lajos
A podiáterek segíthetnének megelőzni a diabétesz miatt elvégzett amputációkat Kurucz Zsuzsa
Helyes kézhigiénés gyakorlat – standard fejlesztési projekt a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikáján Dr. Orosz Gábor, Dr. Élő Gábor , Dr. Antmann Katalin, Dr. Sesztakovné Varga Krisztina, Kalmárné Szőllősi Erzsébet, Prof. Dr. Gál János
A béremelésnek köszönhetően a fiatal szakorvosok fizetése is nő Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
A kézhigiéné története II. Dr. Szabó Rita
Lássunk tisztán! IME Szerkesztőség
Vancomycin-rezisztens Enterococcus fertőzések a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban Dr. Higyisán Ilona, Dr. Kálmán Zsuzsa, Nagy Éva, Dr. Barcs István
Hematológiai daganatok: percenként egy új beteg IME Szerkesztőség
A multidiszciplináris szemlélet szükségszerű a krónikus sebek és a nyiroködéma kezelésében Prof. Dr. Daróczy Judit
A podiáterek segíthetnének megelőzni a diabétesz miatt elvégzett amputációkat c. cikk folytatása a 15. oldalról. Kurucz Zsuzsa
Az onkológiai ellátás értékelése Magyarországon az innovatív gyógyszerekhez való hozzáféréssel összefüggésben Tóth Ágnes , Dr. Dankó Dávid, Páll Nóra
A negatívnyomás-terápia (NPWT) indikációs területei Dr. Szentkereszty Zsolt, Dr. Rashed Aref
Irányelvek és klinikum: vade mecum! - Interjú Dr. Géczi Lajossal, Dr. Hollósi Antallal, Emeritus professzor Dr. Iván Lászlóval, Dr. Majoros Attilával, Prof. Dr. Nyirády Péterrel, Prof. Dr. Szabó Lászlóval Boromisza Piroska
A szisztémás és lokális antibiotikus terápia dilemmái a diabeteses láb kezelésében Dr. Hlavács Tünde, Dr. Süle András, Dr. Szokoly Miklós
Mérlegen a patikalét Boromisza Piroska
Álláshirdetés IME Szerkesztőség

Szerző Intézmény
Szerző: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Intézmény: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság
INFEKCIÓKONTROLL A SZERZŐK BEMUTATÁSA Dr. Orosz Gábor SE AITK Kútvölgyi Klinikai Központ. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karon végzett summa cum laude, majd aneszteziológia és intenzív terápia szakvizsgát szerzett – summa cum laude. A Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika / Kútvölgyi Aneszteziológiai Központban dolgozik 2008 óta, a Klinika Kútvölgyi Aneszteziológiai Központ részlegvezetője 2014-től, jelenleg is. Klinikusként dolgozik, emellett mind graduális mind pedig posztgraduális tanfolyamok szervezője, előadója, gyakorlatvezetője. Felnőttoktatási tapasztalata a hagyományos oktatási módszereken kívül a szimulációs oktatásra is kiterjed. Három önálló egyetemi tankönyv fejezet szerzője. PhD témája az intenzív osztályos tracheostomák kérdéskörét vizsgálja. Dr. Élő Gábor egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinikájának minőségbiztosítási igazgatóhelyettese a klinika tanúsítása óta. Érdeklődési területe és klinikai fókusza a betegbiztonsági tevékenységek komplex elemzése, és kiterjesztése a teljes klinikai ellátásra az ESA 2011-es Helsinki Deklarációja alapelveinek megfelelően. Irányításával került az egyetemi graduális és posztgraduális oktatás integráns részévé a minőségbiztosítási és minőségfejlesztési tevékenységek oktatása. Egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési diplomával, jogi diplomával és QMS Lead Auditor certifikációval rendelkezik, rendszeres minőségügyi auditokat végez harmadik fél részére is. Dr. Antmann Katalin 1985-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Karon végzett. Közegészségtani és járványtani szakorvos, személyügyi – emberierőforrás – menedzser szakértő. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar Közegészségtani és Járványtani Intézet (1985-1997) Közegészségtani Intézetben (1997-2008). 2005-től a Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztályán dolgozik. Tevékenységei közé tartozik a közegészségtan oktatása mindhárom karon (ÁOK, FOK, GYOK), magyar és angol nyelvű képzésben 1985től, részvétel a szakorvos-továbbképzésben oktatóként.. WHO együttműködés keretében területi prevenciós programok szervezése, után követése, eredményértékelése. („Hagyd abba és nyersz!” nemzetközi dohányzás prevenciós programok) Kutatómunka: életmódbeli kockázati faktorok vizsgálata WHOCINDI együttműködés keretében, kórházhigiénés környezetbakteriológiai kutatások, OTKA támogatással. A béremelésnek köszönhetően a fiatal szakorvosok fizetése is nő Mint ismert, 2016. szeptember 1-től jelentős egészségügyi béremelési program kezdődött, amely közel százezer dolgozó érint. Az egészségügyi szakdolgozók bére 2019-re átlagosan 65%-kal, 2012-höz viszonyítva a duplájára emelkedik. Több mint 16 ezer szakorvos alapbére két év alatt 207 ezer forinttal nő. Első lépésben szeptembertől bruttó 107 ezer forinttal, majd második lépésben jövő ősszel további 100 ezer forinttal. A gyakorlatban az emelés azonban ennél is nagyobb a legtöbb szakorvosnál – beleértve a fiatal szakorvosokat is – mivel az alapbérrel a mozgóbérek (ügyeleti díj, készenléti díj, rendkívüli munkavégzés bérpótléka, műszakpótlékok) is emelkednek. Az orvosoknál a mozgóbér aránya a teljes bértömegen belül nagyjából 35 százalék, az így kapott összeg több mint a szakorvosi támogatás összege. Az alapbéremelésnek köszönhetően egy frissen végzett szakorvos 354 820 forintos alapbérrel számolhat. Egy idősebb, közel harmincéves munkaviszonyban foglalkoztatott szakorvos alapbére szeptembertől 339 ezer forintról 446 ezer forintra nőtt és jövőre 546 ezer forintra emelkedik. A több mint 16 ezer szakorvos és köztük a fiatal szakorvosok számára a megoldást az átfogó béremelési program jelenti, amely két év alatt 207 ezer forinttal emeli az alapbérüket, emeli a mozgóbérüket. Fontos kiemelni, hogy a béremelési programtól függetlenül, a Fiatal Szakorvosok Támogatásán felül továbbra is működik a polgári kormány által bevezetett, rezidenseket támogató ösztöndíj program. A rezidensek – még nem szakvizsgázott orvosok – továbbra is kapják a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjait, amelyek a területtől függően havi 100, 150 vagy 200 ezer forintos többletjövedelmet biztosítanak a programban résztvevőknek. Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság IME – INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY XV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2016. NOVEMBER 19