IME - AZ EGÉSZSÉGÜGYI VEZETŐK SZAKLAPJA

Tudományos folyóirat

   +36-30/459-9353       ime@nullimeonline.hu

   +36-30/459-9353

   ime@nullimeonline.hu

Online onkoteam kialakítása a Békés Megyei Központi Kórházban

  • Cikk címe: Online onkoteam kialakítása a Békés Megyei Központi Kórházban
  • Szerzők: Csikósné Mácsok Erzsébet, Szabó Anita, Dr. Pikó Béla
  • Intézmények: Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház
  • Évfolyam: XIX. évfolyam
  • Lapszám: 2020. / 4
  • Hónap: október-december
  • Oldal: 17-20
  • Terjedelem: 4
  • Rovat: MENEDZSMENT
  • Alrovat: KÓRHÁZMENEDZSMENT

Absztrakt:

A Békés Megyei Központi Kórházban az onkoteamen történő megbeszélés minden daganatos beteg esetében kötelező. A COVID-19 pandémia alatt biztosítanunk kellett a járványügyi intézkedések betartása mellett a konzultációk folyamatosságát, a vélemény adásához szükséges adatok rendelkezésre állását, valamint az orvosok közötti megbeszélések lehetőségét. Ezt a betegek dokumentációjának az intézményi informatikai rendszerbe való feltöltésével, a Skype program alkalmazásával és a javaslatnak az EESZT-ben való megjelenítésével értük el. Az adatok elemzése alapján a korlátozások ellenére az onkoteam üléseken megbeszélt betegek száma nem csökkent, sőt, lassú emelkedést mutatott.

Angol absztrakt:

Building a multidisciplinary team in the Békés County Central Hospital. In the Békés County Central Hospital a referral for the multidisciplinary team is obligatory in case of every patient suffering from cancer. Due to the COVID-19 pandemic situation we had to maintain the continuity of the consultations besides keeping the precautions recommended for the pandemic and the availability of data necessary for proper decision making as well as the possibility that the practitioners could discuss the cases. We managed to realize this by uploading the patients’ documentations in the hospital information system, applying the Skype program and entering the final conclusion in the National eHealth Infrastructure (EESZT). Based on the analysis of the data the number of patients discussed did not decrease, and even showed a slight increase despite of the restrictions.

Szerző Intézmény
Szerző: Csikósné Mácsok Erzsébet Intézmény: Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház
Szerző: Szabó Anita Intézmény: Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház
Szerző: Dr. Pikó Béla Intézmény: Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház

[1] Dank M: Az onkológiai szakbizottságok, In: Tulassay Zs, Matolcsy A. (szerk.): Az onkológia tankönyve, Semmel - weis Kiadó, Bp, 2011, pp. 146-147
[2] Rosell L, Alexandersson N, Hagberg O, Nilbert M: Benefits, barriers and opinions on multidisciplinary team meetings: a survey in Swedish cancer care, BMC Health Services Research, 2018, 18:249 https://doi.org/10. 1186/s12913-018-2990-4
[3] Mangel L, Kövér E, Szilágyi I, Varga Zs, Bércesi Éva, Nagy Zs, Holcz T, Karádi O, Farkas R, Csák Sz, Csere T, Kásler M: Új típusú minőségbiztosítás az onkológiában: a kétlépcsős (multidiszciplináris és onkoterápiás) onkoteamrendszer, Orv. Hetil, 2012, 153, 1984-1991.
[4] Soukup T, Lamb BW, Arora S, Darzi A, Sevdalis N, Green JS: Successful strategies in implementing a multidisciplinary team working in the care of patients with cancer: an overview and synthesis of the available literature, J Multidiscip Health, 2018, 11:49-61.
[5] Taberna M, Gil Moncayo F, Jané-Salas E, Antonio M, Arribas L, Vilajosana E, Peralvez Torres E, Mesía: The Multidisciplinary Team (MDT) Approach and Quality of Care. Front Oncol. 2020, Mar 20, 10:85, doi: 10.3389/ fonc.2020.00085. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ articles/PMC7100151/
[6] Kásler M, Pikó B, Poller I, Szilágyi I: Észrevételek és javaslatok az onkoteamek felépítésére és működésére. (A szabályozás szakmai, etikai és finanszírozási problémái). Magy Onkol, 2008, 52:321-326
[7] 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről, 2020. https://net.jogtar.hu/jogszabaly? docid=a0300060.esc
[8] Moizs M, Ruzsa Á, Repa I, Cselik Zs, Völgyi Z, Király Gy: Onkológiai betegút menedzselés gyakorlati megvalósítása, IME 2015, 15(6): 50-54
[9] Mangel L, Tornóczky T, Zemplényi A, Boncz I: Az első onkológiai ellátás időfaktorának szerepe a daganatos betegségek túlélési mutatóiban. Irodalmi áttekintés, Orv Hetil, 2018, 159(14): 535-546.
[10] Khorana AA, Tullio K, Elson P, Grobmyer SR, Kalady MF, Raymond D, Abraham J, Klein EA, Walsh RM, Monteleone EE, Wei W, Hobbs B, Bolwell BJ: Time to initial cancer treatment in the United States and association with survival over time: An observational study, PLoS One, 2019, 14(3):e0213209. Published 2019 Mar 1. doi:10.1371/journal.pone.0213209 https://journals. plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.02 13209&type=printable
[11] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Eljárásrend, EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Onkológiai és Sugár - terápiás Tagozata ajánlása a COVID-19 ellátásrenddel kapcsolatban. 2020. file:///C:/Users/user/Downloads/ Klinikai%20%C3%A9s%20j%C3%A1rv%C3%A1ny%C 3%BCgyi%20Tagozat.pdf
[12] A Kormány 157/2020. (IV. 29.) Korm. rendelete a ve - szély helyzet során elrendelt egyes egészségügyi intézkedésekről. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/ hiteles/MK20091.pdf
[13] EESZT Információs portál. 2020. https://e-egeszseg - ugy.gov.hu/