IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Egy infekciókontroll program tapasztalatai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházban

  • Cikk címe: Egy infekciókontroll program tapasztalatai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházban
  • Szerzők: Dr. Csiba Gábor, Dr. Győri Csilla, Lucskai Andrea, Posta Lászlóné
  • Intézmények: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház, ---
  • Évfolyam: XI. évfolyam
  • Lapszám: 2012. / 9
  • Hónap: november
  • Oldal: 25-28
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: INFEKCIÓKONTROLL
  • Alrovat: INFEKCIÓKONTROLL

Absztrakt:

A nozokomiális fertőzések egyre nagyobb figyelmet kapnak a betegellátás során, hisz ez a betegbiztonság szerves része, és mint minőségügyi indikátor is fontos mutató. A menedzsment jó higiénés szemlélettel partner az új metódusok bevezetésében és figyelemmel kíséri a higiénés mutatók alakulását. A Hartmann céggel közösen Compliance kit kézhigiénés Programot indítottunk, mely vizsgálat számszakilag is alátámasztja a kézhigiéne fontosságát és preventív szerepét a nozokomiális megbetegedések megelőzésében.

Angol absztrakt:

The nosocomial infections gain more and more attention in the patient care since it is organic part of the
patient safety and it is also an important indicator of the
quality assurance.
The management is partner in the introduction of new systems with good vision of hygiene and pay attention to the changes of the hygienic indicators. In cooperation with the company Hartmann we introduced the Compliance Kit Hand Hygiene Program that proves the importance and preventive role of the hand-hygiene in the prevention of nosocomial infections.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Novákné Dr. Pékli Márta
Tartalom IME Szerkesztőség
Az ellátásszervezés hatása az egészségügy hatékonyságára Csordás Péterné
Ágazati partnerségre törekednek az innovatív gyógyszergyártók Boromisza Piroska
A járóbeteg-szakellátás szerkezeti és működési sajátosságai, finanszírozási jellemzői Dr. Pál Miklós , Dr. Bodroghelyi László
A Szakmai Kollégium Menedzsment és Egészséggazdaságtan Tagozat és Tanács METT-2012/6. sz. együttes állásfoglalása a járóbeteg szakellátó rendszer tulajdonosi feladatainak állami körbe vonásáról Dr. Sinkó Eszter
Infekciókontrollal a fertőzésekkel szemben Fazekas Erzsébet
Egy infekciókontroll program tapasztalatai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházban Dr. Csiba Gábor, Dr. Győri Csilla, Lucskai Andrea, Posta Lászlóné
Régi és új tapasztalatok a közpénzből finanszírozott, ingyen beruházások megvalósulásáról Prof. Dr. Mihályi Péter
Tanár Úr, kérem…avagy Felelet a Mondolatra Dr. Tóth Árpád
A cukorbetegség XXI. századi kihívásai – a gyakorló orvos szemszögéből Dr. Winkler Gábor
A Synflorix és Prevenar 13 pneumococcus elleni védőoltások összehasonlító egészség-gazdaságtani elemzése Prof. Dr. Kaló Zoltán, Dr. Nagyjánosi László
Minőség mindenek felett! IME Szerkesztőség
Időskori egészséggondozás a telemedicina segítségével Prof. Dr. Kékes Ede, Dr. Samu Antal, Dr. Szegedi János, Mezei Rudolf, Dr. habil. Kiss István
Gyógyszeripari körkép: CSL Behring Kft. Fazekas Erzsébet
Interjú Dr. Rosivall Lászlóval - „Sokféle életet élek”Beszélgetés Dr. Rosivall László nefrológus professzorral Boromisza Piroska
Irodalomjegyzék IME Szerkesztőség

Szerző Intézmény
Szerző: Dr. Csiba Gábor Intézmény: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Szerző: Dr. Győri Csilla Intézmény: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Szerző: Lucskai Andrea Intézmény: ---
Szerző: Posta Lászlóné Intézmény: ---

[1] Centers of Disease Control and Prevention (CDC) meghatározása alapján NNIS Manual 1992, Böröcz K ésmtsai 2002
[2] CDC definitions of nosocomial infections 1996
[3] Bennett és Brachman 1992, Kende 1992, Losonczy ésSzalka 2001. 11
[4] NNIS System Report 2004, Edwards et al. 2009,Rosenthal et al. 2010
[5] www.oek.hu / NNSR eredményei.
[6] EPINFO, A kézhigiéne gyakorlata az egészségügyi ésaz ápolást végző szociális szolgáltatásokban (2010.11.10. 17 évf. 2. különszám)

InfEkCIókonTroll Egy infekciókontroll program tapasztalatai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházban Dr. Győri Csilla, Dr. Csiba Gábor, Lucskai Andrea, Posta Lászlóné Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház A nozokomiális fertőzések egyre nagyobb figyelmet kapnak a betegellátás során, hisz ez a betegbiztonság szerves része, és mint minőségügyi indikátor is fontos mutató. A menedzsment jó higiénés szemlélettel partner az új metódusok bevezetésében és figyelemmel kíséri a higiénés mutatók alakulását. A Hartmann céggel közösen Compliance kit kézhigiénés Programot indítottunk, mely vizsgálat számszakilag is alátámasztja a kézhigiéne fontosságát és preventív szerepét a nozokomiális megbetegedések megelőzésében. The nosocomial infections gain more and more attention in the patient care since it is organic part of the patient safety and it is also an important indicator of the quality assurance. The management is partner in the introduction of new systems with good vision of hygiene and pay attention to the changes of the hygienic indicators. In cooperation with the company Hartmann we introduced the Compliance Kit Hand Hygiene Program that proves the importance and preventive role of the hand-hygiene in the prevention of nosocomial infections. Semmelweis Ignác 1846-ban bejelentett felfedezése óta az orvostudomány diagnosztikus és gyógyító eszközrendszere óriási fejlődésen ment keresztül. Paradox módon mégis a fejlődés által rendelkezésre álló lehetőségek egyben a legfontosabb tényezői a mai nozokomiális fertőzéseknek. Definíció szerint „nozokomiális infekció az a helyi, vagy szisztémás kóros állapot, amelyet egy kórokozó vagy annak toxinja vált ki, és amelyre vonatkozóan nincs semmi bizonyíték, hogy manifeszt vagy lappangó állapotban jelen lett volna a kórházba való felvételkor”. Időfaktor szerint nozokomiálisnak tekintendő az a fertőzés, amely a kórházba kerülést követő 48 órán túl keletkezik. Sokszor azonban nehéz megítélni, hogy egy lappangó folyamat lobban-e fel, vagy friss fertőzés jött létre. Különösen nehéz az időt meghatározni az újszülött fertőződése, a szülőcsatornán való áthaladás esetében. Sokszor a kórházból való távozás után alakulnak ki a fertőzés tünetei. Ezek előfordulásáról, esetszámáról csak becsült adatok vannak [1]. A szekunder endogén fertőzések forrása az elpusztult normál flóra helyett a kórházi környezetben a beteg által felvett „új” mikróbák. Ha elpusztul a normál flóra, más, a környezetből felvett baktériumok foglalják el a helyet (bélflóra változás, mezenteriális hipoxia, baktériumok transzlokációja a bélfalon kívülre, szepszis). Intenzív osztályon kezelt betegek 70%-ában az ápolás 3. napjától Gramm-negatív bélbaktériumok találhatóak a garatban. Tercier endogén fertőzések a higiénés szabályok nem megfelelő betartása esetén alakulnak ki. Az utóbbi két esetben már szelektálódott, gyakran multirezisztens mikróbák által okozott fertőzésekkel találkozunk. A környezetben bizonyos baktériumok hosszú ideig túlélnek, fogékony ember szervezetében infekciót okoznak. Az általuk okozott exogén fertőzések általában tárgyak, az invazív ellátásban alkalmazott eszközök közvetítésével alakulnak ki. Itt külön kell hangsúlyozni, hogy a kézmosás, higiéniai szabályok korrekt betartásával ezek a fertőzések jelentősen csökkenthetők lennének [2]. Nozokomiális fertőzések fő csoportjai Húgyúti fertőzések Sebfertőzések Pneumónia Véráram fertőzések A nozokomiális fertőzések igen különfélék lehetnek, de az esetek 80-90%-át az első négy csoportba tartozó infekció teszi ki A nozokomiális fertőzések mintegy 96-98%-a sporadikusan, vagy endémiásan fordul elő. A járványok keretében jelentkező infekciók az összesnek mindössze 2-4%-át teszik ki. A kórházi fertőzések prevalenciája az ellátott betegek számához viszonyítva világszerte 3.5% és 12.2% között mozog. A leggyakoribb értékek 6 és 10% között vannak és a magyarországi előfordulást is kb. ennyinek tartják [3]. A különböző klinikai profilú osztályokon más és más a nozokomiális fertőzések előfordulásának valószínűsége. Irodalmi adatok alapján prevalenciájuk a sebészeteken 310%, belgyógyászati osztályokon 2-5%, intenzív osztályokon (ITO) 10-20%, speciális perinatális intenzív osztályokon (PIC) 10-15%. • • • • CDC ADATok A fertőzés eredete lehet endogén vagy exogén. A primer endogén fertőzések a beteg saját, normál flórájából származó mikróbák által okozott fertőzések, rendszerint egy héten belül alakulnak ki. A CDC 1946-ben kezdte a nozokomiális fertőzésekkel kapcsolatos adatok gyűjtését. Ez a tevékenység a National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) keretében 1990IME XI. évfolyAM 9. száM 2012. novEMbEr 25 InfEkCIókonTroll tõl 2004-ig, majd 2005-től a szélesebb területet felölelő, internet alapú, a képzési programokat könnyen elérhetővé tevő National Healthcare Safety Network (NHSN) keretén belül működik. Elemzéseik szerint a nozokomiális fertőzések teljes körű, egész kórházra vonatkoztatott incidenciája 1975-76-ban 4.5%, 1990-ben pedig 3% volt. Adataik alapján 1.7 millió ember évente valamilyen nozokomiális fertőzést szenved el, ebből 99 000 meghal [4]. EuróPAI, MAgyArországI HElyzET Az Európai Unió 2004-ben hozta létre a European Centre for Disease Prevention and Controlt. Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) vezetésével 2005-tõl működik a Nemzeti Nozokomiális Surveillance Rendszer (NNSR), melyhez mikrobiológiai laboratóriumok csatlakozhatnak, adataikat összevethetik az európai helyzettel. A magyarországi adatok elemzése alapján valószínűsíthető, hogy nem teljes körű a felmérés, a bejelentési fegyelem nem teljes. Kb. 200 000 ember/év a nozokomiális fertőzések aránya, ebből becsülten 10.000-20.000 véráramfertőzés. A letalitás becsülten 3000 ember/év [5]. Kórházunk, a Borsod Abaúj Zemplén Megyei kórház és egyetemi Oktatókórház Magyarország 5 legnagyobb kórházának egyike. Betegforgalmi adatok (2011. évben) a központi, Szentpéteri kapui telephelyre vonatkozóan • Ágyszám: 1 584 db • Fekvőbeteg forgalom: 59 510 fő • Járóbeteg forgalom: 1 290 668 fő • Ápolási napok száma: 403 288 nap Kórházunk az elsők közt volt, ahol 2002-ben megalakult a kórház higiénés csoport, mely osztállyá szerveződött. Jelenleg 3 járványügyi felügyelő és 4 epidemiológiai szakápoló segítségével aktív survaillance tevékenység folyik, mely monitorozza az osztályok nozokomiális incidenciáját. Nozokomiális megbetegedések száma (év: fő) [6] • 2008 : 1129 • 2009 : 1237 • 2010 : 1188 • 2011 : 1188 kenést szeretnénk elérni. A kalkulátort feltöltöttük alapadatokkal; adagolók felszerelése a betegzónákban és a betegellátási pontokon (előzetes felmérés alapján). Kihelyeztük és folyamatosan biztosítottuk kézfertőtlenítőszert (Manusept basic), folyékony szappant (Baktolin basic) és kézápolót (Baktolan lotion). Több elemből álló elméleti és gyakorlati oktatást tartottunk a kézhigiénéről, orvosok és szakdolgozók részére, a kézhigiénés tevékenység gyakorlati kivitelezését folyamatosan ellenőriztük UV lámpás vizsgálattal. Az oktatás során felmerülő elméleti és gyakorlati témakörökből felmerülő kérdéseket közösen megbeszéltük, ezt teszt írása követte. Az utókövetés során értékeltük a kapott eredményeket, az adatok alapján új célokat tűztünk ki. ProgrAM kIvITElEzésE Mivel a kijelölt osztályon gyakori a multirezisztens kórokozók előfordulása, az egyéb intézkedések is fontosak voltak, például az izoláció szabályainak szigorú betartatása, védőfelszerelések használata. Praktikus, felhasználóbarát, vödrös-adagolókendős felületfertőtlenítő szert (BODE XWipes) vezettünk be a nosocomiális fertőzés elleni harc egyik eszközeként. Az új kézfertőtlenítő szer bevezetése, kompatibilis szappan és kézápoló szer használata után néztünk termékelfogadottságot, termékfogyást és compliancet (1., 2., 3. ábra). Értékeltük a kalkulátor adatai alapján, hogy alakult a fertőzések száma és aránya ennek alapján határoztuk meg a további célokat és a célok ismeretében a feladatokat (4., 5. ábra). 1. ábra Termékelfogadottság a PIC-ben CélkITűzés, MóDszErEk A Hartmann céggel közösen Compliance Kit Kézhigiénés Programot indítottunk kórházunkban, mely egy évig tartott, és az előző év surveillance eredményeihez hasonlítottuk. A programot a Koraszülött és Intenzív Osztály (PIC), Idegsebészeti Osztályon vezettük be, a számítások értékelése csak az 59 ágyszámú PIC-ben történt meg. (A vizsgálat nem naptári évre vonatkozott, de 12 hónapon keresztül tartott). A program három szakaszból áll: a kiinduló helyzet felmérése, a program kivitelezése és a program értékelése. A tényfeltárás után a meghatároztuk a célokat, azt, hogy a nozokomiális megbetegedések számában, illetve a kezelésükre fordított antibiotikum költségben milyen arányú csök- 26 IME XI. évfolyAM 9. száM 2012. novEMbEr 2. ábra Termékfogyás vizsgálata a PIC-ben InfEkCIókonTroll 3. ábra Kézhigiénés compliance hatás is érvényesült, hogy az állandó higiénés jelenlét hatására csökkent az incidencia. Ez természetesen függ a bejövő betegpopuláció összetételétől is. A 7. ábra azt elemzi, mekkora volt a betegforgalom a két vizsgált periódusban. (Ez nem naptári év volt, viszont a számításaink 12 hónapra szóltak és a kalkulátor átlagolta naptári évre). Látszik, hogy több mint 10%-kal megnőtt a betegforgalom. Ehhez mérten a betegnapok száma is nőtt, és, mint a kalkulátor kiszámolta, a meghosszabbodott betegnapok száma is. A PIC-ben nem változott a véráramfertőzések százalékos aránya, jelentősen csökkent a légúti megbetegedések száma, és enyhébb mértékben nőtt az összetett és egyéb fertőzések száma (az összetett fertőzések közé tartozik a fertőző agyhártyagyulladás, a szem, fül fertőzése, a köldökfertőzés pl.) (8. ábra). Az egy esetre számolt, illetve a nozokomiális fertőzések antibiotikum költsége még beszédesebb ennél. Az osztályvezető főorvossal elemezve arra következésre jutottunk, hogy bár a kora és újszülöttkori fertőzések kimenetelét befolyásolja a születési súly és az érettség is, a program lefutása alatt jóval enyhébb volt a fertőzések súlyossága még akkor is, amikor számszerűen nem tapasztaltunk lényeges csökkenést. Ezt alátámasztja, hogy csak az éves antibiotikum költségben 2,7 millió forint megtakarítást értünk el, úgy, hogy még a betegforgalom is növekedett. Csökkenést értünk el a nosocomiális fertőzések átlagos antibiotikum költségében is.(9. ábra) 4. ábra Kalkulátor 2010. évre vonatkozóan 6. ábra PIC incidencia adatok 7. ábra PIC betegforgalmi adatok 5. ábra Kalkulátor 2011. évre vonatkozóan ErEDMényEk Az osztály jellemzőit mutatja a 6. ábra. Az ábrából kitűnik, a program alkalmazása alatt az a járulékos kedvező 8. ábra PIC nozokomiális fertőzések típusai IME XI. évfolyAM 9. száM 2012. novEMbEr 27 InfEkCIókonTroll ÖsszEfoglAlás 9. ábra PIC nozokomiális fertőzések antibiotikum költsége A kézhigiéne fontos momentuma a fertőzések megelőzésének. Jó compliance csak megfelelő, nagy elfogadottságú szerek esetén érhető el. Nagyon fontos a kézhigiénés szerek kompatibilitása is. A program használata során számszakilag is szembesültünk a lehetséges megtakarítás összegével. Ehhez társulnak a járulékos költségek, pl. ápolási napok számának növekedése, felhasznált branül, infúzió, egyéb gyógyszerek költsége, a többletvizsgálatok, például rtg, mikrobiológiai mintavételezés, laborvizsgálatok költsége. A program nem lett volna sikeres a járványügyi felügyelő, az epidemiológia szakápoló áldozatos munkája nélkül és az osztályon dolgozó orvosok és szakdolgozók higiénés elkötelezettsége nélkül. IRODALOMJEGyZÉK [1] Centers of Disease Control and Prevention (CDC) meghatározása alapján NNIS Manual 1992, Böröcz K és mtsai 2002 [2] CDC definitions of nosocomial infections 1996 [3] Bennett és Brachman 1992, Kende 1992, Losonczy és Szalka 2001. 11 [4] NNIS System Report 2004, Edwards et al. 2009, Rosenthal et al. 2010 [5] www.oek.hu / NNSR eredményei. [6] EPINFO, A kézhigiéne gyakorlata az egészségügyi és az ápolást végző szociális szolgáltatásokban (2010. 11.10. 17 évf. 2. különszám) A SZERZőK BEMUTATÁSA Dr. győri Csilla 1992-ben végzett Szegeden, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem ÁOK-n, majd a HIETE-n szerzett háziorvostan szakvizsgát. 2003-ban a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán végzett jogi szakokleveles orvosként, majd közigazgatási alapvizsgát tett. 2005-ben orvostan és népegészségtan szakvizsgát szerzett a DEOEC Népegészségügyi kar Népegészségügyi Iskolán. 1994 és 2002 között a Tiszakeszin háziorvos, 20022003-ig ÁNTSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Intézete Epidemiológiai osztályonon tisztiorvos, 2003-2006-ig a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Központi Steril és Higiénés Osztályának osztályvezető helyettese, 2008-2010-ig az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézetnél Regionális kórház-higiénés szakfőorvos. 2006-tól jelenleg is a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban higiénés és minőségfejlesztési osztályvezető főorvos. Posta lászlóné Tímea epidemiológiai szakápolóként a higiénés és minőségfejlesztési osztályon dolgozik. 1996ban szerzett intenzív szakápolói végzettséget, majd 2004-ben minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító, illetve 2006-ban epidemiológiai szakápoló képesítéssel egészített ki. 28 IME XI. évfolyAM 9. száM 2012. novEMbEr lucskai Andrea közegészségügyi és járványügyi felügyelő a B−A−Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Higiénés és Minőségfejlesztési Osztályán. 1991-ben az Egészségügyi Szakiskolában általános ápoló–általános asszisztensi képesítést, 1994-ben a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Gyermek szakápolói szakán gyermekápolónői, majd 1996ban a Műtős szakasszisztensi Szakán műtős egészségügyi szakasszisztensi képesítést szerzett. 2010-ben a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán végzett, mint közegészségügyi és járványügyi felügyelő. 1991-től dolgozik a B−A−Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban, 1997-ig a Gyermeksebészeti Osztályon, mint gyermekápoló, műtős egészségügyi szakasszisztens, 2001-től az Urológiai Osztályon, majd 2003-tól az Érsebészeti Osztályon, mint műtős egészségügyi szakasszisztens. 2009-től jelenleg is a Higiénés és Minőségfejlesztési Osztály munkatársa. 1998-2001-ig a Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinikán dolgozott, mint műtős egészségügyi szakasszisztens. Dr. Csiba gábor bemutatása lapunk X. évfolyamának 1. számában olvasható. A szakmai publikáció előadás formájában elhangzott az IME I. Infekciókontroll Továbbképzés és Konferencián 2012. október 25-én.