IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Beszámoló az IME III. Képalkotó Diagnosztikai Konferenciájáról

  • Cikk címe: Beszámoló az IME III. Képalkotó Diagnosztikai Konferenciájáról
  • Szerzők: Dr. Battyáni István
  • Intézmények: IME Szerkesztőség
  • Évfolyam: VII. évfolyam
  • Lapszám: 2008. / 4
  • Hónap: május
  • Oldal: 41-42
  • Terjedelem: 2
  • Rovat: KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA
  • Alrovat: KONFERENCIA

Absztrakt:

A konferencia 2008. április 24-én került megrendezésre a már hagyományosnak mondható helyszínen a Best Western Hotel Hungáriában, „A képalkotó diagnosztika aktualitásai” címmel. A hotel idén is minden tekintetben színvonalas helyszínéül szolgált a konferenciának. A nagyszámú előadás miatt első alkalommal idén már paralel szekciókat is szerveztünk. A konferenciát – stílusosan a György naphoz – Kozmann György professzor úr az IME főszerkesztője, és Dr. Battyány István az IME képalkotó diagnosztikai rovatának vezetője nyitotta meg köszöntőjével.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Király Gyula
Előjáték a tb-törvény visszavonásához Nagy András László
Regionalitás az egészségügyben - helyzetkép Dr. Tótth Árpád
Működési forma váltás - a ceglédi példa Bobál István, Dr. Pusztai Dezső, Kisteleki Gábor
Egészségügyi gázok, mint gyógyszerek - EU szabályozás és hazai megvalósítása Dr. Horváth Imre, Dancsi Lajos
Az egészségügyi szerkezetváltás hatása a kórházi betegétkeztetés körülményeire Dr. Henter Izabella
Kritikus helyzetben az ápolás - Szakmai fórum az ápolásért Nagy András László
Fenyegető humánerőforrás-krízis a psztichiátriai ellátásban Dr. Gazdag Gábor
Egységesedő technológiaelemzési gyakorlat Európában; az Egészségügyi Technológiaelemzés Európai Hálózata (EUnetHTA) Dr. Gulácsi László, Dr. Brodszky Valentin
A degeneratív gerincbetegségek fizioterápiás költségei Csongrád megyében Dr. Seres Marianna
Beszámoló az IME III. Képalkotó Diagnosztikai Konferenciájáról Dr. Battyáni István
Infokommunikáció az életvitel szolgálatában - Beszámoló az eVITA 2008 Konferencia és Szakkiállításról Dr. Hanák Péter
Az egészségügyi szoftverek minősítésének kérdései Rippel Endre, Király Zoltán
Informatikai változások a súlyponti kórházak szempontjából - kezdetektől napjainkig Stipanov Dejan
Közös felelôsségünk: újszülöttjeink egészsége Dr. Joó József Gábor szülész-genetikus a magzatvédelemrôl Boromisza Piroska

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Battyáni István Intézmény: IME Szerkesztőség
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA KONFERENCIA Beszámoló az IME III. Képalkotó diagnosztikai konferenciájáról A konferencia 2008. április 24-én került megrendezésre a már hagyományosnak mondható helyszínen a Best Western Hotel Hungáriában, „A képalkotó diagnosztika aktualitásai” címmel. A hotel idén is minden tekintetben színvonalas helyszínéül szolgált a konferenciának. A nagyszámú előadás miatt első alkalommal idén már paralel szekciókat is szerveztünk. A konferenciát – stílusosan a György naphoz – Kozmann György professzor úr az IME főszerkesztője, és Dr. Battyány István az IME képalkotó diagnosztikai rovatának vezetője nyitotta meg köszöntőjével. A szakmai program Palkó András professzor úr, a Radiológiai Szakmai Kollégium elnöke előadásával kezdődött, aki a magyarországi képalkotó diagnosztika helyzetéről tartott egy rövid összefoglalót. Az összefoglalóban kitért a szakmai fejlődési irányvonalak, fejlődési trendek bemutatására, a személyi feltételek jelenlegi helyzetére. A helyzetelemzés után a modern képalkotó diagnosztikus eszközökön alapuló szakmai program következett, melyben Dr. Csete Mónika a PTE Radiológiai Klinika szakorvosa „A dual energiás képalkotás a klinikai gyakorlatban” és Dr. Arany Antal a PTE klinikai főorvosa „A 3D/4D UHdiagnosztika a szülészetben” tartottak nagyon érdekes, gazdagon illusztrált előadást. Ugyanebben a szekcióban Dr. Sarkadi Károly, az AGFA Hungária Kft-től beszélt a központosított képalkotó rendszerekről, és ebben beszámolt az AGFA legújabb fejlesztéséről, mely egy platform független központi adatbank jövőbeli képét vetíti előre. A modern képalkotó módszerek (dual-source CT technika, fejlett UH technika, professzionális informatika) nyújtotta szakmai előnyök bemutatása után a következő szekció inkább az orvosi diagnosztikai szempontokat helyezte előtérbe. Ennek keretében a muscolosceletalis diagnosztikai blokkban előadást hallhattunk „EOS a klinikai gyakorlatban. (Ultra alacsony dózisú, teljes test digitális röntgenfelvétel technikája, jelentősége, klinikai indikációja, információ tartalma)” címmel, valamint „Új alkalmazási lehetőségek az arckoponya CT vizsgálatában” és „Az osteoporozis diagnosztikája és ennek társadalmi haszna” címmel érdekes előadások hangzottak el. Előadóként szerepeltek ebben a blokkban: Dr. Lévai Andrea klinikai orvos, Dr. Moró Zsuzsanna radiológus szakorvos a PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinikájáról, valamint Dr. Szekeres László főorvos a Hévízi Gyógyfürdőkórház Rheumatológiai Osztályról. Az előadásaikból megtudhattuk, hogy a világon első, hivatalosan termékként üzembe helyezett EOS készülék mennyiben segíti a speciális és alacsony dózisú képalkotása révén a csontsebész munkáját, és ennek a képalkotó módszernek milyen kiterjesztett indikációs körben van és lesz a jövőben jelentősége. Moró doktornő részletes áttekintést adott az arckoponya CT diagnosztikájáról és megtudhattuk, hogy a művészet és a képalkotó diagnosztika milyen szoros kapcsolatban áll egymással, mely kézzelfoghatóvá vált a kerubizmus fogalmának és klasszifikációjának bemutatásával. Szekeres László főorvos az osteoporozisról tartott nagyon jól felépített, jó hangulatú áttekintést, mely a napi munkában adhat iránymutatást a terület számára. A következő szakmai blokk a tüdőszűrés dilemmáiról, valamint a mellkasi diagnosztika automatizálásáról szólt. A témát a tüdőszűrés átalakulása, a szakmai irányvonalak változása és a rendezetlen szabályozás tette aktuálissá. Strausz János professzor úr az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet főigazgatója beszélt a tüdőszűrés helyzetéről Magyarországon. Az előadáshoz szorosan kapcsolódott Dr. Galambos Eszter radiológus főorvosnak (Mosonmagyaróvári Karolina Kórház és Rendelőintézet) a tüdőszűrés hasznosságáról és költségeiről tartott előadása. Mindkét előadás kitért a jelenlegi rendszer gyerekbetegségére, hibáira, értékelte a tüdőszűrés eredményességét a tüdőrák diagnosztikájában és egyértelművé tette, hogy tüdőszűrő vizsgálatot csak nagyformátumú, jó minőségű mellkasröntgen felvétel esetén és a megfelelő rizikócsoportnál (40 évesnél idősebb dohányosoknál) célszerű végezni a költséghatékonyság figyelembevételével. A konferencián az előadást követő diszkusszió egyértelműen állást foglalt a klasszikusan használt ernyőkép felvételek tüdőrák szűrésére vonatkozó alkalmatlanságáról. Galambos doktornő a mosonmagyaróvári kistérség (73 000 lakos) szűrési mutatóinak retrospektív feldolgozását végezte el. Feldolgozott anyagában a 154 324 szűréses esetből 0,015% arányban emeltek ki tüdőrákot, mely a tüdőrák szűrésben azt jelenti, hogy a költséghatékonysági szempontból nem érdemes általánosságban tüdőszűrést végezni. Amennyiben csak a 40 év feletti dohányosokat szűrték volna, 5 év alatt a 154 324 eset helyett (120 681 000 Ft finanszírozott pontbevétel) csak 29 993 esetet kellett volna leszűrni – a jelenlegi szűrési gyakorlat kb. 20%-át –, melynek költsége csak 23 454 000 Ft lett volna (kb. 80%-os költségmegtakarítás!), és emellett a szakmai eredményesség jelentősen javult volna. Az előadás megállapításai véleményünk szerint nagyon fontosak a tüdőszűrési stratégia kialakítása szempontjából. Horváth Gábor a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről a tőle már megszokott szakmai színvona- IME VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. MÁJUS 41 KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA KONFERENCIA lon beszélt a tüdőszűrő vizsgálatok komputer asszisztált diagnosztikus szoftveres megoldásairól, ezzel mintegy automatikusan megteremtve a kettős képolvasás biztonságát. A tüdőszűréssel foglalkozó blokkot követően 14 órakor két paralel szekcióra osztódott a konferencia. Az egyik szekcióban a molekuláris diagnosztika, PET-CT, SPECT-CT, míg a másik szekcióban a kardiológiai diagnosztika került fókuszba. A molekuláris diagnosztikai szekcióban Zámbó Katalin professzor asszony a PTE Klinikai Központ Nukleáris Medicina Intézet vezetője, Dr. Fekésházy Attila a PET-CT Orvosi Diagnosztikai Kft. orvosszakmai vezetője, Dr. Balogh Ildikó a Hevesy György MONT elnöke, valamint Weninger Csaba a PTE Klinikai Központ Radiológiai Klinika adjunktusa tartottak előadásokat. A szakmai blokkban Magyarországon az elsők között hallhattunk klinikai gyakorlati tapasztalatokról a PTE-n működő SPECT-CT szakmai vezetőjétől, és ugyanezen technika onkológiai alkalmazásáról beszélt a MONT elnöke. A PET-CT indikációjában ez évben történt jogi változásokról a PET-CT legújabb eredményeiről hallhattunk beszámolót a PET-CT Orvosi Diagnosztikai Kft-től. Dr. Weninger Csaba a PTE Radiológiai Klinika igazgatóhelyettese a CT nem orvosi alkalmazásairól beszélt a szakma sokszínűségét bemutató előadásában. Bár a hallgatóságot választásra kényszerítette, mégis szükség volt egy külön kardiológiai szekció nyitására, hogy az előadások beleférjenek a napba. Ebben a szekcióban Dr. Battyány István a PTE Radiológiai Klinika igazgatója, Dr. Dérczy Katalin klinikai főorvos, Dr. Kósa István a Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház kardiológiai részlegének vezetője és Dr. Kozmann György professzor a Pannon Egyetem Információs Rendszerek Tanszékének vezetője tartott előadásokat. Kiemelkedő fontosságú, hogy hazánkban is lehetővé vált a dual-source CT technika kardiológiai diagnosztikai elérhetősége a PTE Radiológiai Klinikán telepített készülék révén 2007 nyara óta. Dr. Battyány István és Dr. Dérczy Katalin előadásaiból megismerkedhettünk a dual-source CT technológia kardiológiai diagnosztikai alkalmazásaival néhány eset kapcsán, valamint a koronária betegségek noninvaziv CT diagnosztikájával. Az előadásokból megtudhattuk, hogy a dual-source CT-vel végzett kardiológiai vizsgálat több mint egy egyszerű cardio-CT, mivel lehetőséget ad a „calcium scoring” meghatározás mellett a non-invaziv koronária és plakk analízisre, a balkamra funkció megítélésére, valamint a myocardium perfúziójának a vizsgálatára. Tehát a szinte mindenre kiterjedő morfológiai kép mellett lehetőség van funkcionális információk meghatározására is. Dr. Kósa István előadásában összefoglalta a kardiológiai képalkotásban szerepet játszó morfológiai és funkcioná- lis módszereket és ezek eredményességét mutatta be multicentrikus study-k elemzéseit felhasználva. Kozmann György professzor a kardiológiai bioelektromos mintarendszert mutatta be a tőle megszokott eleganciával. A késő délutáni időszakban ismét szekcióba rendeződve a kutatásfejlesztés témakörrel zártuk a konferenciát. Ebben a szekcióban Fridrich Márta technológiai fejlesztési menedzser és Lassó András csoportvezető a GE Hungary részéről tartottak előadásokat a GE K+F projektjeiről a magyar egyetemeken és a vascularis képalkotásról és képfeldolgozásról. Érdekes előadást hallhattunk a szívizom véráramlásának mérését, az erek biomechanikai vizsgálatát, valamint az „élő” és a már elkészült röntgenképek fúzióját lehetővé tevő innovatív technikai, fejlett szoftveres hátteret igénylő megoldásokról. Dr. Nagy Zoltán professzor a bioelektromos brain mapping neurológiai alkalmazásáról mutatta be figyelemre méltó kutatási eredményeit. Nagy Zoltán professzor konferenciánk rendszeres előadója és a hagyományokhoz híven élvezetes és nagyon értékes előadást tartott. A Mediso Kft. fejlesztési program vezetőjeként Dr. Müller Illés beszélt az új generációs humándiagnosztikai és preklinikai képalkotó berendezésekről, bemutatva a Mediso Kft. legújabb fejlesztési eredményeit. Lenyűgöző volt hallani, hogy ma Magyarországon az egészségiparban ilyen színvonalas, magas szintű innovatív fejlesztő munka zajlik, és ennek a munkának milyen csúcstechnológiát képviselő, Európa szerte elismert készülékpark az eredménye. Bartos Zoltán a DEOEC-ről tartott előadást a debreceni egyetem képalkotó diagnosztikai megoldásairól. A záróelőadást Baranyai Tibor professzor, a Sopron M.J.V. Erzsébet Kórház főigazgató főorvosa tartotta a képalkotó diagnosztika finanszírozásának trendjeiről. Az előrehaladott idő ellenére a terem még ekkor is csaknem tele volt, hiszen Baranyai professzor előadásában számos problémáról, megoldási lehetőségről kaphattunk összefoglalót. Csak remélni tudom, hogy erre hivatalos fórumok is felfigyelnek. A szakmai program után immár szokásos módon a résztvevők között több konferencia részvételi kedvezmény, valamint egy György napi torta került kisorsolásra. Kellemes hangulatban és egy sikeres nap érzésével zárhatta be a konferenciát Tamás Éva a Larix Kiadó Kft. vezetője, aki kollégáival folyamatosan a háttérben azon dolgozott, hogy a konferencia olajozottan, minden szempontból, európai profizmussal kerülhessen megtartásra. Köszönet a szervezésben közvetlenül résztvevőknek, a konferenciát támogató cégeknek, valamint minden résztvevőnek (előadóknak, hallgatóknak), hogy részvételükkel, személyes közreműködésükkel és támogatásukkal ismételten nagy sikerrel zárhattuk a konferenciánkat. Dr. Battyány István IME Képalkotó diagnosztikai rovatvezető 42 IME VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. MÁJUS