IME - INTERDISZCIPLINÁRIS MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY

Tudományos folyóirat - Az egészségügyi vezetők szaklapja

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Az egészségügy aranytartaléka

  • Cikk címe: Az egészségügy aranytartaléka
  • Szerzők: Tóth Attila, Hahn István
  • Intézmények: InterSystems Corporation
  • Évfolyam: XVIII. évfolyam
  • Lapszám: 2019. / 4
  • Hónap: május
  • Oldal: 70-71
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: INFOKOMMUNIKÁCIÓ
  • Alrovat: DÖNTÉSTÁMOGATÁS

Absztrakt:

A cikk nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy figyelmük középpontjába hozza az intézményekben fellelhető adatvagyont, és annak kiaknázási lehetőségeit.

Angol absztrakt:

The article makes an attempt to bring the data asset managed by healthcare facilities into the focus. It also gives you some hints how to make advantage out of it.

A cikk további részleteihez előfizetői regisztráció és belépés szükséges! Belépéshez kattintson ide
infokommunikáció DÖnTéSTáMOgATáS Az egészségügy aranytartaléka Tóth Attila, Hahn István, InterSystems Co. A cikk nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy figyelmük középpontjába hozza az intézményekben fellelhető adatvagyont, és annak kiaknázási lehetőségeit. The article makes an attempt to bring the data asset managed by healthcare facilities into the focus. It also gives you some hints how to make advantage out of it. Bevezetés Van valaki Önök között, aki még nem járt orvosnál? Mi a legelső, ami Önnel ilyenkor történik? Rögzítik az adatait! Szorgalmas ujjak egy számítógép billentyűjén adatot visznek be. Ez ma már olyan természetes, hogy el sem gondolkodik rajta az ember, hogy ugyan mi végett. Pedig érdemes pár lépéssel körbejárni a témát. A gondos munkát végző ember feljegyzi, hogy mit is csinál, a feljegyzéseit összerendezi, nyilvántartja. Ha pedig előrelátó is, mindezt olyan módon teszi, hogy ez bárki számára, aki betekintést akar, áttekinthető legyen. Ebben rengeteget segítenek a modern számítógépes alkalmazások. Tényleg, ha valaki rászánja az energiáit, akkor hihetetlen mennyiségű adat kerülhet bevitelre egy-egy beteg ellátása előtt, alatt és után. Ez a tengernyi adat szellemi értéket képvisel. Divatosan adatvagyonnak is hívják. Vagyon? Tehát akkor ennek forintban kifejezhető értéke van? Például ennek vagy annak az intézménynek adatvagyona ennyi vagy annyi forint? Hát, ha nem is mindig közvetlenül kimutatható módon, de igen. Ez az adatvagyon akár forintra váltható értékkel bír. A felhAsználás Minden azon múlik, hogy ki, mikor, milyen célból használja az adatokat. Lehet készíteni belőlük semmitmondó táblázatokat és összesítőket, de lehet velük számtalan betegként eltöltött napot megtakarítani, ami egy adott ember számára is érzékelhető és pénzre váltható. Hogyan lesz az opálosan áttetsző kavicsból briliáns? A kitartó, módszeres, ugyanakkor kreatív mesterek munkája nyomán. Hogyan lesz a tárhelyet kitöltő számokból és szövegekből minőségi betegellátás? A kitartó, módszeres, ugyanakkor kreatív szakemberek munkája nyomán. Vannak a világban olyan szakemberek és munkacsoportok, akik elkezdték ennek a „transzformációnak” a rendszerbe foglalását és akiknek eredményeiből meríthet a Kedves Olvasó is. Lehetséges példaként szeretném a Healthcare Information and Management Systems Society (röviden HIMSS) adatvagyon kezelési protokollját röviden bemutatni [1]. Miután sem a cikk terjedelme nem 70 ime – interdiszciplináris mAgyAr egészségügy engedi meg, sem szerzői jogi felhatalmazásom sincs a modell teljes bemutatására, ezért jelen közleményben csak a lényegét foglaljuk össze. A protokoll az adatvagyon kezelést több különálló részre osztja. Ezekre a részekre felállít egy ideális modellt, majd módszertant annak felmérésére, hogy mit tud felmutatni ebből egy intézmény. A felmérés eredményének tudatában segít megtervezni azt a fejlődési folyamatot, ami a végén elérhetővé teszi akár az ideális modellt is. Az első modell az információs technológia alkalmazására mutat irányt. A modell része, hogy a kezelt adatvagyon összekapcsolható-e másikkal, milyen mobilitású, egyenszilárdságú-e a hozzáférhetősége, biztosított-e különböző rendszerek munkakörökhöz kapcsolódó következetes adatkezelése. Egy másik, a diagnosztikai rendszerekkel kapcsolatos modellből azt emelném ki, hogy (és ez elsősorban a képalkotó diagnosztikára érvényes) milyen széles körben érhető el, és azon belül mely diagnosztikai eszközön keletkező adatok. A járó- és fekvőbeteg ellátás modellje egyezik a tekintetben, hogy minél több adatvagyon begyűjtését szorgalmazza, de nem szövegesen, hanem – ahol csak lehetséges – egyedi sablonok kitöltése útján, amelyek már kvantitatív adatokat tartalmaznak. Méghozzá a teljes betegéletút követésével, beleértve az otthon ápolást is. Végül azzal teszi fel a pontot az I-re, hogy az adatgyűjtés eredményét, az intézmény működésében az adatokkal képzett információ analízist ki és mikor használja. A jelen helyzet Adott tehát egy szükségszerűen heterogén alkalmazás környezet, amelyben a komponensek száma, a tárolt adatok mennyisége és változatossága a jövőben is sokkal inkább nőni, mintsem csökkeni fog. Valamint adott a digitális transzformáció folytonos kihívása, azzal a céllal, hogy ezt az adatvagyont az ellátás folyamatának javítása, végső soron pedig a páciens érdekében hasznosítsuk, felhasználva a mindenkori legjobb technológiák biztosította előnyöket. Tegyük ezt mégpedig úgy, hogy közben az ellátás informatikai támogatásának stabilitása megmaradjon. Ennek alapkövei: a medikai rekordok elérhetők, értelmezhetők és feldolgozhatók maradjanak úgy rövid-, mint hosszú távon. Amíg a stabilitást joggal várhatjuk el az elektronikus egészségügyi rekordjainkat kezelő megoldásoktól, addig az innovációnak be kell épülnie informatikai stratégiánkba. Ennek az innovatív gondolkodásnak a két sarokkövét könnyen kiolvashatjuk a HIMSS fent említett modelljeiből is: interoperabilitás és analízis. Előbbi teszi lehetővé, hogy képesek legyünk adatainkat mindenkori forrásaikból összegyűjteni és az ellátás Xviii. évfolyAm 4. szám 2019. május infokommunikáció DÖnTéSTáMOgATáS minden (akár emberi, akár gépi) résztvevőjével szükség szerint megosztani. Az analízis eredményeként pedig képesek leszünk ezt az adatvagyont értelmezni, végül döntéseinket hatékonyabbá és jobbá tenni – az információt operacionalizálni. Pontosan ezeknek az elveknek a mentén alkotta meg az InterSystems a világ első, kifejezetten az egészségügyi informatika speciális igényeit kiszolgáló adatplatformját. IRODALOMjEgyzéK [1] www.himss.org 2012. A SzERzőK bEMuTATáSA tóth Attila (1978) és hahn istván (1961), InterSystems Corporation. jelenlegi munkahelyükön informatikai tanácsadóként dolgoznak. Ilyen minősé- ime – interdiszciplináris mAgyAr egészségügy gében segítői voltak számos egészségügyi informatikai megoldás létrejöttének, itthon és külföldön egyaránt. Xviii. évfolyAm 4. szám 2019. május 71