IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

A kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása, avagy a központosított beszerzés előnyei és tapasztalatai a HungaroCare Kft.-nél II. rész

  • Cikk címe: A kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása, avagy a központosított beszerzés előnyei és tapasztalatai a HungaroCare Kft.-nél II. rész
  • Szerzők: Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea, Dr. Mike László
  • Intézmények: HungaroCare Kft.
  • Évfolyam: X. évfolyam
  • Lapszám: 2011. / 4
  • Hónap: május
  • Oldal: 8-12
  • Terjedelem: 5
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KÓRHÁZMENEDZSMENT

Absztrakt:

Jelen cikk célja, hogy a kórházi gyógyszerbeszerzés területén bemutassa azt a rendszert, szerzett tapasztalatait és elért eredményeit, melyek az ellátott kórházak gyógyszerre fordított költségeit radikális módon képes volt csökkenteni. A rendszerbe integrálódott kórházak közösen elfogadott szabályozási elvek mentén 5 évvel ezelőtt létrehozták a saját beszerzési közösségüket, melynek eredményeként optimalizálni tudták és tudják ma is a kórházi ellátásban alkalmazott hatóanyagok és gyógyszerek körét, igazodva a mindenkori piac kínálta lehetőségekhez és a rendelkezésre álló korlátos anyagi erőforrásokhoz. Jelen cikk 2 fontos terápiás csoportot mutat be (antibiotikumok, kardiovaszkuláris rendszerre ható gyógyszerek) a leggyakrabban alkalmazott hatóanyagok közül, azok költségeivel, mennyiségi összefüggéseivel együtt. Egyértelmű, hogy a megfelelően kialakított, folyamatosan kontrollált és mindenki által betartott gyógyszerbeszerzési rendszer végső soron radiká- lisan képes csökkenteni a kórházi ellátás gyógyszerköltségeit.

Angol absztrakt:

The main aim of this article is to present the complex work-flow, the most important experiences and results of a unified hospital drug supply system which can radically reduce the costs of drugs to the provided hospitals. More than five years ago established a drug supply community by the own excepted regulation laws of integrated hospitals. Thanks to this common drug supplier system these hospitals can optimize the number of applied active gradients and drugs complied with both of the possibilities of all-time drug market and the hospital’s spare budget. This article presents two important and the most frequently used therapeutical group – antibiotics and cardiovascular drugs – analyzing the coherence between the prices and the quantity of drugs. We can declare that an adequately, constantly controlled and well-kept drug supplying system is able to reduce radically the hospital drug costs.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Prof. Dr. Kozmann György
Vihar készülődik? Nyugtalanság és kivárás Nagy András László
„Akció a stroke megelôzéséért” program MagyarországonHogyan kerülhetô el a stroke-válság kialakulása? IME Szerkesztőség
A Magyar Kórházszövetség XXIII. Kongresszusánakállásfoglalása Magyar Kórházszövetség Közgyûlése
A kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása, avagy a központosított beszerzés előnyei és tapasztalatai a HungaroCare Kft.-nél II. rész Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea, Dr. Mike László
Box-plot módszer használata a napi ágykihasználtság statisztikai feldolgozásában és ábrázolásában Dr. Gresz Miklós
A vállalkozói magatartás alakulása az egészségügyi felsőoktatásban - egy attitűdvizsgálat tanulságai Szűcs Imre, Dr. Garaj Erika
Kórházi háttér nélkül működő ápolási otthon költséghatékony működése jelen finanszírozási feltételek között Gavallérné Rivnyák Mária, Zsigárcsik Gáborné
A „ritkaság” és ennek – ritka – nagy ára Fazekas Erzsébet
Az e-Egészségügy (e-Health) magyarországi példákon keresztüli rendszerezése (Systematization of e-Health through Hungarian examples) Király Gyula
Közlemény IME Szerkesztőség
Prágában már egyedi betegazonosítást használnak Halász Árpád
Dilemmák és megoldások élőlaboros kísérletek tervezésénél Csoma Anna Csenge, Dr. Kovács Elenonóra, Uhlir Péter, Dr. Bilicki Vilmos, Dr. Alan Davies MD
Szegeden megnyílika Dél-Magyarországi Regionális Neuropathia Centrum IME Szerkesztőség
Innovációtranszfer a Közép-Magyarországi Régióban- helyzetkép az IntraMed-C2C projekt eddigi eredményei alapján Dr. Fogarassy Károly , Dr. Valovics István , Mallász Judit
Terápiás alkalmazások az otthoni ellátásban Bánhalmi András, Paczolay Dénes, Szűcs Vilmos, Dr. Csirik János, Dr. Hoffmann Ildikó
Otthon, biztonságban Mallász Judit
Számítógépes kommunikáció az egészségügy szereplői között Náray Gábor Zsolt
Világszínvonalú technológia Kaposváron IME Szerkesztőség
Az eHealth stratégiák hatása az egészségügyi ellátásraInterjú H. Stephen Lieberrel, a HIMMS elnök-vezérigazgatójával Király Gyula

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea Intézmény: HungaroCare Kft.
Szerző: Dr. Mike László Intézmény: HungaroCare Kft.
MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT A kórházi gyógyszerfelhasználás optimalizálása, avagy a központosított beszerzés előnyei és tapasztalatai a HungaroCare Kft.-nél II. rész Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea, Dr. Mike László, HungaroCare Kft. Tisztelt Olvasóink jelen cikkünk első részét előző lapszámunkban találják meg. Jelen cikk célja, hogy a kórházi gyógyszerbeszerzés területén bemutassa azt a rendszert, szerzett tapasztalatait és elért eredményeit, melyek az ellátott kórházak gyógyszerre fordított költségeit radikális módon képes volt csökkenteni. A rendszerbe integrálódott kórházak közösen elfogadott szabályozási elvek mentén 5 évvel ezelőtt létrehozták a saját beszerzési közösségüket, melynek eredményeként optimalizálni tudták és tudják ma is a kórházi ellátásban alkalmazott hatóanyagok és gyógyszerek körét, igazodva a mindenkori piac kínálta lehetőségekhez és a rendelkezésre álló korlátos anyagi erőforrásokhoz. Jelen cikk 2 fontos terápiás csoportot mutat be (antibiotikumok, kardiovaszkuláris rendszerre ható gyógyszerek) a leggyakrabban alkalmazott hatóanyagok közül, azok költségeivel, mennyiségi összefüggéseivel együtt. Egyértelmű, hogy a megfelelően kialakított, folyamatosan kontrollált és mindenki által betartott gyógyszerbeszerzési rendszer végső soron radikálisan képes csökkenteni a kórházi ellátás gyógyszerköltségeit. The main aim of this article is to present the complex work-flow, the most important experiences and results of a unified hospital drug supply system which can radically reduce the costs of drugs to the provided hospitals. More than five years ago established a drug supply community by the own excepted regulation laws of integrated hospitals. Thanks to this common drug supplier system these hospitals can optimize the number of applied active gradients and drugs complied with both of the possibilities of all-time drug market and the hospital’s spare budget. This article presents two important and the most frequently used therapeutical group – antibiotics and cardiovascular drugs – analyzing the coherence between the prices and the quantity of drugs. We can declare that an adequately, constantly controlled and well-kept drug supplying system is able to reduce radically the hospital drug costs. ELÔZMÉNYEK A Hungarocare Kft. által ellátott kórházak gyógyszerköltségének 2006-2011 közötti elemzését az onkológia területének bemutatásával folytatjuk. A kórházi gyógyszeres terápiák költsége tekintetében az onkológiai kezelések magasan az első helyen állnak. Az összesített kórházi gyógyszerkölt- 8 IME X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. MÁJUS séget tekintve minimum 50%-os arányt képvisel, még azt követően is, hogy 2009–2010-ben több, úgynevezett nagy értékű hatóanyag átkerült az OEP különkeretes finanszírozásába, tehát közvetlenül nem a kórházi költségvetést terheli. Az onkológiai protokollok alapján készített keverékinfúziók 1 palackra vetített árának 80-85%-át maga a citosztatikus hatóanyagot tartalmazó injekció teszi ki, kisebb hányadot képvisel az alapinfúzió, ami általában fiziológiás sóoldat vagy glukóz oldat, illetve az egyéb költségek, mint a készítéshez szükséges eszközök, az infúziós szerelékek, speciális minispike-ok, tűk, fecskendők, 24 órás pumpák, kesztyűk, köpenyek, lábzsákok, maszkok értéke. Cikksorozatunk első részében röviden bemutattuk azt az alaplista bizottságot, amely a Hungarocare Kft. által ellátott 8 kórház összefogásaként jött létre és legfontosabb feladata, hogy a gyógyszertenderre beérkezett ajánlatokról döntsön minden szakmai és financiális szempontot figyelembe véve. Az onkológiai hatóanyagok az a terület, ahol ennek a bizottságnak a legnagyobb kiadásról kell döntést hoznia. A gyártók közötti verseny még élesebb, mint a többi gyógyszercsoport esetében, éppen a magas összértéknek köszönhetően, ami a cégcsoport esetében éves szinten milliárdos nagyságrendben mérhető. A szakmai protokollok azonban részben meg is könnyítik a bizottság munkáját a döntéshozatalban, mivel szigorúan meghatározzák az alkalmazható hatóanyagok körét és mennyiségét. Ahogy az általános gyógyszerek esetében is megtették azt a drasztikus lépést, hogy 1 hatóanyagnál csak 1 vagy 2 készítményt használnak, ez a citosztatikumoknál még inkább igaz. A központi alaplistán minden hatóanyagnál van egy első vonalbeli injekció és kizárólag ellátási probléma vagy esetlegesen előforduló dokumentált nem kívánatos mellékhatások, anaphylaxiás reakció miatt használhatják a második vonalbeli készítményt. Az onkológiai terápiák esetében igen szigorú szakmai szabályokat kell betartani, aminek egyik fontos tényezője a korlátozott helyettesíthetőség, vagyis, hogy egy adott beteg egy kezelési ciklusa alatt kizárólag ugyanazon készítményt kaphatja. Ez meghatározza a központi alaplista összeállítását és a gyártóktól érkező új ajánlatok elbírálásának ütemezését is. Ebből következően, a bizottság döntése alapján, kizárólag félévente vizsgálják felül a citosztatikumok árát, decemberben és júniusban. Az utóbbi években ezeknél a hatóanyagoknál is elindult a generikus verseny. Egyre több generikus gyártó kezdte el hazánkban is forgalmazni készítményeit, a legutóbbi tenderre már paclitaxel esetében 6, oxaliplatinnál 6, irinotecannál 5 gyártótól érkezett árajánlat. MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT Jelenleg a 2011. évi alaplistán 24 hatóanyag – 62 készítménye szerepel. ÁRVERSENYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZÔK 2006-2011. KÖZÖTT A vizsgált időszakban 3 tényező volt legnagyobb hatással az árversenyre: • a mennyiségi növekedés • a generikus gyártók megjelenése • az időben korlátozott árajánlat tétel lehetősége. 2006-2011 között a cégcsoport folyamatos bővülésével, a növekvő betegszámmal párhuzamosan a tenderben kiírt éves megvásárolandó ampullák darabszáma is folyamatosan nőtt, ezzel korrelálva az a fix piac is, ami a gyártónak biztos bevételt jelent. Bízva a nagyobb piaci részesedésben, a gyártók csökkentették áraikat, hogy felkerülhessenek az alaplistára, hiszen ez az egyedüli feltétele annak, hogy készítményüket értékesíteni tudják ezekben a kórházakban. 2007 után fokozatosan megjelentek a generikus gyártók az általános hatóanyagok mellett a citosztatikus hatóanyagokkal is. A változás kezdetben igen lassú volt, mivel a kórházak az ismeretlentől való félelem miatt nehezen „adták be a derekukat”, senki nem akart az első fecske lenni, hogy kipróbáljon egy új készítményt, ezért mindenki a másik tapasztalataira várt. A gyártók kitartó „kopogtatása” és alacsony árai egy idő után meghozták a várt gyümölcsöket, amihez természetesen hozzájárult az egészségügyi politika megszorító költségvetése is. Ma már nincs olyan nagy mennyiségben alkalmazott hatóanyag, aminek ne lenne generikus kompetítora. Néhány hatóanyagnál már a 8. – 10. magyarországi forgalmazási engedélyt adja ki a szakhatóság. Az alaplista bizottság létrejöttével teljesen átalakult a kórházak beszerzési rendje. A menedzsmentek szigorú és konzekvens belső szabályzata értelmében kizárólag az alaplistán szereplő készítményt rendelhetik a fekvőbeteg osztályok az intézeti gyógyszertárból. Az alaplistára pedig csak annak a gyártónak a terméke kerül fel, amelyik a legjobb minőséget képes folyamatosan biztosítani a legkedvezőbb áron. A citosztatikumok közül 4 nagy hatástani csoportot vizsgáltunk, amelyek a legnagyobb fogyási adatokat mutatják: • L01BC – pyrimidin analógok: fluorouracil, gemcitabin • L01CD – taxánok: paclitaxel, docetaxel • L01XA – platina vegyületek: carboplatin, oxaliplatin • L01XX – egyéb : irinotecan 1. ábra Az 5-FU 1000mg/20ml injekció árváltozása a mennyiség függvényében kor is az árak megfeleződtek, ami a 3 új versenytárs megjelenésének köszönhető. 2011-re az árak az eredeti originális ár ötödére csökkentek (2., 3. ábra). 2. ábra A gemcitabin 1 g injekció árcsökkenése 2009-2010 között PYRIMIDIN ANALÓGOK A pyrimidin analógok közül az 5-fluorouracil 1000 mg/20 ml és a gemcitabin 200 mg és 1 g-os injekciót vizsgáltuk az adott időszakban. Az 5-FU ampullaszáma 5 év alatt megduplázódott, míg az ampulla egységára felére csökkent (1. ábra). A gemcitabin 200 mg és 1 g-os injekciók esetében a legnagyobb áttörés 2009 második felében következett be, mi- 3. ábra A gemcitabin 200 mg injekció árcsökkenése 2008-2011 között a mennyiség függvényében 2008-tól az újabb és újabb gemcitabin generikumok piacra kerülése és OEP finanszírozásba történő befogadása, IME X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. MÁJUS 9 MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT a finanszírozási rendelet értelmében, érezhetően letörte a termelői árakat (4. ábra). 4. ábra A gemcitabin OEP termelői árának alakulása további generikumok megjelenését követően A generikumok árletörése és a kórházak által garantált mennyiségi növekedés együttes hatásának eredménye a kórházaknak még kedvezőbb tenderárban mutatkozik meg, ami évről-évre folyamatosan csökken. (5. ábra) 5. ábra Gemcitabin 1 g injekció OEP termelői ára és tender árának összehasonlítás az egyes generikumok piacra kerülése után TAXÁNOK A taxánok az egyik legnagyobb mennyiségben alkalmazott citosztatikum csoport, ezen belül is a paclitaxel és a docetaxel fogyási adatait és egységárának alakulását vizsgáltuk 5 év távlatában. A bevezetőben felvázolt hármas tényező árváltozást befolyásoló hatása egyértelműen igazolható. Paclitaxel hatóanyagnál az árcsökkenés 2007-ben indult el, de a nagy áttörés 2009-től figyelhető meg, mikortól is az árak nagyságrendekkel (!) csökkentek, a felhasznált éves ampullaszámok pedig megduplázódtak (6. ábra). Több onkológiai protokollban első választandó hatóanyag, ezért az éves felhasználása több ezer ampulla, ami évente növekvő tendenciát mutat (7. ábra). A mind nagyobb számban megjelenő generikumok és az évi két alkalomra korlátozott ajánlattételi lehetőség minden gyártót arra késztetett, hogy a lehető legnagyobb árengedményt adja, mivel csak így szerezhet fél évre fix piacot. Paclitaxelnél az első generikum már 2001. novemberében megkapta a forgalmazási engedélyt, ezt követően évente új versenytársak léptek piacra. 2009-ben- jelenleg utolsó- 10 IME X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. MÁJUS 6. ábra A paclitaxel 30mg/5ml injekció árcsökkenése 2007-2011 között 7. ábra A paclitaxel 30mg/5ml injekció árváltozása a mennyiség függvényében ként a mezőnyben – törzskönyvezett formula az originális árhoz képest már csak 50%-os árcsökkenéssel került OEP befogadásra (8. ábra). 8. ábra A paclitaxel OEP termelői árának csökkenése az újabb versenytársak megjelenését követően A paclitaxel áránál érezhető leginkább, hogy a generikus társak megjelenése mellett, a kórházakban az évente több ezer ampullás felhasználás, a tendereztetés során az árakat meredek zuhanásra késztette (9. ábra). A másik taxán vegyület a docetaxel, melynek 20mg/ 0,5ml és 80mg/2ml hatáserősségű injekcióit vizsgáltuk. Ez a hatóanyag sokáig tartotta pozícióit az árversenyben, igen MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT 9. ábra A paclitaxel OEP termelői ára és tender árának alakulása az újabb generikumok piacra lépése után 11. ábra A carboplatin 150mg injekció árcsökkenése a mennyiség függvényében magas nagykereskedelmi ára miatt jelentős költséget jelentett a kórházaknak egészen 2010-ig. 2008-tól már elindult egy lefelé irányuló ármozgás, de ekkor még nem volt számottevő az árcsökkenés a korábbi évek áraihoz képest. 2010-ben azonban itt is megtört a jég, az egységárak 1 év alatt megfeleződtek (10. ábra). 12. ábra Az oxaliplatin 100mg/20ml injekció egységára 2008-2011 között 10. ábra A docetaxel 20mg/0,5ml injekció árváltozás 2006-2011 között PLATINA VEGYÜLETEK Az utolsó vizsgált hatóanyagunk az irinotecan. Sokáig kizárólag az originális formulát lehetett beszerezni, 2007ben azonban megjelent az első generikum, majd évről-évre egyre többen versenyeztek a piac felosztásáért. A korábbi 44.560,-Ft/100mg/20ml ampullás egységár jelenleg 3.450,Ft-nál tart és talán még van némi tartalék a rendszerben (13. ábra). A platina vegyületek közül a carboplatin 150mg és 450mg és az oxaliplatin 50mg/10ml és 100mg/20ml injekcióit vontuk be a vizsgálatba. A carboplatin 150mg injekció felhasználása 5 év alatt 100 ampulláról 800 ampullára emelkedett, ezzel párhuzamosan az egységára 5000,-Ft/ampulláról 1950,-Ft/ampullára csökkent (11. ábra). Az oxaliplatin szintén az a hatóanyag, ahol a hármas hatás megfigyelhető, különösen a generikumok megjelenése és az időintervallumok korlátozása volt jelentős hatással az árakra. Az oxaliplatin 100mg/20ml injekció egységára 2008ban még 46.703,-Ft volt, a 2011.évi legjobb ajánlat 4.900,Ft, ami értelemszerűen az éves kiadást is nagyságrendekkel csökkenti, mivel évente közel 1500 ampullát használnak fel (12. ábra). 13. ábra Az irinotecan 100mg/20ml injekció árcsökkenése 5 év alatt IME X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. MÁJUS 11 MENEDZSMENT KÓRHÁZMENEDZSMENT A legtöbb generikummal, a paclitaxel mellett, az irinotecan hatóanyag „büszkélkedhet”, ők ugyan 3 éves késéssel indultak el a versenyen, de árcsökkentő hatásuk e néhány év alatt is számottevő. Az OEP termelői ár a 6. generikumnál már több, mint harmadára esett az originálishoz képest (14. ábra). Nem tartozik ugyan az onkológiai készítmények közé, de mint a kezelések kellemetlen tüneteinek kezelése okán, az antiemetikumok közül is megnéztünk egy kiemelt hatóanyagot, az ondansetron 4mg/ml és 8mg/2ml injekciót. Hasonlóan a fent vizsgált hatóanyagokhoz, ezek ampullára számított egységára is évről-évre csökkenő tendenciát mutat (16. ábra). 14. ábra Az irinotecan OEP termelői árának változása az újabb generikumok piacra kerülése után A legnagyobb mennyiségben felhasznált citosztatikumok ára a vizsgált időszakban – 2006-2011 között – az általános gyógyszerekhez hasonlóan – drasztikusan csökkent, 50-95%-al. Minden csoportban találunk kiemelkedő „teljesítményt” mutató hatóanyagot 90% feletti értékekkel, ami az éves kórházi ampullaszámot tekintve jelentős megtakarítást eredményez az intézményeknek (15. ábra). 15. ábra A citosztatikumok árcsökkenésének mértéke 2006-2011 között 16. ábra Az ondansetron 8mg/2ml injekció árcsökkenése 2006-2011 között KÖVETKEZTETÉSEK Az onkológiai kezelések általában a kórházi gyógyszerköltség minimum 50%-át teszik ki, ami a Hungarocare Kft.hez tartozó intézetek esetében milliárdos nagyságrendet jelent. Az egyes kezelésekhez felhasznált citosztatikumok ára sok esetben több tíz- vagy akár százezer Ft, de az utóbbi években itt is több hatóanyagnál megjelentek a generikus kompetítorok, amelyek hozzásegítettek az árak letöréséhez. A cégcsoportnál még két, hasonlóan erős hatással bíró tényező is szerepet játszott a tender árak alakulásában, amelyek arányaiban még egyszer ugyanakkora csökkenést értek el az OEP termelői árából, mint a generikus tényező önmagában. Az egyik az évente növekvő megvásárolt ampullák száma, amelyek lehívása garantált, a másik az alaplista bizottság szigorú, konzekvens döntési stratégiája, amivel a lehető legjobb minőséget a legalacsonyabb árszinten engedi a kórházakba. Dr. Kőrösiné Dr. Kőhegyi Andrea és Dr. Mike László bemutatása lapunk X. évfolyamának 3. számában olvasható. 12 IME X. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. MÁJUS