IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Interjú Dr. Rosivall Lászlóval - „Sokféle életet élek”Beszélgetés Dr. Rosivall László nefrológus professzorral

  • Cikk címe: Interjú Dr. Rosivall Lászlóval - „Sokféle életet élek”Beszélgetés Dr. Rosivall László nefrológus professzorral
  • Szerzők: Boromisza Piroska
  • Intézmények: IME szerkesztőség
  • Évfolyam: XI. évfolyam
  • Lapszám: 2012. / 9
  • Hónap: november
  • Oldal: 54-58
  • Terjedelem: 5
  • Rovat: PORTRÉ
  • Alrovat: PORTRÉ

Absztrakt:

A veseműködés és a vérnyomás-szabályozás életés kórélettana terén végzett, határainkon túl is nagyrabecsült, példaértékű tudományos munkássága, kutató, oktató és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként széchenyi-díjban részesült Dr. Rosivall László, a semmelweis Egyetem áoK Kórélettani Intézetének igazgatója. Ez alkalomból lapunknak adott interjújában rosivall professzor betekintést engedett mozgalmas hétköznapjaiba, ahol jól megfér egymás mellett a Kórélettani Intézet és az Elméleti orvostudományok Doktori Iskola vezetése éppúgy, mint a Magyar vese-alapítvány működtetése, a budapest nephrology school életre hívása és évenkénti megrendezése, a cigány orvosképzés, vagy a speciális orvosi jelnyelv egyetemi kurzusának megszervezése és ezen kívül még számos – sokszor meglepő – tevékenység.

Cikk Író(k) Státusz
Beköszöntő Novákné Dr. Pékli Márta
Tartalom IME Szerkesztőség
Az ellátásszervezés hatása az egészségügy hatékonyságára Csordás Péterné
Ágazati partnerségre törekednek az innovatív gyógyszergyártók Boromisza Piroska
A járóbeteg-szakellátás szerkezeti és működési sajátosságai, finanszírozási jellemzői Dr. Pál Miklós , Dr. Bodroghelyi László
A Szakmai Kollégium Menedzsment és Egészséggazdaságtan Tagozat és Tanács METT-2012/6. sz. együttes állásfoglalása a járóbeteg szakellátó rendszer tulajdonosi feladatainak állami körbe vonásáról Dr. Sinkó Eszter
Infekciókontrollal a fertőzésekkel szemben Fazekas Erzsébet
Egy infekciókontroll program tapasztalatai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórházban Dr. Csiba Gábor, Dr. Győri Csilla, Lucskai Andrea, Posta Lászlóné
Régi és új tapasztalatok a közpénzből finanszírozott, ingyen beruházások megvalósulásáról Prof. Dr. Mihályi Péter
Tanár Úr, kérem…avagy Felelet a Mondolatra Dr. Tóth Árpád
A cukorbetegség XXI. századi kihívásai – a gyakorló orvos szemszögéből Dr. Winkler Gábor
A Synflorix és Prevenar 13 pneumococcus elleni védőoltások összehasonlító egészség-gazdaságtani elemzése Prof. Dr. Kaló Zoltán, Dr. Nagyjánosi László
Minőség mindenek felett! IME Szerkesztőség
Időskori egészséggondozás a telemedicina segítségével Prof. Dr. Kékes Ede, Dr. Samu Antal, Dr. Szegedi János, Mezei Rudolf, Dr. habil. Kiss István
Gyógyszeripari körkép: CSL Behring Kft. Fazekas Erzsébet
Interjú Dr. Rosivall Lászlóval - „Sokféle életet élek”Beszélgetés Dr. Rosivall László nefrológus professzorral Boromisza Piroska
Irodalomjegyzék IME Szerkesztőség

Szerző Intézmény
Szerző: Boromisza Piroska Intézmény: IME szerkesztőség
PorTré „Sokféle életet élek” Beszélgetés Dr. Rosivall László nefrológus professzorral a veseműködés és a vérnyomás-szabályozás életés kórélettana terén végzett, határainkon túl is nagyrabecsült, példaértékű tudományos munkássága, kutató, oktató és nemzetközi szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként széchenyi-díjban részesült Dr. rosivall lászló, a semmelweis Egyetem áoK Kórélettani Intézetének igazgatója. Ez alkalomból lapunknak adott interjújában rosivall professzor betekintést engedett mozgalmas hétköznapjaiba, ahol jól megfér egymás mellett a Kórélettani Intézet és az Elméleti orvostudományok Doktori Iskola vezetése éppúgy, mint a Magyar vese-alapítvány működtetése, a budapest nephrology school életre hívása és évenkénti megrendezése, a cigány orvosképzés, vagy a speciális orvosi jelnyelv egyetemi kurzusának megszervezése és ezen kívül még számos – sokszor meglepő – tevékenység. – Professzor úr, engedje meg, hogy ezúton gratuláljak Önnek magam és az IME – az egészségügyi vezetők szaklapja szerkesztősége nevében a rangos széchenyidíjhoz. Elmondaná, mit érzett, amikor a Parlament kupolatermében átvette a kitüntetést? Örömöt, de még inkább mély meghatódottságot. Azon járt az eszem, hogy sokan vannak, akik megérdemlik, de kevesen, akik megkapják; ők a szerencsések. De vajon mit jelent az, hogy szerencsés valaki? Például azt, hogy burokban születik, mint én, ami a néphit szerint nagy szerencsét jelent, pedig orvosi szemmel ez inkább csak veszélyes! loGarléC HElyETT – a szerencsének köszönheti, hogy orvos lett, vagy tudatos rákészülés előzte meg a pályaválasztást? Műszaki értelmiségi családban nőttem fel, magam is mérnöknek – építésznek – akartam tanulni. A hatvanas években azonban az építészek jóformán kizárólag házgyári tömbépületeket tervezhettek, s ez a szakmai „kihívás” cseppet sem vonzott, sőt egyenesen taszított. Azt hiszem, a kínok kínját álltam volna ki, ha egy életen át kockaházakat kellett volna terveznem. Döntésemben közrejátszott az is, hogy abban az időben még élt édesapám, aki a Műszaki Egyetem mechanikai tanszékén tanított. Zavart volna, ha egy olyan intézményben tanulok, ahol édesapám nagyhírű oktató. Mérnöki körökben a Rosivall név igen jól csengett és cseng még mai is, de én a protekciónak még a látszatát is el akartam kerülni. Így aztán, számba véve az érdeklődésem szerinti lehetőségeket, kizárásos alapon az orvoslás mellett döntöttem; kíváncsi voltam, hogyan működik a szervezet és milyen érzés gyógyítani. Így, amikor 1967-ben a 54 IME XI. évfolyaM 9. száM 2012. novEMbEr Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban kitűnőre érettségiztem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre jelentkeztem. Élénken emlékszem a két órás írásbeli felvételi különös izgalmára. A bajt az okozta, hogy fél óra alatt kész voltam, körülnéztem és láttam, hogy még mindenki lázasan dolgozik. Amikor többszöri átnézés után elsőként leadtam az igen rövidnek tűnő megoldásokat, a felügyelő tanár megkérdezte, hogy miért nem dolgozom és ellenőrzöm magamat jobban, még van idő. Mély, fájdalmas és maró kételyt éreztem, lehet, hogy mehetek katonának; hátha félreértettem a feladatokat, hátha elrontottam a megoldásokat, hiszen a többiek még lázasan körmöltek... Rosszul gondoltam, mert az akkor maximális húsz ponttal felvettek. Sokáig idegenkedtem az egyetemtől. Rettenetesen zavartak az anatómiai preparátumok, ábrák, a beláthatatlan információk, kifejezések és gondolatok tömege és az egész környezet. Egy-két év elmúltával azonban már nagyon élveztem a medikusi létet; tudományos diákköri munkát végeztem, demonstrátorként tevékenykedtem, ötletklubot, kirándulásokat szerveztem. Kitűnő tanulmányi eredményemnek köszönhetően népköztársasági ösztöndíjas lettem, és summa cum laude diplomáztam 1973-ban. – Ehhez az eredményhez azért a szerencsén kívül más is kell. Intelligencia, szorgalom, esetleg elhivatottság? Szorgalmasnak tartom magam, jobban mondva inkább lelkiismeretesnek. Általában alaposan felkészültem a vizsgákra, de így is minden vizsga előtt szinte „halálfélelmem” volt. Harmadévben történt, hogy időhiányában már képtelen voltam megtanulni mikrobiológiából egy kis részt, a férgeket. Persze, hogy azt a tételt húztam ki. Őszintén be kellett vallanom a tanárnak, hogy bár elolvastam az anyagot, sehogy se tudtam a fejembe vésni. A professzor egy jó órán át vizsgáztatott, majd beírta az ötöst. A végén váratlanul megdicsért: fiam – mondta – maga jobban érti a mikrobiológia öszszefüggéseit, mint a többiek. – Melyik tantárgyat kedvelte a legjobban? Az élettan lett a kedvencem, ezért másodévesen bekapcsolódtam az Élettani Intézet tudományos diákköri munkájába Hársing László professzor úr vezetésével. Akkor az intézet nemzetközi szinten is ismert vesekutató központ volt. Hatodév végére már közel száz kutyakísérletet végeztünk el – ez ma elegendő lenne 1-2 PhD disszertációhoz. Végzés után meghívott, hogy maradjak az intézetben. Amikor kinevezték a Kórélettani Intézet vezetőjének, követtem. Jómagam a veseműködés és a vérnyomás élet- és kórélettanát tanulmányoztam, különös tekintettel a mikrocirkulációra és a renin-angiotenzin rendszerre – s teszem ezt ma is – a molekuláris szinttől a betegekig. 1979-ben meghívást kaptam PorTré Norvégiába, hogy összehasonlítsuk az eltérő mikrocirkulációs módszereink eredményeit. Két részletben közel egy évet kutattam Bergenben, ahol sokat tanultam és gyönyörű, emberi világot ismertem meg. Kandidátusi disszertációmat „Az intrarenális keringés funkcionális szerveződése” címmel 1980-ban védtem meg. Ezután az Egyesült Államokba is meghívtak; oda már családostul mentem 1981-ben. Három évet töltöttem az Alabamai Egyetem Nefrológiai Kutatóés Továbbképző Központjában, mint „postdoctoral research fellow”. Leírhatatlan, regénybeillő élmény volt Amerika. Nemcsak szakmailag, de minden téren. A kétajtós sport Chevrolet kocsink alapterülete kétszer akkora volt, mint az itthoni házgyári lakásban a hálószobánké. Tovább is maradhattam volna, óriási fizetést ajánlottak (180 000 USD), de nem fogadtam el, pedig a harmadik leányom ott született Birmingham Alabamában. – Miért nem? Mert nem csak a gondolataimhoz és a feleségemhez vagyok hűséges, hanem Magyarországhoz is – büszke magyar, aki magyarul akarja olvasni gyermekeinek és unokáinak Aranyt és Adyt is. Hazaköltöztünk Amerikából, s én folytattam a kutatásaimat a Kórélettani Intézetben. 1987-ben „Az intrarenális renin-angiotenzin rendszer funkcionális szerveződése” című értekezésem megvédésével – harmincnyolc évesen, akkoriban talán az orvostudomány terén legfiatalabbként az országban – a tudományok doktora lettem. KorányI nyoMDoKaIn A kutatómunka mellett azonban nem tettem le arról a régi vágyamról sem, hogy belgyógyász legyek. Nagy hatással volt rám egykori gyakorlatvezetőm, dr. Rétsági György, aki karizmatikus egyéniség, nagy szaktekintély volt. Ritka az olyan enciklopédikus, klinikai tudás, amivel ő rendelkezett. A 80-as évek végén rendszeresen eljártam az osztályára a Kútvölgyi úti Kórházba, készülve a belgyógyász szakvizsgára. Tőle tanultam például a betegvizsgálatot – ő még a lábujjuktól a fejük búbjáig vizsgálta meg a betegeket –, amelyet nagyon hiányolok a mai orvosi gyakorlatból. Pedig minden drága, modern, műszerigényes eljárás nélkül is – az esetek jelentős részében – alapos fizikai vizsgálattal és célzott kikérdezéssel eljuthatunk a diagnózishoz. Minél jobban eluralkodik a technika, annál inkább háttérbe szorul a klasszikus orvosi szemlélet, ami az embert egészében, s nem egyes paraméterei, laboreredményei alapján veszi számba. Végül a belgyógyász szakvizsgát mégsem tettem le, mert egyéb feladataim, a kutatásszervezés, a külföldi rendszeres előadások, a kutatói meghívások és a bonyolódó élet már nem tette igazán lehetővé. Szinte minden évben legalább 3 hónapot töltöttem külföldön, volt olyan amerikai előadó körutam, amikor 11 egyetemen, illetve intézetben, köztük az NIH híres intézményében is, tartottam előadást egy hónap alatt. Emlékszem, hogy 44-szer szálltam le és fel a 30 nap alatt. Egész életemben harcoltam azért, hogy az elméleti és a klinikai orvostudomány szorosabb, szervezet- tebb kapcsolatba kerüljön egymással itthon. Diákkoromtól kezdve lelkesen hirdetem, hogy a betegségek patomechanizmusát kísérletesen vizsgáló kórélettanász a betegágynál kamatoztathassa a megfigyeléseit, majd a betegágy mellett felmerülő kérdéseket magával vihesse és kutassa tovább a laboratóriumban. Fontosnak tartom, hogy bizonyos elméleti tanszékeken – mint a kórélettan, a mikrobiológia, a gyógyszertan – az oktató és a kutató szakembereknek kapcsolatuk legyen a betegekkel. Hársing professzor úr, aki maga is belgyógyászként került az Élettani Intézetbe, nagyon támogatta az elképzelést. De még rektorként sem tudtam elérni, hogy egyetemünkön, illetve a magyar orvosegyetemeken egy munkatársnak két pozíciója lehessen, nevezetesen például egy fizetett kutatói státusza és egy önkéntesen vállalt klinikai, tanácsadói munkája. – Magyarán szólva fizetés nélkül végzett munkára gondol? Igen. A törvény azonban úgy szól – mondták az illetékesek –, hogy ingyen nem lehet dolgozni. Ezzel gátat szabtak annak, hogy a klinikai és elméleti tudományok együttes gyakorlásával egy-egy kivételes tehetségben megvalósulhasson a megtermékenyítő interdiszciplinaritás. A Kórélettani Intézetben vezetésemmel működő PhD-programban végzett 46 hallgató között azonban sok klinikus volt, közel a fele, és erre igen büszke vagyok. De nehogy azt higgye, hogy ez a gondolat – az állatkísérletek és az embervizsgálat, a molekulák és a betegágy közötti hídverés – bennem fogalmazódott meg először. Pontosan ezt valósította meg egy évszázaddal ezelőtt báró Korányi Sándor, a világhírű belgyógyász-vesekutató: az íróasztalától balra volt a kutatólaboratóriuma, jobbra pedig a betegek ágyai. Ő volt az első, aki ozmotikus aktivitást mért a vizeletben és a plazmában, mégpedig úgy, hogy ezeket össze is hasonlította. Az ő eljárásán alapszik a ma is használatos koncentrálási és hígítási vesefunkciós próba. Azért, hogy megvizsgálja, miként koncentrál a vese, képes volt a hosszútávfutókat követni Pesttől Vácig, hogy vizeletet gyűjtsön tőlük. – Korányi sándor iskolát teremtett a vesegyógyászatban, és nemzetközi hírnevet szerzett a magyar nefrológiának. Ön mit tanult tőle? Korányi világosan látta, hogy az ember biológiai, szociológiai és pszichológiai egység, amelybe a gondolatok, az érzések, a fájdalmak éppúgy beletartoznak, mint a sejtek, a szövetek és a szervek. A betegségről ezt írta például (1928): „…a beteg baja nemcsak egy szerv, nem is egész egyéniségének egyetlen szerv állapotából megítélhető betegsége, de mindannak összessége, amit felőle érez, amit felőle gondol, ami morfológiailag beteg szerve állapotából a többire következett, vagy következni fog, és amit általa testileg, lelkileg szenved.” Ez a holisztikus megközelítés érhető tetten a Magyar Vese-Alapítvány (1987) létrehozásának gondolatában is. – Ha jól tudom, a Magyar vese-alapítvány volt az első orvosi alapítvány, amely létrejött hazánkban a második világháború után. Mit adott ez az alapítvány huszonöt év alatt az embereknek? IME XI. évfolyaM 9. száM 2012. novEMbEr 55 PorTré A közhasznú jótékonysági alapítványt azzal a céllal indítottam el, hogy segítse a hazai nefrológia fejlődését, azaz a megelőzést, a diagnosztikát, a terápiát, a dialízist, a transzplantációt, a rehabilitációt, a tudományos kutatást és az oktatást. Ezért anyagi támogatásban részesítettünk, illetve részesítünk olyan intézményeket, illetve magánszemélyeket, amelyek, illetve akik részt vesznek a vesebetegek ellátásban, vagy a vesegyógyászat fejlődését elősegítő klinikai és elméleti kutatásban, képzésben. Kiemelt feladatnak tekintem az orvos-egészségügyi szakképzés és a betegoktatás fejlesztését. Ez utóbbit azért tartom különösen fontosnak, mert hiszem és vallom, hogy a gyógyulásban – krónikus betegség esetén az állapotromlás megakadályozásában – a beteg maga, valamint a környezet és a család, sőt az egész társadalom legalább olyan fontos szerepet játszik, mint az orvos. Hiszen például a veseelégtelenségben szenvedő beteg évente alig néhány fél órát találkozik az orvosával; de ha a maradék, orvosi felügyelet nélküli időben, azaz a 364 és fél napon nem az előírás szerint él, szedi a gyógyszereit, étkezik, mozog, vagyis nem teszi meg mindazt, ami segíti a gyógyulását, az orvosi ellenőrzés hatástalan marad. Ha pedig a környezet nem támogatja a beteget lelkileg is, nem nyújt biztonságérzetet, kiváltó hátteret, akkor az állandó pszichés feszültségben élő beteg még betegebb lesz. A Magyar VeseAlapítvány az oktatáson és kutatáson túl támogat minden olyan tevékenységet, amely eredményesen segítheti elő a vesebetegség előrehaladásának lassítását, így például a régióban egyedülállóan működő budapesti pszicho-nefrológiai szakrendelést, a nyári betegtáborokat, a betegek sportolását, a kiégéssel küszködő szakápolók ún. Bálint-csoportjait, vagy a betegek aktív bevonását a dialízis-állomásokon folyó munkába – amellyel sikerre vihető a vesebetegek rehabilitációja. Tavaly Európában elsőként kiadtuk egy híres svéd szerző „Veseelégtelenséggel élni” című munkafüzetét. Az igen szép, színes és elképesztően hasznos könyvet ingyen osztogatjuk, de a honalapunkról is bárki letöltheti. HÍrÜnK a vIláGban – Tudomásom szerint az Ön kezdeményezésére jött létre a vese világnapja is, amikor a szervezők felhívják a világ lakosságának figyelmét a krónikus vesebetegség jelentőségére, valamint a megelőzés és a korai felismerés fontosságára. Valóban, nagy örömömre szolgál, hogy a Vesebetegek Nemzetközi Társaságát és a Vesealapítványok Nemzetközi Szövetségét mintegy tíz éve sikerült meggyőznöm arról, hogy a Vese Világnapjának létrehozása jól szolgálná a betegek érdekét. Ma már ugyanabban az időben, minden év március második csütörtökén, az egész világon, a betegektől az egészségpolitikusokig, a gyerekektől a felnőttekig, milliók és milliók hallanak arról, hol van a veséjük, hogy kell rá vigyázniuk, mi az a kreatinin és így tovább. Az emberek mintegy 10%-a él a fejlett országokban csökkent veseműködéssel, melynek súlyos következményei lehetnek, de egyelőre még sem a politikusok, sem a emberek nem veszik kel- 56 IME XI. évfolyaM 9. száM 2012. novEMbEr lően komolyan; a krónikus vesebetegség veszélyeit sajnos ma még mindig sokan alábecsülik. A figyelemfelhívás volt a célja annak a kiáltványnak is, amelyet a közelmúltban, a Vese Alapítványok Nemzetközi Szövetségének Budapesten megrendezett éves konferenciáján adtunk ki.* Az ún. 2012 Budapesti Deklarációban megfogalmaztam, hogy a krónikus vesebetegségek megelőzése, eredményes ellátása és a betegek rehabilitációja össztársadalmi összefogást, illetve összehangolt cselekvést igényel. A dokumentumot kézjegyével látta el Dr. John Feehally professzor, a Nemzetközi Nefrológiai Társaság elnöke is.** – Professzor Úr említette, hogy az alapítvány hangsúlyosan támogatja a posztgraduális oktatást is. Milyen platformokon segítik a kollégák szakmai fejlődését? Alapítványunk utazási hozzájárulás, részvételi díj, ösztöndíj formájában támogatja a hazai orvosok, illetve PhDhallgatók képzését, kutatómunkáját, külföldi kongresszusokon való részvételét, nemzetközi előadásait. Hozzájárul a Semmelweis Egyetemen a kötelezően választható nefrológia tantárgy oktatásához, valamint az egyetem Nemzetközi Nefrológiai Kutató és Képző Központjának működtetéséhez. 1994 óta minden évben megrendezzük az egyhetes, angol nyelvű Budapesti Nefrológiai Iskolát, ahová eddig 58(!) országból érkeztek hallgatók. Ma már úgy tarják, hogy aki nemzetközi nefrológiai karriert akar befutni, annak legalább egyszer el kell jönnie az Iskolába előadni. A jövő évi huszadik kurzusra már most bejelentette előadói szándékát a Világ Nefrológiai Társaság jelenlegi és az előző elnöke, az Európai Nefrológiai Társaság jelenlegi, előző és azt megelőző elnöke is. Augusztusban a világ nefrologiája évek óta Budapestre költözik! Meggyőződésem, hogy ez az évente megrendezett, brüsszeli akkreditációval rendelkező, CME továbbképző kurzus nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar nefrológia mára visszanyerte a báró Korányi Sándor és követői által kivívott rangját. – Jelenleg mi foglalkoztatja Professzor Urat? A Kórélettani Intézetet irányítom, alapvető változásokat szervezek. Az intézet magyar, angol és német nyelven oktat, részben elméleti, részben pedig gyakorlati formában. A tudományos kutatás nefrológia, keringés, anyagcsere, gasztroenterológia és molekuláris biológia területén folyik. Örömmel jelentem, hogy az elmúlt két év alatt jelentősen megugrott a publikációink száma és a legjobbak közé kerültünk egyetemünkön. Az Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola vezetését, valamint a Nanotudományi Oktatási Központ oktatási igazgatóhelyettesi feladatát is ellátom. A nanomedicina igen izgalmas, új terület, ahol a milliméter milliomod részének tartományában dolgozunk és sokszor vizuálisan is követjük a folyamatokat. Ez már a molekulák szintje! A sejteken belüli történéseket tanulmányozzuk, s ezzel – reményeink szerint – jelentős mértékben előreléphetünk számos betegség megértésében. Megjegyzem: érdekes paradoxon, hogy miközben már a nano-tartományban kutatjuk az életjelenségeket, gyakran a legalapvetőbb egészségügyi problémákra – például egy-egy múló rosszullétre – sem tudunk tudományosan pontos választ adni a gyakorlatban. PorTré az EsélyEGyEnlŐséG JEGyébEn A kutatómunka és az intézetvezetés mellett sok egyéb dologgal is foglalkozom. Kitaláltam és elindítottam a cigány orvosképzési programunkat és szorgalmaztam a pozitív diszkrimináció oktatási törvénybe kerülését és szorgalmazom az átmenetileg elkerülhetetlen gyakorlását. A cigány egészségügyi értelmiség növelésének különös jelentőséget ad, hogy tagjai a cigánylakta területeken nem csak az általánosan jellemző és ijesztően rossz egészségügyi mutatók javulását segíthetik, hanem a közösség életében való aktív részvételükkel példaként szolgálhatnak. A Semmelweis Egyetem és az Avicenna International College együttműködésével 2009-ben pályázati támogatást nyertünk a cigány orvosképzési program megvalósítására. Közvetlen célunk az volt, hogy a tehetséges roma fiatalokat egy-két éves, intenzív, nevelő-oktató tanfolyam keretében alkalmassá tegyük az orvosegyetemre való felvételre. Közvetett célunk pedig olyan cigány orvosok képzése, akik végzésük után betöltik az évtizedek óta üresen álló családorvosi állásokat – közel kétszáz ilyenről tudunk –, lehetővé téve ezzel, hogy a cigány közösségek megfelelő orvosi ellátásban részesüljenek. Nem titkolt szándékunk továbbá olyan cigány értelmiség felnevelése, amelynek tagjai – a saját környezetükben – köztiszteletben részesülve, foglalkozásuknál, tanultságuknál fogva automatikusan kiemelkedő szerepet játsszanak a cigány kisebbség évszázadokat késő, de tovább már halaszthatatlan integrálódásában, felemelkedésében. – Hol tart ma ez a nemes kezdeményezés? Az első előkészítő program tavaly tavasszal tíz hallgatóval indult, közülük nyolcat fel is vettek az egyetemre. A második tavaszi előkészítő kurzus huszonegy hallgató részvételével kezdődött. Közülük is nyolcan kerültek felvételre, fele fiú, fele leány. Mivel a pályázat befejeződött, azon dolgozom, hogy ez ne jelentse a program végét. 2012 szeptemberében nyílt levélben fordultam a cigány orvostanhallgatókhoz és pályakezdő orvosokhoz, hogy csatlakozzanak mozgalmunkhoz. Arra kértem őket, hogy minden erejükkel támogassák a kiemelkedően tehetséges és többszörösen hátrányos helyzetű cigány fiatalok orvossá, egészségügyi szakdolgozóvá válását. Segítsék cigány társaikat, fogják a kezüket, adjanak nekik tanácsot a tanulásban, a sikeres vizsgamódszerek elsajátításában. Mert itt az ideje – Vörösmartyval – „Hogy a legalsó pór is kunyhajában / Mondhassa bizton: nem vagyok magam! / Testvérim vannak, számos milliók / Én védem őket, ők megvédnek engem.” Természetesen a nem cigányszármazású hallgatók és kollégák önzetlen és elengedhetetlen segítségére is számítok, várom jelentkezésüket, hogy minél előbb, együtt folytathassuk a fenntartható fejlődést szolgáló nehéz, de biztosan sikeres, közös harcunkat. – Ez év szeptemberében indult el a sE általános orvostudományi Karán az a speciális jelnyelvi kurzus, amelyet Professzor Úr akkreditáltatott. Miért tartotta fontosnak, hogy megszervezze ezt a képzést? Azt gondoltam, illő és igazságos, hogy a medikusok legalább alapszinten megismerkedjenek a jelnyelvvel. Amerikában a jelnyelv a negyedik leggyakrabban tanult nyelv. Az orvosi jelnyelvi kommunikáció tantárgyat a hivatalos orvosképzési tanterv részeként választható tantárgyként sikerült akkreditáltatnom. Az érdeklődés minden várakozást felülmúlt: az egy kreditpontot érő speciális tantárgyból az elmúlt két félévben 142-en vizsgáztak sikeresen. Ez a képzés nem elegendő a magas szintű jelnyelvhasználatra, így nem helyettesítheti a jelnyelvi tolmácsok munkáját. Azonban biztosítja az alapkommunikáció lehetőségét, a kölcsönös bizalom megszerzését, és egymás megértését az orvos és siket beteg találkozásakor. Ennek a hiánypótló és egyedülálló tananyagnak az elsajátításával a leendő orvos képes lesz eldönteni, hogy páciense nem értelmileg sérült, hanem siket. Mindez segíti a siketek és nagyothallók egyenlő esélyű hozzáférését az egészségügyi ellátáshoz. Az érdek közös: az orvos számára a hatékony együttműködés, a beteg számára pedig a kommunikatív akadályoktól mentes gyógyulás előfeltétele. Különösen fontosnak tartom, hogy a jelnyelv tanulásának közvetett hatásaként a tanulók másképpen fordulnak nemcsak siket, de még az egészséges tárasaik felé is, jobban odafigyelnek és toleránsabbak lesznek! – Elképedve hallgattam végig, hogy Professzor Úrnak mi mindenre kiterjed a figyelme. biztos vagyok abban, hogy e percben is újabb ötleteken töri a fejét... Ami azt illeti, tényleg több dolog foglalkoztat egyszerre, úgy is mondhatnám, hogy sokféle életet élek. Az egyik nagy álmom volt a 90-es évek elején megfogalmazott, illetve tervezett Dél-budapesti Egyetemváros, nyitott kampusz, mely koncepciónak egyes részei bele is kerültek az akkori hivatalos városrendezési tervbe. Remélem, hogy a 100 éves Wekerle telepet, mely szinte falu a városban, sikerül a fenntartható fejlődés szempontjából példaértékű minta területté alakítani. Ezen kívül régóta izgat, hogyan lehetne ezt az épületet a Nagyvárad téren – amelynek a tizennyolcadik emeleti szobájában ülünk – úgy átalakítani, hogy az extra értéknövekedést és sokrétű hasznot hozzon. Ez hazánk legmagasabb középülete, a Semmelweis Egyetem Elméleti Tömbje, benne az irodákkal, laboratóriumokkal, a lábánál auditóriumokkal és konferenciatermekkel. Nem szabad elhallgatnunk, hogy ebben a toronyépületben milyen nehéz körülmények között folyik az alkotómunka. A délnek forduló üveg homlokzat hatalmas hőterhelést kap, amelyet az elavult épületgépészet nem képes semlegesíteni: tavasztól őszig irgalmatlan a hőség. Mindez megoldható lenne egy déli fekvésű aktív, kettős klímahomlokzattal, új, hozzá illeszkedő gépészettel. Ugyanakkor ez a 23 emeletes toronyház páratlan adottságokat és kihívásokat testesít meg: Budapest egyik látványos vonzerejévé, a magyar műszaki alkotóerő kiáltványává, valóságos pesti Eiffel-toronnyá válhatna. Ha kilátót létesítenénk a tetőn, az egyetem, a főváros egy emblematikus látogatóközponttal gazdagodhatna. Üvegcsőben közlekedő panorámalift köthetné össze az utcaszintet a mintegy 90 méter magasban lévő kilátóval. IME XI. évfolyaM 9. száM 2012. novEMbEr 57 PorTré Tűzvédelmi okokból menekülőlépcsőt is létesíthetnénk – ez lenne Magyarország legmagasabb járható lépcsője. Mindent összevetve, világszínvonalú, környezetbarát módon korszerűsíthetnénk egy középületet. Nagy feladat ez, sokak összefogását igényli. Hitünk szerint hazánknak éppen ilyen cselekvő erőfeszítésre, összefogásra van a legnagyobb szüksége! Boromisza Piroska * Az International Federation of Kidney Foundations 13. konferenciájáról szóló tudósításunk az IME XI. évf. 7., szeptemberi számában olvasható. ** A deklaráció teljes szövege a www.ifkfbudapest.com honlapon megtekinthető. NÉVJEGY Dr. rosivall lászló egyetemi tanár, intézetigazgató, az orvostudomány doktora 1973-ban szerzett orvosi diplomát (summa cum laude) a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd kandidátus (1980), illetve a tudományok doktora (1987). 1994/95-ben a Semmelweis Egyetem rektora. Jelenleg a Kórélettani Intézet igazgatója, a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájának vezetője. Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem díszdoktora. A bergeni, az alabamai, a Dél-kaliforniai, a Harvard, a montpellier-i, a heidelbergi, a Tulane Egyetemek korábbi vendégkutatója, professzora. A Magyar Vese Alapítvány és a Nemzetközi Nefrológiai Iskola alapítója. Nefrológiai PhD programjában eddig 46 PhD végzett, ebből 27-nek volt a témavezetője. Ezen kívül irányításával 2 kandidátusi disszertáció is született. Tudományos társaságok: a Nemzetközi Kórélettani Társaság kincstárnoka, a Nemzetközi Nefrológiai Társaság (ISN) veze- tőségi tagja, a Vese Alapítványok Nemzetközi Szövetségének vezetőségi tagja, az ISN Közép-Kelet Európai Fejlesztő Bizottság elnöke, az ISN Regionális Innovációs és Kutatási Bizottság elnöke, számos hazai társaság vezetőségi tagja, illetve bizottságainak elnöke. Szerkesztőbizottsági tagság: 13 külföldi/nemzetközi, 4 hazai tudományos folyóirat Legfontosabb közéleti funkciói: MTA Elméleti Orvostudományi Bizottság tagja, számos nemzetközi és hazai kongresszus szervező és/vagy tudományos elnöke, Magyar Ösztöndíj Bizottság Orvos- és Egészségtudományi Szakkollégium elnöke, MTA Bolyai János Szakértői Kollégium tagja, MTA Állatkísérleti Bizottság tagja, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tagja, Egészségügyi Szakmai Kollégium Nefrológiai Tagozata, Nefrológia és Dialízis Szakmai Kollégiumi Tanács tagja. Publikációi: eredeti közlemény 153 (ebből magyar nyelvű: 34), összes impakt faktor: 310.015, Hirsch-index 27, összes idézettség: 2174, idézhető előadás: 415, könyv: 4, nemzetközi folyóirat supplementum szerk: 2, könyvfejezet és jegyzet: 75, szabadalom: 2. Folytatás a 20. oldalról A szomatikus osztályok a jelenlegi tevékenységüket az eddigiekhez hasonló magas szinten folytatnák, de szorosabb lenne az együttműködés a különböző profilú osztályok között. Ennek az együttműködésnek egyik területe a belgyógyászat keretén belül kialakítandó pszichoszomatikus részleg, a másik a pszichiátriai sürgősségi felvételi részleg, ahol a pszichiáternek és a belgyógyásznak egyformán jelentős szerepe lesz. További fejlesztési lehetőség lenne az országos Pszichiátriai Központ áthelyezése a nyírő Gyula Kórházba. Előnye, hogy az OPK közvetlen kapcsolatba kerülne a nagy forgalmú betegellátással, és minden tevékenységében (adatgyűjtés- és feldolgozás, módszertan, tudományos munka, jogi kérdések stb.) közelebb kerülne a gyakorlathoz. A tervek szerint egy év alatt bebizonyosodhat, hogy nem stigmatizálandó pszichiátriai giga-intézmény, hanem korszerű, hiánypótló ellátásokat biztosító centrum jön létre, amelyben több szakterület egymással szorosan együttműködik, ahol a pszichiátria és az addiktológia nem epizódszereplő, de nem szorítja háttérbe sem a neurológiát, sem a belgyógyászatot. Ez megteremtheti az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet kialakításának feltételeit, és további fejlesztésekre is marad még lehetőség. 2012. október 10. 58 IME XI. évfolyaM 9. száM 2012. novEMbEr